hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
Tilte_sinhhoatbaccali.jpg
baccali_thanhkinhphanuu.png

     Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California

     Vô cùng đau buồn khi nhận được  hung tin

 

 

Đồng môn

THOMAS LÝ TÒNG TÔN 

 

Sinh ngày 29 tháng 09 năm 1953, tại Cần Thơ, Việt Nam.

 

  Đã mãn phần

Vào lúc 7:19 giờ chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 06, năm 2021. 

Tại Lancaster, California, Hoa Kỳ.

 

    Hưởng thọ: 69 tuổi

 

 

             Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

 

Xin chân thành chia buồn cùng Bà LÝ TÒNG TÔN, hai cháu: TÙNG LÝ, THANH LÝ, 

Thầy  LÝ AN LỘC, Quý đồng môn LÝ TÒNG TÂM, LÝ THỊ KIM ĐÍNH cùng toàn thể Tang quyến.

Nguyện cầu linh hồn THOMAS LÝ TÒNG TÔN sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng

 

          .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU        

 

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California.

baccali_thanhkinhphanuu.png

                                          PHÂN ƯU

 

    Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin:

 

                            Đồng Môn HỒ VĂN TRẠNG

phanuu_hovTrang_good.jpg

                                             Sinh  ngày 16 tháng năm 1947                                           Đã mệnh chung ngày 16 tháng 4 năm 2021

                                            (Nhằm ngày 5 tháng 3  năm Tân Sửu)

                                                 Tại San Jose, California, USA

 

     Hưởng Thọ 75 Tuổi

                                  

    Linh cữu được quàn tại Sunside

                                  Oak Hill Memorial Park                                   

 300 Curtner Avenue
                San Jose, Santa Clara County,California, 95125 USA

Chương trình tang lễ sẽ tổ chức vào thứ năm ngày 6 tháng 5 năm 2021,

thăm viếng từ 1:00 pm đến 3:00pm

 

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc Cali. 

 

Kính gởi lời chia buồn cùng bà quả phụ Hồ Văn Trạng và tang quyến

Thành kính nguyệ̣n cầu Hương Linh Đồng Môn Hồ VĂN Trạng 

sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.       

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

____________

PHÂN ƯU

                     

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được trễ hung tin :

 

   Đồng Môn HỨA VĂN HÙNG

                                                                  

  Đã mệnh chung ngày 28 tháng 2 năm 2021

  (Nhằm ngày 17 tháng Giêng  năm Tân Sửu)

          Tại San Jose, California, USA

 

         Hưởng Thọ 79 Tuổi

                                  

                  Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc Cali. 

 

Kính gởi lời chia buồn cùng quả phụ Hứa Văn Hùng và tang quyến

Thành kính nguyệ̣n cầu Hương Linh Đồng Môn HỨA VĂN HÙNG 

sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.       

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California

TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin:

  

Cựu Giáo Sư, cựu Tổng Giám Thị là

 

     Thầy LÊ KHÁNH DUỆ  

   Pháp Danh QUẢNG THÔNG

    Bút hiệu HƯƠNG SƠN 

      Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1927 tại Nghệ An, Việt Nam

           Đã Từ trần lúc 3:45 sáng, ngày 27 tháng 2 năm 2021, 

             (nhằm ngày 16 tháng Giêng âm lịch, năm Tân Sửu).

          Tại Plano, Tiểu bang Texas, Hoa-Kỳ.

 

          Hưởng Đại Thọ 94 Tuổi

 

Trước tin buồn và sự mất mát vô cùng lớn lao này của Đại Gia Đình Phan Thanh Giản

và Đoàn Thị Điểm khắp nơi

                  

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc Cali. 

 

Kính gởi lời chia buồn cùng cô LÊ KHÁNH DUỆ và tang quyến

Thành kính nguyệ̣̣n cầu Hương Linh thầy LÊ KHÁNH DUỆ sớm được Vãng Sanh nơi cõi Tây Phương Cực Lạc.

         

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California

CaoPho_TuongLamQuangThi.jpg

Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ vô cùng thương tiếc tiễn đưa 

Đồng Môn Niên Trưởng

LÂM QUANG THI 

về Nước Thiên Đàng 

_________________________

       

            PHÂN ƯU          

TL_Thanhkinhphanuu_May20.png
CaoPho_LamQthi.jpg
Caopho_lunguyethuong_hoahue.JPG

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin cựu học sinh PTG-ĐTĐ là

 

 Niên Trưởng 

Giuse LÂM  QUANG THI

              

Cựu cố vấn Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ Bắc California

Cựu Trung Tướng, cựu phó tư lệnh Quân Đoàn I, Quân Khu I, QLVNCH  

        

sinh ngày 7 Tháng Năm, 1932  tại Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, miền Nam Việt Nam                                   

Đã mệnh chung sáng Ngày 19 Tháng 1 Năm 2021 (Nhằm ngày 7 tháng 12  năm Canh Tý) tại Fremont, California, USA

 

                             Hưởng Thọ 88 Tuổi

                                  

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

Kính gởi lời chia buồn cùng bà LÂM QUANG THI  và tang quyến

 

Thành kính nguyện cầu Linh Hồn NT Giuse LÂM QUANG THI sớm được siêu thoát nơi Cõi Phúc.

         

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California

            PHÂN ƯU            

baccali_thanhkinhphanuu.png

KHÓC ĐỒNG MÔN

__________________________

 

 

 Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California

 Vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin

 

 

Đồng môn

DƯƠNG THỊ GIÀU 

Pháp danh Mỹ Ngôn

 

Qua đời ngày 10 tháng 12 năm 2020

tại thành phố San Jose.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Toàn thể thầy cô, nhân viên trường và đồng môn thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng.

 

Hội Ái Hữu cựu học sinh Trung học 

Phan Thanh Giản&Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

(Bắc California)

                             THÀNH KÍNH PHÂN ƯU                  

PHÂN ƯU

TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California

       Vô cùng đau buồn khi nhận được  hung tin :

Thân mẫu quý đồng môn PTG-ĐTĐ Trần Quốc Mậu, Trần Quốc Huê, 

Trần Quốc Nhiên, Trần Quốc Cường, Trần Quốc Lợi, Trần Mỹ Tâm,

 Trần Mỹ Ngọc, Trần Mỹ Nga và  Trần Mỹ Yến là

 

BÀ Quả Phụ TRẦN DIỆC

 Phưong Danh TRẦN THI LANG

  Nhũ Danh TÔ NGỌC  LAN

      Pháp Danh TỪ BI AN 

               

Đã vãng sinh lúc 10 giờ tối, Ngày 10 Tháng 8 Năm 2020 

  Nhằm ngày 21 tháng 06 năm Canh Tý 

   Tại Windsor, Ontario, Canada

 

  Hưởng Đại Thọ 98 Tuổi

                                  

                   

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California 

 

       Xin gởi lời chia buồn cùng quý đồng môn PTG-ĐTĐ Trần Quốc Mậu, Trần Quốc Huê, Trần Quốc Nhiên, Trần Quốc Cường, Trần Quốc Lợi, Trần Mỹ Tâm, Trần Mỹ Ngọc, Trần Mỹ Nga và  Trần Mỹ Yến cùng tang quyến

 

       Thành kính nguyện cầu Hương Linh

     

Bà Quả Phụ TRẦN DIỆC

Phương Danh TRẦN THI LANG

    Nhũ Danh TÔ NGỌC LAN

       Pháp Danh TỪ BI AN  

               

           Sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.

         

          THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

___________________________

TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin :

Phu Nhân cựu học sinh PTG-ĐTĐ Phạm Hưng Vận là:

 

                                     BÀ  PHẠM HƯNG VẬN

                           Nhũ Danh GIANG LỆ HỒNG

                                            

                       Đã mệnh chung lúc 7 giờ 55 chiều, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020 

                                  Nhằm ngày 15 tháng 04 nhuận năm Canh Tý 

                                            Tại Milpitas, California

 

                                                Hưởng Thọ 67 Tuổi

                         Linh cửu được quàn tại Oak Hill Memorial Park

                   300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125-Phone 408-297-2447

 

Vì ḍịch Covid nên tang lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi gia đình Lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2020 từ 10:00AM

Không có sự thăm viếng của Hội Ái Hữu PTG/ĐTĐ Bắc California

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

 

          Kính gởi lời chia buồn cùng đồng môn Phạm Hưng Vận và tang quyến

    Thành kính nguyện cầu Hương Linh Bà Phạm Hưng Vận, Nhũ danh Giang Lệ Hồng  

    sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.

         

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM BẮC CALI

Mừng Cửu Tuần Thượng Thọ THẦY LƯU KHÔN

BacCali_plaque.jpg

Mừng Cửu tuần thượng thọ thầy Lưu Khôn đêm  Chúa Nhật ngày 2/23/2020 tại nhà hàng Majestic -San Jose lúc 6pm.

Quan khách tham dự đầy đủ khoảng trên 100 người để tỏ lòng tôn kính một bậc thầy gương mẫu, tài năng và đáng kính.

Sau đây là 1 ít hình ảnh:

BacCali_GSLuuKhon_grp1.jpg

IHình 1: từ phải sang trái: anh Trần Thanh Điền, Nguyễn Thăng Long,Thầy Lưu Khôn, chị Phan thị Công Đức, anh Nguyễn văn Tuấn, Trần Văn Sách, Nguyễn thị Huệ, Lý Thu Cúc. Còn một số anh chị đến trễ không chụp chung được.

BacCali_GSLK_grp2.jpg

Hàng trước từ phải: 1 thân hữu, chồng cô Loan Anh, cô Loan Anh, thầy Nguyễn như Hùng, Thầy Trần văn Nhơn, anh Nguyễn văn Kim

Hàng sau: Ngô kim Chi, Nguyễn thị Huệ và thân hữu An Giang Chị Mary

BacCali_GSLK_TrVSach.jpg
Baccali_GSLuuKhon_self.jpg

             Thầy Lưu Khôn phát biểu.         Anh Trần Văn Sách thay mặt PTGĐTĐ Bắc Cali                                                              tặng plaque Mừng Thượng Thọ Thầy Lưu Khôn

BacCali)_GsLuuKhon_BuiTSon.jpg
BacCali_GSLK_KhanhHung.jpg

Anh Bùi Tuyết Sơn thay mặt PTGĐTĐ Úc Châu (trái) và Lê Khánh Hưng thay mặt GS-TGT Lê Khánh Duệ tặng plaque Mừng Thượng Thọ Thầy Lưu Khôn

BacCali_GSLK_CucHue.jpg
Baccali_GSLK_GSHung_KhanhHoang.jpg

Chị Thu Cúc, GS Lưu Khôn & Huệ            GS Nguyễn Như Hùng & Khánh Hưng (con GS                                                               Lê Khánh Duệ)

Tường thuật:

Nguyễn Thị Huệ

PHÂN ƯU


Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được hung tin là:

           CHS NGUYỄN VĂN HIỆP 

                   

                            Cựu Trung Úy Hành Chánh Tài Chánh QLVNCH                        

           Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1938 tại  ViệtNam

            Từ trần vào  ngày 15 tháng 09 năm 2019

            (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Kỷ Hợi).

        Tại SAN JOSE, CALIFORNIA 

                                                                     

           Hưởng Thọ 82 tuổi

 

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Bắc California xin thành kính chia buồn cùng các con của CHS NGUYỄN VĂN HIỆP và Tang Quyến.

 

Nguyện cầu Hương Linh CHS NGUYỄN VĂN HIỆP sớm về Cõi Vĩnh Hằng .

 

Chương trình tang Lễ được cử hành tại Sunrise chapel

Oak Hill Memorial Park

300 Curtner Avenue
San Jose, Santa Clara County, California, 95125 USA

Phone(408) 297-244

                                                                 

Ngày giờ thăm viếng :

Ngày 5 tháng 10 từ 9 AM đến 12 PM

 

Kính mời quý thầy cô, quý niên trưởng và quý đồng môn đến chào vĩnh biệt 

CHS NGUYỄN VĂN HIỆP

  Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy 5 tháng 10 năm 2019  tại:

 

Sunrise chapel

Oak Hill Memorial Park

 

Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Bắc California.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

DHXXII_pagetitle (1).jpg
LOGO2018.jpg

HÌNH ẢNH ĐH XXII - SAN JOSE 2018

Niên Trưởng HOÀI SƠN UNG NGỌC NGHĨA & GS-HT NGUYỄN TRUNG QUÂN

nói về VIỆC ĐỔI TÊN COLLEGE DE CANTHO thành TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN:

CLICK: https://www.facebook.com/100012130993807/videos/462275967520099/UzpfSTEwMDAyMjQxMzM0MDMxMToyNDYyOTk4NzI3OTM3ODk 

A.  CÁC LINKS: Click các links (underlined) dưới đây để xem 

1. PHOTOS by anh chị TRIỆU LỄ (Chicago): 

♥. Cai Rang Reunion @San Jose 2018 May4:

https://photos.app.goo.gl/y1CAUGfWyVbIT6GU2

♥♥. San Jose @Yerba Buena High School 2018 May5: Đêm Tiền Hội

https://photos.app.goo.gl/LdjbJvnRPmdBqeJO2

♥♥♥. San Jose @Dynasty Seafood 2018 May6: Đêm Đại Hội

https://photos.app.goo.gl/psv9SbmrTdL2R9Pk2 

♥♥♥♥.   San Jose/San Francisco Tours 2018 May6-7:

https://photos.app.goo.gl/Zrg4PBRwKe4GxZcm8

♥♥♥♥♥. Shasta Dam/Caverns & Burney Falls 2018 May8-10:

https://photos.app.goo.gl/s7QNG1P3yZGbXiuz1

♥♥♥♥♥♥. Hello & Good Bye San Jose 2018:

https://photos.app.goo.gl/v9q4eS05Oj9To74S2 

 

and Anh Chị TRIỆU LỄ. See U next time!

2.  Đoàn lữ nhạc: Do PTGĐTĐ Houston trình diễn tại Đêm Tiền Hội May 5


https://youtu.be/fulca-YrQCg

 

3. Chiếc áo bà ba: Do PTGĐTĐ Houston trình diễn tại Đêm ĐH May 6 

 

https://youtu.be/jMRJorRWfUM

 

4. GS Đỗ Mỹ Thuật: ĐÊM ĐH

https://www.youtube.com/watch?v=TSWJzHN1UzU

 

5.  GS Dương Văn Gia & CHS Lương Liên Hoa: 

 

DAI HOI PTG&DTD XXII BAC CALI 2018, phần 1

DH THE GIOI XXII PTG DTD BAC CALI 2018 DAI HOI, phần 2

DH THE GIOI XXII PTG DTD BAC CALI 2018 DU NGOAN 3

THÔNG BÁO ĐH XXII: Thông báo Khẩn V/V Đưa rước phi trường

 

SINH HOẠT BÊN LỀ ĐH: Thông báo khẩn: Đổi lộ trình du ngoạn - Chuyến du ngoạn YOSEMITE-MONO LAKE

 

ĐH XXII: THƠ MỜI

ĐH XXII: Phiếu Hồi Báo

ĐH XXII: Danh Sách Ủng hộ ĐH & ĐS

ĐH XXII: Danh sách tham dự ĐH XXI

PHÂN ƯU


Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được hung tin là:

           CHS NGUYỄN VĂN HIỆP 

                   

                            Cựu Trung Úy Hành Chánh Tài Chánh QLVNCH                        

           Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1938 tại  ViệtNam

            Từ trần vào  ngày 15 tháng 09 năm 2019

            (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Kỷ Hợi).

        Tại SAN JOSE, CALIFORNIA 

                                                                     

           Hưởng Thọ 82 tuổi

 

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Bắc California xin thành kính chia buồn cùng các con của CHS NGUYỄN VĂN HIỆP và Tang Quyến.

 

Nguyện cầu Hương Linh CHS NGUYỄN VĂN HIỆP sớm về Cõi Vĩnh Hằng .

 

Chương trình tang Lễ được cử hành tại Sunrise chapel

Oak Hill Memorial Park

300 Curtner Avenue
San Jose, Santa Clara County, California, 95125 USA

Phone(408) 297-244

                                                                 

Ngày giờ thăm viếng :

Ngày 5 tháng 10 từ 9 AM đến 12 PM

 

Kính mời quý thầy cô, quý niên trưởng và quý đồng môn đến chào vĩnh biệt 

CHS NGUYỄN VĂN HIỆP

  Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ bảy 5 tháng 10 năm 2019  tại:

 

Sunrise chapel

Oak Hill Memorial Park

 

Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Bắc California.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU