Hội Văn Hóa Giáo Dục Phan Thanh Giản

THÔNG BÁO SỐ 2 

               

GIẢI VĂN HỌC PHAN THANH GIẢN

 Lời nói đầu: Tháng Tư năm 1975, miền Nam VN rơi vào tay Cộng Sản. Một cuộc đổi đời lớn nhất trong lịch sử dân tộc.

Người ta đã đốt sách, đã bỏ tù hay bức tử những người cầm bút, đã muốn ‘'cải tạo'' hàng triệu người, đã đổi tên thủ đô, tên đường phố, thay đổi cả ngôn ngữ. Với mục đích xoá bỏ cả một văn hoá, một nghệ thuật sống, một nhân sinh quan. Xoá bỏ dĩ vãng, quá khứ của một dân tộc.

Bốn năm triệu người đã bỏ nước ra đi; hàng trăm ngàn người bỏ mình trên biển cả. Những người ở lại sống với những kỷ niệm, những thương tiếc.

Để gợi lại những hình ảnh ngày xưa, những dư âm của một văn hoá đã và đang bị chôn vùi, những bi hài kịch của một cuộc đổi đời bi đát , Hội Văn Hoá & Giáo Dục PHAN THANH GIẢN tổ chức một giải thưởng văn chương

                   Chủ đề : MIỀN NAM TRƯỚC VÀ SAU 1975 

                     với hai giải, nhất : 15.000 US dollars ; nhì : 5000 US dollars .

Giải văn học này ( gồm các bộ môn : truyện ngắn, truyện dài, hồi ký, bút ký ) chưa phổ biến dưới mọi hình thức, do các tác giả trong và ngoài nước gởi, hay được thân hữu giới thiệu.

Ban tuyển chọn gồm nhà văn, nhà báo, không phải là thành viên của Hội Phan Thanh Giản, hoàn toàn độc lập, đã hoạt động văn hóa trước và sau 75, từ trong nước tới hải ngoại : Trương Anh Thụy, Lê thị Huệ, Trần Doãn Nho, Nguyễn văn Sâm và Từ Thức.

Một dân tộc không thể có tương lai, nếu không có quá khứ. Trao giải thưởng cho những tác phẩm nhân chứng của miền Nam VN trước và sau 75, chúng tôi hy vọng đóng góp vào việc xây dựng lại đất nước trong những ngày tới

Dưới đây là  những chi tiết kỹ thuật về tác phẩm dự thi, hộp thư gởi bài, địa chỉ liên lạc, thời hạn gởi bài , ngày giờ công bố kết quả và trao giải.

                                                Thông Cáo 2

Để thông báo tin tức về Giải Văn Học và Học Bổng của Hội Văn Hoá & Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation cùng tài liệu, bài vở liên quan đến Cụ Phan hữu hiệu hơn, Hội có một website mới: ptgculturefoundation.com.

Về Giải Văn Học chủ đề Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau 1975, với hai giải thưởng $15,000 US và $5,000 US; ngoài các thể lệ ghi trong thông cáo 1; thông cáo 2 có thêm vài điều:

1/- các tác phẩm dự giải không có giới hạn số trang nhưng phải ít ra là 200 trang;

2/- một tác giả có thể gởi hai tác phẩm dự thi;

3/- các tác phẩm dự giải thuộc bản quyền của tác giả và tác giả chịu mọi trách nhiệm về tác phẩm của mình; nếu có tranh chấp ban tổ chức giải sẽ không có liên hệ nào;

4/- nếu có điều gì không đúng về bản quyền, giải thưởng có thể bị hủy bỏ;

5/- sáng tác dự giải gởi thẳng đến ban tuyển chọn sẽ không được chấp nhận.

Sáng tác của nhiều tác giả sẽ được xem là của người đứng tên dự giải. Sáng tác của một tác giả qua sự giới thiệu của độc giả phải có sự đồng ý của tác giả đó. Mọi người ở khắp nơi đều có thể tham dự giải.

 

Thể loại cho giải : Hồi ký, bút ký, truyện dài, tuyển tập truyện ngắn, chưa phổ biến dưới mọi hình thức, viết bằng tiếng Việt có dấu, xin gởi đến điạ chỉ email:  khanhp1988@yahoo.com.

 

Xin quý vị gởi qua dạng PDF (nếu có thể được) theo dạng đính kèm. Không nên "copy" rồi "paste" trực tiếp trên mặt trang điện thơ (email).Trước khi đính kèm "file", quí vị ghi vài dòng về tiểu sử và số phone,  để tiện liên lạc trong điện thơ (chứ không trong sách đính kèm).

Dùng kích thước 12 (font size 12), khoảng cách bình thường (normal space). Khoảng cách 2 dòng (double space) để phân biệt hai đoạn văn.

Thông tin về giải xin vào ttp://ptgculturefoundation.com/. Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021. Thời hạn cuối để gởi bài dự giải là cuối tháng 5 năm 2020. 

 

Ban tuyển chọn gồm năm nhà văn, nhà báo, không phải là thành viên của Hội Phan Thanh Giản: Lê Thị Huệ, Trương Anh Thụy, Trần Doãn Nho, Nguyễn Văn Sâm, Từ Thức.

 

Website mới có đăng tiểu sử các thành viên trong giải Văn Học và các tài liệu về Cụ Phan: ChúngTa Đã Nhất Trí Về Việc Nhận Định Phan Thanh Giản năm 1963 tại miền Băc của "Anh Cả Giới Sử Học Hà Nội" Trần Huy Liệu, Xuất Xứ Hai Câu Phan Lâm Mãi Quốc, Triều Đình Thi Dân .. và các bài trong website cũ.

   

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản thành lập năm 2014 tại Arizona chủ trương trang mạng ptgculturefoundation.com và do nhà báo PhanThanh Tâm, chủ tịch Hối Đồng Quản Trị cùng Bác sĩ Thái Ngọc Ẩn, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành phụ trách.

 

Trụ sở hội ở thành phố Boston,tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Liên lạc với Ban Tổ Chức Giải qua điện thư: ptgculturefoundation@gmail.com.

 

Ngày 26 tháng 1 năm 2019

 

TM Hội Văn Hoá & Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation

 

                            Phan Thanh Tâm

 

 

 

 

                                  HỘI VĂN HÓA & GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN                                                                   

Thông cáo 

Giải Văn Học Phan Thanh Giản

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề Miền Nam Việt Nam Trước Và  Sau Năm 1975.

Ngày lịch sử 30 tháng Tư năm 1975 là một ngày có nhiều tên gọi. Đối với Cọng Sản Việt Nam là Ngày  Giải Phóng Miền Nam, ngày Thống Nhất Đất Nước. Nhưng đối với người miền Nam đây là Ngày Quốc hận và tháng Tư thành Tháng Tư Đen. Ba mươi tháng Tư năm 75 ghi dấu thời khắc dân miền bị trị trở thành công dân hạng hai.

Sau đó, hàng triệu gia đình lâm vào cảnh nghiệt ngã vì các chính sách của bên thắng cuộc: tập trung "cải tạo" quân, cán, chính  phục vụ cho chế độ VNCH và nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ; đồng thời đổi tiền, đốt sách, đánh tư sản, đưa đi vùng kinh tế mới .... Con đường sống lúc bấy giờ là vượt biên, vuợt biển.

Nhằm có được tác phẩm của thế hệ đã trải nghiệm qua các biến động lịch sử cận đại -  vài mươi năm nữa họ không còn; cùng với chủ định xoá mờ hình ảnh thời VNCH của Cọng Sản Việt Nam - Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giảntổ chức cuộc tuyển chọn cho Giải Văn Học Phan Thanh Giản các sáng tác bằng văn xuôi của mọi người Việt đương thời ở trong và ngoài nước.

Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US -  Giải nhì : $5,000 US.

Thể loại: Hồi ký, bút ký, truyện dài, tuyển tập truyện ngắn, chưa phổ biến dưới mọi hình thức, viết bằng tiếng Việt có dấu, dài từ 200 trang tới 300 trang, gởi cho ban tuyển chọn qua địa chỉ điện thơ: khanhp1988@yahoo.com. Xin quý vị gởi qua dạng PDF nếu có thể được và theo dạng đính kèm. Không nên "copy" rồi "paste" trực tiếp trên mặt trang điện thơ (email).

Trước khi đính kèm "file", xin quí vị ghi vài dòng về tiểu sử và số phone, nếu có thể, để tiện liên lạc. Thông tin về giải xin vào trang  ttp://phanthanhgianfoundation.com/. Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5  năm 2020. Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

Ban tuyển chọn gồm năm vị, không phải là thành viên của Hội Phan Thanh Giản, từng hoạt động văn hóa từ trong nước cho đến hải ngoại: nhà văn, nhà giáo Lê Thị Huệ, nhà văn, nhà giáo Trương Anh Thụy, nhà văn Trần Doãn Nho, nhà văn, nhà biên khảo Nguyễn Văn Sâm, nhà báo, nhà văn Từ Thức.

Sáng tác của nhiều tác giả sẽ được xem là của một người đứng tên. Sáng tác của một tác giả qua sự giới thiệu của độc giả phải có sự đồng ý của tác giả đó.

 

 

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản thành lập năm 2014 tại Arizona. Trụ sở hội tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện: ký giả Phan Thanh Tâm; Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Bác Sĩ Thái Ngọc Ẩn.

Ngày 25 tháng 6 năm 2018.

TM Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản

                     Phan Thanh Tâm

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

HỘI VĂN HÓA & GIÁO DỤC PHAN THANH GIẢN 

 

THÔNG CÁO

Nhằm Phát Huy Văn Hóa và Giáo Dục Nhân Bản của Dân Tộc Việt Nam, Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản sẽ thực hiện hai dự án: Giải thưởng văn học và cấp học bổng cho hoc sinh sinh viên.

Quí vị quan tâm đến hai đỉều này xin gởi cho chúng tôi ý kiến theo đỉa chỉ email dưới đây. Chúng tôi đúc kết, thảo ra điều lệ và sẽ công bố trên các cơ quan truyền thông hải ngoại vào dịp Đại Hội Thế Giới PTG-ĐTĐ XXII SAN JOSE, CA 2018.  

Thủ tục xét giải? Các tác phẩm muốn được cứu xét phải bằng tiếng Việt có thể bất cứ từ đâu? Trong nước? Ngoài nước? Các ứng viên muốn được cấp học bổng phải đạt được những tiêu chuẩn nào? Trong nước, ngoài nước ở khắp nơi?

Đó là chỉ đơn cử vài điều; xin quí vị cho biết thêm. Sự đóng góp mọi mặt bằng gợi ý hay tài lực... của quí vị là một khích lệ lớn cho chúng tôi trong nổ lực phục vụ cộng đồng và nước Việt Nam.

Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản được thành lập năm 2014 tại Arizona. Trụ sở hội ở Massachusetts, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện: Phan Thanh Tâm; Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Bác Sĩ Thái Ngọc Ẩn.

Ngày 30 tháng 8 năm 2017.

tm Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản

Phan Thanh Tâm

email liên lạc: cultureandeducation@gmail.com

______________________________________________________

 

SINH HOẠT HỘI ÁI HỮU ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ HOUSTON

 

PHÓNG SỰ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

của 2 Đài Truyền Hình tại Houston về

TẤT NIÊN HỘI ÁI HỮU CẦN THƠ HOUSTON & VÙNG PHỤ CẬN

 

ABTV 55.4

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jjD3nu2QLeE&app=desktop 

 

 SGN 51.3:

https://www.youtube.com/watch?v=NYCtspRvGt4 

SINH HOẠT NHÓM PTGĐTĐ 68-75

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=Nh%C3%B3m%2068-75

 

Lại một lần nữa đến ngày chúng ta họp mặt. Xin được trân trọng mến mời tất cả quí thầy cô, bạn bè 68-75 gác qua mọi bận rộn, nhín chút thời gian đến chung vui với nhau. Trước để thể hiện cái tha thiết, cái truyền thống của tình thầy trò và tình đồng môn...sau thì chúng ta được gặp mặt nhau chung vui, cố níu lại những phút giây thời son trẻ.

*****P/S: Poster này xin được thay thế thiệp mời ***** 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

hân ái chúc mừng Họp Mặt Truyền Thống Nhóm 68-75 lần thứ 29 thành công tốt đẹp

Trần Bang Thạch  & Trang Nhà ptgdtdusa .com

___________________

SINH HOẠT BÊN LỀ ĐH XXII-San Jose 2018

 

Buổi nói chuyện chuyên đề về

THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI (Macrobiotic Today) được tổ chức tại:

 Trung Tâm Công Đồng Việt Mỹ

 2072 Lucretia Ave, San Jose,CA 95122

 Từ 1g đến 4g30 chiều ngày 5/5/18 (ngày Tiền Đại Hội)

 

 

 Diễn giả : đồng môn LƯƠNG TRÙNG HƯNG đến từ Sydney (Úc châu), anh đã có hơn 40 năm kinh nghiệm về Thực Dưỡng và đã hướng dẫn cho hàng ngàn người ở nhiều nơi trên thế giới áp dụng Thực dưỡng thành công trong suốt 40 năm qua. 

 

Do số lượng chỗ ngồi có giới hạn và để thuận tiện cho việc sắp xếp, quý vị muốn tham dự buổi nói chuyện về chuyên đề Thực Dưỡng trên, vui lòng gọi Cô Ái Nhi (714) 487 9582 để ghi danh trước.

 

Tháng 5/2017, sau Đại Hội PTG - ĐTĐ tại Houston, đồng môn Lương Trùng Hưng được Giáo Sư Nguyễn Trung Quân mời thuyết trình về Thực Dưỡng Hiện Đại (TDHĐ) do Hội Đuốc Tuệ bảo trợ và tổ chức tại Nam Cali, được rất nhiều đồng hương hưởng ứng và ủng hộ.

 

Tháng 10/2017, trong buổi thuyết trình tại Sacramento được đồng môn Lê Thị Diễm Buồn và phu quân đánh giá cao và ước muốn giới thiệu cho các đồng môn khác biết đếnTDHĐ để mọi người có thể tự mình bình phục các bệnh nan y như Ung thư, TIểu Đường, Cao Áp Huyết, Cao Mỡ máu và các bệnh bất trị khác như Parkinson (Run tay chân), Alzheimer (Mất trrí nhờ), Chóng mặt, Ù tai, Mất ngủ, Trầm cãm, Rối loạn thần kinh, Lupus, HIV, Viêm gan A,B,C,D

TDHĐ còn giúp người áp dụng có sức khỏe tối ưu hầu không phải lo lắng khi tuổi về chiều như lệ thuộc Viện Dưỡng Lão, có thể tự chăm sóc cho chính mình không phải lệ thuộc người khác giúp cho các nhu cầu vệ sinh cá nhân, đi lại, không lo lắng đột qụy (tai biến, máu nhồi, nghẻn tim mạch.....).

 

Quý đồng môn có thể tìm hiểu thêm về TDHĐ trên trang web :

www.bepthucduong.com

Hoặc : Youtube - Lương Trùng Hưng

            Youtube - Trần Ngọc Tài.

Hoặc email : Luongtrunghung49@gmail.com  -  Luongytai@gmail.com

_______________________________________________

FACEBOOK NHÓM PTG-ĐTĐ 73-80

 

Trang Nhà www.ptgdtdusa.com rất vui mừng nhận được tin Nhóm PTG-ĐTĐ 73-80 vừa có Facebook để liên lạc và sinh hoạt Xin hân hoan giới thiệu với Quý Đọc Giả Trang Nhà.

Thân chúc Nhóm 73-80 thành công tốt đẹp.

TBT 

_______________________________________________________

 

Thân gởi các Thầy Cô và Sư Tỷ/ Sư Huynh,

Em là Phan Thông Hưng, Cựu Học Sinh PTG-ĐTĐ Niên Khoá 73-80. Thể theo lời chỉ dẩn của cô Chau Truong, em xin đại diên nhóm đàn em xin mời các Thầy Cô và anh chị tham gia liên lạc trên trang sinh hoạt nhỏ của tụi em nhằm làm cầu nối cho những bạn học của những niên khoá khác có cơ hội ngồi lại cùng nhau hàn huyên tâm sự.

https://www.facebook.com/groups/507141159482187/510975655765404/?notif_t=like&notif_id=1473080446388057

 

Em mạn phép nhờ Các Chị  Lê KimLê Thị Lan ChiQuỳnh Như, Anh Duc NguyenNguyen Si AnQuoc Thanh Tran, La Thanh Khải tiên phong làm những nhịp cầu Bằng Hữu dùm em nhé. Cám ơn các Sư Tỷ và Sư Huynh nhiều lắm.

Em Phan Thông Hưng 
hungphan444@gmail.com
610-633-2398

2016-08-31 11:01 GMT-07:00 Hung Phan <hungphan444@gmail.com>:


> Thân gởi các bạn ACE PTG-ĐTĐ Niên khoá 73-80,
> Để tiện việc liên lạc với nhau chúng tôi xin mở 1 group email cho cả nhóm
> song song với Facebook group. Nếu bạn nào nhận email xin trả lời "I got it"
> dùm nhé . Rất mong các bạn hưởng ứng tham gia góp ý kiến và gởi cho tất cả
> các bạn khác cùng niên khoá kể cả Dâu lẩn Rể kèm thêm cháu Nội/Ngoại.
>
> Theo 2 tuần hợp mặt rất vui sau gần 40 năm mới gặp lại ở Canada, nhóm Cựu
> Học Sinh PTG-ĐTĐ NK 73-80 đã có ý kiến cố gắng gặp nhau mổi năm một lần ở US
> và Canada thay nhau tổ chức, ví dụ như vào năm 2017 ở vùng New England và ở
> Calgary năm 2018. Qua đó chúng ta sẻ bàn ra kỳ Hội Ngộ Toàn Thế Giới 4 năm
> một kỳ tại một nơi nào đó tiện cho tất cả các bạn gặp mặt vào năm 2020. Mong
> rằng các ACE cho ý kiến góp ý để mổi lần hợp bạn sẻ Đông Vui Hao Bề Bộn hơn.
> Tui, Thông Hưng ở US, Mỷ Yến ở Canada, Xuân Hương ở Úc, còn ở Viêt Nam nhờ
> bạn Phong Tôn Hiền sẻ làm liên lạc viên nhé. Cám ơn các bạn nhiều lắm. Life
> is too short. Play hard.
>
> Dưới đây là đường link vwo FB của nhóm.
https://www.facebook.com/groups/507141159482187/
>
> Chào Thân Ái.
>
> Phan Thông Hưng và dâu Phạm Thị  Lương Thi.
> 6P4, 7P4, 8P7, 9P5, 10C5, 11C5 và 12C4.
>

> (C) 610-633-2398