PTGĐTĐ thương tiếc tiễn đưa

CHS-GS VƯƠNG CÔNG HI

về Miền Miên Viễn

1. CÁO PHÓ

2. PHÂN ƯU

CÁO PHÓ

Chúng tôi rất đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc,

bạn hữu xa gần:

Chồng, cha, ông của chúng tôi là:

  

Ông VƯƠNG CÔNG HI

Pháp danh Nhựt Thành

Cựu học sinh, cựu giáo sư Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ

Cựu giáo sư Trung Học Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn

Cựu sĩ quan QLVNCH

Sanh ngày 28 tháng 11 năm 1937 tại Cần Thơ, Việt Nam

Mất lúc 1 giờ 40 trưa ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Canh Tý tại Houston, Texas

Hưởng thượng thọ 84 tuổi

 

Linh cửu được quàn tại Nhà quàn Vĩnh Phước (SW)

8514 Tybor Dr, Houston TX 77074

Phone: 713-771-9999

 

LỊCH TRÌNH TANG LỄ:

 

Nghi thức nhập liệm:

Thứ Ba 1/9/2020 lúc 12 giờ trưa

 

Thăm Viếng:

-Thứ Ba 01/9, từ 12PM – 7PM

-Thứ Tư 02/9 từ 9AM – 7PM

 

Nghi thức tiễn đưa:

Thứ Năm 03/9/2020 lúc 11AM

Hỏa táng tại Nhà Quàn Vĩnh Phước

 

      TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO    

Vợ: Bà quả phụ Vương Công Hi, nhũ danh Võ Kim Thảnh

Trưởng nam: Vương Võ Huy Tường, vợ Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Thứ nam: Vương Huy Toàn, vợ Võ Thị Lan Phương

Thứ nam: Vương Huy Thuần, vợ Nguyễn Thị Kim Hồng Thủy

Trưởng nữ: Vương Võ Thụy Hoàn

Út nữ: Vương Võ Tần Hương

Cháu nội đích tôn: Vương Phước Tâm

Cháu nội: Vương Phương Tiên

 

Cáo phó nầy thay thế thiệp tang. Xin miễn phúng điếu

PTGĐTĐ PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn hay tin: 

Cựu học sinh (1951-56), Cựu Giáo Sư Quốc văn Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ  (1959-61) Trung học Mạc Đĩnh Chi Sài Gòn, cựu sĩ quan QLVNCH (Khóa 16 Thủ Đức):

Giáo Sư

VƯƠNG CÔNG HI

Pháp danh NHỰT THÀNH

Sanh ngày 28 tháng 11 năm 1937 tại Cần Thơ, Việt Nam

Mất lúc 1 giờ 40 trưa ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Canh Tý tại Houston, Texas

Hưởng thượng thọ 84 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Đồng Môn & Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh Phật tử Nhựt Thành sớm siêu sinh tịnh độ, đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm: PHẠM THỊ KIM CHI (Houston, Texas)

Các Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản: LƯU KHÔN (San Jose, California)

                                                 NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California)

                                                        VÕ VĂN TRÍ (Québec, Canada)

Đại Diện PTGĐTĐ các nơi:

Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ 2019: CHS PHAN LÊ BẠCH TUYẾT (Maryland)

Úc Châu: CHS BÙI HỮU TRẠNG

Calgary, Canada: CHS LƯ HINH

Toronto, Canada: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

Atlanta, GA: CHS TRỊNH CẨM VĂN

Boston, MA: CHS NGUYỄN THỊ GẤM

California (Bắc): CHS NGUYỄN THỊ HUỆ

California (Nam): CHS MINDY HÀ

Chicago: CHS VƯƠNG THUẬN KỀM

Dallas, Texas: CHS HUỲNH NGỌC MINH

Florida: CHS LÊ VĂN HAI

Houston, Texas: CHS PHAN THỊ HUỆ

Seattle, WA: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

&

Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

__________________________________________________

                         PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn hay tin Đồng Hương Cần Thơ, Thân Mẫu của các CHS PTG/ĐTĐ:

Trần Quốc Mậu (quá vãng), Trần Quốc Huê, Trần Quốc Lợi, Trần Quốc Nhiên, Trần Mỹ Ngọc, Trần Mỹ Nga, Trần Mỹ Yến và các em Trần Quốc Cường, Trần Minh Tâm là:

Bà Quả Phụ 

TRẦN DIỆC

Phương Danh TRẦN THỊ LANG

Nhũ Danh TÔ NGỌC LAN

Pháp Danh TỪ BI AN

Sanh ngày 22 tháng 4 năm 1923 tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

Vãng Sanh ngày 10 tháng 8 năm 2020 (21 tháng 6 năm Canh Tý) tại Windsor, Ontario, Canada

Hưởng Đại Thọ 98 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Đồng Môn & Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Từ Bi An

đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm: PHẠM THỊ KIM CHI (Houston, Texas)

Các Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản: LƯU KHÔN (San Jose, California)

                                                 NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California)

                                                        VÕ VĂN TRÍ (Québec, Canada)

Đại Diện PTGĐTĐ các nơi:

Viêt Nam: CHS PHẠM THỊ THU VÂN 

Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ 2019: CHS PHAN LÊ BẠCH TUYẾT (Maryland)

Úc Châu: CHS BÙI HỮU TRẠNG

Calgary, Canada: CHS LƯ HINH

Toronto, Canada: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

Atlanta, GA: CHS TRỊNH CẨM VĂN

Boston, MA: CHS NGUYỄN THỊ GẤM

California (Bắc): CHS NGUYỄN THỊ HUỆ

California (Nam): CHS MINDY HÀ

Chicago: CHS VƯƠNG THUẬN KỀM

Dallas, Texas: CHS HUỲNH NGỌC MINH

Florida: CHS LÊ VĂN HAI

Houston, Texas: CHS PHAN THỊ HUỆ

Seattle, WA: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

&

Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn hay tin từ CHS-DS Phạm Thị Thu Vân (Sài Gòn): Phu quân CHS Ngô Thị Hải (Đệ Thất Y 59-60) là:

CHS PTG (Đệ Thất E 60-61) - CGS ĐTĐ

HUỲNH THANH CẢNH

vừa mãn phần trưa 15/7/2020 tại thành phố Cần Thơ

Hưởng thọ 80 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng CHS Ngô Thị Hải cùng toàn thể Tang Quyến.

Cùng góp lời cầu nguyện cho Hương Linh CHS-CGS Huỳnh Thanh Cảnh sớm tiêu diêu Miền Lạc Cảnh

- Cựu Hiệu Trưởng, Cựu Giáo Sư, Cựu Nhân Vìên & Cựu Học Sinh PTG & ĐTĐ

- TM. Cựu Học Sinh Đệ Thất Y 59-60 tại VN:

Phạm Thị Thu Vân, Mai Thị Đào, Lê Thị Bích Thủy, Thái Thị A, Lê Thị Cưng, Huỳnh Kiên, Lâm Thị Hồng Hoa, Trương Ngọc Rạng, La Bảy, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Nhung, Bành Thị Kim Nguyệt...

- TM. Cựu Học Sinh Đệ Thất Y 59-60 hải ngoại:

Phạm Thị Dưa, Nguyễn Thị Ba, Huỳnh Thị Thu Ba, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Muội, Bùi Thị Kim Hoàng, Nguyễn Thị Ngọc Trà, Trần Ngọc Huê, Lâm Phụng, Lê Thị Kim Cúc, Võ Thị Phượng, Trần Thị Hồng Tuyết, La Quốc Thúy, Lê Kim Trinh, Dương Hạnh Nga, Mai Lệ Hà, Trần Thị Nhơn, Trần Thị Ánh Nguyệt...

- TM. Cựu Học Sinh Đệ Thất E 60-61 hải ngoại:

Trần Hữu Phước, Lư Hinh, Lý Hồng Thái, Lâm Văn Yến, Lưu Tình Sáng, Huỳnh Văn Công, Từ Văn Dưỡng, Tô Nguyên Thành

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Rất đau buồn & thương tiếc tiễn đưa 1 CHS PTG-ĐTĐ:

                        CHS ĐẶNG THỊ MỸ VÂN

Đặng Thị Mỹ Vân tại ĐH PTGĐTĐ XXI - Houston 2017

            TIN BUỒN & PHÂN ƯU           

Chúng tôi rất đau buồn hay tin Em của CHS-GS Đặng Thanh Liêm (Atlanta, GA), CHS Đặng Thị Mỹ Phượng, CHS Đặng Thị Mỹ Hồng (Canberra Úc châu), chị của CHS Đặng Anh Tuấn (Doraville, GA):

Cựu học sinh Trung học Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

 

ĐẶNG THỊ MỸ VÂN

từ trần ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại thành phố Cần Thơ

Hưởng thọ 66 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Đồng Môn & Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh MỸ VÂN

đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm: PHẠM THỊ KIM CHI (Houston, Texas)

Các Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản: LƯU KHÔN (San Jose, California)

                                                 NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California)

                                                        VÕ VĂN TRÍ (Québec, Canada)

Đại Diện PTGĐTĐ các nơi:

Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ 2019: CHS PHAN LÊ BẠCH TUYẾT (Maryland)

Úc Châu: CHS BÙI HỮU TRẠNG

Calgary, Canada: CHS LƯ HINH

Toronto, Canada: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

Atlanta, GA: CHS TRỊNH CẨM VĂN

Boston, MA: CHS NGUYỄN THỊ GẤM

California (Bắc): CHS NGUYỄN THỊ HUỆ

California (Nam): CHS MINDY HÀ

Chicago: CHS VƯƠNG THUẬN KỀM

Dallas, Texas: CHS HUỲNH NGỌC MINH

Florida: CHS LÊ VĂN HAI

Houston, Texas: CHS PHAN THỊ HUỆ

Seattle, WA: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

&

Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

CÁO PHÓ
( Thay Thế thiệp Tang )

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc sui gia và bằng hữu:

chồng, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là
Ông TRẦN NGỌC ĐIỆN
Khóa 7/68 Thủ Đức

Cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ.
Cựu Sinh viên luật Đại học Cần Thơ
Cựu Trung úy Đại đội trưởng thuộc Tiểu khu Vĩnh Bình
Sanh ngày 29 tháng 11 năm 1942 tại Việt Nam
mất ngày 16 tháng 6 năm 2020 tại Chalmette Louisianạ

Hưởng thọ 78 tuổị

Lễ phát tang: 03.30 pm ngày thứ năm 18/06/2020
tại nhà quàn Mothe Funeral Homes 7040 Lapalco Blvd.
Thăm viếng: thứ năm 18 /06 từ 03.00 pm đến 05.00 pm
Thứ sáu 19/06 từ 08.00 am đến 01.30 pm
Di quan lúc 01.30 pm ngày thứ sáu 19 /06/2020.
Hỏa thiêu tại Hope Mausoleum Cemetery.
4641 Canal St. New Orleans. LA 70119
Hương linh an vị tại Chùa Bồ Đề New Orleans

Tang gia đồng khấp báo
Bà quả phụ Nguyễn Thị Thường

Trưởng nam: Trần Nguyễn Quốc Điền, vợ và các con
Trưởng nữ: Trần Nguyễn Thủy Trang, chồng và các con
Thứ Nam: Trần Nguyễn Quốc Viên, vợ và các con

Đồng Kính Báo

HỘI CỰU SVSQ THỦ ĐỨC LOUISIANA

Đau đớn báo tin cùng quí chiến hữu đồng môn và bạn bè xa gần được biết

 

Cựu SVSQ TRẦN NGỌC ĐIỆN

sanh ngày 29/11/1942 tại Việt Nam

Sau một cơn bạo bệnh đã chia tay chúng ta vào ngày 16/06/2020 tại Chamette Louisiana

Thọ 78 tuổi

Linh cửu được quàn tại Mothe Funeral Home

7040 Lapalco Blvd Marrero   LA   70072

Ngày 19/06/2020 anh sẽ được hỏa thiêu

 tại St. John's Cemetary Crematory

4841 New Orleans LA 70119

 

Trước hung tin này Hội Cựu SVSQ Thủ Đức Louisiana 

xin chia buồn cùng chị Trần Ngọc Điện 

toàn thể các cháu và gia đình tang quyến

 

Xin chúc chiến hữu TRẦN NGỌC ĐIỆN ra đi bình an về cõi vĩnh hằng

Xin cầu nguyện hương hồn anh sớm được tiêu diêu nơi miền Phật cảnh

HỘI CỰU SVSQ THỦ ĐỨC LOUISIANA

     CÁO PHÓ

CHIA BUỒN

 

Nhận được TIN BUỒN

Đồng môn

TRẦN NGỌC ĐIỆN

(Cựu học sinh PTG Cần Thơ - vào trường niên học 1959-1960)

Sinh năm Nhâm ngọ 1942 tại Trường Long - Cần Thơ

* Đã mãn phần lúc 7giờ tối ngày 16 tháng 6 năm 2020

(nhằm ngày 24 tháng 4 nhuần - năm Canh Tý) tại Chalmette - LA.

* Lễ phát tang ngày 18 tháng 6; Viếng tang từ 10 giờ sáng đến 1g30 

ngày Thứ Sáu 19-6-2020 và hoả thiêu, tro cốt sẽ được chuyển về cho thân nhân còn lại tại quê nhà Cần Thơ VN (theo nguyện vọng người quá vãng).

 

HƯỞNG THỌ 78 TUỔI

* Thành thật chia buồn cùng quả phụ TRẦN NGỌC ĐIỆN (nhủ danh NGUYỄN THỊ THƯỜNG) và các cháu.

* Nguyện cầu hương linh đồng môn PTG TRẦN NGỌC ĐIỆN sớm an nhiên tự tại nơi cõi vĩnh hằng.

 

Gia đình các bạn cùng quê & cùng trường PTG:

Gđ NGUYỄN TẤN PHƯỚC (Houston TX)

Gđ LÊ VĂN HAI (Phoenix AZ)

Gđ LÊ THỊ CHÍN (Phoenix AZ)

Gđ LƯƠNG MINH VIỄN (Marrero LA)

Gđ HUỲNH HỒNG QUÂN (Harvey LA) 

Gđ TRẦM QUỐC MINH (Wichita KS)

Gđ LÊ HOÀNG VIỆN (Houston TX)

Gđ NGUYỄN CÔNG DANH (Houston TX)

 

 - ĐẠI GIA ĐÌNH PTG-ĐTĐ HẢI NGOẠI   

& TRANG NHÀ ptgdtdusa.com

    TIN BUỒN & PHÂN ƯU   

Chúng tôi rất đau buồn hay tin Cựu Giáo Sư Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

vừa rời chúng ta về Vùng Miên Viễn:

GS-TS NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

từ trần ngày 9 tháng 6 năm 2020 tại Costa Mesa, California, USA

Hưởng thọ 81 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư

đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm:

PHẠM THỊ KIM CHI (Houston, Texas)

Các Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản:

LƯU KHÔN (San Jose, California)

                  NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California)

VÕ VĂN TRÍ (Québec, Canada)

Đại Diện PTGĐTĐ các nơi:

Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ 2019: CHS PHAN LÊ BẠCH TUYẾT (Maryland)

Úc Châu: CHS BÙI HỮU TRẠNG

Calgary, Canada: CHS LƯ HINH

Toronto, Canada: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

Atlanta, GA: CHS TRỊNH CẨM VĂN

Boston, MA: CHS NGUYỄN THỊ GẤM

California (Bắc): CHS NGUYỄN THỊ HUỆ

California (Nam): CHS MINDY HÀ

Chicago: CHS VƯƠNG THUẬN KỀM

Dallas, Texas: CHS HUỲNH NGỌC MINH

Florida: CHS LÊ VĂN HAI

Houston, Texas: CHS PHAN THỊ HUỆ

Seattle, WA: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

Đại diện CHS lớp Đệ nhất A2 PTG 64-65:

CHS LÊ VĂN HAI (Canada)

CHS LÝ THÁI SƠN (Florida)

CHS NGUYỄN HOÀNG ÂN (California)

CHS NGUYỄN CÔNG DANH (Texas)

&

Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

                      TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn hay tin:

Cựu học sinh PTG -  Giáo Sư - Nhạc Sĩ

CAO THANH TÙNG

- Cựu Học Sinh Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ, từ niên khoá 1952-53.

- Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm - Sài Gòn, năm 1962  

- Giáo sư Trung Học Nguyễn Trãi Sài Gòn.

- Giáo sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.

- Điều khiển Chương trình Đố Vui Để Học - Bộ Giáo Dục VNCH.

- Phó Giám Đốc Trung Tâm Học Liệu - Bộ Giáo Dục VNCH.

- Giám Đốc Nha Văn Hóa - Bộ Giáo Dục VNCH.

 

Sanh năm 1940. 

 

Đã tạ thế vào chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020,  tại Garden Grove, Orange County, California - Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 80 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh Người Quá Cố 

đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn hay tin Cựu Giáo Sư- Cưu Phụ tá Giám Học Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

vừa rời chúng ta về Vùng Miên Viễn:

GS PHAN THÔNG HẢO

từ trần ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Havertown, PA

Hưởng thọ 84 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư

đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm: PHẠM THỊ KIM CHI (Houston, Texas)

Các Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản: LƯU KHÔN (San Jose, California)

                                                 NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California)

                                                        VÕ VĂN TRÍ (Québec, Canada)

Đại Diện PTGĐTĐ các nơi:

Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ 2019: CHS PHAN LÊ BẠCH TUYẾT (Maryland)

Úc Châu: CHS BÙI HỮU TRẠNG

Calgary, Canada: CHS LƯ HINH

Toronto, Canada: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

Atlanta, GA: CHS TRỊNH CẨM VĂN

Boston, MA: CHS NGUYỄN THỊ GẤM

California (Bắc): CHS NGUYỄN THỊ HUỆ

California (Nam): CHS MINDY HÀ

Chicago: CHS VƯƠNG THUẬN KỀM

Dallas, Texas: CHS HUỲNH NGỌC MINH

Florida: CHS LÊ VĂN HAI

Houston, Texas: CHS PHAN THỊ HUỆ

Seattle, WA: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

&

Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

TIN BUỒN

Thương tiếc CHS/PTG PHAN CÔNG LỢI

Tin Buồn & Phân Ưu

Vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin:

Bạn PHAN CÔNG LỢI

 

Sanh ngày 3 tháng 5 năm 1957

tại Ô Môn, Hậu Giang
Cựu Học Sinh Trung Học Phan Thanh Giản - Cần Thơ
Niên khóa: 1972 – 1975 (PTG 10B3, 11B3 & 12B2)

Đã vĩnh viễn ra đi ...

Ngày 29 tháng 4 năm 2020
(nhằm ngày 7 tháng Tư năm Canh Tý)
tại Houston, Texas, Hoa Kỳ


Hưởng thọ: 63 tuổi

Chúng tôi, nhóm Cựu Học Sinh PTG niên khóa 1968-1975
Xin chia buồn cùng
Gia đình bạn Phan Công Lợi và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương linh của bạn Công Lợi
sớm an nghỉ đời đời nơi cõi vĩnh hằng.

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 

 

TIN BUỒN

TIN BUỒN (do bạn Ngô Thiện Trung (USA) và Nguyễn Văn Đức từ Cần Thơ báo tin)

Nhóm bạn cựu học sinh Phan thanh Giản niên khoá 68-75 hôm nay thật đau buồn vì đã mất đi một người bạn.

- Phan công Lợi (May 03, 1957 - April 29, 2020)

Bạn Lợi là một học sinh thuộc hạng giỏi, tánh tình hiền hoà và luôn chia sẽ với bạn bè. Là một người sống nghiêng về tâm linh cũng như luôn nghiên cứu về triết lý, có lúc bạn ấy có nick name là “Lợi triết gia”.

Bạn ấy có thể nhịn ăn sáng để góp tiền đóng học phí cho một bạn khác học thêm sinh ngữ. Còn rất nhiều chuyện chia sẽ khác với bạn bè thiếu thốn qua một tấm lòng bác ái.

Bạn là một kỹ sư giỏi làm cho một hảng nổi tiếng của Mỹ. Lợi là một người chồng tốt, là một người cha gương mẫu.

Ước mơ của Lợi là nuôi nấng dạy dỗ hai con thành nhân. Sự ra đi vội vã của Lợi đã để lại con trai Andy Phan, cháu ấy đang theo nghề bác sĩ và con gái Carni Phan mới bước vào ngưởng cửa đại học.

Từ nay nỗi nhớ thương chồng và gánh nặng sẽ mang trên vai người bạn đời gắn bó của Lợi là chị Sheryl Phan.

Thay mặt quí thầy cô cùng toàn thể nhóm bạn CHS PTG 68/75 xin chia buồn cùng chị Sheryl và gia đình.

Monday 4 May 2020

Ảnh kỷ niệm do CHS Nguyễn Trung Quân (Cali) còn giữ:

TIN BUỒN :

ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN THƠ CƯU QUA ĐỜI

TIN BUỒN :

ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN THƠ CƯU QUA ĐỜI

 

CẦN THƠ, THỨ HAI, 13/4/2020 ( 21/3 CANH TÝ )

                KÍNH THƯA QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN, CỰU HỌC SINH PTG.ĐTĐ CẦN THƠ,

               HỌC TRÒ GIÀ PTG.HTT VỪA ĐƯỢC ĐIỆN THƯ CỦA ĐỒNG MÔN PTG.VÕ TRUNG LIỆT BÁO TIN ĐAU BUỒN : 

                           ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN THƠ CƯU 

              

               VỪA MỆNH CHUNG, TẠI TƯ GIA, LÚC 14 GIỜ 5 PHÚT, NGÀY THỨ HAI, 13/4/2020 ( NHẰM NGÀY 21/3 CANH TÝ ), 

        HƯỞNG THƯỢNG THỌ 79 TUỔI.          

              

                CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG :

              - LỄ NHẬP QUAN : LÚC 19 GIỜ, NGÀY THỨ HAI, 13/4/2020, TỨC NGÀY 21/3 CANH TÝ.

              - LỄ DI QUAN : LÚC 10 GIỜ, NGÀY THỨ NĂM, 16/4/2020, TỨC NGÀY 24/3 CANH TÝ.

              - LỄ HỎA TÁNG : TẠI SƠN TRANG TIÊN CẢNH, CÙNG NGÀY.

 

              VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN ĐỒNG SONG TỪ TRƯỜNG NAM TIỂU HỌC TỈNH LỴ CẦN THƠ, BẠN ĐỒNG SONG THÂN THIẾT TRƯỜNG LES COURS SAINT PAUL CẦN THƠ, BẠN ĐỒNG MÔN THÂN TÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ VỚI BẠN " NỐI KHỐ ", CHÂN TÌNH, HIỀN HÒA, HIẾU HẠNH, ĐỨC ĐỘ PTG.NGUYỄN THƠ CƯU, HỌC TRÒ GIÀ PTG.HỒ TRUNG THÀNH TRÂN TRỌNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG CHỊ NGUYỄN THƠ CƯU VÀ TANG QUYẾN ; THA THIẾT THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG HỒN CỐ ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN THƠ CƯU SỚM SIÊU THĂNG CÕI NIẾT BÀN.

              TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN.

              HỌC TRÒ GIÀ PTG.HTT.

 

              TB : HỌC TRÒ GIÀ PHỤ ĐÍNH CÁO PHÓ LỄ TANG CỦA CỐ ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN THƠ CƯU, ĐỂ LÀM CHỨNG LIỆU VÀ VÀI HÌNH ẢNH THÂN THƯƠNG CỦA PTG.NGUYỄN THƠ CƯU THAM DỰ HỌP MẶT CHUNG VUI VỚI ĐỒNG MÔN PTG.PTG.ĐTĐ. CẦN THƠ, VÀO NGÀY 12/01/2020, TẠI NHÀ HÀNG LÚA NẾP, NHƯ SAU :

             

             HÌNH 4774 : TRÒ CƯU ĐANG ĐỨNG PHÁT BIỂU.

             HÌNH 4836 : TRÒ CƯU ĐANG ĐỨNG PHÍA SAU TRÒ THÀNH, NGỒI KẾ TRÒ LIỆT.

Hình kỷ niệm tại buổi Họp Mặt Đồng Môn ngày 12/1/2020 tại quán Lúa Nếp, Cần Thơ

 

Hình trên: Trò Cưu đang đứng phát biểu, phía sau trò Thành. Bên trái trò Thành là trò Võ Trung Liệt

Hình dưới: Trò Liệt (trái) và trò Cưu trước quán Lúa Nếp

PTGĐTĐ HẢI NGOẠI CHIA BUỒN

Kính nhờ anh Thành chuyển Lời Chia Buồn

của đại gia đình PTGĐTĐ Hải Ngoại đến Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh PTG Nguyễn Thơ Cưu sớm siêu sinh tịnh độ trên cõi Niết Bàn.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Chúng tôi rất đau buồn hay tin 3 Cựu Giáo Sư Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm

vừa rời chúng ta về Vùng Miên Viễn:

1. GS NGUYỄN VĂN TƯỚC

từ trần ngày 16 tháng 3 năm 2020 tại Cần Thơ

Hưởng thọ 78 tuổi

2. GS ĐÀO NGỌC TỨ

Thánh danh Augustino

từ trần ngày 8 tháng 3 năm 2020 tại San Jose, California

Hưởng thọ 82 tuổi

3. GS PHAN ĐÌNH CÔNG

Pháp Danh Trí Viên

từ trần ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại Beaverton, Oregon

Hưởng thọ 87 tuổi

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ:

- Thành kính chia buồn cùng Quý Tang Quyến

- Nguyện cầu Hương Linh Người Quá Cố 

đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm: PHẠM THỊ KIM CHI (Houston, Texas)

Các Cựu Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản: LƯU KHÔN (San Jose, California)

                                                        NGUYỄN TRUNG QUÂN (Santa Ana, California)

                                                        VÕ VĂN TRÍ (Québec, Canada)

Các Cựu Giáo Sư: PTG & ĐTĐ: NGUYỄN NHƯ HÙNG (Santa Clara, California)

                                         PHẠM KHẮC TRÍ (Plano, Texas)

                                         LÊ THỊ YẾN (Lonjumeau, France)

                                         VÕ VĂN VẠN (Sài Gòn, Việt Nam)

                                         NGUYỄN HỒNG ẨN (Stamford, Connecticut)

                                         TRẦN NAM TÒNG (Sydney, Australia)

                                         LÊ PHƯỚC NGHIỆP (Cần Thơ, Việt Nam)

Đại Diện PTGĐTĐ các nơi:

Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ 2019: CHS PHAN LÊ BẠCH TUYẾT (Maryland)

Úc Châu: CHS BÙI HỮU TRẠNG

Calgary, Canada: CHS LƯ HINH

Toronto, Canada: CHS NGUYỄN VĂN PHÉP

Atlanta, GA: CHS TRỊNH CẨM VĂN

Boston, MA: CHS NGUYỄN THỊ GẤM

California (Bắc): CHS NGUYỄN THỊ HUỆ

California (Nam): CHS MINDY HÀ

Chicago: CHS VƯƠNG THUẬN KỀM

Dallas, Texas: CHS HUỲNH NGỌC MINH

Florida: CHS LÊ VĂN HAI

Houston, Texas: CHS PHAN THỊ HUỆ

Seattle, WA: CHS HỒ PHƯỚC HẢI

KHÓC THẦY

Các học trò Thất, Lục (59-60) cùng nhau khóc tiễn Thầy về an nghỉ trên Nước Thiên Đàng

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau buồn báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu:

Ba của chúng tôi là:

Cụ ông: Bùi Hữu Lập

Pháp danh: Giải Thoát

Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1939 tại Cần Thơ Việt Nam.

Từ trần ngày 28 tháng 2 năm 2020 vào lúc 3:07 chiều tại Houston Texas,  tuổi Sửu,

Hưởng thượng thọ 84 tuổi.

Linh cửu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước 2 vùng Northwest

số 8588 Breen Rd Houston TX 77064.

Điện thoại: 832-321-8888

 

Chương trình tang lễ:

Nghi thức nhập liệm và thọ tang được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu 3/6/2020. Giờ thăm viếng Thứ Sáu từ 10:00 AM đến 8:30 PM 

Thứ Bảy từ 9:00 AM đến 10:00 AM

Nghi thức tiễn đưa sẽ được cử hành vào lúc 11:00 AM Thứ Bảy 3/7/2020

sau đó linh cửu được hỏa táng tại nhà quàn Vĩnh Phước 1 Southwest.

Sau khi hỏa táng sẽ thỉnh Hương Linh về an trí thờ tại chùa Quang Đức

 

Tang gia đồng khấp báo:

Bà quả phụ Phan Thị Cúc

Thứ nữ: Bùi Thị Hồng Châu cùng chồng và các con

Thứ Nam: Bùi Văn Bắc cùng vợ và các con

Thứ Nam: Bùi Trí Dũng cùng con

 

Cáo phó này thay thế thiệp tang.

Tất cả số tiền phúng điếu gia đình nguyện xin cúng dường tam bảo, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho thân phụ chúng tôi.

                                                                                     TIN BUỒN

CẦN THƠ, THỨ SÁU, 14/02/2020

           KÍNH THƯA QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN, CỰU HỌC SINH PTG.ĐTĐ.CẦN THƠ,

           HỌC TRÒ GIÀ PTG.HTT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO CÙNG QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN : TIN BUỒN ( DO CON TRAI CỦA CỐ ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN TẤN PHƯỚC ĐIỆN THOẠI CHO HAY MỚI ĐÂY ) :

          

                                      PTG.NGUYỄN TẤN PHƯỚC 

CỰU HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ, LỚP 7A ( NIÊN KHÓA 1958 - 1959 ). SINH NGÀY 16/9/1945, TẠI CẦN THƠ, MẤT VÀO NGÀY THỨ TƯ, 12/02/2020 ( NHẰM NGÀY 19/01, NĂM CANH TÝ ), TẠI TƯ GIA, TỌA LẠC Ở ĐẦU SẤU, THUỘC QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

HƯỞNG THỌ 76 TUỔI

LỄ DI QUAN ĐƯỢC CỬ HÀNH, VÀO ĐÚNG 6 GIỜ SÁNG, NGÀY THỨ BẢY, 15/02/2020 ( NHẰM NGÀY 22/01, NĂM CANH TÝ ) VÀ LỄ HỎA TÁNG, ĐƯỢC TỔ CHỨC, TẠI NGHĨA TRANG MỸ KHÁNH.

          VỚI TƯ CÁCH BẠN ĐỒNG SONG, TỪ TIỂU HỌC LỚP TIẾP LIÊN C ( NIÊN KHÓA 1957 - 1958 ) VÀ BẠN ĐỒNG SONG PTG.CẦN THƠ, TỪ LỚP 7A ( NIÊN KHÓA 1958 - 1959 ), HỌC TRÒ GIÀ PTG.HỒ TRUNG THÀNH TRÂN TRỌNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN ( CHỊ PTG.NGUYỄN TẤN PHƯỚC ĐÃ QUA ĐỜI TRƯỚC ) VÀ THA THIẾT THÀNH TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG HỒN CỐ ĐỒNG MÔN THÂN THƯƠNG PTG.NGUYỄN TẤN PHƯỚC SỚM SIÊU THĂNG CÕI NIẾT BÀN.

            TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN.

            HỌC TRÒ GIÀ PTG.HTT.

 

            TB : ĐỂ TƯỞNG NIỆM SÂU LẮNG VÀ TIẾC THƯƠNG VÔ VÀN, HỌC TRÒ GIÀ XIN KÍNH GỞI ĐẾN QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN, VÀI HÌNH ẢNH THÂN THƯƠNG CỦA CỐ ĐỒNG MÔN PTG.NGUYỄN TẤN PHƯỚC, LÚC CÒN TẠI THẾ, VỚI CHÚ THÍCH NGẮN GỌN, SAU ĐÂY :

 

           HÌNH ( TRƯỚC NHÀ PTG.HTT, CÓ GS.TRẦN VĂN DINH ) : TRÒ PTG.NGUYỄN TẤN PHƯỚC ĐỨNG BÌA, BÊN TRÁI, CẬN KỀ TRÒ THÀNH.

           SƠ ĐỒ LỚP TIẾP LIÊN C ( NIÊN KHÓA 1957 - 1918 ) : TRÒ NGUYỄN TẤN PHƯỚC NGỒI BÀN ĐẦU, ĐẦU BÀN, BÊN TRÁI, ĐẬU VÀO LỚP ĐỆ THẤT PTG.CT ( NIÊN KHÓA 1958 -1959 ) HẠNG 29, RẤT CAO ; TRONG KHI HTT CHỈ ĐẬU HẠNG 176 HÀ !

TIN BUỒN

 

Vô cùng đau buồn và thương tiếc, chúng tôi xin thông báo cùng toàn thể các

bạn CHS PhanThanh Giản bạn của chúng ta:

Anh

NGÔ VĂN TẤN


sinh năm 1940
-cựu học sinh PTG niên khóa 1955-1962,
-cựu SVSQ/Khóa 26 Trường Bộ Binh Thủ Đức
-cựu giáo viên Ty GD và TN Phong Dinh

đã từ trần vào lúc 15 giờ,ngày 7/2/2020 sau cơn đột quị,

 

hưởng thọ 80 tuổi.

Chương trình tang lễ như sau :


+Lễ nhập quan : 24 g ngày 7/ 2/2020
+Lễ động quan : 6g30 ngày 9/2/2020

Sau đó được an táng tại đất nhà xã THẠNH XUÂN huyện CHÂU THÀNH A

tỉnh HẬU GIANG

Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương hồn anh
TẤN sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.


ĐẶNG PHI LONG – NGUYỄN VĂN NAM – ĐẶNG HỮU CÒN
DƯƠNG ĐÌNH PHƯƠNG – TRẦN HỮU LẦU- NGUYỄN KỲ PHƯƠNG

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc báo tin cùng quí đồng môn PHAN THANH GIẢN & ĐOÀN THỊ ĐIỂM: 

 

Ông PHAN TẤN MUÔN

 

cựu HS PTG

 nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học Công Lập CÁI RĂNG từ năm    1970 - 1975

sinh năm 1935

đã về với Chúa lúc 17g30 ngày 26.12.2019 (mùng 1 tháng Chạp năm Kỷ Hợi)

hưởng thọ 84 tuổi

Chương trình tang lễ như sau :

-Lễ nhập quan :   21g00 ngày 26/12/2019

-Lễ cầu nguyện : 19g00 ngày 27/12/2019

- -Lễ di quan : 8g00 ngày 28/12/2019

-Lễ an táng : 10g00 ngày 28/12/2019

Đ​ại Gia Đình PTGĐTĐ Hải Ngoại

xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hồng Ân Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Người Quá Cố sớm về Nước Thiên Đàng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cáo Phó


Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, các bạn hữu xa gần:
Chồng, Cha, Ông nội, Ông ngoại và Ông cố của chúng tôi là


Ông NGUYỄN VĂN ĐỘ
Pháp danh Chánh Hiền Cảnh

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Cựu Trung Tá Trưởng Phòng 4 Quân Đoàn 4, Cần Thơ
Thủ Khoa Đại Đội 6, Khóa 5 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Quân Chương


Sinh ngày 6 tháng 3 năm 1930 tại huyện Đan Phượng, làng Sơn Đồng, Hà Đông, Việt Nam.

Vãng sanh lúc 9 giờ 56 phút sáng ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại San Diego, California Hoa Kỳ.
(Nhằm ngày 14 tháng 11 năm Kỷ Hợi)


Hưởng Thọ 90 tuổi


Linh cửu sẽ được quàn tại Clairemont Mortuary
4266 Mt. Abernathy Ave San Diego, CA 92117


Chương Trình Tang Lễ
Thứ sáu ngày 13 tháng 12, năm 2019
9:30 AM : Nhập liêm phục, phát tang, cầu siêu, tiến linh.
9:45 AM: Nhập quan
11:00 AM – 12:30 PM: Thăm viếng
12:30 PM - 1:00 PM: Điếu văn, lời tiễn biệt, cảm tạ.
1: 00 PM- 2:00 PM; Lễ khiển điện, viếng linh cửu.
2:15 PM: Di quan và an táng ở Holy Cross Catholic Cemetery, 4470 Hiltop Drive San Diego CA 92102
4: 00 PM: Lễ an vị linh tại chùa Vạn Hạnh, 8617 Fanita Dr. Santee CA 92071.


Tang Gia Đồng Khấp Báo


Vợ: Bà quả phụ Nguyễn Văn Độ, nhũ danh Bỉnh Thị Ơn
Trưởng nữ: Nguyễn Thị Tình cùng các con
Trưởng Nam: Nguyễn Trung Nam, vợ Ngô Thị Thu Thủy và con, cháu.
Thứ Nam: Nguyễn Trung Quân (M.D, Ph.D), vợ Trần Thị Kim Dung Kimberly cùng các con
Thứ Nam: Nguyễn Trung Phong, vợ Trần Thị Thiên Thảo và các con
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Tường Vân, chồng Glenn Akira Kiyono cùng các con
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Tường Linh, chồng Fred Robert Leger Jr. và các con
Thứ Nữ: Nguyễn Thị Tường Loan và các con
Thứ Nam: Nguyễn Trung Thịnh, vợ Nguyễn Thị Mỹ Hoàng và các con
Thứ Nam: Nguyễn Trung Chính, vợ Trần Minh Diễm Thúy và các con.


Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang
Xin Miễn Phúng Điếu

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Kính gởi quý Thầy Cô, Quý Niên Trưởng, Quý Đồng Môn,

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Cần Thơ Bắc Cali nhận được tin buồn từ gia đình anh CHS LÊ VĂN CHIỂU:

Niên trưởng LÊ VĂN CHIỂU đã ra đi vĩnh viễn vào ngày 19/11/2019 vào lúc 5 AM. 

Mọi chi tiết Xin liên lạc TRANG (408) 627 2301 / (408) 318 4307.

Cầu nguyện Hương Linh Anh LÊ VĂN CHIỂU sớm về cõi TỊNH ĐỘ CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Ngô Kim Chi kính báo

THÔNG BÁO TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc hay tin:

Niên trưởng TRẦN BÁ XỬ

 

 

 

 

Sinh ngày 13 tháng 9 năm 1936

Mất lúc 9 giờ 30 tối ngày 16 tháng 11 năm 2019 

tại Wingate Springfield, MA

CHS Phan Thanh Giản

CSV Võ Bị Đà Lạt

Cựu Trung Tá Bộ TTM/QLVNCH

Tang lễ: tại Hafey Funeral Service & Cremation

                            495 Belmont Ave

                            Springfield, MA 01108

Thứ Sáu & Thứ Bảy Nov 22, 23 thăm viếng từ 5PM-9PM

Chủ Nhật Nov 24: Lễ Hỏa táng từ 8AM-10AM

Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh anh Trần Bá Xử sớm siêu sinh tịnh độ nơi cõi Niết Bàn

- Các cựu Hiệu Trưởng, cựu nhân viên, cựu học sinh 2 trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

- Ban Tổ Chức Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ XXIII-Maryland 2019

- Các Hội PTGĐTĐ tại Atlanta, Australia, California (Nam, Bắc), Canada (Toronto, Calgary), Chicago, Dallas, Houston, Seattle, Việt Nam

                            ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

         Thay mặt Tang quyến, chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Quý Thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần


Quý anh chị em Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm

Cựu Giáo Sư & Nhân Viên: 
Các cựu Hiệu Trưởng PTG & ĐTĐ:
Phạm Thị Kim Chi (Houston, TX)
Lưu Khôn (San Jose, CA)

Nguyễn Trung Quân (Santa Ana, CA)
Võ Văn Trí (Montreal, Canada)


Các bạn đồng lớp Tam, Nhị, Nhứt ban C:
Ngô Thị Khỏe (Laurent de Mur, France)

Nguyễn Thị Ba (Fife, MI)

Nguyễn Thị Hường (New York City, NY)

Mai Thị Đào (Cần Thơ)
Bành Kim Nguyệt (Sài Gòn)

Võ Văn Sáu (Cần Thơ)
Nguyễn Văn Xi (Đồng Nai)
Hồ Thanh Long (Morrow, GA)
Nguyễn Văn Thống (Rockville, MD)
Trần Thị Ánh Nguyêt (Houston, TX)


Ban Tổ Chức ĐH XXIII-Maryland 2019:

Phan Lê Bạch Tuyết

Cựu Hiệu Trưởng & Các Cựu Giáo Sư PTG & ĐTĐ:
GS.HT Nguyễn Trung Quân - GS. Phan Thoại Cúc -GS. Bùi Hải Đường

                           GS. Dương Văn Gia - GS. Lý An Lộc.

Hội Ái Hữu CHS. PTG & ĐTĐ, Nam California.

CHS. Mindy Hà


PTGĐTĐ khắp nơi:
Sài Gòn: Phạm Thị Thu Vân
Cần Thơ: Hồ Trung Thành
Úc Châu: Bùi Hữu Trạng (Melbourne)
Toronto: Nguyễn Văn Phép
Calgary: Lư Hinh
Atlanta: Trịnh Cẩm Văn
Bắc Cali: Trần Văn Sách
Chicago: Vương Thuận Kềm
Dallas: Huỳnh Ngọc Minh
Houston: Phan Thị Huệ
Nam Cali: Mindy Hà
Seattle: Hồ Phước Hải

Vùng New England: Nguyễn Thị Gấm

Đã gởi lời chia buồn, phúng viếng, gởi vòng hoa
tiễn đưa linh cửu Chồng, Anh, Cha chúng tôi là

Ông TRẦN QUỐC MẬU
Pháp Danh Chánh Tâm Tuệ

 

Sinh năm 1942 tại Cần Thơ

Mãn phần ngày 10/11/2019 tại Tampa, Florida, USA


Trong nỗi đau buồn và tiếc thương tiễn đưa người
quá cố, chắc chắn chúng tôi có nhiều sơ xuất,

mong quý vị rộng lòng tha thứ.


Thay mặt Tang Quyến
Bà quả phụ Trần Quốc Mậu
Ông Trần Quốc Huê và các em
Ái Nữ Trần Huệ Mẫn và gia đình

                                          CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

Cha, chồng, anh của chúng tôi là: 

TRẦN QUỐC MẬU

Pháp Danh: CHÁNH TÂM TUỆ 

Sanh ngày 11 tháng 7, Năm 1942 Tại Cần Thơ, Việt Nam

Mất 10g40 sáng ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại Tampa, Florida

 

Hưởng thọ 78 tuổi

 

Thăm viếng và Tang lễ được tổ chức ngày 14 tháng 11 năm 2019 từ 11g sáng đến 1g trưa tại:

Blount & Curry Terrace Oaks Chapel

12690 North 56th Street Temple Terrace, FL 33617

(813)-988-9200

Tang Gia Đồng Khấp Báo

Vợ: Lâm Lợi

Trưởng Nữ, chồng và con: Trần Huệ Mẫn, Christian Cumbaa và Quinn Cumbaa Cùng các em và gia đình 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

* Xin miễn phúng điếu * 

Liên lạc tang quyến:

Bà Trần Quốc Mậu: 408-772-2880

Trần Quốc Cường: 813-495-0819/tranxpress@verizon.net

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Chúng tôi bàng hoàng vừa hay tin buồn:

Đồng môn TRẦN QUỐC MẬU

Sinh năm Nhâm Ngọ 1942

CHS PTG từ 1963, Trưởng Lớp các lớp Tam C 63-64, Nhị C 64-65 và Nhất C 65-66

Tổng Thơ Ký Ban Đại Diện Học Sinh PTG 65-66

Giảng viên Hán Văn Đại Học Văn Khoa, Viện Đại Học Cần Thơ

Trưởng Ban Tổ Chức ĐH Hải Ngoại PTGĐTĐ II - Toronto Canada 1998

Vừa từ trần lúc 10 giờ 40 sáng nay Chủ Nhật 10 tháng 11 năm 2019 tại bịnh viện thành phố Tampa, Florida sau 1 thời gian trọng bịnh

Chúng tôi xin thay mặt các Cựu giáo sư & Nhân viên PTG & ĐTĐ, các bạn Lớp ban C, các hội PTGĐTĐ khắp nơi:

Thành kính chia buồn cùng Bác gái và đại tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh anh Trần Quốc Mậu sớm siêu sinh tịnh độ nơi Phật Quốc

TM. Cựu Giáo Sư & Nhân Viên:

Các cựu Hiệu Trưởng PTG & ĐTĐ:

Phạm Thị Kim Chi (Houston, TX)

Lưu Khôn (San Jose, CA)

Nguyễn Trung Quân (Santa Ana, CA)

Võ Văn Trí (Montreal, Canada)

TM. Các bạn đồng lớp Tam, Nhị, Nhứt ban C:

Ngô Thị Khỏe (Laurent de Mur, France)

Nguyễn Thị Ba (Fife, MI)

Nguyễn Thị Hường (New York City, NY)

Mai Thị Đào (Cần Thơ)

Bành Kim Nguyệt (Sài Gòn)

Võ Văn Sáu (Cần Thơ)

Nguyễn Văn Xi (Đồng Nai)

Hồ Thanh Long (Morrow, GA)

Nguyễn Văn Thống (Rockville, MD)

Trần Thị Ánh Nguyêt (Houston, TX)

TM.Ban Tổ Chức ĐH XXIII-Maryland 2019:

Phan Lê Bạch Tuyết

TM. PTGĐTĐ khắp nơi:

Sài Gòn: Phạm Thị Thu Vân 

Cần Thơ: Hồ Trung Thành 

Úc Châu: Bùi Hữu Trạng (Melbourne)

Toronto: Nguyễn Văn Phép

Calgary: Lư Hinh

Atlanta: Trịnh Cẩm Văn

Bắc Cali: Trần Văn Sách

Chicago: Vương Thuận Kềm

Dallas: Huỳnh Ngọc Minh

Houston: Phan Thị Huệ

Nam Cali: Mindy Hà

Seattle: Hồ Phước Hải

Vùng New England: Nguyễn Thị Gấm

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


 

CHIA BUỒN

Chúng tôi

-BTC Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ XXIII-Maryland 2019

-Gia Đình PTGĐTĐ Houston Texas

-Gia Đình PTGĐTĐ Toronto Canada

rất đau buồn hay tin:

 

Chị BÙI HỮU TRẠNG 

khuê danh Trương Thị Ngọc Anh

CSV ĐH Sư Phạm Cần Thơ

Cựu giáo chức VNCH

mệnh chung lúc 20 giờ 47 ( 8.47 PM) Ngày Thứ bảy 01 Tháng 9 Năm 2019

tại Box Hill Hospital Melbourne, Australia. 

Hưởng Thọ 73 Tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng anh Trạng cùng các cháu và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh chị Ngọc Anh sớm siêu sinh tịnh độ, vãng lai Cực Lạc Quốc.

PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được hung tin:

BÀO ĐỆ CHS Nguyễn Thị Huệ:

 

Đồng Môn NGUYỄN KHẮC NHU 

            

  Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1960 tại CẦN THƠ, ViệtNam

            Từ trần vào  ngày 27 tháng 08 năm 2019

            (nhằm ngày 27 tháng 7 năm Kỷ Hợi).

Tại OAKLAND, CALIFORNIA 

                                                                     

Hưởng Thọ 60 tuổi

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Bắc California và Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi 

 Xin thành kính chia buồn cùng chị NGUYỄN KHẮC NHU, chị Nguyễn Thị Huệ  và Tang Quyến.

 

    Nguyện cầu  Hương Linh  CHS NGUYỄN KHẮC NHU sớm về Cõi Vĩnh Hằng .

 

Chương trình tang Lễ được cử hành tại

Chapel Of The Chimes Oakland:

4499 Piedmont Ave, Oakland, CA 94611

 

Ngày giờ thăm viếng :

Ngày 7 tháng 9 từ 4 PM đến 8 PM

 

Kính mời quý thầy cô, quý niên trưởng và quý đồng môn đến chào vĩnh biệt  CHS NGUYỄN KHẮC NHU  vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 7 tháng 9 năm 2019  tại:

 

Chapel Of The Chimes Oakland:

4499 Piedmont Ave, Oakland, CA 94611

 

-Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Bắc California.

-Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi

-BTC Đại Hội PTGĐTĐ XXII-San Jose 2018 & BTC Đại Hội PTGĐTĐ XXIII-Maryland 2019

& Trang Nhà ptgdtdusa.com

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

CẢM TẠ

 

Kính thưa quý Thầy Cô và Anh Chị Em thân mến,

                     

                    Thay mặt cá nhân chúng tôi và gia đình, chân thành cám ơn quí Thầy Cô, cùng Anh Chị Em “Ái Hữu PTG-ĐTĐ Cần Thơ” và quí quyến khắp nơi, đã thông báo, phân ưu, an ủi, và cầu nguyện trước sự “ra đi” đột nghột của Anh Đỗ Xuân Hồng : Anh bị chấn thương vì đã té (ngã) trên thang lầu trong chung Cư Ng-v-Lượng 2, đường Thống Nhất, Gò Vấp… tại quê nhà.

              

 ( Anh Hồng là anh thứ hai trong gia đình 06 anh em trai, dân Cái Khế, Cần Thơ. Anh cũng là cựu học sinh “Chasseloup Laubat Saigon”. Tốt nghiệp ĐH Sư Phạm Đà Lạt, Ban Triết - và được bổ nhiệm về Trung Học PTG  Cần Thơ dạy một thời gian, sau đó Anh chuyển về “Trung Tâm Học Liệu” Saigòn, có phụ trách chương trình “Đố Vui Để Học”… cho đến “ngày tan hàng” 1975).

 

                        

Thân kính,

 

Đỗ mỹ Thuật và gia đình

GS Trầm Vân Võ Văn Vạn và CHS Đoàn Văn Bé viếng tang

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:


Giáo sư ĐỖ XUÂN HỒNG


Vừa qua đời lúc 12 giờ trưa, ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Sài Gòn, Việt Nam.


Hưởng Thọ 82 Tuổi.

Thay măt quý Thầy Cô và quý Đồng môn PTG-ĐTĐ Nam California:

Thành Kính Chia Buồn cùng quý Niên Trưởng Đồng Môn Đỗ Mỹ Ánh, Đỗ Mỹ Thuật, Đỗ Mỹ Thiện và quý Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư ĐỖ XUÂN HỒNG sớm được về cõi Vĩnh Hằng.


ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM. Hội Ái Hữu PTG - ĐTĐ Nam California
CHS MINDY HÀ

 

-  Cùng quý vị Giáo Sư:  

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC - GS. LÊ THỊ YẾN (Paris)  - GS. BÙI HẢI ĐƯỜNG - GS. LÝ AN LỘC - GS. DƯƠNG VĂN GIA - 

 

-  Quý Niên Trưởng - Đồng Môn và Thân Hữu: 

PHAN THỊ THƯỞNG - BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN THẠC THĂNG - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - HỒ HOÀNG ANH -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TỐNG KIM CHI - NGUYỄN THIỆN LONG - TRANG TRỊNH TRỌNG - DƯƠNG TUYẾT PHI - NGUYỆT BẠCH -  CHIÊM HỒNG VÂN - HÀ MẠCH - PHẠM MINH ÁNH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NHÃ PHƯƠNG - NGUYỄN NAM HÀ - TỪ ÁI PHƯƠNG - TRƯƠNG HỚN TRUNG - MÃ NGỌC GIAO - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - HUỲNH HỒNG NGỌC - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU - CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Kính Thưa Quý Niên Trưởng, Quý Thầy Cô, Quý Đồng Môn,
Ái Hữu CHS PTG-DTĐ Úc Châu vừa nhận được Tin Buồn qua email của Đồng môn Đoàn Văn Bé ở Sài Gòn :


  Giáo sư ĐỖ XUÂN HỒNG


Vừa qua đời lúc 12 giờ trưa Ngày 13 Tháng 8 Năm 2019 tại Sài Gòn .
            

  Hưởng Thọ 82 Tuổi.


Lễ Di quan & Hoã Táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hoà ngày 16 Tháng 8 Năm 2019.

Giáo Sư Đỗ Xuân Hồng con của Thầy Cô  mà hầu hết các thế hệ PTG-ĐTĐ đều biết  là Đỗ Văn Của và Phùng Thị Ba.
Giáo Sư  Đỗ Xuân Hồng cũng là bào huynh đệ với PTG Bác sĩ Đỗ Mỹ Ánh(USA),PTG Giáo sư Đỗ Mỹ Thuật  ( USA )và PTG  Đỗ Mỹ Thiện (Úc châu).

Thay măt Quý Thầy Cô và Quý Đồng môn PTG-DTĐ Úc châu:
Thành Kính Chia Buồn cùng Quý Đồng Môn Đỗ Mỹ Ánh, Đỗ Mỹ Thuật, Đỗ Mỹ Thiện và Quý Tang Quyến.
Kính Nguyện Hương Linh Giáo Sư Đỗ Xuân Hồng sớm được An Nhiên Tự Tại nơi cõi Vĩnh Hằng.
Đồng Thành Kinh Phân Ưu,
TM. Ái Hữu PTG - ĐTĐ Úc Châu,
CHS Bùi hữu Trạng

CC :
- Qua địa chỉ do BHT cung cấp,nhóm Họp Mặt PTG-ĐTĐ ngày 23 Thàng Chạp năm 2018 vừa qua cử đồng môn Đoàn Văn Bé rước các Thầy Cô từ Sài Gòn xuống Cần Thơ dự có Thầy Đỗ Xuân Hồng. Đây là lần đầu tiên Thầy Đỗ Xuân Hồng gặp gỡ  Đồng nghiệp và môn sinh còn ở VN trong buỗi Họp Mặt đầy tình nghĩa và... cũng là lần duy nhất và sau cùng !.

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

 

Giáo sư ĐỖ XUÂN HỒNG
Vừa qua đời lúc 12 giờ trưa, ngày 13 tháng 8 năm 2019 tại Sài Gòn, Việt Nam.

Hưởng Thọ 82 Tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng gia đình BS Đỗ Mỹ Ánh, GS Đỗ Mỹ Thuật, TS Đỗ Mỹ Thiện và toàn thể Tang Quyến

Nguyện cầu Hương Linh GS ĐỖ XUÂN HỒNG sớm về Miền Lạc Cảnh

ĐẠI GIA ĐÌNH PTG-ĐTĐ:

-Các Cựu Giáo Sư, Cựu Nhân viên, Cựu Học Sinh khắp nơi

- Các Nhóm Cựu Học Sinh Calgary Canada, Toronto Canada, Nam-Bắc Cali, Dallas-Forthworth Texas, Atlanta Georgia, Houston Texas, Vùng New Enghland, Seattle Washington, Chicago, ĐH Thế Giới PTGĐTĐ XXII-San Jose 2018 & XXIII - Maryland 2019

- Các Cựu học sinh Lớp Đạo Đức Học 12A2 (1964-1965) PTG: Nguyễn Hoàng Ân (CA), Nguyễn Văn Hai (Canada), Lý Thái Sơn (FL), Nguyễn Công Danh (TX)...

-Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận được tin buồn:

 

Niên Trưởng PTG

VÕ SÁNG NGHIỆP

Sanh năm 1935 tại Vĩnh Long

Cựu học sinh Phan Thanh Giản 1953 (Classe  Seconde) đến 1955 (Classe Terminale)

Cựu sinh viên kỹ sư Công kỹ nghệ đại học Phú Thọ

Cựu Giám Đốc Nha Ngoại Thương Bộ Kinh Tế, Đệ Nhất & Đệ Nhị Cộng Hòa

 

Từ trần ngày 6 tháng 8 năm 2019 tại Sài Gòn

 

Hưởng thọ 84 tuổi

 

Trân trọng thông báo cùng Đại gia đình PTGĐTĐ khắp nơi.

Xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh Đồng Môn Võ Sáng Nghiệp sớm siêu sinh tịnh độ trên cõi Vĩnh Hằng.

 

Các bạn đồng song:

Lâm Văn Mẫn (Sacramento CA)

Trần Bá Xử (Springfield, MA)

Nguyễn Hữu Phước (San Jose CA)

Dương Quang Ngự (TN)

Dương Hoàng Trung (Cái Răng)

Nguyễn Lương Sinh (Cái Răng)

Hồ Hữu Hậu (Cái Răng)

Nguyễn Trung Nghĩa (Cần Thơ)

Hồ Công Tâm (Gia Định)

Hồ Công Minh (Santa Ana CA)

Nguyễn Văn Hai

Nguyễn Thới Lai (Cần Thơ)

 

Đại Gia Đình PTGTĐ & Trang Nhà www.ptgdtdusa.com

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TIN BUỒN & PHÂN ƯU

Vô cùng đau xót và thương tiếc kính báo cùng nhóm bạn đồng song (1955 – 1962) và đồng môn PHAN THANH GIẢN bạn chúng ta là anh :

TRẦN LỰC SĨ

Cựu Đại úy Quân Lực VNCH

Khóa 14 SQ/TB Thủ Đức

 

Đã từ trần tại quê nhà Cần Thơ sau cơn đột quị lúc 19g00 ngày 7/8/2019

hưởng thọ 79 tuổi.

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ nhập quan : 9g00 ngày 8/8/2019( mùng 8 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Lễ động quan : 13g00 ngày 19/8/2019( mùng 10 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Sau đó di chuyển đến SƠN TRANG TIÊN CẢNH tỉnh Hậu Giang để hỏa táng.

 

Nhóm bạn đồng song ở quê nhà :

 

Đặng Phi Long – Nguyễn văn Nam – Ngô văn Tấn – Trần hữu Lầu – Dương đình Phương – Hồ công Nghiệp – Đặng hữu Còn –Quách Mậu Dần – Nguyễn Kỳ Phương – Lê Hoàng Nhi –

 

Cùng các bạn :

Âu Ngọc Qui OHIO - Trần Kim Minh GEORGIA – Dương văn Gia CALIFORNIA

Và toàn thể thành viên Đại Gia Đình PTGĐTĐ Hải Ngoại & Trang Nhà ptgdtdusa.com

Thành thật chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu cho hương hồn anh Trần Lực Sĩ sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Sau đây là số điện thoại của gia đình :0988964850( TRÚC) 0947312481(LAN)

TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Thầy Cô, Quý Đồng môn,

Ái Hữu PTG - Đ TĐ Cần Thơ tại Úc Châu vô cùng xúc động khi nhận được TIN BUỒN từ quê nhà Cần Thơ :

Mẹ vợ của đồng môn Phan Quang Nghĩa, Trưởng nhóm tổ chức họp bạn PTG-DT Đ ngày 23 Tháng Chạp hàng năm:

          Bà MAI THỊ TƯ

       Sinh Năm 1926

Vừa Thất lộc lúc  8 giờ 40  sáng Ngày 02 Tháng 8 Năm 2019 tại Cân Thơ VN.

             

Thượng Thọ 94 Tuổi.

Lễ  Động quan đươc cử hành  lúc 7 giờ

sáng Ngày 06 Tháng 8 Năm 2019 .

An táng tại Long Mỹ.

Thay mặt Quý Thầy Cô. Quý Đồng môn cùng Gia đình  xin

Thành Kính CHIA BUỒN cùng anh chị Phan quang Nghĩa  và Quý Tang Quyến.

Kính nguyện Hương Linh Bác Gái Mai Thị Tư sớm được An nhiên Tự tại nơi cõi Vĩnh Hằng.

 

Đồng Thành Kính Phân Ưu

TM, Ái Hữu PTG-Đ TĐ tại Úc Châu,

CHS Bùi hữu Trạng

 

CC: Email & Điện Thoại Phân Ưu:

Phan quang Nghĩa : email< phanquangnghia48@gmail.com>. Mb:+84913974432.

CÁO PHÓ

 

Trong niềm thương tiếc nhớ vô vàng, chúng tôi thành kính báo tin đến

quý Thân Bằng Quyến Thuộc và Thân Hữu:

               Ba, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:

 

Ông TRẦN Ủ

Sinh Ngày 20 tháng 1 năm 1930 tại Cần Thơ - Việt Nam

Đã mãn phần lúc 6:02 chiều ngày Thứ Ba 09 tháng 7 năm 2019

Nhằm ngày 7 tháng 6 năm Kỷ Hợi

Hưởng Thọ 90 tuổi

 

           Đã an táng và chôn cất tại Nhà Quàn Paradise Funeral Home

                   10401 West Montgomery Road, Houston, Texas 77088 

             Thứ Bảy 13 tháng 7 năm 2019

 

Tang Gia trong niềm thương tiếc khôn nguôi gia đình đồng khấp báo:

 

Trưởng Nữ: Trần Thị Tú Phương, Chồng Nguyễn văn Hà, Houston TX

   Cháu ngoại trưởng Bác sĩ Tiffany Nguyễn, chồng Nick Nguyễn và các con, Houston, TX

   Cháu ngoại Bác sĩ Julie Haygood, chồng Brian Haygood và các con, Tyler TX.

 

Trưởng Nam: Trần Duy Nghĩa, Vợ Châu lan Hương, Houston TX

  Cháu nội đích tôn: David Trần và vợ Bác sĩ Catherine Phạm và các con, Austin, TX

  Cháu nội Natalie Trần, Houston TX.

 

Thứ Nữ: Trần Thị Tú Dung, Chồng Lê hữu Đức, Houston TX

   Cháu ngoại Bác sĩ Alexandre Lê, Lufkin TX

   Cháu ngoại Bác sĩ Guillaume Lê, Temple TX .  

                      

Thứ Nữ: Trần Thị Tú Nga, Chồng Nguyễn quốc Tuấn, Houston TX

    Cháu ngoại Tommy Nguyễn và vợ Anna Nguyễn và con, Houston TX

    Cháu ngoại Tina Nguyễn, Houston TX.    

          

Thứ Nữ: Trần Thị Tú Anh, Chồng Trương Phụng, Houston TX

     Cháu ngoại  Eric Trương và Kevin Trương, Houston TX    

         

Em: Tô sum Phát và vợ Lưu Muội, Houston TX

Em: Diệp văn Trọng, vợ Trần thị Thanh Vân và các con, Atlanta GA

Em: Diệp cảnh Tân, vợ Trương thị Tân và các con, Houston TX

Em: Diệp mỹ Nhiên , chồng Trần văn Hồ và các con, Atlanta GA

Cáo Phó này xin thay thế Thiệp Tang.

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN ƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi vừa hay tin:

Niên Trưởng Đồng Hương Cần Thơ

Ông TRẦN Ủ

Sinh năm 1930 tại Cần Thơ

Mệnh chung ngày 9 tháng 7 năm 2019, nhằm mùng 7 tháng 6 năm Kỷ Hợi tại Houston Texas

Chúng tôi xin thay mặt Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ và Gia Đình Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ tại Houston và Vùng Phụ Cận xin thành kính chia buồn cùnganh chị đồng môn Nguyễn Văn Hà - Trần Thị Tú Phương  và tang quyến, nguyện cầu Hương Linh Bác Trần Ủ sớm siêu sinh tịnh độ về Miền Lạc Cảnh.

 

TM. Gia Đình PTGĐTĐ Houston

Cố vấn: CHS Võ Lê Thơ

Trưởng Nhóm: CHS Phan Thị Huệ

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ

Cố vấn: Nguyễn Công Hiền

Hội Trưởng: Đặng Hoàng Thúy

CẢM TẠ

Thay mặt Tang quyến, chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

 

-Quý Thân bằng, quyến thuộc, bạn hữu xa gần

-Quý anh chị em Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm tại Calgary, AB Canada: Anh chị Lư Hinh, anh chị Ngô Minh Hoàng-Lê Ngọc Bạch, anh chị Nguyễn Kim Long Phụng, anh chị Trần Tấn Dũng, anh chị Triệu Thành Tài – Thang Kim Hạnh, anh chị Huỳnh Thanh Ký – Lê Hồng Sương, anh chị Diệp Tấn Thông – Mai, anh chị Ian Perrin – La Mỹ Yến, anh chị Lê Tuấn Khải – Lê Thanh Thủy, anh chị Thanh – Bé Phở 26, anh chị Nguyễn Ngọc Thạch – Thái Thị Danh, ông bà Xuân Thiệu, bà Trịnh Trương Bích Thủy…

Đã gởi lời chia buồn, phúng viếng, tiễn đưa linh cửu Mẹ chúng tôi là

 

Bà TRẦN NGỌC HÀ

 

Sinh năm 1929 tại Mỹ Tho

Mãn phần ngày 17/6/2019 tại Calgary, AB, Canada

Trong nỗi buồn và sự mất mát quá lớn lao trong ngày tang lễ, chắc chắn chúng tôi có nhiều sơ xuất, mong chư liệt vị rộng lòng tha thứ.

Thay mặt Tang Quyến

Đặng Thành Tài

TIN BUỒN

&

PHÂN ƯU

 

 

 

 

 

Chúng tôi vừa nhận Tin Buồn:

Thân mẫu của đồng môn Đặng Thành Tài (thành viên trong ban tổ chức đại hội XII Calgary) vừa mãn phần tại Calgary là

 

Cụ bà:
 
Trần Ngọc Hà

Sinh ngày 9 tháng 10 năm 1929 tại Mỹ Tho ,VN
Mất ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Calgary ,Alberta Canada.

 

Toàn thể thành viên PTGĐTĐ Calgary, Alberta Canada xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và anh Đặng Thành Tài. 

Cầu nguyện Hương Linh Cụ Bà sớm siêu sinh tịnh độ

PTGĐTĐ Calgary, Alberta Canada

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÔNG BÁO TIN BUỒN

 

CẦN THƠ, THỨ HAI, 27/5/2019, 

           HỌC TRÒ GIÀ PTG.HTT TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO CÙNG QUÝ THẦY CÔ, QUÝ ĐỒNG MÔN PTG.ĐTĐ CẦN THƠ, TIN BUỒN :

          

          ANH LÂM VÕ HOÀNG  

 

CỰU HỌC SINH COLLE`GE DE CẦN THO, THÁNH DANH GIOAN PHÊRÔ  PHAOLÔ, NGUYÊN QUÁN TỈNH QUẢNG NGÃI, SINH NGÀY 03/6/1933, TẠI RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG, ĐỘC THÂN, THỨ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI ( 1966 - 1968 ), PHỤ TÁ TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN, ĐẶC TRÁCH KẾ HOẠCH ( 1969 - 1975 ), ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 00 GIỜ 45 PHÚT, NGÀY THỨ NĂM, 28/3/2019 ( NHẰM NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM KỶ HỢI 2019 ), TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỦ ĐỨC, SAIGON,

          

           HƯỞNG THƯỢNG THỌ 86 TUỔI

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG : LINH CỬU ĐƯỢC QUÀN TẠI TU VIỆN ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC, SỐ 18, ĐƯỜNG 7, KP.2,  PHƯỜNG TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC, SAIGON.

 

* THỨ NĂM, NGÀY 28/3/2019

- 02H30' : NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ PHÁT TANG

- QUÝ HỘI ĐOÀN THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

- ĐAN VIỆN CANH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN

 

* THỨ SÁU, NGÀY 29/3/2019

- 04H55' : THÁNH LỄ

- 07H30' : NGHI THỨC TIỄN BIỆT VÀ DI QUAN

- 08H00' : THÁNH LỄ AN TÁNG ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC

- SAU ĐÓ, LINH CỬU ĐƯỢC ĐƯA ĐI HỎA TÁNG TẠI PHÚC AN VIÊN, QUẬN 9, SAIGON.

 

           VỚI TƯ CÁCH ĐỒNG MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN CẦN THƠ VÀ ĐỒNG NGHIỆP NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN, HỌC TRÒ GIÀ PTG.VNTT.HỒ TRUNG THÀNH TRÂN TRỌNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG QUÝ TANG QUYẾN VÀ QUÝ CHA BỀ TRÊN, QUÝ LINH MỤC, QUÝ THẦY CỦA TU VIỆN ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN PHƯỚC, ĐÃ CƯU MANG, CHĂM SÓC HIẾN SINH GIOAN PHÊRÔ PHAOLÔ ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÙNG CHU TOÀN PHẦN CHUNG SỰ  ; CHÂN THÀNH TÂM NGUYỆN CHO LINH HỒN HIẾN SINH GIOAN PHÊRÔ PHAOLÔ LÂM VÕ HOÀNG SỚM ĐƯỢC HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

 

          TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO.

          HỌC TRÒ GIÀ PTG.VNTT.HTT.

 

          TB : HỌC TRÒ GIÀ PTG.VNTT.HTT ĐÃ KÍNH BÁO AI TÍN VỀ HIẾN SINH GIOAN PHERO PHAOLO LÂM VÕ HOÀNG KỊP THỜI TRƯỚC ĐÂY, NHƯNG VÌ SỰ CỐ TRÊN TRANG MẠNG, NÊN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC. DO ĐÓ, PTG.VNTT.HTT PHẢI GỞI LẠI TIN BUỒN NẦY.

________________________________________

                        THƯ CẢM TẠ

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Hòa Thượng Thích Chơn Tôn và ban hộ niệm chùa Việt Nam Arizona

-Bác Sĩ, y tá và nhân viên bịnh viện Banner Medical Center

-Ban Giám Đốc và nhân viên Nhà Quàn Green Acres

- Quý Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh các trường Trung Học Chu Văn An, Petrus Ký, Nguyễn Trãi (Sài Gòn) và Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

- Quý Thân Nhân, Thân Hữu, Đồng Nghiệp

- Phan Thanh Giản Foundation, Ban Tổ Chức ĐH PTGĐTĐ Thế giới XXIII, Hội Ái Hữu PTG-ĐTĐ Bắc & Nam Cali, Dallas-Forthworth TX, Vùng New England, Toronto, Calgary Canada, Atlanta GA, Houston TX, Australia và các nơi trên thế giới.

- Quý Bà Con Hai Họ, Quý Thông Gia, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần

Đã gởi Tràng Hoa, Phân Ưu qua điện thoại, email, tham dự Tang Lễ của Chồng, cha, ông của chúng tôi là:

                                          Ông Phạm Văn Đàm

                               Pháp Danh Tuệ Sỹ

 

                         Sanh ngày 4 tháng 11 năm 1933 tại Ninh Bình

                         Từ trần lúc 6 giờ 45 chiều ngày 24 tháng 4 năm 2019, nhằm 20 tháng 3 Năm Kỷ Hợi

                                           HưởngThọ 86 tuổi

Trong nỗi đau buồn quá lớn và trong lúc tang gia bối rối, xin Quý Vị niệm tình tha thứ những điều sơ xuất. Gia đình chúng tôi xin đa tạ.

 Thay mặt Tang Quyến: Bà quả phụ Phạm Văn Đàm

      ________________________________________

                                                                         Phoenix, ngày 4 tháng 5 năm 2019

                                             THƯ CÁM ƠN

 

Kính gởi quý thầy cô, quý đồng môn và các bạn thân của thầy Phạm Văn Đàm.

Kính thưa Quý Vị,

Hôm qua, ngày 3 tháng 5 năm 2019 chúng tôi cùng gia đình của GS Phạm Văn Đàm tiễn đưa thầy Đàm về với Phật. Tang lễ  hoàn tất lúc 11 giờ 45 trưa và Linh Vị đã được đưa về chùa Việt Nam tại 2302N 47th Ave. Phoenix Arizona 85035

Duyên may của thầy Đàm là chùa nầy được trùng tu bởi một cựu học sinh Phan Thanh Giản và Hoà Thượng trụ trì cũng là một cựu học sinh PTG, đó là Hoà Thượng Thích Chân Tôn và cũng là người làm tang lễ cho thầy Đàm.

Hơn thế nữa, ngoài gia đình PTG tham dự tang lễ còn có thành viên các trường Chu Văn An, Petrus Ký, Nguyễn Trãi và Gia Long Tang lễ đã diễn ra thật trang nghiêm và hoàn hảo.

Kính thưa quý vị,

Sự hoàn hảo nầy là do sự tiếp tay trực tiếp của quý thầy, quý cô, quý đồng môn cùng bè bạn thân cận với thầy Đàm cư ngụ tại Việt Nam, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ.

Kính mong Quý thầy cô, quý đồng môn cùng bè bạn của thầy Đàm nhận sự chân thành cảm tạ và biết ơn sâu xa của chúng tôi.

Chân tình nầy chúng tôi xin ghi nhớ mãi mãi.

 

Thân Kính

 

Lê Văn Hai

602-821-1993

  ______________________________________________________

               DANH SÁCH HỖ TRỢ GIA ĐÌNH GS PHẠM VĂN ĐÀM

Xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh TUỆ SỸ sớm vãng sanh Phật Quốc

1.Lê Hoàng Viện:                                                  $200

2.Võ Lê Thơ:                                                       $100

3.Phan Thị Huệ:                                                   $100

4.Nguyễn Công Danh:                                           $200

5.Trương Thị Hồng Hoa:                                        $100

6.GS Phạm Thị Kim Chi:                                            $100

7.Nguyễn Thị Thanh Thủy:                                     $100

8.GS Phạm Khắc Trí:                                            $100

9.Phạm Thị Minh:                                                   $1,000

10.Dư Thị Diễm Buồn:                                          $100

11.GS Nguyễn Trung Quân:                                       $500

12.GS Trần Văn Nhơn:                                          $100

13.Trần Tấn Tài - Mỹ Hồng:                                   $100

14.GS Đặng Thanh Liêm:                                       $100

15.Tăng Xuân An:                                                    $100

16. Lê Văn Hai - Muội:                                         $500

17.Lê M. Văn – Yukiyo:                                         $300

18.Lê M. Tiến – Tammy:                                          $200

19.Lâm Hầu Sáng:                                              $100

20.GS Dương Văn Gia – Liên Hoa:                            $100

21.GS Nguyễn Như Hùng:                                     $100

22.GS Lưu Khôn:                                                $200

23.Lư Ngọc Có:                                                  $100

24.GS Huỳnh Ngọc Kiều:                                       $50

25.Huỳnh Ngọc Thu:                                            $50

26.Huỳnh Minh Nguyệt:                                       $50

27.Huỳnh Trí Dũng:                                             $50

28.Lê Văn Giàu:                                                  $100

29.Nguyễn Thị Thanh Vân:                                    $100

30.Trần Văn Sách:                                               $100

31.Nguyễn Thăng Long:                                        $100

32.Lưu Tình Sáng:                                               $50

33.Nguyễn Hữu Ánh:                                           $50

34.Nguyễn Kim Quang:                                        $200

35.GS Phan Thanh Thư:                                           $350

36.Phan Thanh Tâm:                                           $100

37.GS Nguyễn Văn Bằng:                                     $350

38.Lê Thị Bạch Tuyết:                                         $100

39.Ngọc Thúy Davis:                                           $100

40.Phan Bạch Ngọc:                                           $100

41.Nguyễn Công Hạnh:                                        $100

42.Huệ Nguyễn:                                                 $50

43.Daniel Nguyen – Nancy Tran:                               $300

44.GS Nguyễn Khoa Tuấn:                                     $200

45.Đặng Mỹ Dung:                                                  $100

46.Bùi Tuyết Sơn:                                                   $100

47.Ngũ Muội:                                                     $200

48.GS Lê Khánh Duệ:                                           $50

49.Nhóm PTGĐTĐ Atlanta, GA:                                  $200

50.GS Phan Thoại Cúc:                                         $200

51.Đăng Hiếu Nghĩa – Hoa Công:                              $200

52.Trần Đình Bá:                                                $100

53.Phạm Hưng Vận:                                           $100

54.Trương Thị Tuyết Phi:                                      $200

55.Quỹ của Hội PTGĐTĐ New England:                      $200

56.Trần Thế Trình:                                             $100

57.Phạm Công Ánh:                                               $50

58.Vũ Đức Báu:                                                 $50

59.Trần Văn Phi:                                                $50

60.Trần Tấn Minh:                                              $50

61.Thái Ngọc Ẩn - Gấm:                                        $300

62.Lý Thu Cúc:                                                    $100

63.Lê Văn Nam:                                                  $500

64.Hồ Vĩnh Cửu – Kim Bạch:                                  $50

65.Ẩn Danh (Australia):                                         $711.25

66.GS Nguyễn Duy Tại:                                         $100

67.Huỳnh Thị Thu Ba:                                           $50

68.Châu Thị Minh Hoàng:                                      $100

69.Nguyễn Quang Bê:                                          $100

70.Triệu Huỳnh Võ:                                              $100

71.Nhan Ngọc Sơn:                                              $75

72.Trần Thành Tiến:                                              $100

73.Nguyễn Văn Phép:                                            $100

74.Dương Bá Hợp:                                               $1,000

75.Nguyễn Tri Tông:                                              $100

76.Huỳnh Long Vân – Kim Chung:                              $1,000

77.Mindy Hà:                                                      $200

78.Phan Trung Hiến:                                            $200

79.Trần Thanh Duyên:                                          $200

80.Nguyễn Thạc Thăng:                                        $200

81.Bùi Văn Thưởng:                                             $100

82.Tăng Bảo Can:                                                    $100

83.Lý Thanh Nhàn:                                              $100

84.Bùi Thị Nữ:                                                    $100

 

Tổng cộng:                                                   $14,886.25

 

Tất cả số tiền trên đây đã được chuyển qua account Cô Hồng Bùi từ ngày April 8 cho đến ngày Apr 29, 2019 (là ngày cuối).

 

Danh sách nầy được gởi tới: Cô Hồng Bùi, anh Lê Văn Hai và 84 vị có tên trên đây qua email / phone.

 

Trân trọng kính báo,

 

Người nhận tiền, chuyển tiền và làm bảng báo cáo nầy:

Nguyễn Công Danh

713-385-8482 / tranbt21@gmail.com

     ____________________________________

CÁO PHÓ

 

 

 

 

 

Trong sự thương tiếc, đau buồn và mất mát quá lớn của Tang quyến, chúng tôi xin trân trọng kính báo tin cùng Thân bằng, Quyến thuộc, Đồng nghiệp,

Môn sinh và  Bằng hữu xa gần:

Chồng, cha, ông của Tang Quyến là:

Ông PHẠM VĂN ĐÀM

Pháp Danh TUỆ SỸ

Sanh ngày 4 tháng 11 năm 1933 tại Ninh Bình

Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Phan Thanh Giản (Cần Thơ), 1963-1966

Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Nguyễn Trãi (Sài Gòn), 1967-1972

Cựu Thanh Tra Trung Học Bộ Giáo Dục VNCH (Sài Gòn), 1972-1975

Cựu Cán sự Xã Hội, San Diego CA. Hưu trí từ 10 năm nay.

Từ trần lúc 6 giờ chiều ngày 24 tháng 4 năm 2019,

nhằm 20 tháng 3 Năm Kỷ Hợi

tại Banner  Medical Center, Baywood Avenue, Mesa, AZ

Hưởng thọ 86 tuổi

Linh cữu hiện quàng tại Nhà quàng Green Acres

                                      401 N. Hayden Rd

                                       Scottdale, AZ 85257

                                     480-945-2652 / Cell: 541-337-5023

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ:

 

Thứ Năm ngày 2 tháng Năm, 2019: 9:00 giờ sáng – 3:00 giờ chiều

9:00 sáng:

          Lễ nhập quan - Phát tang - Cúng tiến hương linh - Tụng kinh

          Lời thuyết pháp của Hòa Thượng Chân Tôn

          Thăm viếng đến 3:00 chiều

 

              Thứ Sáu ngày 3 tháng 5, 2019: 9:00 giờ sang – 12:00 giờ trưa

 9:00 giờ sáng:

          Lễ cúng tiến hương linh - Tụng kinh

          Đọc tiểu sử GS Phạm Văn Đàm do CHS Lê Văn Hai

          Lời chia buồn của các thầy cô và bạn hữu

          Lời cảm tạ của gia đình do cô Hồng hoặc con

11:30 sáng: Lễ động quan

11:45 sáng: Lễ trà tỳ tại chỗ nhà hỏa táng

12:30 trưa: Lễ an vị Linh tại chùa Việt Nam

          Địa chỉ: 2302N 47th Ave., Phoenix AZ. 85035

Ghi chú: Hòa Thượng Chân Tôn chủ tọa trong suốt lễ tang của GS Phạm Văn Đàm

 

Tang gia đồng khấp báo:

Vợ: Bà quả phụ Phạm Văn Đàm, khuê danh: Bùi Cẩm Hồng, AZ

Trưởng nữ: Phạm Cẩm Quỳnh Dao, chồng và các con, AZ

Thứ nữ: Phạm Cẩm Quỳnh Chi, chồng và các con, VA

Thứ nữ: Phạm Trinh Thục, chồng và các con, CA

Út nam: Phạm Huy Đức, AZ

Anh vợ: Bùi Thế Trường, Úc Châu

Điện thoại chia buồn: Bà Phạm Văn Đàm: 480-401-7275

Xin miễn phúng điếu

___________________________________________________________________

 

CÁO PHÓ:

CHS HUỲNH VĂN THẾNG

PHÂN ƯU 

 

 

 

 

Chúng tôi rất đau buồn hay tin:

GIÁO SƯ

PHẠM VĂN  ĐÀM

Pháp Danh TUỆ SỸ

 

Cựu Chuyên viên sở Xã Hội San Diego, CA

Nguyên Thanh Tra Trung Học, Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa.

Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Nguyễn Trãi, Sài Gòn

Nguyên Hiệu Trưởng Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ

Tạ thế ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Mesa, Arizona

 

Hưởng thượng thọ 86 tuổi 

 

Trước nỗi đau buồn và sự mất mát quá lớn lao nầy,

chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Cô Bùi Cẩm Hồng, các cháu và đại Tang Quyến.

Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật, Chư Bồ Tát sớm tiếp dẫn Hương Linh Phật Tử Tuệ Sỹ về Miền Lạc Cảnh.

Đồng Thành Kính Phân Ưu

 

TM. Cựu Ban Giám Đốc, Nhân Viên và Giáo Sư 2 trường PTG-ĐTĐ Cần Thơ: Phạm Thị Kim Chi - Lưu Khôn - Nguyễn Trung Quân - Võ Văn Trí - Lê Khánh Duệ - Lê Thị Yến - Trần Văn Nhơn -  Nguyễn Như Hùng -  Phan Thanh Thư -  Nguyễn Văn Bằng -  Nguyễn Khoa Tuấn -  Trầm Vân Võ Văn Vạn -  Lê Đức Cửu -  Nguyễn Duy Tại

Các CHS tại Việt Nam: Vương Thủy Tùng, Nguyễn Kim Quang, Hồ Trung Thành, Lê Thị Bích Thủy, Lê Phước Ngiệp, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Ngọc Bích

Các CHS tại Úc Châu: Huỳnh Long Vân, Huỳnh Thị Kim Chung, Trần Tấn Tài, Đặng Mỹ Hồng

TM. Phan Thanh Giản Foundation: Phan Thanh Tâm, Thái Ngọc Ẩn

TM.Cựu Học Sinh PTGĐTĐ Hải Ngoại: CHS Ngô Kim Chi, Trưởng BTC ĐH Thế Giới 2018

TM. Ban Tổ Chức ĐH Thế Giới 2019: CHS Lê Thị Bạch Tuyết

TM. PTGĐTĐ Houston, Texas: CHS Võ Lê Thơ, CHS Phan Thị Huệ

TM. PTGĐTĐ Atlanta, GA: CHS-GS Đặng Thanh Liêm, CHS Trịnh Cẩm Văn

TM. PTGĐTĐ Chicago, IL: CHS Vương Thuận Kềm

TM. PTGĐTĐ Bắc California: CHS Trần Văn Sách

TM. PTGĐTĐ Nam California: CHS Mindy Hà

TM. PTGĐTĐ Seattle, WA: CHS Hồ Phước Hải

TM. PTGĐTĐ Vùng New England: CHS Nguyễn Thị Gấm - Thái Ngọc Ẩn

TM. PTGĐTĐ Dallas-Ft Worth, TX: CHS Lê Văn Giàu, CHS Huỳnh Ngọc Minh

TM. PTGĐTĐ Calgary, Canada: CHS Lư Hinh

TM. PTGĐTĐ Toronto, Canada: CHS Nguyễn Văn Phép

TM. PTGĐTĐ Úc Châu: CHS Bùi Hữu Trạng

TM. Trang Nhà ptgdtdusa.wixsite.com: CHS Nguyễn Công Danh 

PHÂN ƯU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vô Cùng Thương tiếc hay tin từ CHS-GS Đặng Thanh Liêm (Atlanta, GA):

Bào huynh CHS-GS Huỳnh Sa Mương (Sydney, Úc Châu) là:

 CHS PTG HUỲNH VĂN THẾNG

Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1942 tại Cần Thơ 

Đã tạ thế ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Riverdale Georgia

Hưởng thọ 77 tuổi

 

     Trước sự mất mát và đau buồn nầy, chúng tôi Xin chia buồn cùng Tang quyến

         Nguyện cầu Hương Linh đồng môn Huỳnh Văn Thếng sớm siêu sinh tịnh độ.

     

 Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CHÚC MỪNG ÔB GS-TGT LÊ KHÁNH DUỆ

nhân Lễ Thành Hôn Thứ Nam

LÊ KHÁNH HẢI và MAI BÍCH PHƯỢNG:

- CHS Huỳnh Ngọc Minh & PTGĐTĐ Dallas-Fort Worth

-GS Phạm Khắc Trí

-Lê Khánh Hoàng & Mỹ Hoa

-GS Đỗ Mỹ Thuật 

 

 

 

1/. CHS HUỲNH NGỌC MINH & PTGĐTĐ Dallas-Ft Worth:

 

CHÚC MỪNG

 

      Được tin  mừng từ Ông Bà GS Lê Khanh Duệ : 

  Lễ Thành hôn của Thứ Nam của ÔB  GS Duệ là LÊ KHÁNH HẢI sánh duyên cùng cô dâu MAI BÍCH PHƯỢNG .

Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 06 năm 2018.

Nhóm CHS PTG DTD Dallas & Fortworth Texas kính xin chúc mừng cùng OB GS LÊ KHÁNH DUỆ

và cầu chúc 02 em Khánh Hải và Bích Phượng được trăm năm hạnh phúc .

TM ,

Nhóm CHS PTG DTD Dallas & Fortworth

CHS HUỲNH NGỌC MINH

 

2/. ÔB GS PHẠM KHẮC TRÍ: 

Được biết chú rể và cô dâu, cả hai đều đã ngoài 50, chưa lập gia đình riêng, vẫn còn đang ở với bố mẹ già, sớm chiều thần hôn định tỉnh, phước Trời đã xếp đặt, gặp được nhau từ mấy năm nay qua các hoạt động Hoằng Dương Phật Pháp ở chùa. Chúng tôi xin được góp đôi lời vụng chân tình chung vui với đại gia đình PTG-ĐTĐ, chúc mừng gia đình anh chị Lê Khánh Duệ và cầu chúc cho 2 cháu Khánh Hải & Bích Phượng một đời vợ chồng hạnh phúc. PKT 06/19/2018

 

CHÚC MỪNG KHÁNH HẢI & BÍCH PHƯỢNG

 

Ngoài năm mươi tuổi mới thành thân,

Phước Trời gặp được ý trung nhân. 

Vợ chồng vui hưởng duyên Phật độ,

Bách niên giai lão kính như tân! 

 

PKT

 

3/. LÊ KHÁNH HOÀNG & MỸ HOA

 

Chúc Mừng Hải  Phượng


Khánh ngân vạn tiếng diệu vang xa
Hải lộ muôn trùng đẹp sắc hoa
Bích nguyệt long lanh khuôn trọn sáng
Phượng kiều thư nhã bước vào ra
Toàn chu cung bậc thang âm lướt
Gia bảo nhịp đàn phúc lộc ca
Chúc lễ Tân Hôn duyên hỷ lạc
Mừng đôi giai ngẫu mãi vui nhà!

 
                                    Khánh Hoàng & Mỹ Hoa
                                        Plano, May 29, 2018

 

  

 

3/. ÔB GS ĐỖ MỸ THUẬT - LƯƠNG LANG

 

                    Better late than never! 

 

"OUR SINCERE CONGRATULATIONS AND VERY BEST WISHES TO THE NEWLY WED COUPLE, HẢI+PHƯỢNG".

 

      Thuật+Lang

 

CHÚC MỪNG! CHÚC MỪNG!