top of page
hmpg.jpg
DHXXIII_label (1).jpg

ĐH XXIII: DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐH & ĐS

 

 

Danh sách sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang nầy theo thứ tự thời gian khi BTC gởi tới Trang Nhà.

Những sai sót, nếu có, xin liên lạc với BTC để điều chỉnh. Toàn bộ Danh Sách cũng sẽ được in lại trên ĐS 24 cho nên cần tránh những sai sót về tên họ, nơi cư ngụ, số tiền đóng góp...Sau khoảng 10 ngày nếu không thấy BTC cho hay đã nhận PHB & $ ủng hộ hay không thấy tên trong Danh Sách Tham Dự hay Danh Sách Ủng Hộ xin liên lạc với BTC

 

 

Posted Mar 24, 2019: 

1. GS và Bà Nguyễn Văn Bằng, Rockville, MD:                                                   $500

2. GS và Bà Phan Thanh Thư, Silverspring. MD:                                                 $500

3. Anh Chị Em của Chị Triệu Thi Ba, PA:                                                           $500

4. Liên Huệ Hương, VA:                                                                                $100

5. Phan Lê Bạch Tuyết, Clarksburg, MD:                                                           $100

6. Phan Trần Ngọc Thuý, Arlington, VA:                                                            $100

7. Quảng cáo: New Fortune Restaurant, Gaithersburg, MD:                                  $100

8. Quảng cáo: Morning Star Travel &Tours, VA:                                                  $100 

9. Trần Ngọc Huê, San Francisco, CA.                                                               $50

10. GS Lưu Khôn, San Jose, CA                                                                        $100 

11. Bạch Lê, Peoria, AZ.                                                                                  $100

12. Teresa Do, AZ.                                                                                         $100 

 

Posted: Apr 13:

 

13. Dương Bữu Châu -  Nguyễn Thúy Phượng, Bloomfield, GA:                           $50

 

Posted: Apr 21:

 

Hội PTGĐTĐ Vùng New England: 

14. Hội PTG-ĐTĐ vùng New England:                                                               $300

15. Anh chị Trần Thế Trình, MA:                                                                       $50

16. Anh chị Phạm Công Ánh, MA:                                                                     $50

17. Anh Chị Trần Khương, MA:                                                                         $50

18. Anh Vũ Đức Báu, MA:                                                                                $50

19. Anh Trần Tấn Minh, MA:                                                                            $50

20. Anh chị Trần văn Phi, MA:                                                                          $50

21. Anh chị Thái Ngọc Ẩn, MA:                                                                         $100 

    Cộng chung:  Từ Hội PTGĐTĐ Vùng New England: $700

Posted May 1:

22. Anh Chị Pommier Jean và Khoẻ, St. Laurent de Mure, France                       50 euros 

 

Posted May 4:

 

Nhóm PTGĐTĐ Dallas-Forthworth:

23. GS Lê Khánh Duệ                                                                                     $50

24. Cô Phạm thị Ánh.                                                                                     $150

25. GS Huỳnh Ngọc Kiều.                                                                                $50

26. GS Đỗ Mỹ Thuật.                                                                                      $40

27. NT Lê văn Giàu.                                                                                        $50

28. CHS Võ thị Song Hoa.                                                                               $50

29. CHS Nguyễn thị Thanh Vân                                                                       $50

30. CHS Lê văn Quá                                                                                       $50

31. CHS Nguyễn văn Việt                                                                                $50

32. CHS Huỳnh Ngọc Minh                                                                              $50

33. CHS Huỳnh Ngọc Thu                                                                                $50

34. CHS Đinh văn Lai                                                                                     $30   

 

Cộng chung từ Nhóm Dallas-FtWorth: $670       

Posted May 12: 

35. Nhãn Trần, East Brunswick, NJ.                                                                  $100

36. Phan Thanh Giản Foundation, Boston, MA                                                  $500

 

Posted: May 21:     

 

37. Luơng Thị Sáu, NY                                                                                   $200                                                                  

Posted: May 31:

38. Nhóm PTG-ĐTĐ Atlanta, GA và vùng phụ cận...                                             $300

39. CHS Trịnh Cẩm Văn, Atlanta, GA                                                                 $100

40. CHS Trần Kim Minh, Atlanta, GA                                                                 $100

41. GS Đặng Thanh Liêm, Atlanta, GA                                                               $100

Posted: Jun 5

42. CGS Trần thị Thu Thuỷ, Salem, OR                                                               $100

Posted Jun. 6

43. Nguyễn Anh Đào, Fairfax, VA                                                                      $30

Posted: Jun 10:

44. Ngô Kim Chi, San Jose, CA                                                                        $100

Posted Jun 11:

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐH XXIII & ĐS 24 từ PTGĐTĐ HOUSTON: Tổng cộng: $6,190.00

45. -1/Quỹ sinh hoạt Gia Đình PTGĐTĐ Houston:  đã gởi Jul 19, 2018                      $700 

46. -2/GS Phạm Thị Kim Chi:                                                                              200

47. -3/Bùi Thị Ngọc Bích (VN):                                                                              50

48. -4/Lý Thị Thinh:                                                                                          100

49. -5/GS Trần Ngọc Long:                                                                                300

50. -6/GS Nguyễn Trung Quân (Santa Ana CA):                                                     100

51. -7/Ung Ngọc Đạt:                                                                                100

52. -8/Nguyễn Công Danh:                                                                                100

53. -9/Nguyễn Hồng Tuyền (Bắc CA):                                                                   50

54. -10/Nguyễn Thị Thiên Hương:                                                                       20

55. -11/Nguyễn Ngọc Ẩn:                                                                                   20

56. -12/Ẩn danh:                                                                                               20

57. -13/Lưu Mỹ Lệ:                                                                                   100

58. -14/Lê Hoàng Viện-Ngọc Nữ:                                                                        50

59. -15/Nguyễn Công Uẩn:                                                                         100

60. -16/Nguyễn Thị Thanh Thủy:                                                                         50

61. -17/GS Vương Công Hi:                                    .                                            50    62. -18/Phan Thị Huệ:                                                                                        50

63. -19/Nguyễn Công Hiền:                                                                              100

64. -20/Thịnh Nguyễn:                                                                               20

65. -21/Diane Dương:                                                                                20

66. -22/Lê Trí Tín:                                                                                    100

67. -23/Lê Như Thạch:                                                                               20

68. -24/GS Huỳnh Nhung:                                                                                 200

69. -25/Phạm Phi Long:                                                                              50

70. - 26/Huỳnh Kim Liên:                                                                                  40

71. -27/Hội Ái Hữu Cần Thơ tại Houston:                                                           500

72. -28/Võ Lê Thơ:                                                                                   100

73. -29/Lý Thị Diệu:                                                                                   50

74. - 30/Huỳnh Thị Thu Ba (Austin, TX):                                                                50

75. -31/Đinh Hương:                                                                                         30

76. - 32/Xuân Lê:                                                                                       30

77. -33/Hiếu Lê:                                                                                        30

78. - 34/Trần Phụng Anh:                                                                             30

79. -35/Trương Công Hạnh:                                                                               50

80. -36/Bửu Điền:                                                                                    100

81. -37/La Văn Đức-Anh Phương:                                                                       50

82. -38/Phùng Văn Huỳnh:                                                                                 20

83. -39/Trầm Quốc Minh-Hoàng Anh (Wichita, KS):                                              200

84. -40/Trần Bá Quan-Khải Hoa (Port Arthur, TX):                                                500

85. -41/Phạm Thị Dưa (Austin TX):                                                                      70    86. -42/Tô Nguyên Thành-Tố Nga:                                                                    100

87. - 43/Nguyễn Ngọc Diệu:                                                                              20

88. -44/Biện Thị Thưởng:                                                                           50

89. -45/Quảng cáo bìa 2: Milestone (do chị Mỹ Lệ):                                             300

90. -46/Quảng cáo: Mai Vàng (do chị Thinh):                                                      100

91. -47/Quảng cáo: Harbor Dentist (do thầy Quân):                                             100

92. -48/Quảng cáo: Karsil Dental (do chị Mỹ Lệ):                                                  100

93. -49/Quảng cáo bìa 4: Trung Tâm Điều Trị Đau Nhức (do chị Thơ):     $500 (chưa thâu)

94. -50/Quảng cáo bìa 3: Mama La Kitchen (do chị Thơ):                     $400 (chưa thâu)

 

Tổng số tiền Houston đã gởi BTC/ĐH: $5, 290 + $900 (Quảng cáo chưa thu) =   $6, 190

Posted: Jun 17:

95. Huệ Nguyễn, San Leandro, CA                                                                     $80

Posted: Jun 19:

96. Thái Minh Nhựt, MA, quảng cáo cho con gái ở VN                                          $100

Posted: Jun 21:

97. Lê Thu An, Glendale AZ.                                                                                $50

98. Lư Hinh, Calgary Canada.                                                                             $100

Nhóm PTGTĐĐ Toronto, Canada:

99. 1/Trích quỹ của Nhóm:                                              US$500

100. 2/Phu nhân Cố đồng môn - GS Nguyễn Văn Kỷ Cương: Can$50

101. 3/Phu nhân Cố GS/PTG Trần Thanh Giản:                    Can$50 

102. 4/Phu nhân Cố đồng môn Nguyễn Văn Đến:               Can$50

103. 5/Trần Thành Tiến:                                                  Can$100

104. 6/Nguyễn Văn Phép:                                                Can$105.34 

                                                                 Cộng:          Can$355.34 = US$260. 

                     Tổng cộng Nhóm PTGĐTĐ Toronto ủng hộ:  US$500 + US$260 =    $760

Posted Jun 24:

105. Trần Trí Cường & Hoàng Ngọc Anh, TN, Woodbridge, VA.                               $100

Posted Jul 5:

106. Kỹ Mỹ Dung - Nguyễn Tấn Thuận, Oklahoma City, OK                                   $100

107. Trương Thị Bích Thuỷ, Sidney, Australia                                                       $300

Posted Jul 9:

108. Lý Thanh Nhàn - Bê Trần, Santa Ana, CA                                                      $100

109. Nguyễn thị Ba, Fife Lake, MI                                                                       $50

110. CGS Dương văn Gia - Lương Liên Hoa, Santa Ana, CA                                     $50

111. Mai -Lộc H. Nguyễn, Norwalk, CA                                                                  $50

112. Kim Chi Chivo, Montgomery, AL                                                                $1,000

113. Trần Bá Xử, nhóm PTGĐTĐ vùng New England, MA                                        $50

Posted Jul 16:

114. PTGĐTĐ Nam Cali: (sẽ gởi)                                                                         $200

115. Lê Minh Bền quảng cáo Tax Services:                                                           $100

116. Lê Minh Bền, San Joe CA,  ủng hộ:                                                               $100
117. Nguyễn San - Hồ thị Bích Nga, VA:                                                               $50

118. Võ Ngọc An - Lư Ngọc Có, San Jose, CA:                                                       $50

119. Quách văn Nhẫn - Trần Mỹ Hiền, MN:                                                          $50

Posted Jul 21:

120. Nguyễn Thanh Vân - Lê Thanh Thái, LA.                                                        $25

121. Nguyễn Tri Tông, Reston, VA.                                                                      $100

122. Đinh Hoài Xuân, Brooklyn, NY.                                                                      $50

Posted: Jul 27:

123. Lâm H. Sáng- Kim Trần. CA.                                                                        $200

124. Nhàn TP Đinh, Annandale, VA                                                                     $20

Posted Jul 30: 

125. Nguyễn thị Hường, San Antonio, TX                                                              $40

126. Nguyễn Ngọc Mỹ, Rockville, MD                                                                    $10

Posted Aug 1:

127. Đinh thị Bạch Yến, Brooklyn, NY.                                                                   $25

128. Phạm Thanh Long, Blaine, MN                                                                      $20

 

Posted Aug 2:       

 

129. Võ thị Cãnh, Rancho Cordova, CA                                                                  $50

130. GS Nguyễn Hồng Ẩn, Stamford, CT.                                                              $50

131. Dương Quang Ngự - Nguyễn thị Ngọc Anh, MN.                                           $100

132. Khanh Phan, Louisville, KY.                                                                          $35

133. Nguyễn Khánh Loan - Nguyễn Thới Nguyên, Bel Air, MD.                               $100

134. Bùi Thị Ngọc Bích, Cần Thơ                                                                        $50

Posted Aug 3:

135. Trương thị Tuyết Phi, Bakedfield, CA.                                                            $50

136. Âu Ngọc Qui, Cincinnati, OH.                                                                      $100

137. Ba T McLeod-Aster, South Boardman, MI.  Lần 2:                                          $50

138. QC: The Favour Dental, Houston TX:                                                            $100

Posted Aug 5:

139. Nhóm PTG-ĐTĐ Bắc Cali.                                                                           $300

140. CGS Nguyễn Như Hùng, Santa Clara, CA.                                                      $200

141. Đặng Mỹ Dung, ATL:                                                                                  $100

KÍNH BÁO:

Hôm nay Aug 18 là ngày cuối hoàn tất layout Đặc San 24 nên Danh sách nầy xin được khép lại ở đây với số thứ tự là 143.

Sau ngày nầy Danh sách vẫn được tiếp tục với số 144. Từ số 144 trở đi sẽ được đăng trên Trang Nhà ( https://www.ptgdtdusa.com/new-page7-ungho) và sẽ được gởi đăng trên ĐS 25.

Xin thành thật kính báo và xin cáo lỗi.

Posted Aug 15:

142. Trương thị Minh, Tarentum, PA                                                                    $50

Posted Aug 17:

143. CGS Đặng thị Nga, Quinton, VA.                                                                   $100

Posted Aug 24:

144. CGS Nguyễn Thị Hường, NY :                                                                       $50

Posted Aug 27:

145. Lê văn Hai, CHS, Phoenix AZ:                                                                      $200

Posted Sept 1:

146. Trần văn Bạch - Vương Cầm, Glendale Heights, IL                                          $50

Posted Sept 7:

147. Cao văn Kiêm, Chantilly, VA.                                                                          $30

Posted Sept 11:

148. GS Phan Ngọc Hoa, FL.                                                                                $30

Posted Oct 4:

149. GS Lê thị Yến, Pháp                                                                                    $30

150. Lê Quang Thảo, AZ.                                                                                     $50

151. Nguyễn Tấn Phước, Houston, TX.                                                                  $50

Posted Dec 23:

152. Trần Ngọc Điện, LA:                                                                                    $50

bottom of page