Sinh Hoạt Úc Châu:  Chúc mừng Lễ Thành Hôn của trưởng nam đồng môn Phan Quang Nghĩa - ĐẠI HỘI ÚC CHÂU 2019: Cập Nhật các THÔNG BÁO - PHIẾU HỒI BÁO - DANH SÁCH THAM DỰ ĐH- DANH SÁCH THAM DỰ TOUR NZD - DANH SÁCH ỦNG HỘ

 

Xin click các links dưới đây để đọc:

 

ThongBao So 2 DaiHoi_2019.docx - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHS3pfU3Q5WlhLc2VuNjFPUnpUX2l5WTNfcDU0/view?usp=sharing

 

ThongBao So 3 - Tour Du Ngoan New Zealand 7 ngay.docx - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHMnhJWnBJbnNlcUV0NFRzYjBpQmJrR0dZR0VF/view?usp=sharing

 

Thong-Bao So 4 -Dac-San[2019].docx - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHZUFFTFpqcklxaGlUR0pCb3BNb1NQdC1kR2ln/view?usp=sharing

 

Phieu Hoi Bao 2019.pdf - https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHWXgyMmhzTVNGQy15LW02b3NwVmlyVkxfdlRN/view?usp=sharing 

 

1/. Thông Báo ĐH PTGĐTĐ Úc Châu 2019 

 

Tin buồn & Phân Ưu: Phân ưu với đồng môn Trương Hữu Điều: Cụ Bà TẠ DIỆP NGÒ từ trần 19/4/2019 - Cáo Phó: Bà Trần Thị Mai - Phân Ưu: Thân Mẫu đồng môn Đặng Hữu Liêm: Bà TRẦN THỊ MAI, từ trần 24/3/2019 tại Cherry Hill NJ -  Niên Trưởng NGUYỄN KHƯƠNG LẠC từ trần May 9 tại Calvary, Canberra Úc châu 

 

Thông Báo ĐH PTGĐTĐ Úc Châu 2019 

 

Ái Hữu PTGĐTĐ Úc Châu chúc mừng Giáng Sinh & Năm Mới 

 

Hiền Thê PTG Huỳnh Thanh Thuận (nk 61-68): Chị LƯU CẨM từ trần ngày 20-11-2017 tại Clayton, Úc Châu - 

 

Bùi Hữu Trạng & Trầm Vân: Họp mặt PTGĐTĐ tại Sài Gòn 1/11/2017  

 

Anh chị Bùi Hữu Trạng gặp GS Trần Thị Nhơn & GS Trần Tú Quỳnh tại Nam Cali 

 

Thông báo & Chia buồn: GS NGÔ PHƯỚC PHÚ từ trần tại Cần Thơ 

 

CẢM TẠ của đồng môn Huỳnh Văn Công 

 

Thông báo tin buồn & Phân Ưu: Thân mẫu đồng môn Huỳnh Văn Công: Bà LÊ THỊ TẦN từ trần 23/5/2017 tại Sa Đéc - Đồng môn-BS LÊ VĂN PHƯỚCtừ trần 17/4/2017 tại Vĩnh Long  - Đồng môn VÕ VĂN MINH từ trần 26-3-2017 tại Cần Thơ -  Thông báo và chia buồn: Niên Trưởng PHẠM HOÀNG HỘ từ trần 29/1/2017 Thông báo và chia buồn: CHS PTG LÂM HỮU HẠNH từ trần Jan 10, 2017 tại Melbourne Úc Châu PTGĐTĐ ÚC CHÂU & THẾ GIỚI: Thông báo và chia buồn: CHS/PTG LA QUANG từ trần 16-12-2016 PTGĐTĐ Úc Châu chia buồn với Tang Gia Cố GS PHAN VĂN KHA 

 

Úc Châu có website mới: ptgdtd2.com 

 

THÔNG BÁO về ĐH Thường Niên Ái Hữu PTGĐTĐ Úch Châu kỳ thứ 17