THƠ               

 

   TRẦM  VÂN

   

     Cựu Giáo sư toán PTG

  Sài Gòn_________

Tháng Tư và Nỗi Nhớ (Giáng Xưa)

Tiếng Buồn Gửi Nhớ (Trầm Vân) cảm tác

Mời xem GIẤU thơ Trầm Vân

Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và ns. Huỳnh Tâm Hoài làm youtube

https://www.youtube.com/watch?v=kIqm-4iqVho&feature=emb_logo  

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

tho