THƠ               

 

   TRẦM  VÂN

   

    Cựu Giáo sư toán Phan Thanh Giản, Petrus Ký

 

Sài Gòn_________

Tháng Tư và Nỗi Nhớ (Giáng Xưa)

Tiếng Buồn Gửi Nhớ (Trầm Vân) cảm tác

Mời xem GIẤU thơ Trầm Vân

Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và ns. Huỳnh Tâm Hoài làm youtube

https://www.youtube.com/watch?v=kIqm-4iqVho&feature=emb_logo  

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

tho