top of page
hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
Title_SinhHoatToronro.jpg

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Thân mẫu CHS Thẩm La Mỹ Yến: Cụ bà Phạm Thị Huệ mệnh chung 21/11/2023 tại Việt Nam

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Phu nhân CHS/PTG-DS Lê Văn Hai: Bà TRẦN KIM LANG, mất ngày 7/7/2023 tại Toronto, Canada

 

SINH HOẠT CANADA: Ngày Tết thăm viếng Thầy Cô tại quê nhà

 

CÁO PHÓ và PHÂN ƯU: Niên trưởng NGUYỄN THỊ TÁNH mãn phần 28/6/2022 tại Ontario Canada 

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Cô NGUYỄN XUÂN ĐÀO (Phòng y tế PTG) từ trần 2 tháng 1, 2022 tại Toronto Canada

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: GS-TGT QUẢN HÙNG từ trần 15/1/2022 tại Montreal, Québec, Canada

 

PTGĐTĐ TORONTO: Báo cáo Quỹ Tương trợ Bắc Mỹ cuối năm 2021

 

Tin Sinh Hoạt Canada: PTGĐTĐ TORONTO Họp Mặt 30/7/2021

 

PTGĐTĐ TORONTO: TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Hiền Thê NT Nhan Ngọc Sơn: Bà NHAN MINH CHÂU  từ trần ngày 27 tháng 9 năm 2021 tại Brampton, Ontario, Canada.

 

CÁO PHÓ: Cụ Ông LA SU từ trần 10 tháng 5, 2021 tại Calgary, AB, Canada

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: BTC/ĐH PTGĐTĐ XII-Calgary 2008 & Đại Gia Đình PTGĐTĐ khắp nơi chia buồn với đồng môn Thẩm La Mỹ Yến: Cụ Ông LA SU mất ngày 10 tháng 5 năm 2021 tại Calgary, AB, Canada

 

PHẠM PHONG DINH: Nhân Ngày 30 tháng 4, Tưởng nhớ Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân

 

Phạm Thanh Thanh & Huỳnh Thị Ngọc Ánh: Chia buồn: Thầy TRẦN VĂN ÂN từ trần 16/4/2021 tại Cần Thơ

 

Gia đình PTGĐTĐ Toronto & Quỹ Tương Trợ PTGĐTĐ Bắc Mỹ: Thiệp Chúc Xuân & Báo cáo Tổng Kết Cuối Năm Quỹ TT/PTGĐTĐ/BM

 

PHÂN ƯU: Đồng môn ĐẶNG THÀNH SÁU từ trần 10 tháng 5, 2020 tại Vancouver, Canada

 

CẢM TẠ từ Tang Quyến Bà Quả Phụ TRẦN DIỆC, nhũ danh TÔ NGỌC LAN vãng sanh ngày 10 tháng 8, 2020 tại Windsor, Canada

 

CÁO PHÓ: Bà Quả Phụ TRẦN DIỆC, Phương danh TRẦN THỊ LANG, Nhũ danh TÔ NGỌC LAN vãng sanh ngày 10 tháng 8, 2020 tại Windsor, Canada

 

PTGĐTĐ Calgary & Toronto, Canada: Phân ưu với gia đình CỐ GS NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

 

Học trò trường Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Cần Thơ chia buồn với gia đình THẦY LÂM HỮU LỘC, mệnh chung 1 tháng 6, 2020 tại Melbourne, Úc Châu

 

PTGĐTĐ TORONTO: Hoa hồng tình nghĩa, bước đầu của Quỹ Xã Hội PTGĐTĐ

 

THƠ MỜI Họp mặt chuẩn bị tham dự ĐH XXIII-Maryland 2019

bottom of page