CÁC CHUYÊN MỤC trên trang nầy: 

                    I. Thông Báo - Tin Vui - Tin Buồn - Tìm Người 

                    II. Cập nhật ĐH Thế Giới PTGĐTĐ 2019 tại Maryland, USA

                    III. Văn học Nghệ thuật

                    IV. Các Đặc San Đại Hội

                    V. Các LINKS thân hữu 

I. THÔNG BÁO - TIN SINH HOẠT - TIN VUI - TIN BUỒN                           NHẮN TIN - TÌM NGƯỜI

CÁO PHÓ: Ông TRẦN BÁ XỬ mệnh chung 16 tháng 11, 2019

Thông báo Tin buồn & Phân Ưu: PTG TRẦN BÁ XỬ tạ thế Nov 16, 2019 tại Springfield, MA

BTC Đại Hội PTGĐTĐ XXIII-Maryland 2019 PHÂN ƯU với Tang Quyến Anh TRẦN BÁ XỬ

PTGĐTĐ vùng New England PHÂN ƯU với gia đình Cố Niên Trưởng TRẦN BÁ XỬ

 

Đồng môn -  Nhà văn DƯ THỊ DIỄM BUỒN: Thư Mời tham dự 50th Anniversary

 

CẢM TẠ từ Tang quyến Anh TRẦN QUỐC MẬU

CÁO PHÓ - TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Cựu học sinh PTG TRẦN QUỐC MẬU từ trần Nov 10, 2019 tại Tampa, Florida

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Nam Cali: PHÂN ƯU với tang quyến Đồng môn TRẦN QUỐC MẬU

TIN ẢNH: PTGĐTĐ HOUSTON Họp mặt tháng 11/2019

 

ĐỖ MỸ THUẬT: YOUTUBE: 71st Wedding Aniversary Thầy Cô LÊ KHÁNH DUỆ

 

GS Nguyễn Văn Bằng cám ơn tất cả người về dự ĐH XXIII-Maryland 2019

             II. ĐH THẾ GIỚI PTGĐTĐ XXIII-MARYLAND 2019

 

Xin click các LINKS màu xanh dưới đây để xem:

 

1/ - Thư cám ơn của Trưởng Ban Tổ Chức và của Đại Diện Ban Cố Vấn ĐH XXIII

 

2/- LINKS HÌNH ẢNH ĐH XXIII-MARYLAND 2019 By Triệu Thi Ba & Triệu Thống Ba

3/- VIDEO ĐH XXIII-MARYLAND 2019 by Lương Liên Hoa & Dương Văn Gia

Phần 1: DH THE GIOI XX111 PHAN THANH GIAN & DOAN THI DIEM CAN THO MARYLAND 2019

Phần 2: DH THE GIOI XX111 PHAN THANH GIAN & DOAN THI DIEM CAN THO MARYLAND 2019

Phần 3: DH THE GIOI XX111 PHAN THANH GIAN & DOAN THI DIEM CANTHO MARYLAND 2019

  IV. CÁC ĐẶC SAN ĐẠI HỘI

ĐẶC SAN 24: ĐH THẾ GIỚI XXIII-Maryland 2019:

https://drive.google.com/file/d/1V1OO9wvPRUAd_Txk_hobgwh0CQCxFnM3/view?usp=sharing

OR

DS24_page Organization_2_all color.pdf

ĐS 23: ĐH XXII-San Jose-2018:

Phần 1: Trang 1-207

 https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHZnhuTFFVQVpLWUdudUR2THN5M0NTY09XOFlV/view?usp=sharing

 Phần 2: Trang 208 - 320

 https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHeUVnUk9HQnc1QVROUzNoZGJhT2RGZEg3OWhZ/view?usp=sharing 

ĐẶC SAN 22 - ĐH THẾ GIỚI XXI-Houston TX 2017 :

Sau khi Click hàng chữ dưới đây 3 khung PDF sẽ hiện ra: PDF 1 (trang bìa 4 & trang bìa 1), PDF 2 (trang bìa 2 & trang bìa 3) và PDF 3 là toàn bộ 300 trang ĐS 22. Double left Click vào ngay các PDF nầy để xem & đọc ĐS 22

 

 CLICK, please: https://drive.google.com/drive/folders/0B6-GwvjUy0dHb1pwME9HUTRQb2c?usp=sharing

 

ĐẶC SAN 21: ĐH XX-BRISBANE ÚC CHÂU 2016

 

https://drive.google.com/file/d/0B_he2N9iqK43bWI2cWRMSTY2dEk/view?usp=sharing

 

ĐẶC SAN 20: ĐẠI HỘI XIX, TORONTO 2015

 

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHT0lBUkVIOUhqYm8/view?usp=sharing

 

ĐẶC SAN 19: ĐH XVIII - PHOENIX, ARIZONA 2014

BÌA: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVEFZc2NGQU5ROFU/view?usp=sharing

TRANG 1 ĐẾN TRANG 126: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHSHlGNDloVHZqMVk/view?usp=sharing  

TRANG 127 đến 225: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHTFVYdDJ6N05Ja2s/view?usp=sharing

TRANG 226 đến 234: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHZm5lZWJMOWMwT1E/view?usp=sharing

TRANG 235 đến 249: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHSGZ0WHVQSENfLWM/view?usp=sharing

TRANG 250 đến 254: Sinh Hoạt Úc Châu: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVkxyZ2tCVFpFWDQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHRlFOSEl4MV95dVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHcUdGRDh3R1Z1UDQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHNC1LWC1IZUtvQ28/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHYnVTY0E3QnpnRGs/view?usp=sharing

 

TRANG 255 đến 281: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHbVJUSU1ocmI4Rm8/view?usp=sharing

TRANG 282 đến 290: Các trang quảng cáo: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHeTlCUHVvYkU1aVE/view?usp=sharing 

 

ĐẶC SAN 16: ĐH XV- FORT MEYERS, FLORIDA 2011

Bìa ĐS16: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHTzJYQjhtaUF4VUU/view?usp=sharing

ĐẶC SAN 16 - FLORIDA:

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVHl4N1pFSExVRnc/view?usp=sharing

ĐẶC SAN 17 : ĐH XVI-BOSTON, MASSACHUSETTS 2012

Bìa ĐS 17: 

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHc1hDVnp6eV9tTlU/view?usp=sharing

ĐẶC SAN 17 - Boston. Từ trang đầu đến trang cuối:

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHYXBKd2tKRkFDTnM/view?usp

V. LINKS

- Đỗ Chiêu Đức 3 

Đặc San 2017 Đại Hội 17 Úc Châu:  Đặc San Úc 2017

THỰC DƯỠNG: www.http:// bepthucduong.com

Facebook của Nhóm PTG-ĐTĐ 68-75  

FB Nhóm 68-75: https://www.facebook.com/search/top/?q=Nh%C3%B3m%2068-75

-Mời vào Website của Nhóm CHS/PTG 1968 1975 http://phanthanhgiancantho.blogspot.com 

-Mời vào Blog của TRẦM VÂN : www.tramvan.wordpress.com để đọc tác phẩm Trầm Vân & các bạn

-Mời vào xem Blog NGUYỄN HỒNG ẨN: http://anhtuvaban.blogspot.com

-PPSThơ/Truyện NGUYÊN NHUNG: Http://sites.google.com/site/PPStruyennguyennhung/

 - Mời vào blog của 1 cựu giáo sư ĐTĐ: GS PHẠM HUY VIÊN, bút hiệu CHÂN DIỆN MỤC

 http://chandienmuc36.blogspot.com 

-PPS nhạc do ĐỖ NGỌC HUỆ thực hiện: http://www.youtube.com/user/Ngodanthanh

-Trang web của 1 người Cần Thơ: TS-Nhạc sĩ THANH BÌNH: www.thanhbinhmusic.com