top of page
hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
Titlei.jpg

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Đồng Hương LƯƠNG THỊ HẰNG (1932-2024) từ trần tại California ngày 27 tháng 3 năm 2024

 

PHÂN ƯU: Cựu HS PTG-Đại Tá TRẦN THANH ĐIỀN về Nước Chúa 8/3/2024

 

PHÂN ƯUÁi nữ của CHS/PTGĐTĐ Ngô Thị Khỏe: Anne -Marie Didier née Pommier, mất ngày 17/01/2024 tại Pháp

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Phu Quân GS Phạm Thị Trinh Cát là ÔNG BÙI VĂN CẨN từ trần ngày 21-12-2023 tại Florida

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS NGUYỄN CHÍ ĐIỀN (1941-2023) từ trần tại California ngày 1 tháng 12 năm 2023

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS NGUYỄN THÁI PHƯỢNG được Chúa gọi về ngày 6 tháng 11, 2023 tại Virginia

 

CẢM TẠ từ Gia đình CHS/PTG NGÔ VĂN THANH từ trần 24-10-2023 tại South Carolina, USA

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS/PTG NGÔ VĂN THANH từ trần 24-10-2023 tại South Carolina, USA

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Đồng hương Cần Thơ NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT từ trần 22/9/2023 tại Houston

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Đồng môn THÀNH KIM HOA từ trần ngày 8 tháng 9, 2023 tại Portland, OR

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: CHS-GS-HT NGUYỄN HỮU LỄ từ trần Aug 25, 2023 tại Austin, TX

 

CẢM TẠ từ GIA ĐÌNH Cựu HS/PTG HUỲNH NGỌC MINH: Từ trần 3 tháng 8, 2023 tại Dallas, TX

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Đồng môn HUỲNH NGỌC MINH từ trần Aug 3, 2023 tại Carrollton, TX - PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Đồng môn - võ sư THÁI TRƯỜNG XUÂN từ trần 29-7-2023 tại Houston, TX - BÉ NGUYỄN: Hình ảnh kỷ niệm với anh Thái Trường Xuân & Võ Đường Cần Thơ

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Đồng môn VÕ HỒNG THẢO từ trần 13-7-2023 tại Cần Thơ

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: CHS PTG TRỊNH THÁI DIỆU (1933-2023) từ trần tại Houston 16/6/2023

GIA ĐÌNH CỐ NIÊN TRƯỞNG SALLY TRẦN (HUỲNH THỊ HÀ) CẢM TẠ - PTGĐTĐ DALLAS-F.WORTH THAM DỰ TANG LỄ

THÔNG BÁO & CHIA BUỒN: Đồng môn HUỲNH THỊ HÀ mãn phần 24-4-2023 tại Dallas, Texas

CÁO PHÓ: ĐẶNG MỸ DUNG KRALL từ trần 23/3/2023 tại Atlanta, Georgia

TIN BUỒN - PHÂN ƯU:  CHS ĐẶNG MỸ DUNG (YUNG KRALL) từ trần 23/3/2023 tại Atlanta, Georgia

 

TIN BUỒN - PHÂN ƯU: CGS/PTG NGUYỄN VĂN ẨN từ trần 15/3/2023 tại Cần Thơ

 

CẢM TẠ - TIN BUỒN - PHÂN ƯU: PTG VƯƠNG THỦY TÙNG, bút hiệu DƯƠNG HỒNG THỦY tạ thế ngày 9 tháng 2. 2023 tại Cần Thơ

 

CÁO PHÓ: Bà quả phụ TRẦN HUÊ, nhũ danh LA THỊ HOAI, mệnh chung ngày 9/1/2023 tại Houston TX

 

CẢM TẠ từ Gia đình Cố GS TRẦN NGỌC LONG, từ trần ngày 5 tháng 12, 2022 tại Houston, Texas

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Phu Qu​ân đồng môn Lê Huỳnh Thị Chín là Ông HUỲNH NGỌC AN từ trần ngày

23 tháng 11 năm 2022 tại Arizona

 

CÁO PHÓ: Bà Trần Văn Quang nhũ danh Lê Thị Luận từ trần ngày 3 tháng 11, 2022 tại Carrolton, Texas

LỜI CẢM TẠ của Gia đình PTG Trần Văn Quang (Song Quang)

 

PHÂN ƯU: Hi​ền Thê PTG Trần Văn Quang (Songquang): Bà LÊ THỊ LUẬN từ trần ngày 3 tháng 11, 2022 tại Carrollton, Texas

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: CHS-Bác Sĩ TRẦN TRỌNG CẦN mất 22/9/2022 tại Gaineville, Florida

 

CÁO PHÓ: CHS PTG NGUYỄN CÔNG HẠNH từ trần 17/8/2022 tại Virginia

PTGĐTĐ KHẮP NƠI CHIA BUỒN: Minh Tuệ NGUYỄN CÔNG HẠNH từ trần 17/8/2022 tại Virginia

 

CÁO PHÓ & TIN BUỒN: Đồng hương Cần Thơ: Ông TRẦN HUÊ từ trần tại Houston, TX 28/7/2022

CÁO PHÓ: PHẬT TỬ LÊ HỒNG THU, Pháp Danh MỸ NGỘ, tạ thế 27/6/2022 tại Serlano, Ý

 

ĐẠI GIA ĐÌNH PTGĐTĐ Phân Ưu: GS LÊ HỒNG THU từ trần 27/7/2022 tại Italy

 

PHÂN ƯU & CÁO PHÓ: Cụ Ông BÙI HỮU SOÁI mãn phần 12-6-2022 tại Pasadena, Texas

 

PHÂN ƯU: Nhóm PTG & ĐTĐ ATLANTA & VPC phân ưu với đồng môn PHẠM ĐỨC THẠC : CỤ ÔNG PHẠM ĐỨC TỤ tạ thế ngày 5/6/2022 tại Houston, TX

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS/PTG NGUYỄN VĂN BẢY (Nhà văn Nguyễn Vĩnh Long Hồ) đã vĩnh viễn ra đi ngày 13/5/2022 tại Fairfax, Virginia

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Niên Trưởng HOÀI SƠN UNG NGỌC NGHĨA tạ thế 3 tháng 5, 2022 tại Orang County, California

 

CẢM TẠ từ Tang Quyến Bà Sáng Ngọc CAO THỊ LANG, từ trần 28/3/2022 tại Atlanta, GA

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Hiền Thê PTG Trịnh Cẩm Văn: Phật tử SÁNG NGỌC CAO THỊ LANG tạ thế 28-3-2022 tại Atlanta, GA

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Bà quả phụ Phạm Thành Tâm, nhũ danh PHAN THỊ VÂN từ trần ngày 5 tháng 3, 2022 tại Houston, Texas.

 

CẢM TẠ từ gia đình CỐ GS PHAN THANH THƯ

 

PHẠM VĂN ĐỨC: Tưởng nhớ Thầy Phan Thanh Thư: Cây âm thoa note La

 

AI ĐIẾU tiễn biệt GS PHAN THANH THƯ 

 

CÁO PHÓ: Phật tử Như Nguyệt PHAN THANH THU từ trần ngày 29 tại Rockville, Maryland - CÁC PHÂN ƯU: PTGĐTĐ khắp nơi - PTGĐTĐ Houston, TX - PTGĐTĐ Toronto & Calgary, Canada - PTGĐTĐ Bắc California - PTGĐTĐ Vùng New England & PTG Foundation - PTGĐTĐ Nam California - GS Nguyễn Như Hùng Phân Ưu & Ảnh Kỷ Niệm - BTC/ĐH Thế giới PTGĐTĐ XXIII, Maryland 2019

 

TIN BUỒN: Cựu học sinh PTG-Cựu Đại Tá THIÊN PHONG NGUYỄN HỒNG TUYỀN từ trần Nov. 3, 2021 tại San Jose, CA

 

NHÓM BẠN HỮU CHS/PTG 68-75 PHÂN ƯU: Cựu GS Nguyễn Văn Đa từ trần 23/10/2021 tại Sài Gòn

CÁO PHÓ: Hiền thê PTG Lê Văn Nam: Bà LÊ VĂN NAM, khuê danh LÊ THỊ RẠNG từ trần 10/10/2021 tại Florida City, Florida - PTGĐTĐ khắp nơi Chia Buồn

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Hiền Tỉ GS Phạm Thị Trinh Cát: BÀ PHẠM THỊ KHANG từ trần ngày 13 tháng 9, 2021 tại Sài Gòn

 

TIN BUỒN: 1/. Cô LÊ THỊ TRƯƠNG, nguyên Giám Thị trường ĐTĐ mệnh chung ngày 4 thnág 9 2021 tại Toronto, Canada và 2/. Thầy Bùi Văn Sớm, GS Lý Hóa, Trưởng Phòng Thí Nghiệm PTG từ trần tại Nam Ca

 

TIN BUỒN, PHÂN ƯU: Trưởng nam đồng môn Lê Trí Tín (Houston, TX) là LÊ MINH PHƯƠNG từ trần tại VN ngày 31/8/2021

 

PTG ĐTĐ ATLANTA PHÂN ƯU: NIÊN TRƯỞNG THÁI SONG BỮU mệnh chung 15/8/2021 tại Atlanta, GA

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Cụ Ông NGUYỄN CẤP ĐỆ từ trần ngày 7 tháng 8 năm 2021 tại Arlington, Texas

 

PTGĐTĐ Seatlle, WA khấp báo: PTG NGUYỄN ĐỨC KHIÊM từ trần ngày 03 tháng 7 năm 2021 tại Lynnwood, Washington

 

TIN BUỒN & CÁO PHÓ: Cựu HS/PTG-Cựu HT Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Cần Thơ: HT NGUYỄN VĂN LỘC từ trần ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại San Jose, California

 

CÁO PHÓ: GS VÕ VĂN MINH từ trần 9 tháng 5, 2021 tại Cần Thơ

TIN BUỒN & PH ÂN ƯU: GS PHẠM HUY VIÊN từ trần 26/3/2021

 

LỜI CẢM TẠ từ Gia Đình Cố GS-TGT LÊ KHÁNH DUỆ - CÁO PHÓ: Cụ Ông LÊ KHÁNH DUỆ từ trần 27 tháng 2 năm 2021 tại Plano, Texas - PHÂN ƯU: Cựu GS & CHS PTG/ĐTĐ khắp nơi chia buồn với Tang quyến Cố GS-TGT Lê Khánh Duệ từ trần 27 tháng 2 năm 2021 tại Plano, Texas

 

KHẤP BÁO: CHS BÙI HỮU TRẠNG tạ thế chiều tối Feb 9, 2021 tại Melbourne, Autralia -Thông Báo Feb 11: Cập nhật của BTC về Tang Lễ CHS Bùi Hữu Trạng

 

CẢM TẠ từ gia đình đồng môn Nguyễn Thành Phú

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: CHS LƯU NGUYỆT HƯƠNG từ trần Jan 3, 2021 tại Boston, MA

 

CÁO PHÓ - TIN BUỒN: Chs PTG TRẦN THỊ NHƠN từ trần Dec 2, 2020 tại San Jose (CA) - Hình ảnh kỷ niệm - Lời Chia buồn từ: Các CHS PTG Lớp 7Y 59-60, GS Lê Thị Yến, GS Nguyễn Như Hùng, GS Phạm Khắc Trí, GS-HT Nguyễn Trung Quân, 7Y Nguyễn Thị Ba - Tang quyến cảm tạ

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: GS PTG Đỗ Quốc Tưở,ng từ trần 9 Nov 2020 tại California

CẢM TẠ: Từ Gia đình CHS PTG-GS Hồ Hữu Hậu, tạ thế 10/10/2020 tại Cần Thơ

 

1. TIN BUỒN - 2. CÁO PHÓ: CHS PTG/GS HỒ HỮU HẬU từ trần 10/10/2020 tại Cần Thơ - 3. CHIA BUỒN: PTGĐTĐ khắp nơi chia buồn

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: GS/PTG VƯƠNG CÔNG HI từ trần 28/8/2020 tại Houston, TX

 

PHÂN ƯU: Thân Mẫu của các CHS PTGĐTĐ: Bà Quả phụ TRẦN DIỆC, phương danh TRẦN THỊ LANG, nhũ danh TÔ NGỌC LAN từ trần ngày 10 tháng 8, 2020 tại Windsor, Ontario, Canada

 

PHÂN ƯU: CHS/PTG-CGS/ĐTĐ HUỲNH THANH CẢNH từ trần 15/7/2020 tại Cần Thơ

 

CÁO PHÓ - MỸ HỒNG đưa tiễn Mỹ Vân - Thi điếu Mỹ Vân & PTGĐTĐ CHIA BUỒN: CHS ĐẶNG THỊ MỸ VÂN từ trần 24/6/2020 tại Cần Thơ

 

CÁO PHÓ từ Tang Quyến: Ông TRẦN NGỌC ĐIỆN từ trần tại Chamette, Louisiana 16/6/2020

CÁO PHÓ từ Hội Cựu SVSQ THỦ ĐỨC LOUISIANA: CSVSQ TRẦN NGỌC ĐIỆN từ trần tại Chamette, Louisiana 16/6/2020

PTGĐTĐ CHIA BUỒN: CHS TRẦN NGỌC ĐIỆN từ trần tại Chamette, Louisiana 16/6/2020

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: GS NGUYỄN TRƯỜNG HẢI từ trần 9 tháng 6, 2020 tại Nam Cali

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: GS- Nhạc Sĩ CAO THANH TÙNG từ trần 16/5/2020 tại Nam Cali

 

CÁO PHÓ: GS PHAN THÔNG HẢO tạ thế 13/5/2020 tại Havertown, PA - PTGĐTĐ chia buồn

 

PTG PHAN CÔNG LỢI từ trần 29/4/2020 tại Houston, Texas

 

PTG NGUYỄN THƠ CƯU từ trần 14/4/2020 tại Cần Thơ - PTGTĐ HẢI NGOẠI chia buồn

 

Cựu Hiệu Trưởng, Cựu Giáo Sư & Cựu Học Sinh PTG & ĐTĐ PHÂN ƯU với Tang Gia 3 Cố GS: Đào Ngọc Tứ, Phan Đình Công & Nguyễn Văn Tước vừa tạ thế

 

Học trò khóc Thầy:  GS ĐÀO NGỌC TỨ đã về Nước Chúa Mar 8, 2020 tại San Jose, CA

CÁO PHÓ: Cụ Augustino Đào Ngọc Tứ đã được Chúa gọi về ngày 8 tháng 3, 2020

 

CÁO PHÓ: Cụ Ông BÙI HỮU LẬP tạ thế 28/2/2020 tại Houston, TX

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: PTG NGUYỄN TẤN PHƯỚC từ trần 1 5/2/2020 tại Cần Thơ

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: CHS PTG NGÔ VĂN TẤN từ trần tại Cần Thơ ngày 7/2/2020

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: CHS PTG - GS PHAN TẤN MUÔN tạ thế 26-12-2019 tại Cần Thơ

 

CÁO PHÓ: Cựu Trung Tá NGUYỄN VĂN ĐỘ vãng sanh Dec 9, 2019 tại San Diego, CA

 

Thông báo tin buồn: NT LÊ VĂN CHIỂU từ trần Nov 19, 2019 tại Bắc Cali

CÁO PHÓ: Ông TRẦN BÁ XỬ mệnh chung 16 tháng 11, 2019

Thông báo Tin buồn & Phân Ưu: PTG TRẦN BÁ XỬ tạ thế Nov 16, 2019 tại Springfield, MA

CẢM TẠ từ Tang quyến Anh TRẦN QUỐC MẬU

CÁO PHÓ - TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Cựu học sinh PTG TRẦN QUỐC MẬU từ trần Nov 10, 2019 tại Tampa, Florida

 

BTC/ĐH XXIII-Maryland 2019, Gia đình PTGĐTĐ Toronto Canada & HOUSTON Chia buồn: Chị BÙI HỮU TRẠNG, Khuê danh TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH từ trần 1 tháng 9, 2019 tại Melbourne Úc châu

 

 

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Đồng môn NGUYỄN KHẮC NHU từ trần 27/8/2019 tại Oakland CA

 

Gia đình Cố GS ĐỖ XUÂN HỒNG cảm tạ

 

CÁO PHÓ: Cố GS/PTG ĐỔ XUÂN HỒNG - Các nơi Chia buồn với Tang Quyến Cố GS ĐỖ XUÂN HỒNG, tạ thế 13/8/2019 tại Sài Gòn

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Đồng môn VÕ SÁNG NGHIỆP từ trần 6 tháng 8, 2019 tại Sài Gòn

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Đồng môn TRẦN LỰC SĨ từ trần 7 tháng 8, 2019 tại Cần Thơ

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Nhạc Mẫu đồng môn Phan Quang Nghĩa: Cụ Bà MAI THỊ TƯ từ trần 2 tháng 8 năm 2019 tại Cần Thơ, hưởng đại thọ 94 tuổi.

CÁO PHÓ: Đồng Hương Niên Trưởng TRẦN Ủ từ trần Jul 9, 2019 tại Houston, TX - Hội 

Hữu Đồng Hoương Cần Thơ & Gia Đình PTGĐTĐ phân ưu

 

CẢM TẠ: Tang quyến Cụ Bà TRẦN NGỌC HÀ cảm tạ

PHÂN ƯU: NT- Đại Tá TRẦN QUANG THÁI từ trần tại San Jose May 26, 2019

TIN BUỒN: CHS PTG LÂM VÕ HOÀNG từ trần 28-3-2019 tại Thủ Đức

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU:  GS Phạm Văn Đàm - CHS Huỳnh Văn Thếng

 

CHUNG VUI: Chung vui với Gia Đình GS-TGT LÊ KHÁNH DUỆ: Lễ Thành Hôn Thứ Nam LÊ KHÁNH HẢI  - Thơ Chúc Mừng từ Sài Gòn

 

Từ NAM CALI:  CÁO PHÓ & PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU Bà Quả Phụ GS Nguyễn Văn Phép, nhữ danh Trần Thị Nhung từ trần 26-8-2018 tại Garden Grove, CA -  GS-HT TRẦN THỊ NHƠN  TỪ TRẦN: Jun 23, 2018 tại Nam Cali - YOUTUBE: FREEVN NET & Gia Hoa: Lễ Tưởng Niệm Cố GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG tại Nam Cali - Các văn nghệ sĩ chia buồn với Phu Nhân Cố GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG GS/TS Nguyễn Thanh Liêm viết về GS Nguyễn Văn Trường

CÁO PHÓ:  CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS PTG NGUYỄN VĂN CANG từ trần 21-4-2019 tại Cần Thơ - Tỳ Kheo THÍCH MINH NHẬT viên tịch 6 tháng 3 năm 2019 tại Toronto Canada - Bà LƯU THỊ NGỌC MAI từ trần Jan 18, 2019 tại Cali - Đồng Môn Lớp Y (59-60) HUỲNH THỊ HỒNG ĐÀO tạ thế 7/12/2018 tại Bình Minh (Cái Vồn)Đồng Môn THÁI LÊ TRƯƠNG - Cựu GS PTG TRẦN TÚ QUỲNH mệnh chung 27/9/2018 tại Cali - CHS PTG NGUYỄN TẤN DƯỢC mệnh chung 28/9/2018 tại Cali - Bà LÊ THỊ NGUYỆT HỒNG, mệnh chung 5 CÁOSept 2018 tại Michigan - AI CÁO: Bà Quả Phụ NGUYỄN VĂN PHÉP, nhũ danh TRẦN THỊ NHUNG: Từ trần 26-8-2018 tại Nam Cali - PTG LƯƠNG THU PHONG: Từ trần 3 tháng 7, 2018 tại Cái Răng - Phu Nhân Cố GS Lương Vinh Sanh: Bà NGUYỄN NICOLE XUÂN từ trần 10/4/2018 tại Cần Thơ Đồng môn QUÁCH THỊ PHỤNG tạ thế 21/2/2018 tại Cần Thơ - Ông Nguyễn Văn Kinh từ trần 30/1/2018 tại Cali  - Ông NGUYỄN VĂN TRƯỜNG từ trần ngày 3 - tháng 1 năm 2018 tại Houston, TX 

 

CẢM TẠ:  Cáo Phó & Cảm Tạ từ gia đình Cố Chuẩn Tướng NGUYỄN VĂN PHƯỚC Gia Đình Bà Nguyễn Văn Phép, nhũ danh Trần Thị Nhung cảm tạ - Gia đình Cố GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG cảm tạ  - GS Phạm Thị Kim Chi và Tang Quyến cảm tạ Quý Vị phúng điếu nhân đám tang Chánh Đạo TRẦN VĂN KỲ 

 

Tạp Chí Văn Hóa Việt Nam chia buồn với gia đình Cố cộng tác viên NGUYỄN VĂN TRƯỜNGCác nơi chia buồn với gia đình GS-TGT Lê Khánh Duệ: Thứ Nữ LÊ THỊ MINH HÀ từ trần tại Pháp Quốc 16/10/2017 - Các nơi chia buồn với Gia Đình Cố GS Dương Hồng Đức: GS Nguyễn Trung Quân, GS Phạm Khắc Trí, GS Nguyễn Huệ, GS Trầm Vân Võ Văn Vạn, Các môn sinh Ban CNGUYỄN KỲ PHƯƠNG: Thầy Trung...như tôi còn nhớ - HTT: Tường trình Lễ Hỏa Táng GS MẠC KỈNH TRUNG (phần 1 & 2) - HTT: Tường trình Lễ Di Quan GS MẠC KỈNH TRUNG - Tường trìnhTANG LỄ GS MẠC KỈNH TRUNG (Học Trò Già HTT & Dương Hồng Thủy

 

TIN VUI TRƯỜNG PTG: Trùng tu theo kiến trúc cũ

 

PTGĐTĐ chia buồn:  GS NGUYỄN SANH BIÊN tạ thế 24/2/2019 tại Torrance California - PTG TRẦN CHẤN HÒA từ trần tại San Antonio Jan 15, 2019 - PTG LÊ MINH PHÁN từ trần 19/12/2018 tại Cần Thơ - Đồng Môn HUỲNH THỊ ANH ĐÀO từ trần 7/12/2018 tại Bình Minh - TIN BUỒn: Đồng Môn THÁI LÊ TRƯƠNG từ trần 30/10/2018 tại Cần Thơ Đồng môn NGUYỄN TẤN DƯỢC từ trần 28/9/2018 tại California - Đồng Môn HỒ VĂN KHOA từ trần ngày 20/9/2018 tại xã Đông Thạnh, Hậu Giang - CHS LÂM ĐỨC THẮNG từ trần 26/8/2018 tại Cần Thơ -  Nhóm bạn đồng song PTG 1955-1962 tại quê nhà: Phân ưu với gia đình cố đồng môn LƯƠNG THU PHONG - CHS LƯƠNG THU PHONG từ trần tại Cái Răng 3/7/2018 - CGS, CHS Phan Thanh Giản Cái Răng chia buồn:CHS PTG TRƯƠNG SÁNH tạ thế May 4, 2018 tại Regina Canada - Phu Nhân Cố GS Lương Vinh Sanh: Bà NGUYỄN NICOLE XUÂN từ trần 10/4/2018 tại Cần Thơ - Cựu Tỉnh Trưởng Cần Thơ: Thiếu Tướng TRẦN BÁ DI từ trần tại Orlando FL 23/3/2018 -  In Memory of MINH TRAN  - Đồng môn QUÁCH THỊ PHỤNG tạ thế tại Cần Thơ ngày 21 tháng 2 năm 2018 - Đồng Môn Niên Trưởng NGUYỄN VĂN KINH từ trần 30-1-2018 tại Cali - Đồng môn niên trưởng HUỲNH THU HỒNG từ trần tại Houston TX 30/12/2017 -  CHS lớp 7D PTG 59-60: LÊ ĐÌNH NGHĨA về nước Chúa sáng 3 tháng 12, 2017 tại Phoenix, AZ - Đồng môn PHAN VĂN PHỤNG từ trần 11-11-2017 tại Spartanburg, SC -  Đồng Môn LÝ KIM LOAN tạ thế tại Houston ngày 6/11/2017 - CẢM TẠ từ Tang quyến Cố GS TRẦN VĂN KỲ - Phu Quân GS-HT Phạm Thị Kim Chi: GS TRẦN VĂN KỲ tạ thế tại Houston TX ngày 11 tháng 10 năm 2017 - Đồng Môn Niên Trưởng TRƯƠNG HỮU ĐẠT từ trần 24/9 tại Houston Texas - Phu Quân GS ĐTĐ Trưởng Nhi là ÔNG NGUYỄN THÀNH LỘC đã về Nước Chúa ngày 8/9/2017 tại Vĩnh Long GS LÊ QUÝ ĐÀNG từ trần tại Portland, OR., Aug 10, 2017 - Cô Nguyễn Thị Quỳnh Hoa từ trần tại Cần Thơ 16/7/2017 Cáo Phó & Phân Ưu: CHS TRẦN KIM QUI từ trần 27/6/2017 tại Orange County CA CHS-GS LƯƠNG CHí VINH từ trần 7/6/2017 tại Cần Thơ - CÁO PHÓ:Bà Quả Phụ CHÂU VĂN BẢY từ trần 15/5 tại San Jose CA - Thân Mẫu CHS CHÂU MINH HOÀNG: Bà CHÂU VĂN BẢY từ trần 15/5 tại San Jose CA - GS MẠC KỈNH TRUNG từ trần 26/3/2017 tại cần Thơ - Tin buồn: GS MẠC KỈNH TRUNG vừa mất 6 giờ 30 sáng 26/3/2017 tại Cần Thơ - GS ĐÀM QUANG HƯNG từ trần Mar 6, 2017 tại Houston TX -  CẢM TẠ từ Gia Đình Cố Đồng Môn TRẦN THANH PHƯỚC -  Đồng Môn TRẦN THANH PHƯỚC về Nước Chúa ngày 21-1-2017 tại Tampa Florida Tưởng nhớ tuyển thủ TRẦN THANH PHƯỚC qua bài viết THẦY TÔI của anh   - Đồng Hương Cần Thơ ĐẶNG KIM HOA từ trần Jan 4 tại Houston Texas - PTGĐTĐ Calgary, Alberta Canada: Chia buồn với Gia Đình Thầy VÕ HIẾU NGHĨA - CÁO PHÓ: Ông Gioan Võ Hiếu Nghĩa - Ảnh các đồng nghiệp tại trường PTG viếng Tang Lễ -  TRẦM VÂN:Thương Tiếc GS VÕ HIẾU NGHĨA -  KHẤP BÁO: CGS/PTG VÕ HIẾU NGHĨA vừa qua đời tại SG - PTGĐTĐ chia buồn: GS Võ Hiếu Nghĩa vừa tạ thế 8/12/2016 -  CẢM TẠ của Gia Đình Cố GS PHAN VĂN KHA - GS PHAN VĂN KHA từ trần 23-11-2016 tại VN - THƠ TRẦM VÂN: Thương tiếc Giáo Sư PHAN VĂN KHA -  CHS PTG NGUYỄN ĐỨC THỌ từ trần tại Phoenix AZ 28-10-2016 - CHS PTG-Nha Sĩ Thiếu Tá TRƯƠNG MINH TRỊ từ trần 26/8/2016 tại Long Xuyên -  Bà Lâm Thị Hoà từ trần 3/10/2016 tại Calgary, AB, Canada -  Cáo Phó - Phân ưu: GS-Cựu học Sinh PTG LÝ AN LỢI từ trần Sept 22 tại Nam Califonia - GS LÊ MINH THUẬN từ trần 2/9/2016 tại Verdalle, Pháp - GS Nguyễn Thanh Liêm từ trần 17 Aug tại Nam Cali - Vô cùng thương tiếc tiễn đưa Đại Lão Niên Trưởng TRƯƠNG HIỆP KHÁNH về Xứ Phật ngày 22 tháng 7 năm 2016 tại Houston, Texas Thân Mẫu CHS Nguyễn Hải Phong & CHS/GS Phạn Thị Thu Vân: Cụ Bà PHAN THỊ CAM từ trần Jul 5 tại New York - TIN BUỒN: Nhạc Mẫu CHS BÙI HỮU TRẠNG: Cụ Bà Quả Phụ TRƯƠNG VĂN DẬU từ trần Jun 14 tại Mỹ Tho -   Rể đồng môn Lê Thị Bạch Tuyết là Michael Earl Crow mất May 19, 2016 tại Maryland - Ông TRƯƠNG THÀNH TIẾT từ trần tại Houston -  Đồng Môn PHẠM KIM PHU từ trần Jan 5, 2016 tại Cái Bè - Nguyên chủ nhân hiệu buôn HỒNG PHÁT, đồng môn niên trưởng ĐƯỜNG QUAN AN từ trần DEc 19, 2015 tại Nam Cali - Hiền Tỷ CGS PTG Võ Hiếu Nghĩa: Bà VÕ HỮU HẠNH về Nước Chúa Dec 12 tại Nam Cali Đồng môn TRẦN HUỲNH ANH VÕ từ trần 13/11 tại San Diego, CA 

 

 

Đồng Hương Cần Thơ & PTGĐTĐ chia buồn: Đồng Hương Cần Thơ vừa tạ thế: Bà Nguyễn Văn Bé, khuê danh TRẦN THỊ KHÊN mệnh chung 13/12/2018 tại Houston Texas - Đồng Hương Cần Thơ vừa tạ thế: Bà Trương Thị Thu Ba - Cáo Phó - Phân Ưu

 

 

PHÂN ƯU: TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Bào Muội GS Lư Khôn là CHS LƯU THỊ NGỌC MAI từ trần tại Nam Cali 18/1/2019 -  TIN BUỒN & PHÂN ƯU: GS TỐNG VĂN ĐỨC tạ thế 26/11/2018 tại Pháp -Nhạc Mẫu CHS Nguyễn Huy: Cụ Bà  TRẦN CHI (Tô Thị Ngó) từ trần tại Melbourne 22/10/2018 - PTGĐTĐ PHÂN ƯU: CHS-TS LÂM VĂN THƯƠNG từ trần 24/9/2018 tại San Jose, CA - Quả Phụ Cố GS Nguyễn Văn Phép: Bà TRẦN THỊ NHUNG từ trần ngày 26-8-2018 tại nam Cali - Phu Nhân Cố Niên Trưởng, Cố Nhạc Sĩ Trần Văn Trọng: Nữ Sĩ Tố Oanh NGUYỄN THỊ NGỌC OANH từ trần 19-6-2018 tại California Đồng môn TRƯƠNG SÁNH từ trần ngày 4 tháng 5, 2018 tại Gegina Canada - Đồng Môn Niên Trưởng NGUYỄN THANH TRÀ từ trần 23/3/2018 tại Portland, OR - Các bạn Thất D (60-61) Chia buồn với Tang Gia bạn đồng lớp HUỲNH TRUNG DUNGra đi ngày 9 tháng 3/2018 tại Toronto Canada - Đồng môn HUỲNH TRUNG DUNG từ trần 9 tháng 3-2018 tại Toronto, Canada - Các cựu HT, Cựu GS, Các đồng môn và các Nhóm Phân Ưu : GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG từ trần 3 tháng 1 năm 2018 tại Houston TX - Hội Ái Hữu Cần Thơ & PTGĐTĐ Phân ưu: Nhạc Mẫu ĐTĐ Huỳnh Giao: Cụ Bà NGUYỄN THỊ ĐỈNH ELIZABETH từ trần ngày 29-11-2017 tại Houston TX - CẢM TẠcủa Tang quyến anh VÕ VĂN NGHI, từ trần 25/10/2017 - Chia buồn với đồng môn Võ Lê Thơ: Anh VÕ VĂN NGHI từ trần 25/10/2017 tại Houston Texas Nhóm PTG Cái Răng đồng song với anh Trần Kim Minh chia buồn: Chị LƯƠNG NGỌC MAI từ trần 20-10-2017 Bào huynh đồng Môn Trương Công Hạnh: Ông TRƯƠNG CÔNG NGHI từ trần 27/9/2017 tại Chương Thiện - Cáo phó & Phân ưu: Tin buồn & Phân ưu: GS DƯƠNG HỒNG ĐỨC từ trần 21/7/2017 tại Pháp - PTG NGHÊ HỮU CHÍ từ trần 1/7/2017 tại Cần Thơ  - Anh NGUYỄN ĐÌNH BÌNH từ trần May 27 tại Cincinnati, OH - Thân Mẫu Chị Trần Khải Hoa: Bà Nguyễn Thị Út từ trần 11/5/2017 tại Vị Thanh - Các nơi chia buồn với Tang gia Cố GS CHUNG PHƯỚC KHÁNHCác Đồng Nghiệp, Các bạn ĐHVK & ĐHSP, NHóm PTGĐTĐ Atlanta, Nhóm PTGĐTĐ Houston TX & Trang Nhà - Lớp E PTG phân ưu: anh Hứa Hoàng Vũ từ trần tại Cần Thơ 24 tháng 2 năm 2017  -  Lớp E & PTGĐTĐ Phân ƯU: PTG LÊ TẤN PHÁT từ trần Jan 4, 2017 tại Cần Thơ - PTGĐTĐ DALLAS-FORT WORTH Chia buồn: Thầy PHAN VĂN KHA từ trần 23/11/2016 tại Sài Gòn Tin buồn Gia Đình PTG-ĐTĐ: Cụ Bà TRƯƠNG VĂN BA, nhũ danh NGUYỄN THỊ ĐẢNH từ trần 4 tháng 8 năm 2016 tại Cần Thơ - Thân Mẫu đồng môn Đặng Phi Long: Cụ bà Đặng Văn Bơi nhũ danh Trần Thị Toàn mãn phần tại Cần Thơ 25/7/2016 -  Đồng môn Phạm Thị Năm từ trần tại Sydney 21/7 - Gia đình CHS Nguyễn Văn Phép chia buồn với tang quyến bạn cũ vừa quá vãng: Đồng Môn PHẠM KIM PHU -  PTGĐTĐ chia buồn với đồng môn-Nhà văn Nguyên Nhung và tang quyến: Cố Phóng viên chiến trường vùng IV MAI HÒA - PTGĐTĐ Chia buồn với Tang Quyến Cố Đồng Môn BÙI THỊ HOA, từ trần 1/11/2015 tại Atlanta, Georgia

 

 

PTGĐTĐ Atlanta chia buồn:  Phân ưu với Tang Quyến Cố GS TRẦN VĂN KỲ - Thân Mẫu đồng môn Phạm Đức Thạc: Cụ Bà Maria Phạm Thị Nhãn từ trần 13/5/2017 - Phân Ưu với Gia Đình Cố GS MẠC KỈNH TRUNG -  Thân Mẫu Đồng Môn Nguyễn Thị Nhung: Bà góa phụ NGUYỄN VĂN NGỌC từ trần 19/11/2016 tại Cần Thơ -  Đồng môn BÙI THỊ HOA từ trần 1/11/2015 tại Atlanta, GA

 

 

Học Trò Già HTT:  GS Phạm Khắc Trí, GS Trầm Vân Võ Văn Vạn, Học Trò Già HTT: Thương Tiếc GS LÊ MINH THUẬN - TIN BUỒN: PTG NGUYỄN PHONG HƯƠNG từ trần tại Cần Thơ 228/2016 - Tin buồn: Bà quả phụ LÊ HỮU DƯ từ trần 25/6/2016 tại Ô Môn - Bạn đồng môn PHAN HỒNG XUÂNtừ trần 1/4/2016 tại Cần Thơ - Bạn đồng song PTG DS NGUYỄN THỚI ĐÔNG từ trần - Tưởng niệm bạn đồng song PTG DS NGUYỄN THỚI ĐÔNG - Lễ Di Quan Cố Đại Đồng Môn Niên Trưởng PTG NGUYỄN VĂN NHIỀU

 

 

CHUNG VUI: Chung vui với Gia Đình GS-TGT LÊ KHÁNH DUỆ: Lễ Thành Hôn Thứ Nam LÊ KHÁNH HẢI - Chúc Mừng Lễ Thành Hôn LÊ PHƯỚC KHIÊM & TRẦN THỊ TUYẾT MAI  (Chung vui)

 

 

CẢM TẠ: NGUYÊN NHUNG Cảm Tạ - CHS Hồ Trung Thành cảm tạ - Gia đình Cố đồng môn PTG NGUYỄN HỮU PHƯƠNG Gia Đình GS PHAN THÔNG HẢO cảm tạ - Các con GS VŨ ĐÌNH TRIỀU & NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG cảm tạ - Trưởng nam HUỲNH NGỌC MINH cảm tạ - Từ Gia Đình Kim Chi Võ - Hưng Hoàng 

 

CẢM TẠ: GS Phạm Thị Kim Chi và Tang Quyến cảm tạ Quý Vị phúng điếu nhân đám tang Chánh Đạo TRẦN VĂN KỲ Gia đình Cô NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA cảm tạ - Gia đình Cố GS LÊ MINH THUẬN cảm tạ - Tang quyến Quả Phụ TRƯƠNG VĂN DẬU cảm tạ -  Tang Quyến Cụ Ông NGUYỄN VĂN NHIỀU Cảm TạCÁO PHÓ: Ông NGUYỄN VĂN NHIỀU từ trần 23-10-2015 tại Cần Thơ - Bà LÊ THỊ DUYÊN tự NGUYỄN HIẾU ĐỨC - Cụ Bà CAO VĂN SIÊNG, nhũ danh TRẦN THỊ THƠI - PTG NGUYỄN TIẾN PHÁP -  PTG NGUYỄN THÀNH KIẾM - PTG NGUYỄN NGỌC KHÔI từ trần tại Cần Thơ 7 tháng 4 năm 2015 tại Cần Thơ - Bà quả phụ HUỲNH NGỌC QUAN vừa mãn phần 19-12-2014

 

 

PTGĐTĐ Atlanta & Các nơi chia buồn:  Thân Phụ các đồng môn ĐTĐ Dương T Ngọc Tuyền, ĐTĐ Dương T Kiều Oanh, chú của PTG Nguyễn Phú Thọ: Cụ Ông DƯƠNG TẤN QUỜN từ trần 30-10-2017 tại Morrow, GA -Thân mẫu các đồng môn Thạch Quang Cảnh, GS Thạch Thị Cẩm Lài, Thạch Thiên Tài: Cụ Bà LƯƠNG THỊ HOA, sanh 1927, mất 14/10/2017 tại Clayton GA, hưởng đại thọ 96 tuổi- Đồng môn LƯƠNG NGỌC MAI mệnh chung 20-10-2017 tại Atlanta GA - Đồng môn BÙI THỊ HOA từ trần 1/11/2015 tại Atlanta, GA - Hậu Duệ TRỊNH ĐỨC VÂN/ TRỊNH CẨM VĂN chia buồn nhân Tang gia Cụ Ông NGUYỄN VĂN NHIỀU - Nghĩa tế đồng môn Võ Thị Kim Chi qua đời: Dr ANDY YEUNG

 

PHÂN ƯU:  PTGĐTĐ Chia buồn với Tang Quyến Cố Đồng Môn BÙI THỊ HOA, từ trần 1/11/2015 tại Atlanta, Georgia  - PTGĐTĐ ÚC CHÂU & PTGĐTĐ DALLAS chia buồn với Tang Gia Cố Niên Trưởng NGUYỄN VĂN NHIỀU - Cụ Ông HOÀNG VĂN THÙY mất 13-12-2014 tại Houston, Texas 

 

PTGĐTĐ CHIA BUỒN: GS Trầm Vân Võ Văn Vạn (SG) chia buồn với Tang Gia Cố GS TỐNG VĂN ĐỨC - Các Bạn đồng song chia buồn: Đồng môn LÂM VĂN THƯƠNG từ trần 24/9/2018 tại San Jose, CA - PTGĐTĐ Khắp nơi chia buồn: GS-HT TRẦN THỊ NHƠN từ trần 23/6/2018 tại Nam California - PTGĐTĐ Khắp nơi chia buồn: GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG tạ thế ngày 3 tháng 1 năm 2018 tại Houston TX - Longhovinhlong.blogspot.com: Chia buồn với tang quyến Thầy Dương Hồng Đức Các bạn đồng song 52-56 chia buồn: Bạn NGHÊ HỮU CHÍ từ trần 1/7/2017 -  TIN BUỒN & PHÂN ƯU: CHS NGUYỄN THÀNH HOA từ trần 18/6/2017 tại Cần Thơ -   Giáo Sư NGÔ PHƯỚC PHÚ vừa từ trần tại Cần Thơ 1/6/2017 -  GS PHẠM HOÀNG HỘ từ trần 29/1/2017 - GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG viết về GS PHẠM HOÀNG HỘ - Tiểu Sử GS PHẠM HOÀNG HỘ - Thân Mẫu Đồng Môn Huỳnh Thị Thu Ba: Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ LIÊNG đã về Nước Chúa Jan 25, 2017 tại Cần Thơ - GS PTG-DS LÂM QUANG TƯỜN từ trần Dec 25, 2016 tại Sài Gòn Tỳ Kheo Thích Bảo Giác Minh, thế danh Phan Lương Minh viên tịch 27/7/2016 tại San Diego - Thân Mẫu GS Chung Phước Khánh là Cụ Bà CHUNG TỐT, nhữ danh NGÔ THỊ DUNG từ trần ngày 16-7-2016 tại Boston (MA)CÁO PHÓ: GS Phan Lương Nhân từ trần 24-6-2016 tại Nam Cali - PTGĐTĐ chia buồn với Tang Quyến Cố GS Phan Lương Nhân -  Nhạc Mẫu Học Trò Già HTT từ trần 15/6 tại Cai Lậy - Đồng môn NGUYỄN THỚI ĐÔNG từ trần 18-1-2016 tại Sài Gòn - Niên Trường NGUYỄN VĂN NHIỀU từ trần Oct 23 tại Cần Thơ -  GS NGUYỄN HIẾU ĐỨC tạ thế Oct 5 tại San Jose, CA Thân Mẫu PTG Triệu Nguyệt Ánh tạ thế 25/8/2015 - Đồng Môn LƯƠNG DIỆU THẤT từ trần 31/7/2015 tại Fresno, CA -  Thân Mẫu Phu Nhân GS Lê KHẮC CHẤN là Cụ Bà TRẦN ĐÌNH HỘI từ trần tại VN May 14 -  PHÂN ƯU: Đồng môn NGUYỄN VĂN ĐẾN từ trần 19-6-2015 tại Toronto, Canada - Trưởng nam CHS-Ls Hồ TrungThành là cháu HỒ TẤN LÔC từ trần ngày 30-5-2015 tại Cần Thơ - CHS-GS PTG  ĐOÀN VĂN ÚT từ trần 15-4-2015 tại Melbourne, Úc Châu - PTG NGUYỄN NGỌC KHÔI từ trần tại Cần Thơ 7 tháng 4 năm 2015 - CÁO PHÓ: Bà PHAN THÔNG HẢO từ trần Mar 10, 2015 - PHÂN ƯU cùng gia đình GS PHAN THÔNG HẢO - Cựu Thanh Tra VIÊU TẤN XIÊU từ trần tại Cần Thơ 25-2 2015 ChuẩnTướng LÝ TÒNG BÁ mệnh chung 22-2-2015 tại Las Vegas -  Cựu Học Sinh PTNGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG từ trần tại SG 27-12015 - ThâMẫCHPTGĐTĐlà bà Quả Phụ HUỲNH NGỌC QUAN vừa từ trần 19-12-2014 -  Quý Tế của CHS/PTG Võ Thị Kim Chi (Alabama) là D ANDY YEUNG đã về Nước Chúa14-12-214 - Đồng MônTRỊNHCHÍSĨ từ trần Nov 5, 2014 tại Houston, TX - Đồng môn VÕ VĂN TOẠI từ trần Oct 25, 2014 tại Or, 

 

CẢM TẠ từ gia đình cố Đồng Môn VÕ VĂN TOẠI - Thư Cảm tạ - CÁO PHÓ từ Tang Gia Cố Đồng Môn Niên Trưởng BÙI HỮU THẾ & CHIA BUỒN của các bạn cùng lớp với đồng môn BÙI HỮU THẾ

 

 

PTGĐTĐ chia buồn: Đồng môn TRẦN HUỲNH ANH VÕ từ trần 13/11 tại San Diego, CA - Các Bạn cùng lớp CHIA BUỒN với CHS NGUYỄN CÔNG ĐỨC & NGUYỄN CÔNG HẠNH nhân Tang Lễ Ông NGUYỄN VĂN NHIỀU Tin Buồn & Phân ƯuDallas chia buồn: GS Nguyễn Hiếu Đức từ trần Oct 5 tại San Jose - Thân mẫu đồng môn Nguyễn Văn An: Cụ Bà TRỊNH THỊ NĂM từ trần Jul 25 tại Mississauga, Canada Nhạc Mẫu Đồng Môn Trịnh Cẩm Văn: Cụ Bà CAO VĂN SIÊNG từ trần 30-6-2015 tại Tiền Giang  Đồng Môn NGUYỄN TIẾN PHÁP từ trần 19/6 tại Cần Thơ - Đồng Môn NGUYỄN THÀNH KIẾM tạ thế 3/6/2015 tại Cần Thơ CẢM TẠ của Gia đình GS Nguyễn Văn Trường - Hiền Tế ÔB GS Nguyễn Văn Trường: GS ĐỖ NGỌC HOÀNG đã về Nước Chúa 16-5-2015 tại Houston TX Đồng môn LÊ TUÂN KIỆT từ trần tại Calgary, Canada May 8, 2015 Phu quân ĐTĐ Thẫm La Mỹ Yến: THẪM ĐỨC KHANG đã về Nước Chúa May 1, 2015 tại Calgary, Alberta Canada _Đồng Môn NGUYỄN HỮU PHƯƠNG từ trần Apr 12, 2015 tại Houston, TX GS VŨ NGỌC HOẠT từ trần 3/4/2015 tại Cần Thơ Cụ Bà BÙI THỊ HOÁN từ trần tại Cần Thơ 9 tháng 3, 2015 Cụ Bà VIÊN MẬU LONG từ trần 14-11-2014 tại Bắc Cali - Đồng Môn CHÂU VĨNH KHẢI từ trần Nov 8, 2014 tại Cần Thơ Đồng Môn VÕ VĂN TOẠI từ trần Oct 25 tại Orlando, FL - Đồng Môn NGUYỄN NGỌC PHẤN từ trần 16-8-2014 - CÁO PHÓ: Bà Quả Phụ HUỲNH QUANG KHƯƠNG thất lộc 6-10-2014 tại Cần Thơ - Phân ưu: Cụ Ông TẠ ĐẮC VỌNG từ trần tại Virginia - Bào Tỷ của GS PTG Lý An Lộc , CHS LÝ Tòng Tôn & Kim Lý là cụ bà TRƯƠNG VĂN CHẮC từ trần tại San Diego Sept 7, 2014 CÁO PHÓ: Cụ Ông THÁI HÒA từ trần - PTGĐTĐ & PTGĐTĐ TORONTO Phân ưu cùng Anh chị Đồng Môn Trần Bá Toàn và Tang Quyền - Chi tiết LỄ TANG MS ĐẶNG MINH LÀNH Khấp Báo từ Gia Đình MS-CHS ĐẶNG MINH LÀNH - Phân Ưu từ Đai Gia Đình PTGĐTĐ & Các Bạn cùng lớp Ban C PTG - Đồng môn BÙI VƯƠNG HỒNGtạ thế tại Cần Thơ 29-7-2014 -Đồng môn LA PHÚ XƯƠNG vừa ra đi! Châu Minh Hoàng: Youtube: Vĩnh biệt anh NGUYỄN VĂN ĐÂY Khấp báo từ Trưởng Nhóm Atlanta Trịnh Cẩm Văn - Chia buồn:với Gia đình đồng môn vừa quá cố NGUYỄN VĂN ĐÂY - ốCảm tạ của Gia Đình Cụ Ông LÊ VĂN NHU Phu Quân đồng môn Tống Trần Kim Chi là Ông TỐNG HỮU GIA từ trần 26-6-2014 tại Nam Cali  Đồng môn Niên Trưởng BÙI HỮU THẾ từ trần June 11, 2014 tại San Diego (CA) Cụ Ông LÊ VĂN NHU từ trần tại Cần Thơ Jun 4

 

 

NAM CALI: Các văn nghệ sĩ chia buồn với Phu Nhân Cố GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

 

ThanhBạch: Tấm ảnh kỷ niệm với chị THÁI HOÀNG NHƯ VÂN

 

Ban Biên tập & Cộng Tác Viên Tạp Chí Văn Hóa Việt Nam chia buồn với Chủ Nhiệm PHẠM QUANG TÂN

 

Trịnh Cẩm Văn: Nỗi buồn sửng sốt

 

HỌC TRÒ GIÀ HTT: Chung vui với Gia Đình GS LÊ VĂN QUỚI  - Tin buồn:PTG ĐINH CÔNG CỘNG từ trần tại Cần Thơ Ngày 7/4/2014 - Đồng môn PTG CHIÊM VĂN HÁ từ trần tại Cần Thơ - PTG Phạm Định Chí từ trần tại Cần Thơ Feb 15, 2013 - Tin buồn: Thân Mẫu của đồng môn PTG Lê Minh Phán từ trần - Tin vui: PTG Châu Hữu Phước làm Lễ Thành Hôn cho con tra Châu Hữu An Khang

 

 

PTGĐTĐ Bắc Cali Chia buồn: Phân ưu với gia đình Niên Trưởng BÙI HỮU THẾ - CẢM TẠ của Tang Gia Cụ Ông Matthew Trịnh Văn Phương - Thân Phụ/Nhạc Phụ anh Ngô Bình Kỳ & CHS PTGĐTĐ Quách Huệ Anh: Cụ Ông NGÔ XUÂN HƯNG tạ thế Aug 28 tại San Jose -   CHS PTG 58-65 NGUYỄN HỮU TRÍ từ trần 19-8-2013 tại Ohio - Chúc mừng Jnny Hoàng Thúy Lê & Vincente Công Nguyễn (Youtube)- Chia buồn với tang quyến Bà HUỲNH NHẬT TÂN, GS NGUYỄN ĐÌNH Sửu, CHS MARIA NGUYỄN THỊ HẠT - chúc mừng CHS GS LÂM NGỌC LINH

 

Quý Thầy chúc Tết: GS Lưu Khôn, GS Phạm Văn Đàm, GS Võ Văn Trí, GS Dương Hồng Đức, GS Nguyễn Trung Quân, GS Phạm Thị Kim Chi 

bottom of page