hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
PageTitle_TIMNGUOINHANTIN.jpg
TL_mailingbird_3.jpg

TÌM BẠN PTG:

NGUYỄN HỮU TRUNG THỪA (Waslinken Nguyen), CHS PTG 68-72 muốn tìm bạn cũ là CHS/ PTGĐTĐ  VÕ THỊ TUYẾT.

Xin liên lạc với Trung Thừa:

ĐT: 716-816-5532 

Email: waslinkennguyen@yahoo.com

______________________________________

TÌM BẠN PTG: CHS PTG LÊ THIỆN PHÚC, Melbourne, Úc Châu, muốn liên lạc với Trần Ngọc Sơn, chs ptg 1958, sinh sống tại London. Liên lạc: Phuc Le <phucle2@gmail.com>

TÌM NGƯỜI:  ĐTĐ Lê Thị Thanh Tiên tìm bạn cùng lớp Phan Thị Ngọc Thoại -GS Võ Đăng Lành tìm bạn cũ Huỳnh Phong Mậu Thu Tâm - PTG Phan Thông Hưng tìm bạn HUỲNH THỊ PHƯƠNG UYÊN -  CHS Trần Mỹ Hiền & Quách Văn Nhẫn tìm CHS Nguyễn Kim Loan  - ĐTĐ Phạm Ánh Vân tìm ĐTĐ Trần Thị Thanh Xuân - CHS ĐTĐ HẰNG HUỲNH tìm các bạn 12 A6 nk 73-74 - CHS ĐTĐ Phạm Ánh Vân tìm bạn học cũ PTG-ĐTĐ Nguyễn Thị Thanh Xuân - Công Ty hoá chất lớn tại Houston cần người

 

 

Phần mộ của 1 tử sĩ QLVNCH sanh tại Phong Dinh

 

 

TÌM NGƯỜI: PTG Trần Bá Xử và NGUYỄN VĂN PHƯỚC tìm bạn DƯƠNG HOÀNG TRUNG -PTG Trần Cẩm Quỳnh Như tìm PTG Vũ Thị Thanh Minh -  PTG Võ Bình Trọng tìm các bạn PTG Huỳnh Ngọc Sơn, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thế Sung & Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Kiệt Nguyễn tìm Kim Hào -Anh Đặng Trọng tìm CHS PTG Nguyễn Thế Sung - Tìm bạn cũ ĐHSP là BỬU ĐA - Tìm GS Việt Văn Huỳnh Thị Bạch Tuyết & Lương Thị Thanh Hương -Một nhóm CHS PTG Tìm bạn VÕ VĂN NHỎ & TRANG VĂN LÀNH -ĐTĐ Phạm Thị Mỹ tìm ĐTĐ LÊ THANH HƯƠNG - PTG Nguyễn Kỳ Phương tìm các bạn Lớp Đệ Thất E 1955-1956 - Tìm GS PTG Võ ăn Lợi và em là Võ Chánh Trị -Tìm Chiến Hữu Truyền Tin - Giang Hương Anh tìm các bạn ĐTĐ 12P1 (74-75) - Tìm Thầy Tuấn (Toán) và CÔ MAI (Sử Địa)- CHS/CGS ĐTĐ ĐẶNG VĂN TRƯƠNG nhắn tin -  PTG Lâm Hữu Thọ tìm PTG Nguyễn Thạc Long - Gia đình 1 Cựu GS/PTG tìm cháu TRẦN VĂN NAM

 

 

PTG CẦN MINH AN Tìm bạn PTG NK 74-75

 

PTG Lê Thị Nguyệt Hồng tìm bạn cùng lớp là DONG DAO ( vợ PTG Trịnh Thái Phẩm)

Gia đình PTG VŨ DUY TIÊN tìm chị NGUYỄN KIM ANH

 

PTG LÊ NGỌC GIAO tìm PTG VÕ VĂN NHO &  PTG NGUYỄN DUY THANH

 

 

Thanh Trần tìm Nguyên Thị Quế Chi ( CHS ĐTĐ 68-71)

 

CHS CẦN MINH AN Tìm các bạn học cũ tại trường PTG

CHS PTG Huỳnh Anh Khôi tìm các CHS PTG Huỳnh Anh Dũng và Ngô Huy Vân

Chị LƯU THỊ THANH NHÀN ( Melbourne, Úc Châu) muốn tìm chị KIM TUYẾT

Anh Chị CHS PTG TĂNG BẢO CAN TÌM CON GÁI MẤT TÍCH BíCH HẰNG

CỰU PTG LÂM MINH ĐỨC tìm THẦY CÔ & CÁC BẠN PTG

 

Cựu Giáo Sư VÕ HIẾU NGHĨA TÌM ĐỒNG NGHIỆP & HỌC TRÒ CŨ

 

 

CHS NHÀN tìm bạn TRẦN MINH THIÊN