top of page
hmpg.jpg
Titlej (1).jpg

Mây TầnPHẠM KHẮC TRÍ

DH_thaycoKTri.jpg.w180h135.jpg

Hoài Cảm Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu

 

HOÀNG HẠC LÂU

Thôi Hiệu (Đời Đường)

 

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Thử địa  không dư hoàng hạc lâu

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du

Tình  xuyên lịch lịch Hán Dương thụ

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu

Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu

 

CẢM Ý : Lầu Xưa, Một Thưở Hạc Vàng

PKT - Mây Tần

 

Người xưa cỡi  hạc vụt  bay đi

Ở nơi này, chỉ còn trơ lại một ngôi lầu trống vắng

Hạc một lần bay đi  rồi là không còn thấy trở lại nữa

Mây trắng bồng bềnh thiên cổ nổi trôi

Dưới bến Hán Dương , trời quang mây tạnh , hàng cây lung linh soi nước

Ngoài xa , trên cồn Anh Vũ , cỏ hương lê thê, rậm rạp ngút ngàn 

Trời sắp tối rồi , quê nhà bây giờ nơi đâu

 Sương khói trên sông khôn ngăn đuợc nỗi buồn lữ thứ

 

HẠC XƯA HOÀI CẢM

PKT - Mây Tần

 

Người xưa cỡi hạc vào hư vô ,

Bỏ lại lầu thơ đứng đợi chờ .

Mấy thuở hạc vàng bay trở lại ,

Ngàn năm mây trắng nổi ngu ngơ .

Hán Dương bến cũ còn đâu nữa ,

Anh Vũ cồn xưa đã mịt mờ .

Chiều xuống chiếc thân nơi đất khách ,

Trên sông khói sóng khóc bơ vơ. 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

________________

WHAT I HAVE DONE (IN MCI) FROM 1980 TO 2000

In 1975 at the age of 42, newly arrived in the United States and struggling with English, I worked
with key punched cards and programming languages such as ALC, COBOL, FORTRAN, RPG at
Corporation Data Institute. Between 1976 and 1980 I worked as a computer programmer for
Rehab, Sigma, Boeing Computer Services in Washington D.C. metropolitan area – Northern
Virginia, Maryland and DC – to develop and maintain programs for Health, Education, Welfare
and the Navy. Between 1980 and 2000 I went through different positions: Programmer,
Programmer/Analyst, Systems Analyst, and eventually Senior Staff Member I of MCI, a
telecommunication company . My responsibilities included

development, enhancement and maintenance of MEMS (Multiplex Equipment Management
System), a management and operational system for analog, digital, optical equipment for 700
Terminals and Junctions in a nationwide network.
In January 2000 I retired from MCI after 20 years of service due to my age (of 67) and my self recognition
that I was no longer able to work in management capacity when MCI transitioned into
SONET (Synchronized Optical Network).
Today, after 42 years in this country, looking back I don’t remember how I was able to survive in
that period. Was it a survival instinct? Was this the lack of choice? I don’t understand and no
l want to understand. It has been 17 years since I began my retirement.


Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Quy ngọa cồ sơn thu
(Tuyệt Cú – Giả Đảo 793-865).
Two sentences for three years,
A pair of tears.
If you don’t appreciate it,
Go back to the mountains in autumn!


Life is such a passing dream. Just a little to share  
PKT April 26, 2017

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Giáo già tự trách

TỰ TRÁCH

PKT - 08/16/2023

 

Gần chín chục rồi thật tội nghiệp

Còn than còn trách với ai đây

Làm con, không trọn lòng hiếu đễ,

Làm chồng, không vẹn nghĩa tào khang,

Làm cha, nuôi con đâu có đủ,

Làm anh, giúp được gì cho em ,

Làm thầy, đúng sai, sao cũng được,

Làm bạn, phảí quấy, chỉ cười trừ.

Thật thương cho ông, ông giáo ạ, 

Rõ gàn, rõ dở, sao không hay?

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

_________________

Giây Phút Thầy Trò

 

Xuôi dòng ngày tháng , 

Chốn cũ về thăm,

Tóc xanh đã bạc,

Thôi đã bao năm!

Lung linh thiên cổ,

Cười ai đa tình, 

Rượu tạ đổ sông,

Thức người đáy nước,

Nằm ôm trăng ngủ,

Gối vạn cổ sầu.

Nhân gian như mộng,

Chút tình ngày cũ,

Nay gửi về đâu?

PKT 08/10/2023

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

MỘT BÀI CA CHO BỐN MÙA - PKT Mây Tần

 

Thôi đã ba chìm bảy nổi / Đổi đời bão táp đẩy đưa / Xứ người sớm chiều mưa nắng / Có nói gì thêm cũng thừa / Sống sót một thời chiến loạn / Hồn nhiên tuổi dại không còn / Ngồi nghe gió đùa tóc rối / Mà vui với tấm lòng son / Trăng lên buồn thuyền vắng / Người có về đến nhà  (Mây Tần - PKT 07/31/2023)

 

TỬ DẠ TỨ THỜI CA

Lý Bạch (701 - 762)

 

(1) XUÂN CA

 

Tần địa La Phu nữ

Thái tang lục thủy biên

Tố thủ thanh điều thượng

Hồng trang bạch nhật tiên

Tàm cơ thiếp dục khứ

Ngũ mã mạc lưu liên

 

(2) HẠ CA

 

Kính hồ tam bách lý                           

Hạm đảm phát hà hoa

Ngũ nguyệt Tây Thi thái

Nhân khan ải Nhược Da

Hồi châu bất đãi nguyệt

Quy khứ Việt vương gia

 

(3) THU CA

 

Trường An nhất phiến nguyệt

Vạn hộ đảo y thanh

Thu phong xuy bất tận

Tổng thị Ngọc quan tình

Hà nhật bình Hồ lỗ

Lương nhân bãi viễn chinh

 

 

(4) ĐÔNG CA

 

Minh triêu dịch sứ phát

Nhất dạ nhứ chinh bào

Tố thủ trừu châm lãnh

Na kham bả tiễn đao

Tài phùng ký viễn đạo

Kỷ nhật đáo Lâm Thao

 

DỊCH XUÔI: MỘT BÀI CA BỐN MÙA CỦA NÀNG TỬ DẠ

PKT - Mây Tần

 

XUÂN CA: Người con gái tên gọi La Phu ở đất Tần / một sáng xuân đi hái dâu bên dòng sông xanh / bàn tay trắng đẹp vin nhánh dâu non / màu áo hồng khoe sắc e ấp trong nắng / vì tằm đói nên thiếp phải vội về / xin người quân tử thông cảm cho, chớ sàm sỡ níu kéo mà chi kẻo tội cho thiếp phải chiụ điều tiếng

 

HẠ CA: Hồ Kính ba trăm dặm nước mênh mông / tháng 5 đương mùa hoa sen nở rộ  / Tây Thi cô gái nước Việt chèo thuyền đi hái sen  / khách nhàn du đứng xem dọc theo hai bờ khe Nhược Da (một lạch nước nhỏ chảy vào hồ)  / đông vui ( bỗng nhiên không đợi trăng lên), thuyền hoa sao đã sớm quay về nơi vua Việt ở / bỏ lại cho ai một trời mây nước bâng khuâng

 

THU CA: Trường An vằng vặc một vầng trăng sáng / nhà nhà vang dội tiếng chầy giặt áo lạnh cho mùa đông sắp tới/ gió thu thổi về lồng lộng không gian / như đưa tiễn ai ra mãi ngoài biên ải xa / biết có ngày nào dẹp yên được giặc dữ  / cho người chinh nhân hết chuyện chiến tranh được trở về nhà   

 

ĐÔNG CA: Hay tin sáng mai có sứ dịch đi ra ngoài trận địa / người chinh phụ đã mất suốt một đêm ngồi khâu lại chiếc áo ấm cho chồng / bàn tay đã tê cóng  vì kim chỉ lạnh / cơ hồ đôi lúc không cầm nổi cái kéo lên để cắt nữa , thương nhớ không cùng / cũng may là đã làm xong để kịp gửi đi / nhưng rồi lại lo không biết có kịp đến nơi để chàng có áo mặc cho khỏi bị lạnh trong mùa đông này ở nơi chiến địa.

 

TỬ DẠ TỨ THỜI CA

PKT - Mây Tần

 

XUÂN CA

 

La Phu gái đất Tần ,

Đang hái dâu bên sông.

Nhánh non níu tay trắng ,

Lung linh tà áo hồng.

Tằm đói phải về vội,

Xin quân tử đừng trông.

 

HẠ CA

 

Kính Hồ nước mênh mông ,

Đương mùa sen nở rộ.

Tây Thi, gái nước Việt ,

Hái hoa ở Lạch Da.

Trăng lên, buồn thuyền vắng,

Người có về đến nhà ?

 

THU CA

 

Trường An một vầng trăng ,

Tiếng chày giặt rộn ràng.

Gió thu thổi da diết ,

Xót người ngoài chiến địa .

Bao giờ yên giặc dữ ,

Cho thiếp thôi nhớ chàng.

 

ĐÔNG CA

 

Mai phu trạm ra ải ,

Thức suốt một đêm đông .

Tay cóng, kim chỉ rối ,

Kéo cắt lạnh khó cầm .

Cố cho xong kịp chuyến ,

Biết chàng nhận được không?

 

 

Chú Thích:

 

(1) Ngũ mã = xe 5 ngựa kéo dành cho quan thái thú 

(2) Nhược Da, còn gọi là Da Khê, một khe lạch nhỏ chảy vào Kính Hồ , xưa thuộc đất Việt, thời Xuân Thu ( thời Việt Vương Câu Tiễn, Phạm Lãi, Tây Thi}

(3) Trường An , tên một kinh đô xưa , nay còn phế tích ở Thiểm Tây                

(4) Ngọc Quan , hay Ngọc Môn Quan , tên một cửa  ải cách Trường An khoảng 3600 dặm, phía tây bắc

(5) Lâm Thao , chỉ vùng chiến địa , nay thuộc Cam Túc

 

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

TÁM MƯƠI, BA PHẢI TỰ TRÀO

 

Thấm thoát  lại sắp đến Sinh Nhật 90 (10/10/2023) , nhớ lại một bài thơ cũ 10 năm trước, gửi mọi người đọc lại cho vui với nhà giáo tôi  ̣

PKT 07/19/2023

 

Tám Mươi, Ba Phải Tự Trào 

PKT - (10/10/2013) 

 

Đã tám mươi rồi thực vậy ư  

Nhân, chia, trừ, cộng một đời hư!

Vướng thân nhà giáo còn vương vấn 

Cam phận cỏ bồng đã ngất ngư

Mây trắng đẩy đưa đời lữ thứ 

Áo xanh ràng buộc nếp thi thư

Thị phi phải quấy như đen trắng 

Sao đúng, sao sai, sao cũng ừ?  

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.

Kính Họa Vận : Cựu Giáo Chức…!

 

Cũng gần chín chục tuổi rồi ư (?)

Sinh bất phùng thời, một kiếp hư

Hòn Ngọc Viễn Đông xưa trái đất (?)

Ngôi trường Giáo Chức cũ kình ngư 

Rừng nhu thắp đuốc soi nguyên lý

Bể Thánh nhìn gương thấy án thư

Đổi trắng thị phi gàn bát sách 

Thay đen đàm tiếu thế sao ừ (?)

 

       MAI XUÂN THANH 

San Francisco, July 20, 2023

Nhe Thầy sắp 90, nhìn lại mình vài năm nữa cũng 80. Cảm xúc họa thơ góp vui.


        Gìn Vàng Giữ Ngọc

 

Giật mình cũng sắp tám mươi ư  

Gẫm kiếp phù sinh thực lẫn hư p

Cửa Khổng những mong đề bảng hổ   

Vũ môn há để thẹn thân ngư  

Một đời giữ lấy dòng khoa cử   

Trọn kiếp nào quên nghiệp giáo thư   

Bóng xế bể dâu bền chặt dạ   

Trải bao cám dỗ vẫn chưa ừ.  

                                     Quên Đi 

Đùa Vui Cùng Bác Trí

Bác sắp “chín mươi” rồi đấy ư ?

Tự trào, nhẩm tính : Một đời hư !

Thân sinh làm Giáo, đương yên ả ;

Cuộc sống đổi Ngôi, thành ngất ngư.

Lúc trẻ xông pha đời gió bụi,

Về già tiếc nuối nếp thi thư.

Đời đà thay đổi, ta thay đổi.

Ai bắt đâu, mà buộc phải “ừ”.

                              Danh Hữu

Paris, sáng thứ Năm, 20.07.23

____________

__________________

THA HƯƠNG CẢM TÁC

 

Hoài Cựu

(Tô Đông Pha - Đời Tống)

Nhân sinh đáo xứ tri hà tự

Ưng tự phi hồng đạp tuyết nê 

Nê thượng ngẫu nhiên lưu chỉ trảo

Hồng phi na phục kế đông tê 

Lão tăng dĩ tử thành tân tháp 

Hoại bích vô do kiến cựu đề 

Vãng nhật kỳ khu hàm ký phủ 

Lộ trường nhân khốn kiển lư tê

 

 

Nhớ Xưa

(PKT - Mây Tần)

Ðời người rồi sẽ về đâu nhỉ, 

Một cánh hồng bay trong tuyết rơi.  

Mới đó dấu chân còn lỗ chỗ, 

Mà giờ hình bóng đã mù khơi.  

Tăng già tháp mới chôn phần xác, 

Thơ viết tường rêu lấp mất lời.  

Khổ nạn ngày qua như mộng ảo, 

Ðường dài, lừa ốm, tội nhau thôi.

 

Tha Hương Cảm Tác

Mây Tần - PKT

Một đời lận đận bao gian khổ, 

Số kiếp phong sương những đoạn trường.  

Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ, 

Trời xanh khéo bỡn nỗi tha phương.

Ba chìm, bảy nổi còn ngơ ngác, 

Chín ghét, mười thương những vấn vương.  

Đất khách, tuổi già quay ngó lại, 

Chiếc thân khôn dại cõi vô thường!  

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Miên Man - Đầu Năm 2023

 

Trích nhật ký. Sáng mồng hai Tết Nguyên Đán, trú xá Nam Nghi, đảo Phú Quốc, năm nào, hai bố con, biển êm, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, một đàn cá nhỏ, lớp cá lớn hơn ở dưới độ sâu hơn, tất cả đều bơi lội thong dong thành từng nhóm. ̣ Một mẩu bánh mì liệng xuống chỗ nào, lớp cá chỗ ấy, lặng lẽ chia nhau, không thấy cảnh chen lấn tranh giành cá lớn lấn lướt ăn hiếp hay nuốt cá bé. Miên man. Có phải, từ lúc bắt đầu có tri thức rồi mỗi ngày một văn minh tiến bộ đã là nguồn gốc của tội ác, loài người chúng ta đã bắt đầu tội lỗi, không còn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau nữa, thản nhiên giết hại lẫn nhau. Có phải vì thế Đức Phật Thích Ca với thuyết Từ Ái đã phải từ bỏ xa hoa quyền quý để sống hoà đồng với đám cùng dân khốn khổ? Có phải vì thế Đức Khổng Phu Tử đã 1 đời thất bại vì 5 chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ? Có phải vì thế Lão Tử cuối đời cỡi con trâu xanh đi mất biệt sau khi viết để lại cho hậu thế cuốn Đạo Đức Kinh khoảng 5000 chữ tựu chung nói về chủ nghiã Vô Vi, khuyên nên sống tự nhiên thuận theo sư an bài của Tạo Hóa? Có phải vì thế ở bên trời Âu, cách đây hơn 2000 năm , Đức Chúa Jesus đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá với tất cả đau đớn thân xác mà vẫn không cảnh tỉnh và cứu chuộc được tội lỗi của chúng sinh? Miên man ... Năm mới, hy vọng mới, với mấy câu kệ của Tiền nhân để lại cho con cháu chúng ta cho đến ngày nay:

 

"Xuân khứ bách hoa lạc /

Xuân đáo bách hoa khai/

Sự trục nhãn tiền quá /

Lão tòng đầu thượng lai /

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận /

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai /

(Thiền Sư Mãn Giác )

Xuân đi trăm hoa héo /

Xuân đến trăm hoa tươi/

Dòng đời trôi trước mắt /

Trên đầu tóc bạc thôi /

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết /

Đêm qua đâu đó một đoá mai mới nở như một nụ cười tươi /

(PKT - Mây Tần)

Vâng, xin hãy cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho niềm tin nhân loại Tôn Trọng và Yêu Thương Lẫn Nhau vẫn còn đâu đó và mau sớm trở lại để cho con cháu chúng ta chẳng những thụ hưởng được mọi tiện nghi vật chất của một đời sống văn minh tiến bộ hiện đại mà còn sẽ được sống trong cảnh thanh bình như đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội một sáng đầu năm nào bên bờ biển Thái Bình.

Mong lắm thay! PKT 06/05/2023

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PKT_HoangHacLau.JPG

HOÀNG HẠC LÂU - Thôi Hiệu

 

Hoàng Hạc Lâu, một ngôi lầu hạc vàng hiện nằm bên bờ Trường Giang thuộc huyện Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc Tương truyền Lý Bạch (701 - 762), sau khi đọc bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu ( - 756), đã làm hai câu thơ này : "Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc /Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu ( Nhìn cảnh trước mắt không cần nói gì thêm nữa vì đã có thơ Thôi Hiệu đề ở trên lầu nói hết cả rồi )" Vâng, cảnh xưa còn đó, người xưa nay đâu ? 

 

Hoàng Hạc Lâu

Thôi Hiệu (   - 756)

 

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Thử địa không dư hoàng hạc lâu

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu

Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu

 

 Dịch Xuôi: Nghe nói người xưa từ nơi đây đã cỡi hạc vàng bay đi mất / Ở nơi này chỉ còn lại một ngôi lầu trống / Hạc vàng một đi là không trở lại nữa / Mây trắng bồng bềnh thiên cổ mênh mang / Dưới bến Hán Dương hàng cây lung linh soi nước / Xa trông trên cồn Anh Vũ cỏ hương rậm rạp ngút ngàn/ Ngày đã chiều rồi quê nhà bây giờ nơi đâu /  Khói sóng lặng tỏa trên sông, tấm lòng quê khôn khỏi ngậm ngùi về một thuở nào yêu dấu, nay đã không còn nữa !   PKT 05/31/2023   

 

Hoàng Hạc Lâu (1)

PKT - Mây Tần

 

Hạc đã chở Tiên về cõi Thơ

Lầu xưa còn đó đứng bơ vơ

Hạc vàng một thuở đâu về nữa

Mây trắng ngàn năm vẫn đợi chờ

Bến nước Hán Dương cây rỡn nắng

Cồn hoang Anh Vũ cỏ khoe tơ

Trời chiều quê cũ giờ đâu nhỉ

Khóí sóng trên sông luống thẫn thờ

 

Hoàng Hạc Lâu (2)

PKT - Mây Tần

 

Xưa Tiên cỡi Hạc về Trời

Lầu Thơ bỏ lại bên đời chơ vơ

Hạc đâu về nữa mà chờ

Ngàn năm mây trắng lững lờ trôi ngang

Hán Dương bến nước nắng vàng

Cồn hoang Anh Vũ cỏ ngàn xanh lơ

Trời chiều đất khách ngẩn ngơ

Sầu theo khói sóng vật vờ về đâu

 

The Yellow Crane Tower

Red Pine - Poems Of The Masters

 

A man rode off on a crane long ago

Yellow Crane Tower is all that remains

Once the crane left it never return

For a thousand years clouds have wondered in vain

The tree of Hangang shine in midstream

The sweet plants of spring overrun Parrot Isle at sunset

I  wonder which way is home

Mist on the river only means sorrow

 

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

____________________________

TL_happyMotherDay2023.jpg

Thế Giới Của Nhà Tôi        

1- Tấm Mùng May Bằng Vải Thái Lan

Vài ngày nữa là sinh nhật thứ 84 của nhà tôi, lần đầu tiên trong hơn 66 năm tình nghiã vợ chồng, không hiểu sao cho đến bây giờ người chồng là tôi, mới nhớ đến sinh nhật của vợ  ̣ Có phải vì theo lễ giáo Ông Bà xưa, trong gia đình, là bố là mẹ,  mỗi người đều có một bổn phận riêng (mà chung) đối với các con  ̣ Mẹ lo việc  nhà, Bố lo bên ngoài  ̣ Và tôi đã nghĩ đinh ninh, cứ như thế, cứ như vậy cho đến tận bây giờ , mặc dù các con nay  đều đã trưởng thành, đã có một đời sống riêng không cần đến chuyện cha mẹ phải lo lắng cho nữa  ̣ Và nhiều khi các con còn phảl lo ngược lại, săn sóc ngược lại cho bố mẹ nhất là vào lúc tuổi già hay khi cần đến   ̣ Trẻ cậy cha, gìà cậy con  ̣ Tôi đã nghĩ như vậy , không có chuyên đúng hay sai ở đây, phải hay không phải ở đây, tự nhiên phải là như vậy  ̣ Nhưng nhiều khi thực tình tôi đã nghĩ sai  ̣ Chỉ buồn một điều  là đôi vợ chồng già lẩm cẩm vô dụng này , dù ngày nay, không còn muỗi nữa , nhưng vẫn còn tấm lòng, không bỏ được, là vẫn còn  lo cho các con đêm ngủ nên  có mùng may bằng vải tốt Thái Lan ngăn ngừa muỗi đốt để có được một giấc ngủ ngon như ngày nào, thế thôi  ̣PKT 05/11/2023
--

 

Thế Giới Của Nhà Tôi     

2- Tấm lòng của nhà tôi đối với chồng con vẫn là như vậy

Trước đây ở VN, thế giới của nhà tôi là chồng con, là chỉ có chồng con. Mỗi ngày, từ sáng đến tối ngoài chuyện cơm nuớc quần áo ăn mặc cho từng người trong gia đình, trong khả năng phạ̣m vi tiền lương giới hạn của chồng, là một nhà giáo trung học (và còn là đã nhiều khi không nghĩ đến lo chuyện gia đình riêng mà chỉ biết có học trò). Còn nhớ mãi không quên một dịp tôi mở lớp riêng có chút tiền dư, nhà tôi không nghĩ đến chuyện may mặc hay mua nữ trang ăn diện mà lại lo mua một loại vải đặc biệt nhập cảng từ Thái Lan bấy giờ về may để thay tất cả các mùng cũ trong nhà cho cả nhà đêm đêm có được một giấc ngủ ngon khỏi bị muỗi lẻn vô đốt. Sáng dậy trước mọi người, đêm cả nhà yên giấc rồi mới chịu đi ngủ. Một năm 365 ngày, đêm nào nhà tôi cũng là như vậy. Thế giới của nhà tôi là như vậy  ̣ Bây  giờ, ở xứ người, nằm ngủ không còn lo bị muỗi đốt nữa , nhưng tấm lòng của nhà tôi đối với chồng con vẫn là như vậy, vẫn có lẽ mãi là như vậy, như ngày nào ! PKT  05/09/2023

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PKT_TruongCu.jpg

Ông Giáo Già và Ngôi Trường Cũ

 

GS Phạm Khắc Trí và học trò hội ngộ nơi đất khách

***

Một trưa nắng hạ, trời im gió ,

Tôi về thăm lại ngôi trường xưa .

Thời gian như đọng từng viên gạch ,

Trên lối đi mòn dấu nắng mưa .

Chân bước ngỡ ngàng vào lớp học ,

Ô hay bụi phấn vẫn còn vương .

Bảng đen, bục giảng như ngày trước ,

Sáu chục năm rồi, những khói sương .

Dẫy ghế , dẫy bàn đầy vết mực ,

Gái trai cùng lớp học chung nhau .

Ngày xanh lưu bút còn đây đó ,

Đám học trò xưa, nay ở đâu ?

Ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa vắng ,

Tưởng như lũ trẻ còn ham chơi .

Chuông reo đã báo, chẳng vào lớp ,

Phải phạt “công xin” mấy đứa thôi .

Đang đứng mơ màng theo cánh bướm ,

Tiếng người con trưởng vẳng bên tai .

Ta đi, bố ạ , về kẻo tối ,

Lòng giáo tôi xưa nặng cảm hoài .

Xa xứ bao năm không đếm nữa ,

Nửa vòng trái đất , một ngày bay .

Trường xưa chốn cũ , người không thấy ,

Sầu chất đong đầy, ai có hay ?

 

Phụ Chú :

1 - "Công xin " từ chữ Pháp "consigne" , có nghĩã ở đây là phạt cấm túc , học trò, bị phạt ,phải ở lại trường thêm vài giờ ,ngoài giờ học .

 

2 - " Mơ màng theo cánh bướm"  ý tả tâm trạng ở giữa thực và mộng . Từ câu chuyện Trang Tử nằm mộng thấy mình hoá bướm , lúc tỉnh dậy , lơ mơ, tự hỏi không biết có phải mình là bướm đang mơ thành người hay sao đây 

PKT 04/30/2023  - Riêng gửi các em học trò cũ 1955-1975

--==-- 

Ghi Chú : Một trưa nắng hạ , trời im gió , tôi về thăm lại ngôi trường xưa. Bước vào lớp, giờ dạy toán đầu tiên 60 năm về trước ,  tôi thật sự ngỡ ngàng . ..

Lớp trống vắng , nhưng quang cảnh vẫn y như ngày nào . Bảng đen , bục giảng, bàn giáo sư , và từng dãy bàn ghế gỗ mộc sơn đen. Tưởng như trước mắt, các em học trò yêu quí đã ngồi ngay ngắn, náo nức chờ đón bài giảng đầu tiên của thầy .

Sáu chục năm qua rồi thật sao .

Tôi chìm vào trong hồi tưởng. 

Thuở mới vào đời, nổi trôi đến một tỉnh nhỏ, tôi đã tin là đã tìm được chốn giữ thân cho qua thời khói lửa . Ngày ngày an phận,  dạy học , tình nguyện làm ông giáo làng , đưa trẻ qua sông , bỏ mộng khoa bảng, không luyến tiếc cử nhân, tiến sĩ , kỹ sư hay bác sĩ .

Thật sự, khoảng thời gian đầu , tôi đã tìm thấy ở nơi đây một không gian còn giữ được ít nhiều "quân sư phụ" , ngày tháng miệt mài lo dạy học , hết dạy cho lớp các anh các chi. rồi lai lo đến lớp các em của mấy đứa học trò, cứ ngỡ là nếu không có mình thì tội nghiệp cho chúng nó , chắc chúng nó không tìm được một ông thày dạy toán nào " hay" (!) như vậy . Lại thêm , được sự quí mến của phụ huynh học sinh , ban giám hiệu, và các bạn đồng nghiệp, ông giáo tôi làm sao nghĩ đến chuyện thay đổi ,bỏ đi nơi khác được . Ôi chao tuổi trẻ hồn nhiên ,giản dị, ngây thơ thật dễ thương đến tội nghiệp của tôi !

"Bố ạ , thôi ta về , bố bước lên bục giảng cho con chụp tấm hình làm kỷ niệm " . Tiếng nói của người con trưởng kéo tôi về với thực tại . Ông giáo già , ngôi trường cũ , và khoảng cách 60 năm . 

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

_______________________

ĐIỆP LUYẾN HOA TỪ - TÔ ĐÔNG PHA

Gửi lại một bài Thơ của Tô Đông Pha và 1 tiếng cười thanh xuân của ai đó theo nhau mãi cho đến tận cuối cuộc đời này   ̣PKT 05/02/2023

 

Điệp Luyến Hoa Từ

Tô Đông Pha 1037 - 1101

 

Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiếu

Yến tử phi thời

Lục thủy nhân gia nhiễu

Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu

Thiên nhai hà xứ vô phương thảo

 

Tường lý thu thiên tường ngọai đạo

Tường ngọai hành nhăn

Tường  lý giai nhân tiếu

Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiếu

Đa tình khước bị vô tình não!

 

Điệp Luyến Hoa Từ

PKT - Mây Tần 04/17/2013

 

Dẫn Nhập: Hồng tàn hạnh nở cánh én lưng trời/Suối biếc lững lờ trôi quanh xóm nhỏ/

Lả tả tơ trời vương vấn/Đất trích nơi nào không cỏ dại/

Cuối đời luân lạc vẫn còn nghe được chăng/Tiếng ai cười ròn rã trong một ngày xuân/

 

Hồng đã tàn, hạnh còn xanh nụ

Cánh én chao nghiêng

Suối nhỏ lượn quanh xóm

Bông liễu bay lả tả theo gió

Đất trích nơi nào không cỏ dại

 

Tường ngăn cây đu đường thiên lý

Ngoài tường người đi

Trong tường nghe ròn rã

Tiếng cười xa dần tưởng mất hẳn

Đâu hay theo nhau mãi còn đây!

 

Chú Giải : Thu Thiên tiếng gọi chỉ cây đu được dựng lên cho trai gái chơi trong dịp trời vào xuân

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

ƯỚC GÌ TÔI MUỐN

 

Nghe nói thuở Thịnh Đường xưa đã có 4 nhà thơ được xưng tụ̣ng là Thi Tiên, Thi Quỷ, Thi Phật và Thi Thánh   ̣


Ước gì tôi muốn được như Thi Tiên Lý Bạch, mỗi sớm mai thức dậy, nếu lòng  còn vướng muộn phiền, rút đao chém nước nước không đứt, mượn  rượu giải sầu sầu không vơi, thì còn đó một con thuyền nhỏ, sông nước xoã tóc rong chơi  ̣(Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu/ Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu / Nhân sinh tại thế bất đắc ý / Minh triêu tản phát lộng biên châu)

 

Ước gì tôi muốn được như Thi Quỷ Lý Hạ, trời vào Thu mênh mang , tơ đồng khoan nhặt, non quạnh mây ngàn lưu luyến, ngồi tựa gốc quế mơ màng , mặc cho sương xuống, ướt vầng trăng lạnh không hay  ̣(Ngô chất bất miên ỷ quế thụ / Lộ cước tà phi thấp hàn thố)

 

Ước gì tôi muốn được như Thi Phật Vương Duy, đêm đêm nhàn lão , chờ trăng dần lên, ngắm được từng cánh hoa quế rụng, nghe được  từng tiếng chim hót sảng âm vang dưới lòng khe đâu đó, mà lòng vẫn được an nhiên thầm hỏi, giờ này núi xuân ngoài xa người người chắc đang còn yên giấc ngủ  ̣(Nhân nhàn quế hoa lạc / dạ tĩnh xuân sơn không/ Nguyệt xuất kinh sơn điểu / Thời minh tại giản trung)

 

Ước gì tôi muốn được như Thi Thánh Đỗ Phủ, tháng ngày trên bước đường luân lạc, rừng phong lá đỏ, khí  núi nhạt nhòa, nhưng vẫn còn có một nơi chốn để nhớ về và mong còn có thể tìm lại được chút tình gia đình bố con anh em một thuở yêu thương, hai mùa cúc nở thuơng vườn cũ , mấy lượt thuyền neo xót nỗi ta  ̣(Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ / Cô chu nhất hệ cố viên tâm)


Vâng, ước gì tôi muốn, muốn lắm được như vậy !

PKT - Mây Tần - 04/2023

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PKT_ToLan_SanTruong.jpg

SÂN TRƯỜNG SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA

Dấu Xưa 

Kỷ Niệm Họp Mặt Thường Niên PTG-ĐTĐ San Jose 5/2018

 

Mỗi năm một lần họp mặt,
Tôi về tìm lại dấu xưa.

Lớp học, bảng đen, phấn trắng,
Sân trường, sáng nắng, chiều mưa.


Đã bao nhiễu nhương thế sự,
Đã bao vật đổi sao dời.
Vẫn còn chút tình muôn thuở,
Vẫn còn chút nghĩa một thời.


Trò xưa, đứa còn, đứa mất,
Bạn xưa, lác đác sao thưa,
Tôi xưa, tuổi già lơ láo,
Xuôi dòng năm tháng đẩy đưa.


Ngày xưa, ôi chao dấu xưa,
Thương nhau biết mấy cho vừa

 

PHỤ CHÚ : SÂN TRƯỜNG SÁNG NẮNG CHIỀU MƯA

 

(1)
Một đời lận đận bao gian khổ,
Suốt kiếp phong sương lắm đoạn trường.
Lòng đỏ khôn nguôi niềm biệt xứ,
Trời xanh khéo cợt nỗi tha phương.
Ba chìm bảy nổi còn ngơ ngác,
Chín ghét mười thương những vấn vương.
Đất khách tuổi già quay ngó lại,
Chút thân khôn dại cõi vô thường.

 

(2)
Nước chảy xuôi dòng sao chẳng vui,
Tha hương ngày tháng thả mây trôi.
Đắng cay mặn nhạt lấy làm ngọt,
Phải trái đúng sai chỉ biết cười.
Lơ láo cho yên thân giáo dở,
Ngu ngơ phó mặc phận hên xui.
U mê đến quá nửa đời lỡ,
Ôi tuổi thơ tôi những ngậm ngùi.

 

(3)
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc,
Thiên địa lô trung thục hữu tình".
Đốt đuốc tìm người người chẳng thấy,
Chong đèn hỏi sách sách làm thinh.
Tri âm hồ dễ đời dâu bể,
Tri kỷ nào đâu chốn nhục vinh.
Tháng phật ngày trời nơi xứ lạ,
Thôi đành cho hết kiếp phù sinh.

 

Lời Thêm
"Giang hà nhật hạ nhân giai trọc / Thiên địa lô trung thục hữu tình " là 2 câu thơ trong
bài ca trù “Đời Đáng Chán” của Cụ Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu, đại ý trong cõi trần gian ô
trọc này, biết có còn ai là người hữu tình.

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 

______________

Bước Vào Tuổi 90, Đôi LờI Trần Tình Cùng Xuân Quý Mão 2023

Xuân sắc vô tân cổ

U cư diệc kiến qua

Sắc Xuân không mới cũ

Tháng ngày lặng lẽ trôi

Bóng hình xưa nhạt nhòa

Nhớ con én lạc chiều xuân ấy

Thương tiếng ve ran giữa hạ nào

Phố cũ ai về cho nhắn với

Người xưa còn nhớ thuở trăng sao 

 

Hai câu đầu là hai câu cuối lấy trong bài Tuế Dạ Vịnh Hoài của Lưu Vũ Tích (772-842), mỗi năm xuân mỗi lại nhưng người mỗi ngày mỗi già để chỉ còn nhớ về chuyện đã qua không còn trở lại nữa. Nhớ lại thuở mới vào đời, giữa thời loạn, tôi đã tự chọn làm một ông giáo, luôn tự khép mình vào một khuôn phép như mọi thày cô khác để không khỏi hổ thẹn được học trò và mọi người xưng tụng là một ông Thày  ̣ Và tôi đã cố gắng giữ mình gần được như vậy cho đến ngày nay. ̣Mặc dù rất có thể đã có thiếu sót ngoài ý muốn đối với người vợ hiền một đời chung thủy và một đàn con ngoan không bao giờ biết ganh tỵ  đối với các anh chị học trò của bố  ̣ Thương lắm! Cầu chúc an vui  ̣PKT 02/15/2023

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

CẢM NGHĨ CUỐI NĂM

 

Bước vào tuổi 90 nhìn lại, còn muốn nói gì với nhau nữa  ̣

PKT 01/28/2023

 

Tuế Vãn Vịnh Hoài

Lưu Vũ Tích

 

Di niên bất đắc ý

Tân tuế hựu như hà

Niệm tích đồng du giả

Nhi kim hữu kỷ đa

Dĩ nhàn vi tự tại

Tượng thọ bổ tha đà

Xuân sắc vô tân cổ

U cư diệc kiến qua

 

Cảm Nghĩ Cuối Năm

Mây Tần - PKT

 

Năm rồi không toại ý

Năm mới rồi ra sao

Nhớ nhóm bạn ngày trước

Không biết giờ thế nào

Lấy nhàn mà vui sống

Lần lữa tháng ngày qua

Xuân sắc không cũ mới

Bóng hình xưa nhạt nhòa

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

pkt_Chinhphungam_MayTan.JPG

.

Đầu năm rất vui, mạn phép riêng gửi quí Thầy Cô và các em học sinh 2 trường PTG và ĐTĐ Cần Thơ: Tiếng Khóc Yêu Thương ngàn năm câm nín đã vỡ oà nghe được trong Chinh Phụ Ngâm Khúc của Đặng Trần Côn   ̣ Cầu chúc Yêu Thương còn mãi trong chúng ta  ̣ PKT 01/05/2023

 

(1) THIẾP Ý QUÂN TÂM THÙY ĐOẢN TRƯỜNG      (Nguyên Tác Hán Việt : Đặng Trần Côn)
 

      Lang khứ trình hề mông vũ ngoại

      Thiếp qui xứ hề tạc dạ phòng

      Qui khứ lưỡng hồi cố

      Vân thanh dữ sơn thương

      Lang cố thiếp hề Hàm Dương

      Tiêu Tương yên cách Hàm Dương thụ

      Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương Giang

      Tương cố bất tương kiến

      Thanh thanh mạch thượng tang 

      Mạch thượng tang mạch thượng tang

      Thiếp ý quân tâm thùy đoản trường

 

      Lòng Chăng Ý Thiếp Ai Sầu Hơn Ai

      (Diễn Nôm : Đoàn Thi Điểm)

 

      Chàng thì đi cõi xa mưa gió

      Thiếp lại về buồng cũ chiếu chăn

      Đoái trông thôi đã cách ngăn

      Tuôn màu mây biếc trải ngàn núi xanh

      Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại

      Bến Tiêu Tương thiếp dõi trông sang

      Khóí Tiêu Tương cách Hàm Dương 

      Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng

      Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy

      Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

      Ngàn dâu xanh ngát một màu

      Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai

 

     Lòng Chàng Ý Thiếp Ai Sầu Hơn Ai

     (Mây Tần - PKT)

 

     Chàng ra ngoài biên ải

     Thiếp trở gót phòng the

      Mây biếc đưa chàng đến

      Núi thẳm tiễn thiếp về

      Hàm  Dương còn ngoảnh lại

      Tiêu Tương vẫn ngóng chờ 

      Cây Hàm Dương ủ rũ

      Khói Tiêu Tương bơ thờ

      Dõi tìm nhau không thấy

      Chỉ thấy dâu ngàn xanh

      Dâu ngàn xanh lớp lớp

      Nỡ xa nhau sao đành

 

(2) VẤN QUÂN HÀ SỞ QUI

      Nguyên Tác Hán Việt : Đặng Trần Côn

 

      Ức tích dữ quân tương biệt thì

      Liễu điều do vị chuyển hoàng ly

      Vấn quân hà nhật qui

      Quân ước đỗ quyên  đề

      Đỗ quyên dĩ trục hoàng ly lão

      Thanh liễu lâu tiền ngữ ý nhi

      Ức tí́ch dữ quân tương biệt trung

      Tuyết mai do vị thức đông phong

      Vấn quân hà nhật qui

      Quân chỉ đào hoa hồng

      Đào hoa dĩ trục đông phong khứ

      Lão mai giang thượng hựu phù dung

 

      Vấn quân hà nhật qui

      Diễn Nôm: Đoàn Thị Điểm

 

      Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu

      Hỏi ngày về ước nẻo quyên ca

      Nay quyên đã giục oanh già

      Ý Nhi lại gáy trước nhà líu lo

      Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió

      Hỏi ngày về chỉ độ đào bông

      Nay đào đã quyện gió đông

      Phù Dung lại nở bên sông bơ sờ

 

      Hỏi Chàng Ngày Nào Về

      Mây Tần - PKT

 

      Nhớ xưa vào lúc chia tay nhau

      Oanh vàng chưa hót trên cành liễu

      Hỏi chàng ngày nào về

      Chàng hẹn mùa quyên sau

      Nay đã bao mùa oanh đã già

      Liễu xanh trước lầu bầy én ríu rit lứu lo

      Nhớ xưa vào ngày chia tay nhau

      Mai trắng đầy trời đâu đợi xuân

      Hỏi chàng ngày nào về

      Chàng ước mùa đào sau

      Nay đã bao lần xuân qua đào nở

      Phù dung trên sông, sớm nở tối tàn

 

(3) TRỮ LẬP KHÔNG THẾ KHẤP

      (Nguyên Tác Hán Việt : Đặng Trần Côn)

 

      Dữ ngã ước hà sở

      Nãi ước Lũng Tây Sầm

      Nhật trung hề bất lai

      Tru diệp đâu ngã trâm

      Trữ lập không thế khấp

      Hoang thôn huyên ngọ cầm

      Dữ quân uớc hà sở

      Nãi ước Hán Dương kiều

      Nhật vãn hề bất lai

      Cốc phong xuy ngã bào

      Trữ lập không thế khấp

      Hàn giang khởi mộ trào

 

     Trữ Lập Không Thế Khấp

      Diễn Nôm : Đoàn Thị Điểm

 

      Hẹn cùng ta Lũng Tây Nham ấy

      Sớm đã trông nào thấy hơi tăm

      Ngập ngừng lá rụng cành trâm

      Đứng trông nghe dậy tiếng cầm xôn xao

      Hẹn nơi nao Hán Dương cầu nọ

      Chiều lại tìm nào có tiêu hao

      Ngập ngừng gió thổi chéo bào

      Bãi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông

 

     Đứng Đợi Âm Thầm Khóc

     (Mây Tần - PKT)

 

     Cùng thiếp đã ước hẹn

     Găp nhau đồi Lũng Tây

     Nửa ngày chờ không thấy

     Lá rụng vướng trâm cài

     Đứng đợi âm thầm khóc

     Xóm vắng chim gọi ai

     Cùng chàng đã ước hẹn

     Găp nhau cầu Hán Dương

     Hết ngày người không thấy

     Gió tung vạt áo bay

     Đứng đợi âm thầm khóc

     Triều ngập lạnh sông dài

    

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Gửi Người Yêu Dấu - Mây Tần

Đầu năm 2023, đã vào tuổi 89, đọc lại một bài thơ cũ, sông Tương một dải bơ thờ 

Tình riêng không khỏi ngậm ngùi, mong được rộng lượng thông cảm  ̣ PKT 01/03/2023

 

Gửi Người Yêu Dấu

Mây Tần - PKT 

 

Cuối đời năm tháng chơi vơi

Nổi chìm thân phận ven trời buồn vui

Trường Giang lớp lớp sóng vùi

Tầm Dương đất trích ngậm ngùi vong thân

Bể dâu mấy độ bao lần

Ngẩn ngơ con Tạo xoay vần về đâu

Nhớ nhau gìn giữ cho nhau

Tình xưa nghĩa cũ nguyên màu ban sơ

Sông Tương một dải bơ thờ 

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

________________________

PKT_rehap.JPG

Rehap

Xa xứ bao năm không đếm nữa

Bể dâu mấy độ cuộc đời này

Hình xưa bóng cũ còn đâu đó

Thương nhớ đầy trời mây trắng bay

 

(PKT - Mây Tần 10/2022)

 

Phương Hà xin kính thăm sức khỏe Thầy và xin họa đoạn tứ tuyệt của Thầy:

 

          Kiếp Tha Hương

 

Quê cha chắc hẳn không về nữa

Muôn dặm xa xôi cách chốn này

Dự định hồi hương đành bỏ dở

Nhớ nhà chỉ biết dõi mây bay

                        Phương Hà

Kính Thầy 

MXT cũng như quý thầy cô VTT đều luôn nhớ đến Thầy TRÍ kính yêu...!

Hình minh hoạ Thầy đang ở một căn phòng giành cho người dưỡng lão, nước da hồng hào không nhăn nheo gì cả, cũng mừng đó thầy ạ, chứng tỏ cụ vẫn còn khỏe mạnh, vẫn minh mẫn sáng suốt như xưa : MXT xin phép hoạ lại 4 câu thơ Tứ Tuyệt của Giáo Sư toán học như sau :

 

Cõi Tạm Dung...!

 

Cõi tạm ly hương không biết nữa 

Tang điền thương hải tới nơi này 

Sống còn đất khách thân “trăm tuổi”

Mấy độ thu về tóc bạc bay...!

 

 Mai Xuân Thanh 

October 09, 2022

_______________________________

Một ngày về chốn cũ

Thầy (Phạm Khắc Trí) & Trò T2 (Từ Thọ) nói chuyện tình cũ:

 

Thầy Trí (Dallas):

 

Một ngày về chốn cũ

Lạc lõng vỉa hè xưa

Bên đường quán nước vắng

Đầy thềm nắng đong đưa

 

Thuốc lào không biết hút

Khói nào đã vắt vai

Cốc chè vối đã cạn

Nào đâu bóng hình ai

 

Xa nhau từ thu ấy

Ngày tháng những đợi chờ

Sáu chục năm cách biệt

Một đời tôi bơ vơ! 

 

 

Trò T2.  (Cảm tác trong vai của người ở lại 60 năm trước)

 

Chốn cũ thấy anh lạc bước về

Vỉa hè ngơ ngáo ngóng trông ai

Quán nước thưa người mong đón khách 

Nắng chói bên thềm chỉ bóng em

Má thắm chẳng từng quen trang điểm 

Nụ hôn đầu mòn mỏi đón tình quân 

Biết bao cốc vối đà trao khách 

Nào đón tay anh dẫu một lần 

Biết mấy Thu qua từ đêm ấy

Dõi bóng thời gian khoắc khoải chờ

Sáu mươi cuốn lịch tay lần gỡ

Cô lẻ mình em cả một đời 

T2 (California)

Họp Mặt PTGĐTĐ XXIV Hè 2022 Boston MA

Tôi Về Tìm Lại Dấu Xưa

 

Chân thành biết ơn anh chị Bác Sĩ Thái Ngọc Ẩn & Nguyễn Thị Gấm và nhóm PTGĐTĐ Boston đã không quản ngại công khó tổ chức họp mặt lần này để tiếp tục duy trì tình đồng môn nghĩa thầy trò giữa chúng ta từ mấy chục năm nay ở khắp nơi trên thế giới. ̣ Anh chị em chúng ta, tay bắt mặt mừng, đã có được mấy ngày rất vui. ̣ Trân trọng cảm tạ.  

PKT CGS PTG 1968-75

 

Tôi Về Tìm Lại Dấu Xưa

PKT 08/17/2022
 

Một trưa nắng hạ trời im gió

Tôi về thăm lại ngôi trường xưa

Thời gian ngưng đọng từng viên gạch

Trên lối đi mòn dấu nắng mưa

 

Chân bước ngỡ ngàng vào lớp cũ

Ô hay bụi phấn như còn đây

Bảng đen bục giảng bao năm trước

Phút chốc ập về nỗi nhớ đầy 

 

Dãy ghế bàn xưa loang mực tím

Gái trai cùng lứa học chung nhau

Ngày xanh lưu bút thời thơ dại

Giờ đám trò xưa nay ở đâu

 

Tha thẩn nhìn ra ngoài cổng vắng

Tưởng như lũ trẻ mải ham chơi

Chuông reo chưa muốn trở vào học

Phải phạt "công xin" mấy đứa thôi

 

Lãng đãng hồn chìm theo dĩ vãng

Tiếng người con trưởng vẳng bên tai

Ta về bố ạ kẻo trời tối

Lòng giáo tôi xưa những cảm hoài

 

Xa xứ bao năm không đếm nữa

Bể dâu mấy độ cuộc đời này

Hình xưa bóng cũ còn đâu đó

Thương nhớ đầy trời mây trắng bay

 

Tri Khac Pham

Phamid1934@gmail.com

TÌNH XƯA NGHĨA CŨ MÂY TRÔI - PKT 2022

TÌNH XƯA:  Sớm nay tiếng chim thanh trong gió xanh / Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình

                     Màu Thời Gian - Đoàn Phú Tứ

 

                     Tóc mây một món chiếc dao vàng

                     Tình nghĩa còn đây chút dở dang

                      Phận số không cho tròn nguyện ước

                      Bể dâu đành để lỡ cung đàn

                      Ba sinh hương lửa bao đời hận

                      Duyên nợ đá vàng suốt kiếp mang

                      Ngày ngắn đêm dài nơi đất khách

                      Thẫn thờ hồn gửi ánh trăng tan 

 

NGHĨA CŨ: Xót thay chút nghĩa cũ càng / Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng

                       Truyện Kiều - Nguyễn Du

 

                        Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang

                        Hồn thơ lãng đãng đỉnh non vàng

                        Trời trong mây bạc trôi lờ lững

                        Rừng đỏ lá xanh rụng ngỡ ngàng

                        Nhớ ráng nắng hồng  thời trẻ dại

                        Thương thân cò trắng kiếp lang thang

                        Cố nhân biền biệt từ thu ấy

                        Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng

 

MÂY TRÔI: Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản / Bạch vân thiên tải không du du

                    (Hạc vàng một thuở không trở lại / Mây trắng ngàn năm vẫn nổi trôi)    

                    Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu

 

                    Phố cũ nhìn lạ lẫm

                    Người về lạc bước vỉa hè quen

                    Tiếng ve sầu râm ran

 

                     Khung trời xanh tuổi dại

                     Đường xưa em nón nghiêng tóc thả

                     Hoa nắng động xôn xao

 

                     Quả bàng khô rụng khẽ

                     Nồi kê ai bếp còn đỏ lửa

                     Rượu Tầm Dương quên say

 

                     Sóng êm sau lũ dữ

                     Bèo trôi gốc nổi dạt bờ lạ

                     Ta mất nhau rồi sao?

                     

                     (MÂY TẦN  -  Một Giấc Mộng Xuân  - PKT)

 

--

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PKT_honvongphuTuyHoa.JPG

Vọng Phu Thạch 

Vương Kiến (751 - 835)

 

Vọng Phu xứ

Giang du du

Hóa vi thạch

Bất hồi đầu

Sơn đầu nhật nhật phong hòa vũ

Hành nhân quy lai thạch ứng ngữ

 

Nỗi Chờ Hóa Đá 

PKT - Mây Tần

 

Đứng ngóng chồng 

Sông mênh mông

Hóa thành đá

Vẫn một lòng

Đầu non mưa gió ngàn năm đợi

Người về nghe được đá khóc không ?

 

Nỗi Chờ Hóa Đá từ cảm hứng một bài thơ xưa, bài Vọng Phu Thạch của Vương Kiến đời Đường, trong một chuyến đi khoảng đầu thập niên 2000, được vợ chồng người con trưởng dẫn về, trên đường từ Quy Nhơn vào Nha Trang, khi xe chạy ngang qua núi Vọng Phu ở Tuy Hòa. 

 

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Nhớ Nhau Qua Mấy Vần Thơ Cũ

(PKT 05/22/2022)

_______________________

̀Ý Thu

Mây Tần - PKT

 

Mỗi độ chuyển mùa dạ xốn xang

Hồn thơ lãng đãng đỉnh non vàng

Trời trong mây bạc trôi lờ lững

Rừng biếc lá xanh rụng ngỡ ngàng

Nhớ ráng nắng hồng chiều lạc lõng

Thương con cò trắng tối lang thang

Cố nhân biền biệt từ thu ấy

Biết gửi về đâu nghĩa cũ càng

 

Thu Nhớ

Trầm Vân - Cảm Tác Bài Ý Thu Của PKT

 

Chuyển mùa man mác hồn thơ

Ngẩn ngơ tiếng nhạn bên hồ liễu nghiêng

Lá rơi xào xạc quanh thềm 

Mây trôi lờ lững gió mềm cánh đưa

Nhớ hồng gót nhỏ guốc khua

Áo dài cổ tích như vừa mới bay

Mỏng manh giọt nắng cuối ngày 

Lăn tròn kỷ niệm trên tay ngọc ngà 

Sông buồn sóng gợi tình xa

Con đò chở muộn chiều qua tím chiều 

Trầm Vân

 

Vô Đề

PTC - Cảm Tác  Bài Ý Thu Của PKT

 

Gặp nắng hanh hao vàng ngõ trước

Chạnh lòng nhìn sắc lá thu phai 

Người đi biền biệt phương trời ấy

Phút bỗng về đong nỗI nhớ đầy 

Ý Thu nặng trĩu tình cố cựu

Thương chút mây chiều lãng đãng bay

Buồn chi phận cảnh cò phiêu bạt

Ai nhớ ai trong kiếp sống này ?!...

PTC

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Gửi Người Yêu Dấu

Mây Tần - PKT 04/30/2022

 

Cuối đời năm tháng chơi vơi

Nổi chìm thân phận ven trời buồn vui

Trường Giang lớp lớp sóng vùi

Tầm Dương đất trích ngậm ngùi vong thân

Bể dâu mấy độ bao lần

Ngẩn ngơ con Tạo xoay vần về đâu

Nhớ nhau gìn giữ cho nhau

Tình xưa nghĩa cũ nguyên màu ban sơ

Sông Tương một dải bơ thờ  

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Dương Hồng Thủy Cảm Tác :

Đoc thơ buồn quá  thầy ơi !

Nổi trôi thân phận ven trời  phong sương

Sông Tương mấy khúc đoạn trường

Trường giang mấy vịnh,  Tầm Dương ngậm ngùi.

Tiền đường bao lớp sóng vùi

Người xưa  trò cũ vẫn gùi nghĩa nhân.

Chúc thầy sức khỏe an thân

Mặc cho con tạo xoay dần về đâu

Nhớ nhau gìn giữ cho nhau…

 

Dương hồng Thủy

02/05/2022

               Tiếng đàn xưa             

 

 

"Trước ngưỡng cửa bước vào tuổi 90 của một đời người luân lạc bên trời góc bể bơ vơ và đã những mất mát đổi đời, chữ nghiã đảo lộn, còn chăng dư âm của một tiếng đàn xưa "  ̣ PKT 03/31/2022

 

Cẩm SắtLý Thương Ẩn 813 - 858


Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

 

Đàn Gấm

PKT - Cảm Dịch 

 

Cây đàn gấm không hiểu vì sao lại có 50 dây
Mỗi dây mỗi trục lên tiếng đưa ai về một thời tuổi dại
Êm ấm như Trang Sinh, mộng sáng, thấy mình hóa bướm

Thiết tha như Vọng Đế thả hồn qua tiếng hót của con chim quyên
Thanh thoát như lệ châu vỡ trên biển Thương Hải một đêm trăng sáng
Trầm ấm như sương ngọc tỏa khói trên núi Lam Điền một ngày nắng đẹp

Xót xa tình này đương thời vô tình bỏ lỡ
Để lại cho nhau nỗi hận một đời mãi mãi còn đây

 

Còn Nghe Được Chăng Tiếng Đàn Kim Kiều Tái Hợp Sau 15 Năm Luân Lạc

Truyện Kiều - Nguyễn Du 

 

Phím đàn dìu dặt tay tiên

Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa

Khúc đâu đầm ấm dương hòa

Ấy là Hồ Điệp hay là Trang Sinh

Khúc đâu êm ái xuân tình

Ấy hồn Thục Đế hay mình Đỗ Quyên

Trong sao châu dỏ duyềnh quyên

Ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông

 

Tiếng Đàn Xưa

Mây Tần - PKT

 

Tang tịch tình tang khúc tuổi hoa,
Tơ chùng thoáng hiện bóng ngày qua.
Trang Sinh, mộng bướm, còn vương vấn,
Vọng Đế, hồn quyên, vẫn thiết tha.
Trăng bạc, biển xanh, châu lệ vỡ,
Nắng vàng, núi biếc, ngọc sương sa.
Tình xưa để lỡ, một đời hận,
Ngấn lệ thanh xuân, mãi nhạt nhòa.

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Ý thơ tha thiết u hoài

Tình thơ lưu luyến thương hoài ngàn năm

Kính Thầy 

Xin cho học trò mạo muội họa bài thơ Tiếng Đàn Xưa chan chứa tâm trạng thời hoa niên, của Thầy, của kiếp nhân sinh, của ngàn năm trước, của ngàn năm sau.

 

Tay phím vụng về lúc tuổi hoa

Cung đàn ôm ấp bóng ngày qua

Trúc Mã quê người còn vương vấn

Thanh Mai tuổi hạt có thiết tha

Một lần lỗi hẹn tim tan vỡ

Trọn kiếp ưu hoài ngấn lệ sa

Tình thơ ai nỡ gây di hận 

Hồn bướm mơ tiên khó xóa nhòa

 

Paris, đầu xuân 2022

Một ngày có tuyết

Kính Thầy

Tuấn

TL_đàn nguyet.png

Sách Vở Ích Gì Trong Thời Loạn

Vâng, thời loạn, thân phận tha hương, nếp nhà khó giữ, chữ nghĩa  đổi thay, "sách vở ích gì cho buổi ấy, áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già", nghẹn ngào gửi lại một bài thơ xưa. Thương lắm! PKT 02/18/2022

 

Xuân nhật thị gia nhi

Nguyễn Khuyến (1835 - 1909)

 

Đồi hồ mao phát tiệm tham tham
Bất giác niên đăng ngũ thập tam
Đương thế thi thư hà sở dụng
Lão lai quan đái thượng đa tàm
Loạn ly xuân sắc chân vô lại
Ưu khổ nhân tình tổng bất kham
Đối thử quang âm hà dĩ úy

Chư nhi do tự tửu ca hàm

 

Đôi Lời Với Các Con Trong Nhà 

Nguyễn Khuyến (1835 - 1909)

 

Tuổi thêm thêm được tóc râu phờ
Nay đã năm mươi có lẻ ba
Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo xiêm nghĩ lại thẹn thân già
Xuân về ngày loạn càng lơ láo
Người gặp khi cùng cũng ngất ngư
Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng
Sao con đàn hát vẫn say sưa

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PKT_Khaibutdaunam.JPG

        KHAI BÚT ĐẦU NĂM        

 

Mừng Xuân Nhâm Dần 2022

PKT 02/07/2022

 

Quang âm thấm thoắt tháng ngày qua

Tám tám tuổi đời thêm xót xa

Vò võ ven trời nơi đất khách

Lang thang xứ lạ cõi ta bà

Nếp nhà gắng giữ thương bầy trẻ

Lễ nghĩa đổi thay tủi phận già

Xuân mới đã về mừng tuổi mới

Cội mai năm cũ trổ đầy hoa?

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

         HỌA: CHÚC THẦY         

Thắm thoát thiều quang đã bước qua

Mười hai tuổi nữa chẳng đâu xa

Chúc Thầy sung sức nơi đất khách

Xứ lạ sống yui với lão bà

Con cái thành danh và chức phận

Đề huề đông đủ khỏe  thân già

Mừng Xuân xin gởi lời cầu chúc

Hạnh phúc bình yên như chậu hoa …

 

Dương hồng Thủy

08/02/2022

PKT_VTT_KQ.jpg

Thầy trò gặp nhau 17/12/2017

NEW YEAR 2022 GREETINGS

Phạm Khắc Trí, Danh Hữu, Dương Hồng Thủy

___________________________

GREETINGS FOR NEW YEAR 2022

PKT - 01/20/2022

 

Life would be too short to wake up with regrets

Love the people who treat you right

Respect the people who are not in the same boat

Believe everything happens for a reason

 

If you get a chance, take it

If it changes your life, let it 

Nobody said life would be easy

Accept it with a smile

 

We all have been gifted naturally

To hear, to see, to speak, to laugh 

For making a better world to live in

Life has an expiration date, have a nice year!

 

Danh Hữu:

Xin cảm tạ trước những lời khuyên bảo,

Đầy tính nhân văn, của các bậc hiền.

Nhưng giữa cuộc đời ít nhiều huyên náo,

Ta dẫu yên, đời há để ta yên!

 

Ta đã vào đời với lòng tin tưởng:

Mọi chuyện trên đời tương tác vần xoay.

Ta chẳng tin vào những gì định hướng,

Ta một mình, giữa cuộc sống loay hoay.

 

Đời sẽ đẹp khi ta còn mơ mộng,

Mà có gì để ta phải thương vay?

Ta vẫn sống như những ngày ta sống,

Và mỗi năm, ta lại ước điều may.

 

Danh Hữu

Paris, 19.01.2022

Dương Hồng Thủy

Trả lời bài thơ chúc Tết bằng tiếng Anh của Thầy Phạm khắc Trí

 

Chiều nay,

bật máy lên gặp bài thơ của thầy

Cũng như ngày nầy một năm trước

Em được nhận lời chúc Tết của thầy

Em thật là vô tâm

Và đang khóc mướt thầy ơi!

 

Vâng cuộc sống quá ngắn

Mỗi sáng thức dậy với nhũng niềm hối tiếc

Rằng những ngày qua mình đã sống tốt hay chưa

Chắc rằng ta có nhiều lưu luyến

Bịn rịn chia tay những đêm mưa cuối mùa!

 

Vâng ! cuộc sống của chúng ta đúng là hữu hạn

Phải sống làm sao cho xứng đáng

Vì ta là sinh vật biết khóc biết cười

Biết cãm nhận những điều hơn lẽ thiệt

Biết yêu thương tha thiết chào mời…

 

Vâng thưa thầy!

Lời căn dặn của thầy em luôn ghi nhớ

Tát cả chúng ta đều có năng khiếu bẫm sinh

Để nghe, để nhìn, để nói, để cười

Để tạo ra một thé giới có nề nếp

Để cuộc sống của chúng ta nhiều tốt dẹp

Kính chúc thầy  sức khỏe quanh năm

Gia đình an vui, hạnh phúc.

 

Dương hồng Thủy

20/01/2022

GS_LuuKhon.jpg
TL_baloon.jpg

CHÚC MỪNG GS LƯU KHÔN 92 TUỔI

 

Lúc Về Già

Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858)

 

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa

Nghĩ đâu mà lựa được cho vừa

Khó giàu đã định thời không oán

Khôn dại đành hay há dám từ 

Bể học dò nguồn cho chúng trẻ

Ngày nhàn vui chuyện với người xưa

Lâng lâng rũ sạch niềm nhân ngã

Gẫm thú phồn hoa đáng thế chưa?

 

Họa Bài Lúc Về Già 

Viết Tặng GS Lưu Khôn, Một Thời Hiệu Trưởng Phan Thanh Giản Cần Thơ

PKT 01/13/2022

 

Nhà giáo về già đâu khó ưa

Góp vui nhiều chuyện kể sao vừa

Nửa đời đứt gánh vẫn chưa ngán

Mãn kiếp ươm tơ chẳng chịu chừa (/từ).

Vẫn nhớ đầu đời nơi tỉnh lẻ

Mà thương đám trẻ thuở ngày xưa  

Còn ham tiếng gọi "thầy ơi" nhỉ

Đầu bạc cả rồi dứt nợ chưa?

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Vĩnh Biệt Phan Thanh Thư

 

Theo lịch trình tang lễ, 12/07/2021 là ngày Lễ Hoả Thiêu xác thân tứ đại Phật tử Như Nguyệt Phan Thanh Thư ở Rockville Maryland, xa xôi không về được, các bạn và học trò của anh xin được cùng với chị Thư và tang quyến, thắp nén tâm hương đưa tiễn anh đây ̣ Ngàn thu vĩnh biệt Phan Thanh Thư!

PKT_dapnhan.png
PKT_Sông tuyết.png
PKT_TL_88thBDCard.png
PKT_ToLan_ThuCa.png

THU CA

 

"Sáng mát trong như sáng năm xưa / Gió thổi mùa thu hương cốm mới / Tôi nhớ những ngày thu đã xa / Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội / Người ra đi đầu không ngoảnh lại / Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" (Nguyễn Đình Thi)

 

Thu Ca - Vài Đoản Khúc Rời

Mây Tần - PKT

 

Gió bấc tiễn mây bạc 

Sông dài độ khách xa

Hồn thả theo lá rụng

Đâu nghe trời thu ca

 

Gió từ đâu thổi đến

Đưa tiễn bầy nhạn bay

Sáng sớm vào đình vắng

Thầm thì bên gối ai

 

Đất khách đếm ngày tháng

Hành trình không định kỳ

Sao đi mà chẳng đợi

Đến trước nhau làm chi

 

Đêm về nghe lá rụng

Gió lộng suốt canh dài

Sáng lấy gương soi mặt

Nhìn nhau mà tưởng ai

 

Nắng chênh chiều ngõ vắng

Tâm sự những vơi đầy

Lối cũ cỏ hoang ṃọc

Lúa chín vàng lắt lay

 

Thuyền đêm neo bến lạ

Sương khói phủ mịt mờ

Sóng nổi sầu cổ độ

Một trời thu bơ vơ  

 

Chú Thích:  Thu Ca - Vài Đoản Khúc Rời  tình ý từ các bài thơ xưa trong Đường Thi : (1) Phần Thượng Kinh Thu - Tô Đính ,(2) Thu Phong Dẫn - Lưu Vũ Tích , (3) Thục Đạo Hậu Kỳ - Trương Thuyết, (4) Thu Triêu Lãm Kính - Tiết Tắc, (5) Thu Nhật - Cảnh Vi, (6) Thu Nhật Hồ Thượng - Tiết Oánh

 

Bắc Phong xuy bạch vân / Vạn lý độ Hà Phần /

Tâm tự phùng dao lạc / Thu thanh bất khả văn 

 

Hà xứ thu phong chí / Tiêu tiêu tống nhạn quần /

Triêu lai nhập đình thụ / Cô khách tối tiên văn

 

Khách tâm tranh nhật nguyệt / Lai vãng dự kỳ trình /

Thu phong bất tương đãi / Tiên chí Lạc Dương thành

 

Khách tâm kinh lạc mộc / Dạ tọa thính thu phong /

Triêu nhật khan dung mấn / Sinh nhai tại kính trung

 

Phản chiếu nhập lư hạng / Ưu lai thùy cộng ngữ /

Cổ đạo thiểu nhân hành / Thu phong động hoà thử

 

Lạc nhật Ngũ Hồ du / Yên ba xứ xứ sầu /

Phù trầm thiên cổ sự / Thuỳ dữ vấn đông lưu

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 

PHƯƠNG HÀ:

 

Cảm xúc trước bài Thu Ca man mác buồn của Thầy Phạm Khắc Trí, Phương Hà xin có bài họa ( theo thể thơ 6 chữ ) sau đây gởi đến Thầy và Vườn Thơ Thẩn

 

Thu Sầu

 

Mùa thu trời mây bàng bạc

Hắt hiu ngọn gió rừng xa

Lá vàng trên cây đã rụng

Đâu còn chim chóc hòa ca

 

Nỗi buồn miên man chợt đến

Thả hồn theo áng mây bay

Ngậm ngùi nhớ thời tuổi trẻ

Bạn bè còn lại những ai ?

 

Đã qua bao ngày lại tháng

Thu đông xuân hạ luân kỳ

Thời gian không chờ không đợi

Tuổi hoa rốt cuộc còn chi ?

 

Bên thềm giọt sương rơi rụng

Lắng nghe, mất ngủ đêm dài

Héo hon đôi quầng mắt lõm

Nhìn mình mà ngỡ là ai !

 

Quẩn quanh trong căn nhà vắng

Đâu đây kỷ niệm tràn đầy

Bức tranh trên tường bám bụi

Cây đàn dây đứt lay lay

 

Cảnh quen mà như khác lạ

Chiều thu giăng mắc sương mờ

Hơi lạnh len vào cổ áo

Gục đầu suy nghĩ vu vơ

 

Phương Hà

( 24/10/2021 )

______________________

ĐÃ CÓ MỘT BÀI THƠ NHƯ VẬY

 

Vào một sáng chủ nhật năm 1951 trong một lớp học riêng luyên thi Tú Tài về tiếng Việt của Nhà Thơ Đoàn Phú Tứ ở trường Văn Lang góc chợ Hàng Da Hà nội, tôi chép lại đây theo trí nhớ của một người học trò nay đã 88 tuổi xứ lạ quê người  ̣

PKT 10/17/2021 

 

Sớm nay tiếng chim thanh trong gió xanh

Dìu vương hương thoảng ấm thoảng xuân tình 

Ngàn xưa không lạnh nữa Tần Phi

Ta lặng dâng nàng

Trời mây phảng phất nhuốm Thời gian

Màu thời gian không xanh

Màu thời gian tím ngát

Hương thời gian không nồng

Hương thời gian thanh thanh

 

Tóc mây một món chiếc dao vàng

Nghìn trùng e lệ phụng quân vương

Trăm năm tình cũ lìa không hận

Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng

Duyên trăm năm đứt đoạn

Tình một thuở còn vuơng

Hương thời gian thanh thanh

Màu thời gian tím ngát
 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

THÌ ĐI THÌ Ở

Phạm Khắc Trí, Mai Xuân Thanh, Phương Hà, Songquang, Cao Mỵ Nhân, Thái Huy, Kim Phượng

 

Ở vào ngưỡng cửa của tuổi 88, nhớ về , một thời ly loạn nhiễu nhương, bạn bè xa gần người còn người mất, tôi không ngại gửi đi  bài thơ vụng dại này, chỉ những mong được chia sẻ phần nào tấm lòng tôi đối với đời và với người mà tôi hằng qúy mến vào lúc cuối đời mà thôi   ̣Cầu chúc an lành  ̣ Thương lắm!

PKT 09/18/2021

 

Thì Đi Thì Ở

Mây Tần - PKT

 

Tuổi già ngày tháng theo nhau đi

Sinh ký tử quy chẳng hẹn kỳ 

Xứ lạ mang mang tình cố lý

Quê người đau đáu hận chia ly 

Trông vời mây nổi trôi lờ lững 

Ngoảnh lại liễu buông rủ rậm rì

Quán trọ một đời trời đã tối

Thì đi thì ở bận tâm chi

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Họa Vận: Vô Thường Sinh Tử

(Qua thơ " THÌ ĐI THÌ Ở " - PHẠM KHẮC TRÍ)

 

Lão giả an nhiên sớm muộn..."đi"

Tạ từ mệnh một tất vô kỳ...

Tử qui thất lộc mai chia cách

Sinh ký vô thường sớm biệt ly

Lãm Thúy hoa tàn cây héo úa

Chương Đài liễu rũ cỏ xanh rì

Phù sinh kiếp sống không lo lắng

Cát bụi trở về chẳng bận chi...

 

Mai Xuân Thanh

Sept. 17, 2021

Vô cùng cảm động khi đọc những dòng chia sẻ đầy tình cảm của Thầy Phạm Khắc Trí, Phương Hà xin mạn phép họa bài Thì Đi Thì Ở của Thầy:

 

Người Đi Người Ở

 

Người ở nghẹn ngào nhớ kẻ đi

Miên man kỷ niệm mỗi thời kỳ

Bạn bè trường lớp bao tan hợp

Đồng nghiệp đường đời lắm biệt ly

Nồng ấm nghĩa tình luôn khắn khít

Buồn vui tâm sự mãi rù rì

Thời gian thấm thoát, đầu phơ bạc

Ước được quay về... chẳng dễ chi!

 

Phương Hà

( 19/09/2021 )

SQ xin tiếp họa cùng Thầy PKT cho đời thanh thản

 

CHỚ NGHĨ CHI!

 

Ngày tháng trôi dần….vẫn cứ đi

Tuổi  già tiếp nối với chu kỳ

Liên miên đất mẹ còn phong tỏa 

Khốn khổ quê nhà mãi cách ly

Một thoáng tóc người màu bạc trắng

Ngàn năm nấm mộ cỏ xanh rì

Cuộc đời sự sống là sinh ký

Thì ở hay về ….chớ nghĩ chi !

 

songquang 

20210921

( Rằm trung thu)

Kính hoạ : " Thì Đi Thì Ở - Mây Tần " của Giáo Sư Thi Sĩ PHẠM KHẮC TRÍ .

       TÓC TRẮNG MÂY XA.                    

 Đang rất vui, sao nói chuyện đi

 Thầy xưa kinh sử đã cao kỳ

 Dạy trò thành đạt nhờ đoàn kết

 Khuyên bạn kiên trì chớ cách ly

 Cho dẫu trưởng niên, người vẫn khoẻ

 Càng hay lão trượng, mộng xanh rì

 Tháng năm tuổi vốn đầy sinh lực

 Khuyên nhủ đàn em chớ nản chi ...

    Los Angeles  22 - 9 - 2022

            CAO MỴ NHÂN 

THÌ ĐI THÌ Ở

Họa

 

Thì Ở níu chân nó cũng đi

Thi Đi khó sánh với chu kỳ

Thì nương cậy tạm do thời thế

Thì sống lưu cư bởi cự ly

Thì trải phong ba-bao biến đổi

Thì mang nặng nợ-lắm rầm rì

Thì Đi nay đã chừng qua đỉnh

Thì Ở tới giờ lưu luyến chi?

 

Thái Huy 22/9/21

Đường Trần

Cát bụi đường trần chuyện ở đi
Xem như là đấy buổi phân kỳ
Chia tay ắt có ngày sum họp
Gặp mặt để rồi khóc biệt ly
Trăm nhớ trao nhau lời thắm thiết
Ngàn thương xóa bỏ tiếng rầm rì
Nay còn mai mất nào ai biết
Ấm lạnh nhân tình chẳng đáng chi


Kim Phượng

 

______________

THƠ CHO EM MỘT ĐỜI YÊU DẤU

PKT - Mây Tần

 

Ai đưa em đi những sáng mưa giăng

Ai đón em về những chiều tuyết phủ

Ai ngồi bên em những đêm không ngủ

Ngắm ánh trăng vàng tan lẫn vào thu

 

Phút chốc đổi đời không còn nguồn cội 

Chiếc thân tỵ nạn không cửa không nhà

Xứ lạ quê người một bầy con dại

Xoay trở thế nào cho những ngày mai

 

Mấy chục năm rồi, giờ đây nhìn lại

Các con khôn lớn nay đã nên người

Riêng em còm cõi lưng còng tóc bạc

Vẫn còn lo chuyện mấy đứa con tôi

PKT

Phamid1934@gmail.com

Bữa Cơm Tối Gia Đình

PKT - Mây Tần

 

Những ngày đầu định cư ở USA, nhà  mướn trong vùng North Arlington Viriginia,  mới sáng tinh sương tôi đã phải tất bật ra Lee high way lấy bus cho kịp đón chuyến chuyển tiếp ở góc đường Glebe đi đến CDI (Control Data Institude) nằm trên đường Colombia Pyke để lo hoàn tất học trình một năm về computer programming  ̣Đến chiều lại phải qua Arlington Career Center, cũng nằm trên Columbia Pyke, cách mấy block đường, để theo học lớp Basic English Speaking cho người ngoại quốc cho đến tối  ̣ Về được đến nhà thì trời đã vào khuya, vợ con đều đã yên giấc ngủ  ̣

 

Mới sớm tinh sương đã phải tất bật ra Lee High Way đón bus

Để khỏi bị lỡ chuyến chuyển tiếp ở góc đường Glebe

Vào CDI ở Columbia Pyke gõ máy từng key punch card  một

Cho các programs đòi hỏi đúng luật và đúng hạn kỳ tốt nghiệp một năm sau

 

Đến chiều qua Arlington Career Center cách mấy block đường học tiếng Anh

Cho mãi đến khuya mới lấy chuyến bus chót trong ngày để về được đến nhà 

Vợ con đều đã ngủ yên cả chỉ còn mình tôi một mình ngồi ăn cơm tối muộn

Ôi đâu rồi những bữa cơm chiều nói cười vui vẻ của gia đình tôi trước đây

 

Ai đưa em đi làm những sáng mưa giăng 

Ai đón em về nhà những chiều tuyết đổ

Ai cùng với em chia xẻ gánh nặng việc nhà lo cho đàn con nhỏ dại

dù trong hoàn cảnh sinh sống ngặt nghèo hiện tại 

mỗi ngày vẫn có được những bữa cơm tối gia đình no ấm hòa thuận yên vui ?

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

.

TL_thuocLao.JPG

Khói Vắt Vai

PKT - Mây Tần

 

Một ngày về chốn cũ

Lạc lõng vỉa hè xưa

Bên đường quán nước vắng

Đầy thềm nắng đong đưa

 

Thuốc lào không biết hút

Khói nào đã vắt vai

Cốc chè vối đã cạn

Nào đâu bóng hình ai

 

Xa nhau từ thu ấy

Ngày tháng những đợi chờ

Sáu chục năm cách biệt

Một đời tôi bơ vơ!

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 

Chú Thích : Khói Vắt Vai là nhãn hiệu của một loại thuốc Lào đang được bày bán trong các quán nước lề đường ở Hà Nội năm 2016. PKT 08/27/2021

TÔI MUỐN

 

Lúc này, giữa lúc nạn dịch Covid còn đang hoành hánh lại thêm bệnh già không đi đâu được,  "tôi muốn" trong Mây Tân thực ra là "tôi ước muốn",  gửi đến nhau như một lời thăm hỏi ân cần và cầu chúc an lành mà thôi  ̣ Thương lắm! PKT 08/25/2021

 

TÔI MUỐN

PKT - Mây Tân

 

Tôi muốn được như Thi Tiên, mỗi sớm mai thức giấc, nếu lòng còn vướng muộn phiền, rút đao chém nước, nước không đứt, mượn rượu giải sầu, sầu không vơi, thì còn đó, một con thuyền nhỏ, sông nước xoã tóc rong chơi. "Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu / Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu / Nhân sinh tại thế bất xứng ý / Minh triêu tản phát lộng biên chu" (Tuyên châu Tạ Diệu Lâu Biệt Hiệu Thư Thúc Vân - Lý Bạch) 


Tôi muốn được như Thi Quỷ, trời Thu mênh mang, tơ đồng khoan nhặt, non quạnh mây ngàn lưu luyến, ngồi tựa gốc quế mơ màng không ngủ, vào mộng thần tiên nhã nhạc, cá già rồng ốm quẫy sóng múa ca, ̣sương khuya thấm áo, ướt vầng trăng lạnh đâu hay  ̣"Mộng nhập thần sơn giáo thần ấu / Lão ngư khiêu ba sấu giao vũ / Ngô chất bất miên ỷ quế thụ / Lộ cước tà phi thấp hoàn thố" (Lý Bằng Không Hầu Dẫn - Lý Hạ)  


Tôi muốn được như Thi Phật, đêm đêm nhàn lão, ngắm trăng đầu núi, thấy được từng cánh hoa quế rụng, nghe được từng tiếng chim hót sảng âm vang dưới khe sâu đâu đó, mà lòng vẫn an nhiên thầm hỏi, giờ này núi xuân ngoài xa chắc đang còn yên giấc ngủ. "Nhân nhàn quế hoa lạc / Dạ tĩnh xuân sơn không / Nguyệt xuất kinh sơn điểu / Thời minh tại giản trung" (Điểu Minh Giản - Vương Duy)

 

Tôi muốn được như Thi Thánh, ngày tháng trên bước đường lưu lạc, rừng phong lá đỏ, khí núi nhạt nhòa, sông lộng trời cao đầu sóng dữ, gió vờn mây xám cuối thôn xa nhưng vẫn còn có một nơi chốn để nhớ về, dù đã hai mùa cúc nở thuơng vườn cũ, mấy lượt thuyền neo xót nỗi ta. "Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ / Cô chu nhất hệ cố viên tâm" (Thu Hứng Kỳ Nhất - Đỗ Phủ)  ̣ 

 

Vâng, với tôi, trên bước đường tha hương lữ thứ, không chỉ hai mùa mà đã là mấy chục mùa cúc nở và không còn nhớ đã phải chuyển dịch thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần  rồi, Thương lắm!

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 

Trong thơ cổ: mấy nhà thơ gồm Lý Bạch, Lý Hạ, Vương Duy, Đỗ Phủ lần lượt được người đời xưng tụng là Thi Tiên, Thi Quỉ, Thi Phật, và Thi Thánh - (PKT)

Chia Sẻ Cùng Ai Vạn Cổ Sầu?

Để kỷ niệm 12 tháng 8 năm 1954, ngày đầu tiên nhóm Sinh Viên Đại Học Hà Nội di chuyển vào Sài Gòn. Đến nay bạn bè thân quen còn lại bao người? Riêng gửi BBH để cùng nhớ về một thời "người", "tiên", và "qủy" đã có thể chia sẻ được với nhau chung một nỗi vui buồn nhân thế?

PKT 08/21/2021

 

Chia Sẻ Cùng Ai Vạn Cổ Sầu?

PKT- Mây Tần

 

Người xưa ngồi buồn thường mượn rượu

Tôi nay chỉ biết trốn vào Thơ

Vui với trăng sao thời thơ ấu

Và những mộng mơ tuổi dại khờ

 

Người xưa thiếu tiền đổi lấy rượu

Còn có áo cừu, ngựa ngũ hoa

Còn yến tiệc mời trăm chén cạn

Còn Tương Tiến Tửu túy hoan ca

 

Đất khách tha hương đã bạc đầu

Tình thơ không biết gửi về đâu

Đêm đêm ngước hỏi vầng trăng bạc 

Chia sẻ cùng ai vạn cổ sầu?

 

Phụ Chú

 

(1) Cảm dịch bài Tương Tiến Tửu của Thi Tiên Lý Bạch (701-762):

 

Há không thấy, nước sông Hoàng Hà, đổ xuống từ trời, cuồn cuộn ra biển, có bao giờ chảy ngược trở về đâu? Lại chẳng thấy, gương cao lầu vắng, tóc trắng ngậm ngùi, sáng như tơ xanh, chiều đà tuyết trắng bạc phau! Mấy thuở đắc chí hãy vui cho thỏa, chớ để chén vàng trơ ánh trăng ngà. Trời sinh người tài có ngày dùng đến, tiền bạc tiêu hết rồi lại có mà. Phanh dê, xẻ trâu, đất trời nghiêng ngả, ba trăm chén cạn một lần cho đã. Bác Sầm ơi, anh Đan ơi, rượu vào rồi, nào mời, uống đi thôi.Tôi xin ca một khúc, hầu mọi người nghe chơi. Chiêng trống cỗ bàn đâu có thiết, tếu táo ngất ngưởng hỏi trời dài, xưa nay thánh hiền tiêu ma hết, sao còn danh tiếng mấy người say? Yến Bình Lạc Trần vương ngày trước, mười ngàn đấu rượu đãi xàm vui, quán chủ chớ ngại thiếu tiền trả, mau mua rượu quý đổ nhau say vùi. Ngựa hoa năm sắc đó, áo cừu ngàn vàng đây, gọi trẻ lấy đi đổi rượu qúy, để ta cùng nhau phá thành sầu này!

 

(Quân bất kiến, Hoàng Hà chi thủy, thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi. Hựu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ như tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng. Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Phanh dương, tể ngưu thả vi lạc. Hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, Đan Khâu sinh, Tương tiến tửu, bôi mạc đình, dữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính. Chung cổ soạn ngọc bất túc quý. đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trần Vương tích thời yến Bình Lạc, đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước. Chủ nhân hà vi ngôn thiểu  tiền, kính tu cô thủ đối quân chước. Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ ngã đồng tiêu  vạn cổ sầu!)

 

(2) Cảm dịch bài Tương Tiến Tửu của Thi Quỷ Lý Hạ (780-816)

 

Say đi thôi / Chén rượu lưu ly màu hổ phách đậm nồng / Giọt đọng trân châu hồng mời gọi / Xẻ thịt rồng, nướng chả phượng, mỡ sủi bọt ngọc sụt sùi / Màn lụa rèm thêu lộng gió / Sáo rồng thổi, trống đà nổi / Miệng hoa ca, lưng ong múa / Nhã nhạc đã trổi, hãy vui lên đi / Một thuở thanh xuân, ngày đã chiều rồi /  Ngoài trời đang cơn mưa hồng với ngàn cách hoa đào rụng rơi lả tả / Rượu nào đâu đến được cho lễ tạ trên phần mộ của Lưu Linh / Thôi thì càn khôn mờ mịt, trần gian tri kỷ mấy người / Còn với nhau đây, một cuộc say vùi tôi bác nên chăng?

 

(Lưu ly chung, hổ phách nùng / Tiểu tao tửu tích trân châu hồng / Phanh long bào phượng ngọc chỉ khấp / La vi tú mạc vi xuân phong / Xuy long địch / Kích đà cổ / Hạo xỉ ca / Tế yêu vũ / Huống thị thanh xuân nhât tương mộ / Đào hoa loạn lạc như hồng vũ / Khuyến quân chung nhật mính đinh túy / Tửu bất đáo Lưu Linh phần thượng thổ!)     

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PKT_TL_Nhớ nhau.png

CÂY ĐÀN GẤM

Cẩm Sắt

Lý Thương Ẩn (813 - 858)


Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên
Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

 

Dịch Xuôi : Cây Đàn Gấm

PKT - 08/12/2021

 

Cây đàn gấm không hiểu vì sao lại có 50 dây

Mỗi dây mỗi trục tiếng đàn khoan nhặt về một mối tình tuổi hoa đã qua

Êm dịu như Trang Sinh mộng sáng thấy mình hóa bướm

Thiết tha như Vọng Đế gửi tiếng lòng qua tiếng hót của con chim quyên

Thanh thoát như lệ châu vỡ trong một đêm trăng sáng trên biển Thương Hải

Trầm ấm như sương ngọc bốc khói một ngày nắng đẹp trên núi Lam Điền

Tình này mãi mãi vẫn còn trong ký ức

Chỉ tiếc đương thời đã vô tình để lại cho nhau một đời ôm hận mất rồi

 

Một Khúc Xuân Ca

PKT - Mây Tần

 

Đàn gấm tang tình khúc tuổi hoa,
Tơ chùng thoáng hiện bóng ngày qua.
Trang Sinh, mộng bướm, còn vương vấn,
Vọng Đế, hồn quyên, vẫn thiết tha.
Trăng bạc, biển xanh, châu lệ vỡ,
Nắng vàng, núi biếc, ngọc sương sa.
Tình xưa để lỡ, một đời hận,
Ngấn lệ thanh xuân mãi nhạt nhòa!

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

ĐÂU ÁNG MÂY TẦN

Chuyện Thầy trò với khoảng cách 60 năm

                                     . KT Đỗ Thanh Kiều ( San Antonio, Texas)

 

Thầy đón ở góc đường... Cái áo 4 túi vẫn rất thân quen như chưa hề xa cách 60 năm, tôi ôm lấy ông thầy dạy toán ngày xưa, người mà tôi đã vừa thương vừa sợ, trái tim bồi hồi xúc động chạy trở về những ngày thơ ấu, về cái thời tôi mới vừa mười bốn mười lăm tuổi...Thầy dạy môn toán tẻ nhạt khô khan, cái môn mà tôi cả nằm mê cũng không dám quên...Trung học đệ nhất cấp lần đầu tiên, tôi cũng vì những con số ấy mà đảo điên...Vậy mà bây giờ Thầy tôi làm thơ, Thầy làm thơ gởi cho đám học trò mà Thầy kiếm được email...Thầy nói, " Cuối năm nhớ Sadec và các học trò yêu quý của tôi, cầu chúc an vui..."  kèm theo là một bài thơ...

 

ĐÂU ÁNG MÂY TẦN ...

 

Người xưa trong cuộc đời luân lạc,

Còn có một nơi để nhớ về.

Tôi nay đến cuối đời trôi giạt,

Đâu áng mây Tần gửi nỗi quê?

 

*

Ngày tháng phôi pha tình cố quận,

Tóc xanh giờ đã bạc phong trần.

Còn chăng một tấm lòng thơ dại,

Ngu ngơ cười khóc chuyện phù vân?

 

*

Thôi thì đất khách lần khân,

Mà xem con Tạo xoay vần cũng vui!

         

                                                PKT

                                                                                        

Đọc bài thơ của Thầy...nhớ lúc mới mười mấy tuổi, cô học trò đệ ngũ bí toán mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ...mặc kệ X mặc kệ Y, nhẹ nhàng bay theo tiếng chim chíu chít lao xao, bay theo những vệt nắng màu hồng chen lấn trên đám lá, bay theo bay theo những áng mây Tần...Cô tôi đã pha trà mời đứa học trò cũ của chồng, Thầy của tôi tóc trắng như bông run run kéo tôi ngồi lại gần nhờ Cô chụp cho hai thầy trò vài tấm hình, trà màu hồng nồng thân tình...Thầy vẫn lắm lời và hay cười, nụ cười buồn xa vời...Tôi chợt cười một mình khi nhớ tới hồi sáng Thầy dạy cho tôi làm sao bấm Code của Apartment để mở cửa vào trong nhà; hồi sáng, chỉ với vài con số vậy mà Thầy đã lập đi lập lại mấy lần làm như tôi vẫn còn là con nhỏ lờ khờ dở toán ngày xưa thường hay bị thầy đì...Đôi mắt của Thầy ngày xưa đó tôi làm sao dám quên, đôi mắt đầy thất vọng nhìn đứa học trò chỉ lơ là mơ mộng, trong mắt của Thầy lúc ấy, tôi chỉ là một đứa không có ước mơ gì hết...

 

Thầy tôi trong cuộc đời luân lạc,

Đã gặp và yêu lũ học trò...

Mấy mươi năm lẻ cùng trôi giạt,

Tấm lòng Sư phụ vẫn chan hòa...

*

Xuân lại đến, Xuân trên xứ lạ,

Chạnh lòng sầu, lũ én xôn xao...

Xuân lại đến, Xuân về buốt giá,

Chạnh lòng thương Thầy tuổi qua mau...

*

Mây Tần khuất bóng đã lâu,

Sao Thầy còn đợi cho sầu khôn nguôi !!!

                                                          T.K.

                                                     

Bên ngoài, vầng trăng tròn...nhớ năm đó, vui lắm...Tuy đã lên đệ ngũ và được mặc áo dài tôi vẫn chưa phân biệt rõ sự giới hạn giữa nam và nữ, đối với đám bạn trai chung lớp từ hồi đệ thất còn chưa biết mắc cở, còn chưa biết cái gì gọi là khép nép...Nguyễn thanh Công và Đinh văn Nguyện ngồi ngay bàn phía sau thường nghịch ngợm dùng các ngón chân kéo vạt áo của chúng tôi đùa giởn...mấy viên giấy được vo tròn liệng tới liệng lui giờ tôi bí toán...Thời gian như chiêm bao, như một giấc mộng dài khó quên...Gặp lại nhau gần 60 năm sau,  dù tóc Thầy tóc trò bây giờ cùng bạc gần như nhau nhưng mối tình xưa như vẫn còn y nguyên...

Thầy đưa cho tôi bài vừa mới viết xong, bài " Ông Giáo Già và Khoảng Cách 60 Năm " để riêng tặng các học trò cũ 1955-1962...còn có thêm bài thơ của anh bạn cùng lớp Nguyễn tấn Vinh ở Na Uy vừa mới gởi cho Thầy...

 

ÔNG GIÁO GIÀ VÀ KHOẢNG CÁCH 60 NĂM.


Một trưa nắng hạ, trời im gió, tôi về thăm lại ngôi trường xưa.Bước vào lớp, giờ dạy toán đầu tiên, 60 năm về trước, tôi thật sự ngỡ ngàng. Lớp trống vắng, nhưng quang cảnh vẫn y như ngày nào.Bảng đen, bục giảng, bàn giáo sư, và những dãy bàn ghế gỗ mộc sơn đen. Tưởng như trước mắt, các em học trò yêu quí đã ngồi ngay ngắn, náo nức chờ đón bài giảng đầu tiên của thày. Sáu chục năm qua rồi thật sao. Tôi chìm vào trong hồi tưởng.

Thuở mới vào đời, nổi trôi đến một tỉnh nhỏ, tôi đã tin là đã tìm được chốn gửi thân cho qua thời khói lửa. Ngày ngày an phận, dạy học, tình nguyện làm ông giáo làng, đưa trẻ qua sông, bỏ mộng khoa bảng, không luyến tiếc cử nhân, tiến sĩ, kỹ sư hay bác sĩ. Thật sự, khoảng thời gian đầu, tôi đã tìm thấy ở nơi đây một không gian còn giữ  được ít nhiều " quân sư phụ ", ngày tháng miệt mài lo dạy học, hết dạy cho lớp các anh các chị, rồi lại lo đến lớp các em của mấy đứa học trò, cứ ngỡ là nếu không có mình thì tội nghiệp, chắc chúng nó không thể có được một ông thày dạy toán nào " hay " như vậy. Lại thêm, được sự quí mến của phụ huynh học sinh, ban giám hiệu, và các bạn đồng nghiệp, ông giáo tôi làm sao nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đi nơi khác được. Ôi chao, tuổi trẻ hồn nhiên, giản dị, ngây thơ thật dễ thương đến tội nghiệp của tôi!

" Bố ạ, thôi ta về, bố bước lên bục giảng cho con chụp tấm hình làm kỹ niệm".Tiếng nói của người con trưởng kéo tôi về với thực tại.

 

Một trưa nắng hạ, trời im gió,

Tôi về thăm lại ngôi trường xưa.

Thời gian như đọng từng viên gạch,

Trên lối đi mòn dấu nắng mưa.

 

*

Chân bước ngỡ ngàng vào lớp học,

Ô hay bụi phấn vẫn còn vương.

Bảng đen, bục giảng như ngày trước,

Sáu chục năm rồi, những khói sương.

 

*

Dẫy ghế, dẫy bàn đầy vết mực,

Gái trai cùng lớp học chung nhau.

Ngày xanh lưu bút còn đây đó,

Đám học trò xưa, nay ở đâu?

 

*

Ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa vắng,

Tưởng như lũ trẻ còn ham chơi.

Chuông reo đã báo, chẳng vào lớp

Phải phạt công xin mấy đứa thôi.

 

*

Đang đứng mơ màng theo cánh bướm,

Tiếng người con trưởng vẳng bên tai.
"Ta đi, bố ạ, kẻo về tối",

Lòng giáo tôi xưa nặng cảm hoài.

 

*

Xa xứ bao năm không đếm nửa,

Nửa vòng trái đất một ngày bay.

Trường xưa chốn cũ, người không thấy,

Sầu chất đong đầy, ai có hay?

                                                 PKT.

 

 

Độc sư phụ thi hữu cảm (cảm hứng từ bài thơ của thầy)

 

Thầy già, đầu bạc, tuổi tám hai

Thấm thoát thời gian đã trải dài,

Cuộc thế đã qua nhiều dâu bể

Một trời kỷ niệm chẳng phôi phai.

*

Đây trường, đây lớp của ngày xưa

Tưởng đã mờ phai dưới nắng mưa,

Cứ ngỡ quanh đây còn bụi phấn,

Ngoài sân cành phượng gió đong đưa.

*

Lưu bút ngày xanh tuổi học trò,

Một thời dĩ vãng quá xa xôi

Cái lũ học trò ngày xưa đó,

Đã theo cùng vận nước nổi trôi !

                                       N.T.V. (Na uy)

 

Trên đường về nhà ...chiều tà, ráng chiều đỏ rực phía đằng xa, lòng ngổn ngang những nắng những mưa, những năm qua...Con đường về nhà sao thấy quá xa, đường Preston gió chiều thoáng mùi hoa, lòng vấn vương những nghĩa những tình, những nhớ những thương hình bóng quê nhà...quê nhà của tôi xưa như là ở trong truyện thần tiên đã theo cùng vận nước ngã nghiêng...Tưởng đã quên, nhưng chim dù xa vẫn nhớ cành thương buội, lời làm sao nói cho hết được...

 

Tôi nhớ Thầy tôi, nhớ thiết tha

nhớ bè bạn cũ, mái trường xưa...

Một thời thơ ấu xôn xao nắng

Lòng ngỡ rằng quên, dạ vẫn chưa...

*

Bảng đen bụi phấn, Thầy tôi đứng

chờ lũ học trò tung cánh bay...

Hành trang một túi Thầy tôi tặng

Tình nghĩa Thầy cho, một túi đầy...

*

Mây Tần thấp thoáng bên trời,

Xin cho tôi nhắn một lời nhớ ơn...

                                                T.K

___________________

PKT_hopmattruyenthong6875.jpg
PTG_68-75_GSPKTri.jpg

NHẤT PHIẾN BĂNG TÂM

 

Mấy năm trước đây có dịp về Cần Thơ gặp lại bạn cũ trò xưa, khoảng thời gian 1968-75, khoảng thời gian tôi được chuyển về dạy Toán ở trường Phan Thanh Giản. Buổi tối họp mặt giữa sân trường, cảm xúc vỡ oà, tôi đã vô tình phá lệ "trái tim cha mẹ, tấm lòng thầy cô là muôn đời bất khả tư nghị"  ̣ Bài Nhất Phiến Băng Tâm đã được đọc cho mọi người nghe, trong nước mắt chảy ngược vào lòng  ̣ Ôi chao xót xa  ̣ Thương lắm chút tình thầy trò của chúng tôi trong thời loạn! 

 

PKT, CGS Toán PTG 1968-1975

 

Nhất Phiến Băng Tâm
PKT - Mây Tần


Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ,
Chót thân nhà giáo vốn ngây thơ ̣
Ba chìm, bảy nổi, một đời lỡ
Vẫn khóc, vẫn cười với nắng mưa!


Xa xứ bao năm trời cách biệt,
Gió sương đất khách nói sao vừa  ̣
Trò yêu, bạn qúy, ai còn mất
Đầu bạc ngồi buồn, nhớ tuyết xưa  ̣


Em ạ, thầy em, giờ vẫn vậy,
Vẫn khờ, vẫn dại, vẫn ngây thơ  ̣
Lòng như băng tuyết trong bình ngọc,

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ!

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

 

Phụ Chú :"Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ" trích trong bài Phù Dung Lâu Tống Tân Tiệm của Vương Xương Linh : 

 

Hàn vũ liên giang dạ nhập Ngô

Bình minh tống khách Sở sơn cô

Lạc Dương thân hữu như tương vấn

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ

(Đại ý: Đêm Ngô mưa lũ đón / Sáng Sở núi buồn đưa / Bạn cũ ai thăm hỏi / Lòng quê vẫn tuyết xưa)

Ghi chú ảnh: 2 ảnh trên do CHS Đức Nguyễn gởi email từ Cần Thơ. Khung thơ dưới do Hoàng Thị Tố Lang từ Canada thực hiện

PKT_TL_Nhất phiến băng tâm.png

PHẠM KHẮC TRÍ

và các bạn thơ: Danh Hữu, Quên Đi, Mailoc, Mai Xuân Thanh, Songquang, Kim Phượng, Kim Oanh, Trần Bang Thạch

                                             TẠ TỪ          

1. Thơ Phạm Khắc Trí - Thơ tranh Tố Lang

PKT_Tạ Từ.JPG

2. Danh Hữu:

    TẠ LÒNG!

Thơ các bạn, đọc nghe … buồn quá!

Cứ như là ván đã đóng thuyền.

Như thơ xưa, vẳng quốc, quyên …

Âm u lắng đọng, cửu tuyền đón đưa!

 

Hãy vui lên, xin thưa các bác:

Luật tuần hoàn, tuổi tác là thường.

Mỗi ngày, ta bước khỏi giường,

Nhón chân nhún nhảy, soi gương mỉm cười.

 

Ta còn đây, mấy người được vậy?

Giữa cơn dịch, cảm thấy vui vui

Cớ chi, mà cứ ngậm ngùi!

Quảng lo, ta nếm vị mùi thế gian.

 

Chuyện "đời loạn", muốn toan, vào cuộc!

Còn không, thì chớ chuốc u sầu.

Tháng ngày, thời khắc vó câu

Hãy vui để hưởng, buồn đau mau già.

Danh Hữu

3. Quên Đi:

Quên Đi cũng có đôi dòng cảm xúc:

 

               Còn Đó Nỗi Buồn

 

        Kìa thế cục như in giấc mộng

 Máy huyền vi mở đóng khôn tường (*)

    Tranh bá quyền đã lắm tang thương

         Và bao kẻ lỡ đường hoạn lộ 

       Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ (*) 

    Miếng đỉnh chung đến độ tàn hơi  

       Mái trường xưa đã thấy xa vời 

 Nghiệp phấn trắng một thời cảm khái 

     Buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải 

Ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ (*) 

         Để giờ đây tóc đã bạc phơ 

   Ôn chuyện cũ niềm mơ chưa dứt.

Quên Đi

(*) trích Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều

4. Mailoc:

  NGẬM NGÙI

 

Sông nước xưa về thăm mấy độ

Mái đình làng lấp ló từ xa

Hàng cây hiu hắt dương tà

Con kinh lặng lẽ mấy nhà xưa đâu?

 

Trong nắng chiều bóng câu hư thực

Chạnh tuổi già ký ức vàng dâu

Lục bình con nước rầu rầu

Ngày đi tóc mượt giờ đây trắng đầu.

 

Đời lữ thứ cánh âu thương khó 

Tuổi già nua nhớ đó quên sau

Thời gian càng lúc càng mau

Hành trang xếp lại nhiệm màu tình thương!

         

Mailoc

       7-12-21

5. Mai Xuân Thanh:

Họa vần : Gởi Gắm Cảm Tình

 

(Qua thơ "TẠ LÒNG" - DANH HỮU)

 

Thơ gởi gắm cảm tình nhiều quá !

Đọc nghe buồn, sóng đả mạn thuyền (1)

Tình yêu thơ "khóc Đỗ Quyên"...!

Bầu trời bảng lảng huỳnh tuyền đợi đưa...!

 

Bạn hiền nên vui cơn gió mát

Luật luân hồi, tuổi hạc vô thường

Sớm mai ta dậy xuống giường

Biết mình vẫn sống soi gương tươi cười

 

Ai ngồi đây, mọi người biết vậy

Dịch đẩy lùi cảm thấy an vui

Kẻ nào lây bệnh bùi ngùi...!

Sá chi đau ốm, nếm mùi thế gian

 

Đến đây cám cảnh, xem thời cuộc

Bàn dân thiên hạ chuốc bao sầu

Tháng ngày, vó ngựa bóng câu

Cõi trần tận hưởng biết đâu không già...!?

 

Mai Xuân Thanh

July 13, 2021

(1) sóng vổ mạn thuyền

 

6. Song Quang:

CẢM NHẬN

 

Lời “ Từ tạ “ của thầy Khắc Trí

Lòng kẻ đây thấy quí thời gian…

Của ngày còn lại sắp tàn

Sống vui sống khỏe không màng lợi danh

 

Thơ Danh Hữu “ Dạ lòng “ chí phải…

“ Ta còn đây “ cảm khái niềm vui

Cớ chi mà cứ bùi ngùi

“Hãy vui tận hưởng “ cái mùi thế gian

 

Đọc” Ngậm ngùi “ thi nhân Mai Lộc

Kỷ niệm xưa , bài học trường đời

Tuổi già cứ để êm trôi 

Và vui thanh  thản quên thời già nua

 

Qua “ Liên khúc sông xưa “ Bang Thạch

Dẫu đời mình hiu quạnh chiều đông 

Tuổi già như thể qua sông

Giữa khi “ mưa rớt trên dòng thời gian “

 

Rồi lại đến “ Mông manh” Kim Phượng

Thở than tình chẳng vẹn thủy chung 

Khóc cho phận liễu vô cùng 

“Sầu đong chất ngất” …ngại ngùng dung nhan

 

Còn ta chỉ thân tàn sót lại

Giữa xứ người đâu ngại với ngần

Trời đà bắt phải phong vân 

Thì thôi vui nốt cái phần dành cho

 

songquang 

20210714

7. Kim Phượng:

Mong Manh

Ngày sáu khắc tin mong nhạn vắng
Đêm năm canh tiếng lắng chuông rền*
Câu thề sao vội chóng quên
Mong chi hẹn một thì nên đá vàng

Chẳng mấy chốc phai tàn phận liễu
Thủy chung lòng há hiểu thương đời
Sầu đong chất ngất khó vơi
Chỉ thêu nên gấm những lời trăm năm

Người hỡi chốn xa xăm có thấu
Soi gương thời khó giấu dung nhan
Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng
Nguyệt hoa thôi lại thêm buồn nguyệt hoa!*


Kim Phượng


* Trích trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều

8. Kim Oanh:

Thêm Lần Nữa

 

Nếu được thêm lần nữa
Đừng lần lữa lặng im
Hãy lắng nghe con tim
Thì thầm lời chân thật

Nếu được thêm lần nữa
Hãy chọn lựa hôm nay
Tạo hóa sẵn an bày
Chần chờ chi ngày mai

Nếu được thêm lần nữa
Giữ lấy chớ buông lơi
Đừng tìm kiếm xa vời
Hạnh phúc trong tầm với

Đời đẹp quá đi thôi!


Kim Oanh

9. Thơ Trần Bang Thạch - Thơ tranh Tố Lang

Xin góp thêm 1 tâm tình cũ với các thi nhân VTT.

       Liên khúc sông xưa

                     

tbt_TL_Lienkhucsongxua.jpg

DẤU XƯA

Tình cờ tìm được một bức ảnh cũ  (đính kèm)  chụp khoảng thời gian (1968-75)  có lẽ ở trong sân trường Phan Thanh Giản Cần Thơ gồm 4 anh em nhà giáo chúng tôi từ trái qua gồm Lễ (Dương), Trí (Phạm), Kỳ , và Kiểm. Dù trong thời loạn vẫn tin vào 4 bức tường trường học bao quanh của cha ông từ bao đời xây dựng đủ sức bảo vệ gìn giữ được tình nghĩa thầy trò cho chúng ta và con cháu  ̣ Đến nay, người còn  người mất, lòng không khỏi ngậm ngùi  ̣Xin mời đọc lại mấy vần thơ vụng trong bài Dấu Xưa - (Mây Tần bài số11 - trang 26)  ̣ Lời cầu chúc an lành  ̣Thương nhau lắm! 
PKT 07/08/2021

 FB_IMG_1574068426687.jpg

PKT_4GSPTG_DuongLe, PKT, Kỳ, Khánh.JPG
PKT_dauXua.JPG
pkt_maytan_2.JPG
PKT_MayTan_p1.png

MÂY TẦN

Phạm Khắc Trí

2016

THAY LỜI AI ĐIẾU

                                      "Tuổi già hạt lệ như sương"

                                      (Trích trong bài Khóc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến)

Lần chót gặp nhau, ở nhà Võ Hiếu Nghĩa, quận 3 Sài Gòn, tay bắt mặt mừng, rồi sau đó , 4 anh em chúng tôi, Võ Hiếu Nghiã, Võ Văn Vạn, Phạm HuyViên, Phạm KhắcTrí rủ nhau đi ăn trưa ở Quán Tràm Chim theo đề nghị̣ của Vạn, rồi kéo nhau ra Cafe Terrace ở Eden Center uống cà phê hàn huyên tiếp, theo đề nghị của Viên  ̣ Vui! Mới đó, mấy năm thôi  ̣lần lượt đến  Nghĩa, rồi mới đây  là Viên, là Vạn, 4 người còn lại mình tôi, hiện đang bị bệnh già hành hạ, hay tin bạn mất, không gượng viết nổi đôi dòng đưa tiễn  ̣Thương nhau lắm, Nghĩa ơi, Viên ơi, Vạn ơi! 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Mạch Vạn Niên & Nhật Đạo xin góp lời với Thầy Phạm Khắc Trí:

TL_MachvanNien_TamSu.png
TL_NhatDao_Tâm Sự.png

Nhắn với Lê Khánh Hoàng, trưởng nam của ÔB GS Lê Khánh Duệ:

Ngày đưa tiễn bố cháu về Cõi Phật, Chú nằm trên giường bệnh không thể có mặt cùng Mẹ cháu  ̣Nhờ Hoàng đọc lại mấy vần thơ vụng này của Chú cho Mẹ cháu.  Thương lắm  ̣ PKT 04/21/2021

Chị Tôi

 

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung"

Chị tôi mười tám tuổi lấy chồng

Sau sáu mươi năm trời tất bật

Tóc chị tôi giờ trắng như bông

 

Cùng anh gây dựng mười đứa con

Sáu dâu bốn rể những vuông tròn

Lớp lớp con cháu một tay chị

Còn đâu má đỏ với môI son

 

Thân cò chi quản gió cùng sương

Lặng lẽ theo anh mọi nẻo đường 

Những ngày ly loạn bao cơ cực

Nắm chặt tay nhau thoát nhiễu nhương

 

Lễ Bạc, lễ Vàng, lễ Kim Cương

Lễ nào đền đáp được Tình Thương

Của chị cho anh cho con cháu

Cho một đời hoa tàn sắc hương

 

Xa xôi ngày lễ không về được

Em gửi mừng chị một đóa hồng

Tưởng nghe riếng chị cười giòn giã

"Bánh khúc chị làm có ngon không"

****************************************

****************************************

Sáng nay tiết xuân một trời nắng ấm

Quan quan thư cưu lạc lõng nửa vời

Tình Nghĩa vợ chồng trăm năm đứt đoạn

Anh đã đi rồi, thương lắm chị tôi!

 

Phụ Chú : (1) Câu "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung" trích  trong bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch, "Xiêm áo như mây, người đẹp như hoa" (2) Câu "Quan quan thư cưu tại hà tri châu / yểu điệu thục nữ quâu tử hảo cầu" trích trong Kinh Thi do Khổng Tử biên soạn, " tiếng hót ríu rít của đôi chim thư cưu một sáng xuân bên bờ sông"

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

A Good Morning From Plano, Texas - PKT - 12/11/2020

 

Given current events, here is something for accepting life with a smile. Have A Nice Day! PKT 12/11/2020


LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA

PKT 12/11/2020

 

Lối cũ nhìn lạ lẫm

Người về lạc bước vỉa hè quen

Tiếng ve kêu râm ran

*

Khung trời xanh tuổi dại

Đường xưa em nón nghiêng tóc thả

Hoa năng động xôn xao

*

Quả bàng rơi động khẽ

Nồi kê ai bếp còn đỏ lửa

Ngơ ngác trước nổi chìm

 

*

Sóng êm sau lũ dữ

Phận bèo trôi giạt lạc bờ xa

Ta mất nhau rồi sao? 

 

Đính Kèm : Đường Xưa

https://www.youtube.com/watch?v=H7ARTfH3E74

PKT_Loicu.JPG
TL_HaveANiceDay.gif
TL_niceDay.gif

   CHÚC NHAU MỘT NGÀY VUI

Đêm qua thao thức lang thang vào Net. Sáng ngủ dậy ghi lại những gì còn nhớ được gửi thân quen. Life has expiration date. PKT 12/02/2020 ̣ 

 

HAVE A NICE DAY!

Source: Internet

             

Life is too short to wake up with regrets 

Love the people who treat you right

Respect the people who don't like you

Believe everything happens for a reason

 

If you get a chance, take it

If it changes your life, let it

Nobody said life would be easy

Accept it with a smile

 

We all have been gifted 

To hear, to see, to speak, to laugh 

For a better world to live 

Life has an expiration date, have a nice day!

 

CHÚC NHAU MỘT NGÀY VUI

PKT 12/02/2020

 

Cuộc sống quá ngắn để mỗi sáng thức dậy với những hối tiếc

Hãy yêu quý những người đối xử tốt với bạn

Hãy tôn trọng những người không cùng hội cùng thuyền 

Hãy tin mọi chuyện xẩy ra đều có lý do 

 

Nếu bạn có cơ hội, hãy nắm bắt lấy nó

Nếu nó thay đổi cuộc sống của bạn, hãy để cho nó tự nhiên

Không ai biết trước được tốt xấu sẽ ra sao

Định mệnh đã an bài, hãy mỉm cười đón nhận

 

Trời cho chúng ta đều có năng khiếu bẩm sinh

Biết nghe, biết nhìn, biết cười, biết nói

Hãy tận dụng các năng khiếu trời cho này

Để cuộc đời này mỗi ngày qua là một ngày vui

  

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

PHƯƠNG HÀ phỏng dịch:

Đời Với Từng Ngày Vui

 

Đời quá ngắn để mà than với tiếc

Hãy yêu thương bạn hữu tốt cùng ta

Tôn trọng người tư tưởng chẳng dung hòa

Và tìm hiểu nguyên do từng sự việc

 

Nắm bắt ngay thời cơ vừa chợt đến

Chẳng ngại ngần khi thực hiện đổi thay

Vì biết sao tốt xấu ở ngày mai

Với định mệnh an bài, cười, chấp nhận

 

Mỗi cá nhân, một khả năng thiên bẩm

Kẻ mặt này, người mặt khác trội hơn

Tận dụng đi từng ưu điểm trời ban

Để cuộc sống mỗi ngày vui tiếp diễn.

 

Phương Hà phỏng dịch

( 03/12/2020 )

______________________

Về Bài Thơ Độc Tọa Kính Đình Sơn - Lý Bạch

Độc Tọa Kính Đình Sơn

Lý Bạch (701 -762)

 

Chúng điểu cao phi tận

Cô vân độc khứ nhàn

Tương khan lưỡng bất yểm

Chỉ hữu Kính Đình san

 

Ngồi Trâm Ngâm Một Mình Ở Núi Kính Đình

PKT 11/02/2020

 

Lũ chim đã cao bay xa khuât

Một giải mây cô đơn trôi lững lờ lưng trời

Nhìn nhau mãi mà không thấy chán

Trần ai tri kỷ núi và ta

 

Chim lũ bay đi mất

Mây côi lạc giữa trời

Chỉ còn ta với núi

Giữa đất trời chơi vơi

 

Sitting Alone On Chingling Mountain

Red Pine - Poems Of The Masters

 

Flocks of birds disappear

Lone clouds wander away

Who never tires of my company

Only Chingling mountain

 

Đôi Lời Thêm: Hôm thứ bảy vừa qua 10/31/2020, nhận được email từ Paris gửi qua hỏi thăm về chuyện bầu cử ngày 11/03/2020 ở Hoa Kỳ và hỏi tôi đã định bầu cho ai chưa, Dân Chủ hay Cộng Hoà?  Nỗi mình nỗi người, thật tình đang cơn bối rối không biết phải trả lời sao thì lại nhớ đến bài Độc Tọa Kính Đình Sơn của Lý Bạch, tôi có duyên may được đọc các đây hơn 10 năm về trước, một bài ngũ ngôn tứ tuyệt của Thi Tiên, ý tứ thâm trầm, không hiểu được hết , chỉ cảm nhận được phần nào thôi. Mong được  thân quen thông cảm. Trân trọng,  PKT 11/02/2020

 

Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com

Xin góp bài thơ dịch:

Lũ chim bay khuất trời xa

Mây cô đơn bóng chiều tà lặng thinh

Mình ta với núi say tình

Cõi trần tri kỷ nép mình núi cao

TRẦM VÂN

__________________________

TL_rose.jpg

THÀNH KÍNH

CHÚC MỪNG THƯỢNG THỌ 

THẦY PHẠM KHẮC TRÍ

HẠNH PHÚC - AN KHANG - TRƯỜNG THỌ

PKT_thaycoPKT_87tuoi.jpg

Gửi "luyến thương" đôi lời vụng dại thực lòng. Đính kèm tấm ảnh vợ chồng chúng tôi được con cháu dẫn đi chơi ở Colorado Spring vừa qua. Cầu chúc an lành.

PKT 10/13/2020

 

                      Tâm Tình Sinh Nhật 87

                              PKT 10/10/2020

 

                             Đất khách bao năm trải gió sương

                             Tha hương vất vưởng những tang thương

                             Lâu ngày mất gốc quên ngưồn cội

                             Lú lẫn quê người là cố hương

                             *

                             Đen trắng đổi thay thật khó lường

                             Thị phi lẫn lộn chốn vô thường

                             Tám bảy tuổi đời quay ngó lại

                             Mừng còn giữ được chút thiên lương

                             *

                             Theo dòng sinh hóa mà vui sống

                             Trọn nghĩa trọn tình với luyến thương

                             Văng vẳng à ơi từ đất mẹ

                             Kiếp tằm đến thác vẫn tơ vương 

 

                             Tri Khac Pham
                             Phamid1934@gmail.com

                             Thầy  Tôi

                           (Xin phép Thầy cho em kính họa cho vui thầy nhé) :

                   

                             Thầy tôi từng trải gió dầm sương 

                             Đất khách mỏi mòn nghĩ lại thương

                             Thui thủi văn chương bầu với bạn

                             Một mình trằn trọc nhớ quê hương.

 

                             Nhìn đời lật lọng thật khôn lường

                             Đổi trắng thay đen chuyện lạ thường

                             Bát thập thất niên nay ngoảnh lại

                             Thầy tôi luôn vững dạ kiên lương. 

 

                             Thế sự bỏ ngoài tai để sống

                             Trọn tình tấm cám với người thương

                             Đêm đêm tưởng nhớ về quê mẹ

                             Lòng mãi ưu sầu dạ vấn vương…

 

                             Dương hồng Thủy

                             14/10/2020

                            MaiLoc góp vần cùng “Tâm Tình Sinh Nhật 87 “: 

                            Mừng Sinh Nhật Thầy Phạm Khắc Trí

                            Mái đầu tuyết trắng nhuộm phong sương

                            Bỏ nước hai lần ngập luyến thương

                            Quê Bắc-Tình Nam vời vợi nhớ

                            Ngậm ngùi thân phận kẻ tha phương

 

                            Việc đời đen trắng mãi khôn lường 

                            Vận nước lòng quê xót lạ thường

                            Lặng lẽ tháng năm đà Tám Bảy

                            Tâm ngời trí sáng giữ thiên lương.

 

                            Bên nhau tay nắm trọn con đường

                            Tình nghĩa bạn đời mãi vấn vương

                            Bên cháu bên con lòng hiếu đạo

                            Mừng người vui sống giữa tình thương!

   

                            MaiLoc 

                            10-14-2020

                           Tám bảy mùa xuân chúc mừng anh

                           Nụ cười thắp sáng nến long lanh

                           Mười ba xuân nữa còn chờ đợi

                           Ngát tiếng thơ bay, ngát nghĩa tình

 

                           Trầm Vân

 

               __________________

Lúc Về Già & Tuổi Tám Bảy Tự Trào

PKT 09/14/2020

 

Lúc Về Già

Nguyễn  Công Trứ (1778-1858)

 

Kẻ ghét song còn có kẻ ưa