TRANG

                            VĂN - ẢNH

                                                   

                              Nguyễn Như Hùng

 

Santa Clara, CA

 _________________________________

 

 

SĂN ẢNH: 

NGƯỜI SAN JOSE ĐI TÌM DÁNG THU

 

__________________________________________________ 

Ca dao thời đại:

" Trăm năm trong cõi người ta,

Những điều muốn biết, cứ vào gu-gô ( google)"

Thu năm nay, qua Canada chụp lá vàng. Google là người chỉ đường dẫn lối rất tài tình.

Trên google có hình cây lá đỏ rất đẹp (hình 1).

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Dáng Thu trên Google (Before) 

Qua bao dặm đường, bay từ tây sang đông nước Mỹ, rồi tiếp sang Ottawa, lái xe, suốt bao nhiêu giờ, tìm cây lá đỏ. Lại phải hỏi google! Google chỉ, đến nơi rồi, Hunsville! Sao không thấy?

À nó đây rồi! Đứng ngay trước mặt mà không nhận ra, vì cứ tìm màu đỏ! (BBT: Sao nghe như "Before/ After" của giải phẫu thẩm mỹ)

Cuối cùng, trước khi chia tay ra về, đứng chụp với nàng Thu Canada một tấm cho bõ công tìm kiếm!

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Nàng Thu Canada! (After)

Hình dưới đây mới chụp sáng nay (Nov 26), gần nhà, chẳng khác gì...

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nàng Thu gần nhà 

..hình google chỉ tận bên Canada:

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lại Nàng Thu Canada! 

 

"Bụt chùa nhà không thiêng"!

 

 

NNH