Hội PTGĐTĐ Vùng NEW ENGLAND PHÂN ƯU

Hội PTGĐTĐ Vùng NEW ENGLAND PHÂN ƯU

                                                                                  PHÂN ƯU

Chúng tôi  vô cùng xúc động và thương tiếc hay tin:

GS PHAN THÔNG HẢO

Cựu học sinh - Cựu Phụ Tá Giám Học PTG

Vừa từ trần ngày 13/5/2020 tại Havertown Pennsylvania.


Chúng tôi toàn thể Chs, Thân Hữu và gia đình Hội Ái Hữu Chs trường PTG & ĐTĐ vùng New England xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến .
Nguyện cầu vong linh GS Phan Thông Hảo sớm được siêu thoát về miền Cực Lạc Niết Bàn.

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Vô cùng thương tiếc khi hay tin

anh Niên Trưởng TRẦN BÁ XỬ

vừa từ trần tại Springfield ngày 11/16/2019,


Chúng tôi Hội Ái Hữu CHS trường PTG và ĐTĐ vùng New England đã mất đi một niên trưởng khả kính, một thành viên tích cực.


Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng Gia đình và
Nguyện cầu vong linh anh Trần Bá Xử được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Chúng em Hội Ái Hữu CHS trường PTG & ĐTĐ vùng  New England.
Đồng Kính Bái