Hội PTGĐTĐ Vùng NEW ENGLAND PHÂN ƯU

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Vô cùng thương tiếc khi hay tin

anh Niên Trưởng TRẦN BÁ XỬ

vừa từ trần tại Springfield ngày 11/16/2019,


Chúng tôi Hội Ái Hữu CHS trường PTG và ĐTĐ vùng New England đã mất đi một niên trưởng khả kính, một thành viên tích cực.


Chúng tôi Thành Kính Phân Ưu cùng Gia đình và
Nguyện cầu vong linh anh Trần Bá Xử được tiêu diêu nơi miền cực lạc.


Chúng em Hội Ái Hữu CHS trường PTG & ĐTĐ vùng  New England.
Đồng Kính Bái