top of page
hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
Title_sinhhoatPTGDTDNamBacCali.jpg

PTGĐTĐ BẮC CALI: CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS LÊ KIM TRINH về với Chúa May 2, 2024 tại San Jose, CA

 

LỜI CẢM TẠ từ gia đình Cố Đồng Hương Nguyễn Thị Hằng

 

PTGĐTĐ & HỘI ÁI HỮU CẦN THƠ NAM CALI PHÂN ƯU: Đồng Hương Cần Thơ LƯƠNG THỊ HẰNG  từ trần 27/3/2024 tại Nam Cali

 

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI: Thư Mời tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng TRẦN THANH ĐIỀN

 

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI Mừng Xuân Giáp Thìn 2024 TH

 

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI PHÂN ƯU: NT-ĐT TRẦN THANH ĐIỀN (1938-2024) tạ thế 13/2/2024

 

PTGĐTĐ & HỘI ÁI HỮU NAM CALI PHÂN ƯU: PTG BÙI VĂN THƯỞNG (1937-2024) từ trần 13/2/2024 tại Nam Cali

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU (PTGĐTĐ Khắp nơi & PTGĐTĐ Nam Cali): CHS NGUYỄN THỊ KIM CÚC (1944-2024) tạ thế 25/2/2024 tại Nam Cali

 

BẮC CALI: THƯ MỜI HỌP MẶT TÂN NIÊN XUÂN GIÁP THÌN 2024

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU (PTGĐTĐ Khắp nơi & PTGĐTĐ Nam Cali)Ông HOÀNG KIM LÂN từ trần 03 tháng 2, 2024 tại Santa Ana, CA 

 

HUỲNH LONG VÂN: Tiễn bạn Phan Trung Hiến

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU (PTGĐTĐ Khắp nơi & PTGĐTĐ Nam Cali): Đồng môn PHAN TRUNG HIẾN từ trần  ngày 13 tháng 01 năm 2024, tại Santa Ana, California

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Thơ Mời tham gia ZOOM V/V HỌP MẶT TẤT NIÊN 2023 & MỪNG ĐẠI THỌ 95 TUỔI GS-HT LƯU KHÔN tại San Jose, CA, của PTGĐTĐ khắp nơi trên thế giới

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU (PTGĐTĐ Khắp nơi & PTGĐTĐ Nam Cali) : GS Therese Phan Thoại Cúc được Chúa gọi về Nov.20, 2023 tại California

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Phu quân GS Phan Thoại Cúc: PHÊRÔ LÊ THANH TRÌ về Nước Chúa Nov.1, 2023 tại California

 

SINH HOẠT VĂN HÓA tại Nam Cali: GS Nguyễn Trung Quân thuyết trình đề tài: Nguyễn Du và Truyện Kiều

Thiệp Mời tham dự Buổi Thuyết Trình của GS Nguyễn Trung Quân: GIỚI THIỆU TRUYỆN KIỀU tại Viện Việt Học ngày 20 tháng 8 năm 2023

CÁO PHÓ: Hương Linh VÕ MỸ HẠNH mệnh chung 25/2/2023 tại Houston Texas - PHÂN Ưu: Đồng môn VÕ MỸ HẠNH từ trần 25/2/2023 tại Houston, Texas

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Hình ảnh ghi trực tiếp buổi ZOOM MEETING về Nữ Trung Học Đoàn Thị Điểm trước 1975

PTGĐTĐ BẮC CALI: Thơ Mời họp Zoom Jan 7, 2023 lúc 5:30 PM (Pacific time US & Canada)

 

BI LE: YOUTUBE & TƯỜNG THUẬT: Phát biểu của GS Nguyễn Trung Quân, cựu Hiệu trưởng TH Phan Thanh Giản tại RMS về cụ Phan Thanh Giản ngày 12/11/2022 tại TP San Jose

 20

PTGĐTĐ BẮC CALI: THƯ MỜI LỄ TẠ ƠN & GS Nguyễn Trung Quân RA MẮT SÁCH về Cụ Phan Thanh Giản

 

PTGĐTĐ BẮC CA PHÂN ƯU: Ông TRẦN VĂN TRIÊN tạ thế ngày 25/9/2022 tại San Jose, CA

 

PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU: GS LÊ HỒNG THU mãn phần 27/6/2022 tại Italy

PTGĐTĐ BẮC CA PHÂN ƯU: Đồng Môn NGUYỄN THỊ TÁNH tạ thế 28/6/2022 tại Mississauga, Ontario Canada

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Thông Báo & Thơ mời họp mặt qua Zoom ngày 25-6-2022 (cách thức tham gia)

 

PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU: Niên trưởng Hoài Sơn UNG NGỌC NGHĨA từ trần 3 tháng 5, 2022 tại Orange County, CA

 

PTGĐTĐ BĂC CALI PHÂN ƯU: Bào Huynh chị Lý Thu Cúc (San Jose) là ÔNG LÝ VĂN TỰ từ trần 12/4/2022 tại Georgia

 

PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU: Bà CAO THỊ LANG tạ thế 28/3/2022 tại Atlanta, GA

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: PHÂN ƯU: Đồng môn BÙI QUANG TRUNG tạ thế Feb 11, 2022 tại San Jose, CA

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Thơ mời họp mặt qua Zoom ngày 20-12-2021 (cách thức tham gia)

 

PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU: Phu Quân CHS/ĐTĐ Dư Thị Diễm Buồn: CỰU GS DƯ VĂN BIẾT mệnh chung 14 tháng 11, 2021 tại Yuba City, CA

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Phu Quân CHS/ĐTĐ Dư Thị Diễm Buồn: CỰU GS DƯ VĂN BIẾT mệnh chung 14 tháng 11, 2021 tại Yuba City, CA

PTGĐTĐ BẮC CALI PHÂN ƯU: CỰU GS DƯ VĂN BIẾT mệnh chung 14 tháng 11, 2021 tại Yuba City, CA 

 

CÁO PHÓ & PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯUÔng Nguyễn Hồng Tuyền tạ thế Nov. 4, 2021 tại Bắc California

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Phân Ưu: Bà LÊ THỊ RẠNG từ trần 10-10-2021 tại Florida

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Cáo Phó, Chia buồn: CHS TRẦN VĂN HAI, từ trần 3 tháng 9, 2021 tại Cần Thơ - NGUYỄN TRUNG NAM viết về Trần Văn Hai, vài ảnh kỷ niệm

HỘI ÁI HỮU PTGTĐĐ NAM CALI chia buồn với Tang Quyến CHS Lê Văn Nam: Bà LÊ VĂN NAM, khuê danh LÊ THỊ RẠNG từ trần 10-10-2021 tại Florida

 

CÁO PHÓ - PTGĐTĐ NAM CALI & KHẮP NƠI PHÂN ƯU: Cựu GS PTG BÙI VĂN SỚM từ trần ngày 7 tháng 9, 2021 tại California

 

LỜI CẢM TẠ từ Bà Quả phụ LÝ TÒNG TÔN, nhũ danh LÝ KIM

 

CÁO PHÓ - PTGĐTĐ & HỘI ÁI HỮU ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ NAM CALI PHÂN ƯU - KHẤP BÁO TỪ NAM CALI: PTG LÝ TÒNG TÔN mệnh chung chiều 26/6/2021 tại Nam Cali, thọ 69 tuổi

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI: Chia buồn với Tang quyến Cố Đồng Môn LÝ TÒNG TÔN, mãn phần 26/6/2021

 

HỘI ÁI HỮU CẦN THƠ & PTGTĐĐ NAM CALI chia buồn với Tang Quyế26/6n BS HOÀNG NHƯ TÙNG Cụ Bà TƯỜNG HƯNG

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Cụ Bà TƯỜNG HƯNG TIỀN NGỌC LAN tạ thế 16 tháng 6, 2021 tại Nam California

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Phân Ưu: Đồng môn HỒ VĂN TRẠNG mệnh chung 16/4/2021 tại San Jose, CA

PTGĐTĐ NAM CALI: Phân Ưu: GS VÕ VĂN VẠN từ trần 22 tháng 4 năm 2021 tại Sài Gòn, Việt Nam

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Phân Ưu: Đồng môn HỨA VĂN HÙNG mệnh chung 28/2/2021 tại San Jose, CA

 

Tuyết Phi & Trang Trọng: Bị Covid cắn, sống sót

 

PTGĐTĐ NAM CALI: PHÂN ƯU với Gia Đình Cố GS-TGT Lê Khánh Duệ

PTGĐTĐ BẮC CALI: PHÂN ƯU với Gia Đình Cố GS-TGT Lê Khánh Duệ

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Thiệp Chúc Xuân Tân Sửu

 

PHÂN ƯU: Cố vấn Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali: NT NGUYỄN MINH TRÍ từ trần Feb 3 tại Sunnydale, CA

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Đồng môn Niên trưởng LÂM QUANG THI mệnh chung 19-1-2021 tại Fremont, CA

 

CÁO PHÓ: Ông Tiêu Ngọc Tuyền tạ thế 26/12/2020 tại Yucaipa, California - PHÂN ƯU

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Đồng môn Dương Thị Giàu tạ thế 10 tháng 12, 2020 tại San Jose, CA

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Ông TỪ VĂN MINH tạ thế Nov. 14, 2020 tại Nam California

 

PTGĐTĐ NAM CALI CHIA BUỒN: GS Phêrô Đỗ Quốc Tưởng từ trần Nov 9, 2020 tại Nam Cali

 

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI phát hành ĐẶC SAN XUÂN 2020

 

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI PHÂN ƯU: Bà Quả phụ TRẦN DIỆC, nhũ danh Tô Ngọc Lan tạ thế ngày 10 tháng 8, 2020 tại Windsor, Ontario, Canada

 

CÁO PHÓ: Đồng Môn Niên Trưởng BS PHẠM VĂN HOÀNG từ trần 27/6/2020 tại Huntington Beach, CA. - PTGĐTĐ NAM CALI Phân Ưu

 

PTGĐTĐ NAM CALI CHIA BUỒN: GS-TS Nguyễn Trường Hải từ trần Jun 9, 2020 tại Nam Cali

 

CÁO PHÓ: Bà Phạm Hưng Vận nhũ danh Giang Lệ Hồng từ trần 6/6/2020 tại Milpitas, CA

PTGĐTĐ BẮC CALI chia buồn với Tang Quyến Bà Phạm Hưng Vận nhũ danh Giang Lệ Hồng từ trần 6/6/2020 tại Milpitas, CA

 

CÁO PHÓ: Bà quả phụ MÃ SANH NHƠN từ trần 5 tháng 6, 2020 tại San Jose PTGĐTĐ BẮC CALI: Phân Ưu 

 

PTGĐTĐ BẮC CALI tiễn biệt NT LÂM HỮU LỘC

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: CHS/PTG-Nhạc Sĩ CAO THANH TÙNG từ trần 16/5/2020 tại Orange County, CA

 

PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU: GS PHAN THÔNG HẢO từ trần 13/5/2020 tại Havertown, PA

 

CÁO PHÓ & HỖI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALI Phân Ưu: Phu quân CHS-DS Nguyễn Thị Thanh Vân là Ông NGUYỄN VĂN TƯỜNG tạ thế 26/4/2020 tại San Jose, CA. - Đại Gia Đình PTGĐTĐ chia buồn

 

PTGĐTĐ NAM CALI: PHÂN ƯU: Đồng Môn NGUYỄN CHÁNH HẢO về Nước Chúa 16/4/2020 tại Nam Cali

 

PTGĐTĐ BẮC CALI Mừng Thượng Thọ GS LƯU KHÔN

 

CÁO PHÓ - PHÂN ƯU: Bà Quả Phụ PHẠM VĂN NÙNG tạ thế tại Milpitas, California 10 tháng 2, 2020

 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Đồng môn TRẦN PHƯỚC TOÀN từ trần Dec 8, 2019 tại Bắc Cali

 

PTGĐTĐ BẮC CALI Phân ưu với Tang quyến đồng môn LÊ VĂN CHIỂU

CÁO PHÓ: Bà Trần Thanh Điền từ trần Nov 18, 2019 tại Santa Clara, CA

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali Phân ưu với Tang quyến Bà Trần Thanh Điền

 

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Nam Cali: PHÂN ƯU với tang quyến Đồng môn TRẦN QUỐC MẬU

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: CHS NGUYỄN VĂN HIỆP từ trần 15/9/2019 tại San Jose CA

 

Sinh hoạt Nam Cali: Thơ Mời tham dự Ra Mắt "KỶ YẾU TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO - PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ".

PTGĐTĐ BẮC CALI

 

Thông báo tin buồn: Con trai Niên Trưởng Trần Thanh Điền: TRẦN ĐIỀN LONG từ trần Apr 3 tại San Jose - Thiệp Mời Tiệc Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 

TIN BUỒn và PHÂN ƯU: Đồng môn Niên Trưởng NGUYỄN VĂN PHÁT từ trần Jan 4, 2019 tại San Jose

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Phu quân đồng môn Võ Thị Ngọc Điệp: Ông GIUSE ROBERT LÝ MỸ SUNG từ trần 3/11/2018 tại San Jose, CA 

 

PHÂN ƯU: Đồng Môn Niên Trưởng LÂM VĂN THƯƠNG từ trần 24/9/2018 tại San Jose, CA 

 

Hiền thê NT Nhạc Sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng: Nữ Sĩ Tố Oanh Nguyễn Thị Ngọc Oanh từ trần tại Cali 19/6/2018 

 

Nhạc Mẫu đồng môn Bùi Tuyết Sơn: Cụ bà quả phụ NGUYỄN DUY CHẤT từ trần 23/3/2018 tại San Jose CA

 

Các nơi chia buồn với CHS Trần Quốc Mậu: Cháu TRẦN QUANG MINH qua đời 24/2/2028 tại Toronto Canada 

 

Chia buồn với tang gia Cố GS-Niên Trưởng NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

 

Chia buồn với chị Võ Lê Thơ: Anh VÕ VĂN NGHI từ trần 25-10-2017 

 

PTGĐTĐ Khắp nơi & PTGĐTĐ Bắc Cali chia buồn với đồng môn Bùi Mỹ Hoa: Anh Patrick Hugh Morgan mất 12/10/2017 tại Seattle, WA  

 

Chia buồn: Thầy TRẦN VĂN KỲ tạ thế 11/10/2017 tại Houston, TX

 

Thiệp Chúc Tết & THƠ MỜI Họp Mặt Tân Niên Đinh Dậu 

 

PTGĐTĐ BẮC CALI CHIA BUỒN: Niên trưởngNGUYỄN ĐINH SÁCH từ trần Jan 5, 2017 tại Santa Ana CA

 

PTGĐTĐ Nam cali chia buồn cùng Gia Đình đồng môn quá cố LA QUANG 

 

Chia buồn cùng Gia Đình đồng môn quá cố NGUYỄN ĐỨC THỌ, từ trần 28-10-2016 tại Phoenix AZ 

 

THƠ MI HỌP MẶT TÂN NIÊN mừng Xuân Bính Thân 2016

 

 

NAM CALI: 

 

Mindy: THƯ MỜI tham dư buổi nói chuyện về tác phẩm của CGS/ĐTĐ PHẠM THẢO NGUYÊN: Áo dài Lemur & Bối cảnh Phong hóa và Ngày Nay 

 

Tường trình Buổi Hội Thảo về Học Giả Pétrus Ký 

 

Nam Cali tổ chức LỄ TƯỞNG NIỆM GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

 

Viện Việt Học: Thơ Mời tham dự Kỷ Niệm 150 Phan Thanh Giản tuẫn tiết 

 

THƯ CẢM TẠ của BTC Tiệc Tân Niên 

 

Youtube: Tiệc Mừng Xuân Đinh Dậu

 

Thư Chúc Tết Dinh Dậu 

 

THƠ MỜI Họp Mặt Mừng Xuân Đinh Dậu 2017 

 

Lương Liên Hoa: Video PTGĐTĐ nam Cali họp mặt Tân Niên Bính Thân 2016

 

Video Sinh Hoạt PTGĐTĐ Nam Cali: Bầu Ban Chấp Hành và Mừng Sinh Nhật 

 

Thông Báo khẩn: Cần thêm người ghi tên đi xe đó tham dự ĐH Arizona (Sinh hoạt California)

 

PTGĐTĐ NAM CALI: THƯ MỜI tham dư buổi nói chuyện về tác phẩm của CGS/ĐTĐ PHẠM THẢO NGUYÊN: Áo dài Lemur & Bối cảnh Phong hóa và Ngày Nay 

 

Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019 

 

CAO THỊ NGỌC ĐIỆP:Video với hình ảnh anh NGUYỄN TẤN DƯỢC và Các Bạn 

 

Chia buồn với Tang Quyến Niên Trưởng Cựu Đại Tá NGUYỄN VĂN KINH

 

Chia buồn với Tang Quyến Cố GS NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

 

Chia buồn với đồng môn Võ Lê Thơ: Anh VÕ VĂN NGHI tạ thế 25/10/2017

 

Chia buồn: GS TRẦN VĂN KỲ từ trần tại Houson 11/10/2017 

 

Chia buồn với niên trưởng Bùi Thị Ngọc & Bùi Thị Nữ: Cháu Emile Nguyễn Trung Hiếu từ trần 6/9/2017 tại Nam Cali

 

Chia buồn với đồng môn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc: Bà Nguyễn Thị Nam Hồng đã về Nước Chúa Jul 9 tại Fountain Valley CA

 

Chia buồn với anh chị Châu Minh Hoàng: Cụ bà CHÂU THỊ BẢY từ trần tại San Jose CA 15/5/2017 -

 

Chia buồn với Trang Gia Cố GS Mạc Kỉnh Trung

 

Chia buồn với Tang Gia GS PHẠM HOÀNG HỘ từ trần 29/1/2017

 

Thông Báo & Chia Buồn: PTG ĐỖ QUỐC GIA từ trần 4 Jan 2017 tại Nam Cali

 

Chia buồn cùng Gia Đình CHS PTG LA QUANG

Phân ưu với tang quyến cố đồng môn NGUYỄN ĐỨC THỌ

 

Phân ưu với Tang Quyến Cố GS PHAN LƯƠNG NHÂN, mệnh chung 24/6/2016 tại Seal Beach CA -

 

Phân ưu với tang quyến cố đồng môn niên trưởng ĐƯỜNG QUAN AN mất tại Westminster, CA Dec. 19, 2015 

 

Phân ưu với tang quyến Cố Phóng Viên MAI HÒA

 

Phân Ưu với Tang Gia Cố Niên Trưởn NGUYỄN VĂN NHIỀU

 

PTGĐTĐ BẮC CALI: Chia buồn với Tang Gia Bà Quả Phụ HUỲNH NGỌC QUAN & Tang Gia Dr.ANDY JUENG

 

Chia buồn với GS Lý An Lộc, đồng môn Lý Tòng Tôn và Tang quyến

 

Chia buồn với Tang quyến Cố NIÊN TRƯỞNG BỦI HỮU THẾ

 

PTGĐTĐ Nam Cali chia buồn: GS TRẦN TÚ QUỲNH từ trần 27/9/2019 tại Garden Grove, California -

 

Đồng Môn NGUYỄN TẤN DƯỢC từ trần 28/9/2018 tại California 

 

Đồng môn ĐỖ QUỐC BỬU tạ thế ngày 27/12/2017 tại Long Beach CA

 

 

Châu Minh Hoàng: Video ĐH III - San Jose, CA 1999 - Video PICNIC HÈ LIÊN TRƯỜNG Bắc California

 

 

Châu Minh Hoàng: Vĩnh biệt bạn hiền NGUYỄN HỮU TRÍ

Sinh hoạt California: Aloha Summer Party, 2013

bottom of page