hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
Title_sinhhoatPTGDTDNamBacCali.jpg
PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG
TL_OpeningFlowers.gif

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc hay tin: 

NIÊN TRƯỞNG

HOÀI SƠN - UNG NGỌC NGHĨA

Cựu học sinh PTG thập niên 1940

 

Sinh năm 1923

 Từ trần ngày 3 tháng 5, 2022 tại Orange County, California

 

  Hưởng Đại Thọ 99 Tuổi

 

Trước tin buồn lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt quý vị Giáo Sư, Nhân viên, Cựu học sinh và Thân Hữu hai Trường Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Nam California.


 Xin thành kính chia buồn cùng quý Tang Quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Phật tử UNG NGỌC NGHĨA sớm được vãng sanh Phật Quốc. 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. HỘI ÁI HỮU CHS PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

 

MINDY HÀ  

 

 TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

 

 GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) - GS. DƯƠNG VĂN GIA -   GS. LÝ AN LỘC   

 

CÙNG TẤT CẢ QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN 

- NAM CALIFORNIA -

PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG
TL_LuHuong_nhang.jpg

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California

vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin: Bào huynh của chị Lý Thu Cúc Hội Phó Ngoại vụ Hội Ái Hữu cựu học sinh PTG-ĐTĐ Bắc California là

 

              Ông  Lý Văn TỰ

                     Cựu Sĩ Quan Hải Quân Quân lực VNCH

               Sinh ngày 27 tháng 9 năm 1948 tại Sài Gòn Việt Nam

               Mệnh chung lúc  Ngày 12 Tháng 4 Năm 2022 

                    (Nhằm ngày 12 tháng 03 năm Nhâm Dần) 

                       Tại Georgia, USA

 

                   Hưởng Thọ 74 Tuổi

                                  

Tang Lễ sẽ được tổ chức tại Georgia USA vào ngày thứ ba 19 tháng 4, 2022      Vì ḍịch Covid nên tang lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi gia đình 

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

Kính gởi lời chia buồn cùng phu nhân ông Lý Văn TỰ,

chị Lý Thu Cúc và tang quyến

 

Thành kính nguyện cầu Hương Linh ông Lý Văn TỰ, sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.

         

       THÀNH KÍNH PHÂN ƯU        

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG

Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự ra đi bất ngờ của 

Hiền thê Đồng môn Trịnh Cẩm Văn là: 

 

Bà CAO THỊ LANG

Pháp danh SÁNG NGỌC

 

Sinh năm 1946 – Bính Tuất, tại Huyện Cai Lậy, Mỹ Tho, Việt Nam.

Tạ thế: lúc 12.10 pm, ngày 28-3-2022, tại Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ:  76 tuổi

 

Chúng tôi xin thay mặt các Giáo Sư, Nhân viên, các cựu học sinh của Đại Gia đình hai Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California.

 

Chân thành chia buồn cùng Đồng môn Trịnh Cẩm Văn cùng toàn thể Tang quyến, trước sự mất mát và nỗi buồn quá lớn lao này.

 

Nguyện cầu Hương Linh Phật tử SÁNG NGỌC - CAO THỊ LANG sớm được Chư Phật - Chư Bồ Tát tiếp dẫn về Cõi Niết Bàn.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

TM. HỘI ÁI HỮU CHS PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

MINDY HÀ 

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

 GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA -   GS. LÝ AN LỘC

  

-   CÙNG TẤT CẢ QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN tại NAM CALIFORNIA.

__________

PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được  hung tin: 

Cựu học sinh PTG-ĐTĐ là

BÙI QUANG TRUNG

   Cựu Thiếu Úy Cảnh Sát Quốc Gia VNCH

 Sinh năm 1951 tại Cần Thơ Việt Nam

         Đã mệnh chung lúc 10 giờ 45 sáng, Ngày 11 Tháng 2 Năm 2022 

        Nhằm ngày 11 tháng 01 năm Nhâm Dần 

          Tại San Jose, California

 

            Hưởng Thọ 71 Tuổi

                                  

                   Vì ḍịch Covid nên tang lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi gia đình 

Không có sự thăm viếng của Hội Ái Hữu PTG/ĐTĐ Bắc California

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

 

Kính gởi lời chia buồn cùng phu nhân đồng môn BÙI QUANG TRUNG và tang quyến

 

 

Thành kính nguyện cầu Hương Linh  đồng môn BÙI QUANG TRUNG, 

                  sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.

         

         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU         

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và xúc động trước sự ra đi bất ngờ của

Phu Quân Đồng Môn - Nhà văn Dư Thị Diễm Buồn, là:

 

Ông DƯ VĂN BIẾT 

Cựu Giáo Sư

Cựu Quân Nhân Sư Đoàn 21 Bộ Binh

Thương Phế Binh trên chiến trường An Lộc năm 1972

 

Sanh ngày 12 tháng 6 năm 1941,  

tại Bến Tre, Việt Nam.

 

Đã tạ thế ngày 14 tháng 11 năm 2021,  

tại Yuba City, California, Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ:  81 tuổi

 

Chúng tôi xin thay mặt các Giáo Sư, Nhân viên, các cựu học sinh của Đại Gia đình hai Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California.

 

Xin chân thành chia buồn cùng Đồng Môn - Nhà văn Dư Thị Diễm Buồn cùng toàn thể Tang quyến, trước sự mất mát và nỗi buồn quá lớn lao này.

 

Tổ Quốc Ghi Ơn Người chiến sĩ QLVNCH.

 

Nguyện cầu Hương Linh của Ông DƯ VĂN BIẾT

 sớm được Vãng Sinh Miền Cực Lạc. 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

TM. HỘI ÁI HỮU CHS PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

MINDY HÀ   

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) - 

GS. DƯƠNG VĂN GIA -   GS. LÝ AN LỘC

-  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - BÙI THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN - NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIỆN HÂN - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM KHOA LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN THĂNG -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG - TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIỆN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - HUỲNH VĨNH HƯNG -  NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO -  NGUYỄN KHÁNH (San Diego) - ĐỖ THIỆN (San Diego)  -  HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG - NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG (LA QUANG) - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

CÁO PHÓ & PTGĐTĐ NAM CALIFORNIA PHÂN ƯU

caopho_NgHongTuyen.jpg
PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

 

Niên Trưởng CHS PTG  NGUYỄN HỒNG TUYỀN

Cố Vấn Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh PTG & ĐTĐ Bắc California

Cựu Đại Tá Không Quân - KĐT-KĐ YỂM CỨ 84 CẦN THƠ - SÓC TRĂNG

Cựu HLV Hoa Tiêu Trưởng Phi Hành KQ Nha Trang

Cựu Hoa Tiêu Khu Trục Phi Đoàn 516 Phi Hổ

Cựu Chỉ Huy Trưởng CC60CT/KQ Phù Cát

Cựu Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Khóa Sinh/TTHLKQ Nha Trang

 

Sinh năm 1933 tại Cần Thơ, Việt Nam.

Đã tạ thế ngày 04 tháng 11 năm 2021, (nhằm ngày 29 tháng 9 năm Tân Sữu), tại  bệnh viện Kaiser San Jose, California. 

 

Hưởng thượng thọ 88 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao này, Gia đình Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ, Nam California.

 

Thành kính chia buồn cùng Bà Nguyễn Hồng Tuyền và tang quyến, 

cùng Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ, Bắc California. 

 

Nguyện cầu Hương Linh NT CHS PTG  NGUYỄN HỒNG TUYỀN sớm được  Vãng Sinh Miền Cực Lạc.

 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. HỘI ÁI HỮU CHS PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

MINDY HÀ - TĂNG BẢO CAN - LÝ THANH NHÀN

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA -   GS. LÝ AN LỘC.

TL_LuHuong_nhang.jpg
PTGDTDNamCali_PhanƯu.JPG

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ NAM CALI

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

 

Phu Nhân của CHS LÊ VĂN NAM là : 

Bà LÊ THỊ RẠNG  

                                                       

     Sanh ngày 11 tháng 2 năm 1944, tại Việt Nam.  

Đã mệnh chung ngày 10 tháng 10 năm 2021, (nhằm ngày mùng 05 tháng 09 năm Tân Sửu).

Tại Florida City, Florida - Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ: 77 tuổi

 

Trước tin rất buồn này, chúng tôi xin thay mặt các vị Giáo Sư, cựu nhân viên và cựu học sinh hai Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California. 

 

Thành kính chia buồn cùng CHS Lê Văn Nam và toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu hương linh bà LÊ THỊ RẠNG sớm được Vãng Sinh miền Cực Lạc.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM. HỘI AH.CHS. PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, NAM CALIFORNIA.

HỘI TRƯỞNG

MINDY HÀ

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

 GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA -  GS. LÝ AN LỘC  -

- QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

 

PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - BÙI THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN - NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIỆN HÂN - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM KHOA LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN NGỌC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG - TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIỆN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - HUỲNH VĨNH HƯNG - NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO - HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG - NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG (LA QUANG) -  KIM LÝ - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

 

__________________________

CaoPho_GSBuiVanSom_Photo.JPG

IĐẠI GIA ĐÌNH PTG-ĐTĐ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC TIỄN ĐƯA 

                            GS BÙI VĂN SỚM

                  đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

CaoPho_GSBuiVanSom.png
TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được hung tin:

 

  Cụ Ông BÙI VĂN SỚM

   Pháp Danh PHỔ GIÁC

 

Nguyên Cựu Giáo Sư Trung Học PHAN THANH GIẢN - CẦN THƠ.

 

Sinh năm 1930 (Canh Ngọ), tại Bình Hồ - Hưng Yên, Việt Nam.

Đã tạ thế lúc 9 giờ 35 phút sáng, ngày 07 tháng 09 năm 2021, (nhằm ngày 01 tháng 08 năm Tân Sửu). Tại Thành phố Westminster - California, Hoa Kỳ.

 

 

  Hưởng Đại Thọ 92 tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ: 

Các cựu Giáo Sư, cựu Nhân viên, cựu học sinh Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ, Nam California.

 

- Thành kính chia buồn cùng Bà quả phụ Bùi Văn Sớm và toàn thể Tang Quyến.

 

- Nguyện cầu Hương Linh Phật tử PHỔ GIÁC - BÙI VĂN SỚM được Vãng Sinh Cực Lạc.

  

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

TM. HỘI ÁI HỮU CHS. PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM, NAM CALIFORNIA.

 

HỘI TRƯỞNG.

CHS. MINDY HÀ

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

-  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

 

PHAN THỊ THƯỞNG - BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - PHAN TRUNG HIẾN - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG THỊ HẰNG - LƯƠNG LIÊN HOA - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN THĂNG - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - HỒ HOÀNG ANH -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TỐNG KIM CHI - NGUYỄN THIỆN LONG - TRANG TRỊNH TRỌNG - TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - NGUYỆT BẠCH -  CHIÊM HỒNG VÂN - HÀ MẠCH - PHẠM MINH ÁNH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NHÃ PHƯƠNG - NGUYỄN NAM HÀ - TỪ ÁI PHƯƠNG - TRƯƠNG HỚN TRUNG - MÃ NGỌC GIAO  -  KIM LÝ  -  NGUYỄN TƯỜNG VÂN - HUỲNH HỒNG NGỌC - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU - CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

TL_LuHuong_nhang.jpg
TL_XinCamTa.png

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ:

 

- Cha Phaolô Trần Bá Hùng

- Cha Gioan Baotixita Martin Trần Chí Hiếu

- Quý Tu sĩ Nam Nữ

- Nhạc trưởng Adel của St. Mary Church cùng ca sĩ Thúy.

- Ban Điều hành tang lễ nhà thờ Sacred Heart đặc biệt là Bà.Jessica và Bà Yvonne.

- Quý quan khách, thân hữu dự thánh lễ tiễn đưa:

DS. Cao Thanh Ngọc và Nhựt.

Juanita Ecobedo - Bereavement Ministry.

Deacon H Dale Reynolds

Dr. Trần Văn Quan và Nhan.

Cộng Đoàn Người Việt tại Palmdale - Lancaster.

Ana Maria Phúc Viên, Hòa Phạm.

Melisa Green, Chris và Teresa Green.

Jacob & Kathryn Dimmitt.

Glenn Gork.

Marilyn Bell Bereavement Ministry, SHC.

Susie Hawkins-Bereavement .

Phạm Kim Long & Tường Vân.

Clinton Cody.

Dionna Fry.

Gia đình Long & Xuyến.

Anh chị Tô Ngọc Châu.

Đào Vũ & cô Tú.

Lý Tâm, Lý Tuyền, Lý Hải, Lý Sơn.

Trần Thu, Trần Binh.

Gia đình Dung Đinh.

Frank & Lisa Ricci.

Huy Nguyễn.

Hiền Nguyễn.

Cathy Trương.

Công Vương.

Ái Dương.

Tương Chu.

Jesenia Nieves, Shawn Teterr.

Anna Cruz.

Adel Domingo.

Lilianna Green và Steven Green.

Jose, Sonya Salinas.

Mr & Mrs Bud và Terry.

Mr & Mrs Châu và Angela Nguyễn.

Ông Tô Phạm Thái và Nguyệt San KBC Hải Ngoại

Ông Martini Nguyễn Thế

Bà Nina Nguyễn Ngọc Nhung và Chương Trình VNTV-Ohana, Hawai

- Nhân viên công ty Dignity Memorial

 

* Cùng quý thân hữu, quý hội đoàn:

 

- Ông Huỳnh Hữu Phúc tb. Washington, Quý GS. Trần Huy Bích, Nguyễn Trung Quân, Dương Ngọc Sum, Phạm Khắc Trí, Lê Văn Khoa, Quyên Di, Đào Đức Nhuận,

- Gia đình NS Lam Phương,

- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Nam California,

- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Bắc California,

- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Houston,

- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Canada

- Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ tại Australia

- NB Dave Nguyễn, NV Tiểu Thu, NV Hoài Niệm, TS Yên Sơn, NV Nguyễn Thị Thanh Dương,

- TS Lê Thị Kim Oanh, Ban Biên Tập Long Hồ Vĩnh Long,

- NV Nguyễn Văn Thành, Trâm Anh và Trang Ninh Hoà,

- Ông Trần Trọng Nhân và Diễn đàn Đời Sống Vui

- Ông Vương Trùng Dương và NS Chiến Sĩ Cộng Hoà,

- BS Đỗ Văn Học và Báo Thằng Mõ Nam Cali,

- NB Lê Bình và tập san Nàng Cali,

- Nhà báo An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, NB Thanh Huy

- NV Chinh Nguyên Văn Thơ Lạc Việt,

- NV Nguyễn Quang, Trần Mạnh Chi, Vi Khiêm Nguyễn Văn Liêm, Khánh Lan, Lâm Dung, Hồng Tước, Hồng Thuỷ,

Mộng Thuỷ, Hùng Ngọc và Nhân Văn Nghệ Thuật &Tiếng Thời Gian,

- NS Lê Duy Trang Web Lê Dinh,

- NS Phan Đình Minh Media Từ Cánh Đồng Mây,

- NB Nguyễn Toàn Aussie, NB Thái Hoa Chi Graphics Co.,

- NB Nguyễn Thiều Minh Trang Blog Vietnamlibrary.net,

- Nhà Thơ Cao Mỵ Nhân, NT Dương Hồng Anh, Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, NT Hồng Vũ Lan Nhi, NT Gina Nga Nguyễn,

NT Khiếu Long NT Nhược Thu, NT Ai Cầm, NV Phạm Gia Đại, Bà Hà Trúc Mai

 

- Và quý văn thi hữu, quý thân bằng quyến thuộc, quý bạn hữu gần xa đã đến thăm viếng, gởi lời thăm hỏi, phân ưu, xin lễ cầu nguyện, hiệp dâng Thánh Lễ tiễn đưa người thân yêu của chúng tôi là:

 

Thomas Lý Tòng Tôn vào ngày 2 tây tháng Bảy, năm 2021 tại Nhà Thờ Sacred Heart, Lancaster, California. Thánh lễ an táng tro cốt an nghỉ tại nghĩa trrang Good Shepherd, thành phố Huntington Beach, Nam California.

Trong lúc tang lễ còn có điều chi sơ suất, gia đình chúng tôi xin nhận được sự thông cảm và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình,

 

Bà quả phụ Lý Tòng Tôn

(Nhũ danh Lý Kim).

Caopho_LyTongTon.jpg

KHẤP BÁO:
Theo tin từ nhà văn Trần Việt Hải (Nam Cali):

Đồng Môn LÝ TÒNG TÔN
đã mệnh chung lúc 6 giờ 30 chiều 26/6/2021 tại Nam, CA.
Hưởng thọ 69 tuổi

                                       CÁO PHÓ

Trong niềm tin yêu vào Chúa Kitô Phục Sinh và cuộc sống vĩnh cửu, gia đình chúng tôi xin báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần:

 

Chồng, Cha, Ông, Anh của chúng tôi là: 

 

CHS. PTG. THOMAS LÝ TÒNG TÔN   

 

Sinh ngày 29 tháng 09 năm 1953, tại Cần Thơ, Việt Nam.

 

Đã an nghỉ trong tay Chúa

Vào lúc 7:19 giờ chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 06, năm 2021.

Tại Lancaster, California, Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ:  69 tuổi

 

Kính xin Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Thân Bằng, Quyến Thuộc hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho linh hồn Thomas sớm được huởng Nhan Thánh Chúa.

 

Tang Gia Đồng Khấp Báo:

 

Vợ: Bà Quả Phụ Kim Lý

 

Các Con – Cháu:

Trưởng Nam:  Christopher Tùng Lý và vợ Cheré Deann Lý

Thứ Nữ:  Thanh Thiên Tô Lind và các con:

Archer Alan Lind & Bryce Tate Lind

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG.

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA

 

Điện thoại liên lạc: 661-733-1257

 

______________________


 

 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

THOMAS LÝ TÒNG TÔN

29-09-53     -     26-06-2021 

 

 

Được tổ chức tại 

Nhà thờ Sacred Heart

565 W Kettering St, Lancaster, CA 93534

 

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 07, năm 2021

10am - 12:00pm: Thăm viếng và cầu nguyện

12:00pm : Thánh Lễ An Táng

Tro cốt sẽ được an nghỉ tại:

The Good Shepherd Cemetery

8301 Talbert Ave, Huntington Beach, CA 92647

 

TANG GIA ĐỒNG KHẮP BÁO

Xin miễn phúng điếu và tràng hoa.

 

Trong lúc tang gia đang bối rối, không tránh khỏi những điều sơ xuất.

Xin quý vị niệm tình tha thứ. Tang gia chân thành cảm tạ.

 

Điện thoại liên lạc: 661-733-1257 

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi bất ngờ của Phu Quân CHS. KIM LÝ (TÔ THỊ SÁU), là: 

 

CHS. PTG. THOMAS LÝ TÒNG TÔN 

 

Sinh ngày 29 tháng 09 năm 1953, tại Cần Thơ, Việt Nam.

 

Đã an nghỉ trong tay Chúa

Vào lúc 7:19 giờ chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 06, năm 2021.

Tại Lancaster, California, Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ:  69 tuổi

 

Chúng tôi xin thay mặt Hội Đồng Hương CẦN THƠ và các Giáo Sư, Nhân viên, các cựu học sinh của Đại Gia đình hai Trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California:

 

- Xin chân thành chia buồn cùng Bà quả phụ KIM LÝ (CHS. TÔ THỊ SÁU), hai cháu: TÙNG LÝ, THANH LÝ, và Giáo sư LÝ AN LỘC, CHS LÝ TÒNG TÂM, CHS LÝ THỊ KIM ĐÍNH cùng toàn thể Tang quyến, trước sự mất mát quá lớn lao này.

 

- Nguyện cầu linh hồn THOMAS LÝ TÒNG TÔN sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

TM. HỘI ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ &

HỘI CHS PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

MINDY HÀ - TĂNG BẢO CAN - LÝ THANH NHÀN

 

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

 GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) - 

GS. DƯƠNG VĂN GIA 

 

 

-  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

 

PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - BÙI THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN - NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIỆN HÂN - HUỲNH VĨNH HƯNG - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM KHOA LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN THẠC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG - TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIÊN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HOA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO - HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG - NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG (LA QUANG) - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

PhanUu_cross.jpg
TL_OpeningFlowers.gif
TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

                                                          PHÂN ƯU

 

 

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc, khi nhận được thông tin của CHS  Nguyễn Công Danh (Texas), khẩn báo tin buồn: 

 

Phu quân CGS-PTG Hà Thị Phong 

Bác sĩ HOÀNG NHƯ TÙNG

Pháp Danh: QUẢNG TRÍ  

 

 Nguyên Bác sĩ Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

 Sinh ngày 8 tháng 10 năm 1931 tại Huế, Việt Nam.

Đã từ trần lúc 3:45 ngày 14 tháng 6 năm 2021, (nhằm ngày 05 tháng 05 năm Tân Sữu), tại Houston, Texas, Hoa Kỳ.

  

 Hưởng Đại Thọ 90 Tuổi

 

 (Xin vào Trang Nhà để xem chi tiết: 

https://www.ptgdtdusa.com/new-page-sh-houston)

 

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt Hội Đồng Hương CẦN THƠ và các Giáo Sư, cựu Nhân viên và các cựu học sinh của Đại Gia đình hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California:

 

- Xin trân trọng thắp nén hương lòng cảm tạ và tri ân công đức của Bác sĩ HOÀNG NHƯ TÙNG đã ở lại chăm sóc các Thương - Bệnh Binh tại Quân - Y Viện Cần Thơ đến giờ phút cuối cùng của Chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

 

- Thành kính chia buồn cùng GS Hà Thị Phong và Quý Tang Quyến

 

- Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát sớm đưa Hương Linh Phật tử QUẢNG TRÍ - HOÀNG NHƯ TÙNG được Vãng Sinh Miền Cực Lạc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. HỘI ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ &

HỘI ÁI HỮU CHS. PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

 

CHS MINDY HÀ

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

-  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

 

PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN -NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIÊN HÂN - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA- NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM KHOA LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG-NGUYỄN THẠC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN -TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN- TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG – TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIỆN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO - HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG -  LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU -  NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG (LA QUANG) - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Chúng tôi rất xúc động và thương tiếc, khi nhận được thông tin của CHS Nguyễn Công Danh (Texas), CHS Tống Kim Chi, CHS Tăng Bảo Can, khẩn báo tin buồn: 

 

Cụ Bà TƯỜNG HƯNG

Khuê danh TIỀN NGỌC LAN

Pháp danh DIỆU HỒNG

 

Sinh quán tại Long Mỹ, Chương Thiện, Việt Nam.

 

Đã mãn phần lúc 10:48 phút tối ngày 16 tháng 6 năm 2021, (nhằm ngày 07 tháng 05 năm Tân Sửu), tại Westminster, Nam California.

 

Hưởng đại thọ 96 tuổi

 

 (Xin vào Trang Nhà để xem chi tiết: 

https://www.ptgdtdusa.com/sinh-hoat-nam-cali).

 

Tang lễ sẽ cử hành tại Peek Funeral Home. Phòng số 2.

7801 Bolsa Street, Westminster, CA 90683. Điện thoại: 714-893-3525

 

(Kính mời Gia Đình Nam Cali sẽ cùng GS.HT Nguyễn Trung Quân đến dự Tang lễ của Bác TƯỜNG HƯNG:

Lúc 1 giờ trưa thứ Sáu (ngày mai), tại Peek Funeral Home, Phòng số 2). 

 

Trước tin buồn và sự mất mát lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt Hội Đồng Hương CẦN THƠ và các Giáo Sư, các cựu học sinh của Đại Gia đình hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California:

 

Xin thành kính chia buồn cùng các anh chị em đồng hương Cần Thơ và các đồng môn PTG-ĐTĐ, cùng toàn thể Tang quyến.

 

Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát sớm tiếp dẫn Hương Linh Phật tử DIỆU HỒNG - TIỀN NGỌC LAN được Vãng Sinh về Miền Cực Lạc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

TM. HỘI ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ &

HỘI ÁI HỮU CHS. PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

CHS MINDY HÀ

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

-  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

 

PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN -NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIÊN HÂN - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA- NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM KHOA LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG-NGUYỄN THẠC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN -TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN- TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG – TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIỆN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO - HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG -  LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU -  NHÃ PHƯƠNG - HƯƠNG (LA QUANG) - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

__________________________

ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ & GIA ĐÌNH TRUNG HỌC PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM CẦN THƠ KHẮP NƠI

thành kính tiễn đưa Hương Linh Phật Tử 

 DIỆU HỒNG TIỀN NGỌC LAN

về Tây Phương Phật

______________________

Notice from Dignity Memorial, Westminster:

NGOC LAN TIEN

May 20, 1925 - June 16, 2021

Pháp Danh Diệu Hồng

Phát tang & cầu siêu - Chapter # 2: Friday June 25: 9:00 am - 11:00 am

Thăm viếng: Friday June 25: 11:00 am - 8:00 pm

Lễ di quan - An táng tại Westminster Memorial Park:

Sat Jun 26: 1:00 pm - 3:00 pm

CAOPHO_BaTuongHung.png
Mindy_phanuu.JPG

Chúng tôi đồng hương Cần Thơ và Cựu giáo sư, cựu học sinh Trung học Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ rất đau buồn và thương tiếc hay tin:

 

Cụ Bà TƯỜNG HƯNG

Khuê danh TIỀN NGỌC LAN

Pháp danh DIỆU HỒNG

tạ thế ngày 16 tháng 6 năm 2021 tại Nam California

Hưởng đại thọ 96 tuổi

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng các anh chị em đồng hương Cần Thơ và các đồng môn PTG-ĐTĐ và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu Chư Phật, Chư Bồ Tát  sớm tiếp dẩn Hương Linh phật tử Diệu Hồng về Cõi Vĩnh Hằng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ & PTGĐTĐ Nam Cali: Mindy Hà

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ & PTGĐTĐ Bắc Cali: Trần Văn Sách

TM. Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ tại Houston, Texas: Đặng Hoàng Thúy

TM.PTGĐTĐ tại Houston, Texas: Phan Thị Hụê

TL_LuHuong_nhang.jpg
namcali_PhanUu.JPG

                         Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc, khi nhận được tin buồn:  

 

 

                                              Giáo Sư VÕ VĂN VẠN

 

                                                          Bút hiệu TRẦM VÂN

 

 

                                               Sinh năm: 1940, tại: Thanh Hóa, Việt Nam.

 

                   Đã mãn phần lúc 4 giờ 15 phút chiều ngày 22 tháng 04 năm 2021 (ngày giờ VN), nhằm                    ngày 11 tháng 03 năm Tân Sửu, tại Sài Gòn - Việt Nam.

 

                                                         Hưởng thọ: 82 tuổi

 

                  Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao này. 

             Chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và cựu học sinh 2 trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California. 

 

          Xin thành kính chia buồn cùng quý Tang Quyến.

 

Kính nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư TRẦM VĂN - VÕ VĂN VẠN sớm được an nghĩ nơi cõi Vĩnh Hằng.

 

     ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU    

 

 

                                TM. HỘI ÁI HỮU CHS. PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

                                                         CHS MINDY HÀ

 

                                TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

                                     -  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN: 

Phan Thị Thưởng, Bùi Thị Ngọc, Bùi Thị Nữ, Phan Trung Hiến, Phan Thu Hương, Bùi Văn Thưởng-Thu Thủy, Lương Liên Hoa, Lương Thị Hằng, Phạm Hiển-Khoa Lisa, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Đồng-Nguyễn Thị Hợp, Rosie Võ, Lý Thanh Nhàn, Từ Thọ, Tăng Bảo Can-Thái Thị Loan, Nguyễn Ngọc Thăng, Quan Hòa, Võ Thị Minh Vân, Võ Kim Sơn, Đỗ Minh Kỳ, Hồ Hoàng Anh, Phạm Thu Thủy, Chiêm Thị Út, Nguyễn Ngọc Lập-Lương Tuyết Nga, Phan Thanh Lân, Nguyễn Hữu Khánh, Huỳnh Hưng, Trần Minh, Trang Trịnh Trọng- Trương Thị Tuyết Phi, Tống Thị Kim Chi, Nguyễn Thiện Long, Trần Thanh Duyên, Trần Thanh Hải, Nguyễn Mỹ Ngọc, Hà Mạch, Phan Văn Tánh, Hương. La Quang - Chiêm Hồng Vân, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Đặng Hiếu Nghĩa-Võ Hoa Công, Nguyễn Tấn Dược-Hà Thị Lưu, Lý Tòng Tôn-Kim Lý, Nguyễn Nam Hà, Băng Châu, Trương Hớn Trung, Phạm Minh Ánh, Cao Hữu Tài - Mindy                                     ________

Bị Covid cắn, sống sót .
            Tuyết Phi DK'69  và Trang Trọng DK'67

 

BÀI 1 

 

Các bạn,

   Định không viết, nghỉ lại, giờ thì phải viết.

      Chưa thấy ai viết , vì:

                            Bị nhẹ, có gì đáng nói đâu.

                            Bị nặng, rửa cẳng lên bàn thờ ngồi thì chắc là muốn nói cũng hổng được

                        Tụi tui, our eighth lifes are down and counting. Sống sót nên phải viết.

        Tại thời điểm này  ở US chỉ mới  có 8% vaccinated.

                        Viễn ảnh là mình phải sống với Covid khá lâu dầu muốn hay không

                         Không mong các bạn phải vác cây thánh giá như tụi tui.

                         Nhưng nếu rủi phải gánh thì mình biết chuyện gì có thể xảy ra.

        Background :

            Cả hai đứa 79yo, healthy, no medication,ideal body weight.

            Active, weight lifting, swimming non stop 1 mile/day, rain or shine.

       Diễn tiến đầu cua tai nheo:

          Bị từ đâu , làm sao mà biết ? Nó thấy mình nhưng mình không thấy nó.

          Đeo mask, social distance, hand sanitizing, the whole shebang mà cũng không khỏi.

Đầu tháng trước,triệu chứng như flu, nhiệt độ 101.

             Test positive cả hai vợ chồng

             Chờ gần 10 ngày vì nếu có thể chịu đựng ở nhà cho qua cơn thì không vào hospital choán chỗ mọi người.

 

          Thình lình pulse oxy, thường là trên 97%,  tuột  xuống còn 93%. Chưa turned blue.

       Vào ER rồi nhập viện tức tốc.

          Covid team của Kaiser run in fast track

 

    Trị liệu: the best cocktail available in the US.

  By protocol: *Ramdesyvir 400mg IV q24 for 5 days

                       *Zithromax IV full dose + Rocephin full dose for pneumonia

                 *Best of all: Mỗi  đứa nhận 200ml Covid recovered plasma.Không phải God given mà ai đó có lòng tốt tặng.

          Cứu mạng bọn tôi tức khắc là :

                        *    Massive dose of steroid.

                                Ngừa full blown exploding inflammation  ,cứu lung tissues vì nếu phổi không còn thì intubation hay ventilator sẽ  không ăn thua gì.

                                     Dexamethasone 10mg IV q12h, taper down 10 ngày.

                                     Prednisone PO dose pack cho 4 tuần

                        *Anticoagulant: Lovenox 50mg IM q12hr rồi Pradaxa 110mg  PO bid, ngừa blood clot, the worse side effect

                              Blood clot đã giết nhiều bệnh nhân Covid  apparently without any underlying problems:  MI,stroke và chết ngay tại chổ: pulmonary embolism.

                        *Kitchen sink: Zinc, Vit D3 ,Vit C...

  Chưa cần Ventilator nhưng phải thở Oxygene full blast, tới 16 l/min  qua mask

    CATscan,chest Xray tùm lum để biết tình trạng phổi ra sao. Từ chết tới bị thương ?

    Phlebotomist lấy máu 2 lần/ngày khoảng 5ml. Cả hai cánh tay black and blue.

    EKG và holster monitor 24/24,dây chạt cùng mình cựa quậy hổng được rầu lắm.

 

Năm ngày sau T.Phi xuất viện

               Ở nhà oxygen 2l/min for precaution.

               Ngày sau pulse ox 97% thì dứt.

 

Tui thì phải nấn ná thêm 10 ngày nửa, bết bát lắm.

        Bết tới đâu ?   

             Quăng gậy bất cứ lúc nào !

                 *  Đi ngang phòng 10ft , phải dùng 4 leg walker. Trước đây tụi tui là dân cử tạ , long range swimmer. Có cái gì không ổn đây.

                 * BP 90/60 đầu óc lạng quạng. Làm gì thì cứ như phản xạ chớ hổng phải như mình tính

                * Chỉ uống Ensure ,không nhai food, đã bị bronchospasm  nếu thành ,asphyxia  pneumonia sẽ chết sớm hơn

               * Oxygen full blast 16l/min. Phải xuống 5l/min mới về nhà được

          Suốt ngày đêm, code blue lia chia (hổng phải tui)  làm mình "xuống gà  "  lắm.

 

     Tại gia:

          Oxygen extractor rút Oxy từ ambience chuyền qua 50 ft tube qua nasal cannula, máy chạy lụp cụp tối ngày sáng đêm

                          Đi đâu ,cũng phải rê theo, hổng vui chút nào hết

                          Ngừa cúp điện: 4  portable cylinder oxy

 

          T. Phi đang vỗ béo con lợn , hổng ăn bả quánh sặc máu.

           Thuốc men, groceries mỗi ngày  con trai nó ghé qua thăm. Nó lo còn hơn con gái nửa.

           Thể dục, 80% pre Covid , tránh deep vein thrombosis, pulmonary embolism

      Comfortable, good mood nhưng:

            Viễn ảnh đen tối: nếu phổi đầy scar tissue không lành được thì phải mang bình Oxy suốt đời

            May quá lượng Oxy xuống còn 1 l/min

              Thử bỏ Oxy 48 h mà không sob

               Phổi đang tái hoạt động !

     Tui đang take the stance "happy-go-lucky", được tới đâu mừng tới đó.

 

              Tương lai gần, sau 3 tháng vẫn phải 2 shots vaccin như mọi người .

             Tương lai xa, nếu antibodies trong plasma very high như của các super doner,sẽ tặng plasma ở local blood bank.

Hey ! Tui không có thề với Hippocrate hay Hãi Thượng Lãn Ông.

          Tui chưa bao giờ thề với trời đất.

         Nhưng tui có thề với chính tui

            Cái gì tui nhận tui sẽ trả lại gấp bội.

              Có ích cho nhân loại hay cho người khác thì tại sao hổng làm ?

 

          T.T. Trọng

_______________

Tái bút:

       Nguyên do chính mà tui muốn viết là

        Vợ chồng một bạn đồng môn DK'67, mạnh khỏe

       Bị cùng lượt với tụi tui với diễn tiến như nhau

      Bà xã: outpatient treatment, lành mạnh

      Còn nó thì nhập viện, trị liệu như tui nhưng hổng có anticoagulant

      Trong khi chờ xuất viện, phone với bạn bè, viết email dài dòng,

       Lăn đùng ra chết trong hospital cuối tuần rồi.

                                     

 Pulse Oxymeter khoảng $20

 

_____________________________________

 


BÀI 2  

 

    Nhớ đâu viết đó

 

* Covid sequelae:

     Olfactory, taste:  không mất, từ đầu chí cuối

     Dermato,renal problems : không xãy ra

     Cognitive impairment: big YES

     Cough: big YES, Codeine, not a big help, lingering more than 1 month

*FBS thường vào khoảng 100mg/dl.

   HIện thời   ăn thúc như heo không kiên cử mà chỉ còn 85mg/dl.

  Đầu óc quờ quạng ở hospital một phần có thể tại unexpected hypoglycemia nầy? Chưa thấy ai báo cáo.

*Xuống cân: 15 ngày xuống 10 Lb, tại gia 1 tháng sau lên lại 4Lb,

* Kitchen sink :  Zinc,Vit A, Vit C. 

Nghiên cứu nói rằng thì là hữu dụng, chẳng có gi hại thì không ăn cũng huề thôi.

 

* Oxygen tại gia:

                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 1: Oxygen extractor,50 ft tube ,nasal canular              

  Năng suất tối đa 5 litter/min

Ảnh 2: connected to a 50 ft tube I have to carry around 24hrs a day for over 1 month,no fun !

Ảnh 3: Normally, Pulse Ox reading is around 97 % and up, if it drops below 90%, go to E.R.

 Here is my oxygen equipment

______________________________________________

 

BÀI 3 

 

   We're pharmacists so the precautions about Covid aren't unusual.

 Masks, social distance, hand sanitisation.. the whole shebang..

  But we still got it.

 Fever over 39 degrees. Covid test ,result in 48 hrs: positive.

We stayed home, self isolation and waited, because the pandemic overwhelmed the healthcare system, no room for presumption of Covid or not, no hospitalisation unless we're really sick.

    A week past and we have shortness-of -breath, Pulse Oxymeter drops drastically.

Call 911 and ambulance to hospital, admitted immediately and within 15 min. the treatment started.

         Ramsidevir, heavy dose of steroid and antibiotics, and best of all ,Covid convalescent plasma.

Oxygen full blasting. Our lungs were almost destroyed by Covid. We thought that our 8th lives were down and counting.

  Without the heroic efforts we may die in hours not days.

 

 In 12 days, I  lost 6 Kg, couldn't walk across  my room without walker, even though we're weight lifters, long range swimmers,2 kilometers every day, rain or shine.

 After discharge we made recovery at home with Oxygen for 1 month.

 

    How bad ? My pharmacy class of '67 has 160 members, 6 passed away by Covid.

  One classmate , the same age, in Florida, got Covid at the  same time , he died 3 days later because not getting treatment soon enough.

 

   What's the difference ? We're well prepared and he wasn't.

  Tell your mom and dad, better think about that. Crying Oh My God won't  help.

          If they shrugg of, it will be fine with me, I may go to their funerals.

 

   What we need, not much:

              *One thermometer, around $ 5. Please learn how to use it.

              *The Pulse Oxymeter $ 20. Online or retail pharmacy.

 You have to learn beforehand how to use it, and where you put it. No exception.

      Go online to learn about  how the Canadiens treat Covid patients.

 If your dad never goes online, it's not too late to learn.

    Some people get along fine without the internet, but a lot more people have died unnecessarily by ignorance.

          

 

  Any question, just ask.

 

  Tuyết Phi & Trọng

TrinhTrong_oxymeter.jpg
Trinhtrong_PulseOxy.png
Mindy_phanuu.JPG

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc, khi nhận được tin buồn:  

 

Cựu Giáo Sư - Tổng Giám Thị

Trung Học PHAN THANH GIẢN - Cần Thơ:

 

GS LÊ KHÁNH DUỆ  

Pháp Danh QUẢNG THÔNG

Bút hiệu HƯƠNG SƠN 

Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1927. 

Đã mãn phần lúc 3:45 sáng, ngày 27 tháng 2 năm 2021, (tức 16 tháng Giêng, năm Tân Sửu).

Tại Plano, Tiểu bang Texas, Hoa-Kỳ.

 

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao này. 

Chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và cựu học sinh 2 trường Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm - Cần Thơ, Nam California. 

 

Xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến.

 

Kính nguyện cầu Hương Linh Phật Tử QUẢNG THÔNG sớm được Vãng Sanh miền Tây Phương Cực Lạc. 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM. HỘI ÁI HỮU CHS. PTG-ĐTĐ, NAM CALIFORNIA.

CHS MINDY HÀ

 

TM. CỰU HIỆU TRƯỞNG và CÁC GIÁO SƯ PTG-ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC – GS. LÊ THỊ YẾN (Pháp) -  

GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

-  QUÝ NIÊN TRƯỞNG và QUÝ ĐỒNG MÔN:

 PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN -NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIÊN HÂN - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA- NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM KHOA LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG-NGUYỄN THẠC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN -TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN- TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG - TRƯƠNG THỊ TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIỆN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO - HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG -  LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU -  NHÃ PHƯƠNG - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

 

 

 ______________

Bắc Cali_Thiệp Xuân 2021.JPG
Bac Cali_Chúc Xuân Tân Suu.JPG
TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

         PHÂN ƯU        

 

 

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin thân hữu là

 

                       NT NGUYỄN MINH  TRÍ

                Cố vấn Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ Bắc California

                 Sinh năm 1938 tại miền Nam Việt Nam                                   

  Đã mệnh chung 12:45 AM sáng Ngày 3 Tháng 2 Năm 2021 

        (Nhằm ngày 22 tháng 12  năm Canh Tý)

          Tại Sunnyvale, California, USA

 

       Hưởng Thọ 83 Tuổi

                                  

                  

 

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc Cali. 

 

Kính gởi lời chia buồn cùng bà Nguyễn Minh Trí và tang quyến

Thành kính nguyệ̣n cầu Hương Linh NT NGUYỄN MINH TRÍ 

 sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.

         

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu CHS PTG/ĐTĐ, Bắc California

Tiêu Ngọc Tuyên_cáo Phó.JPG

  PHÂN ƯU   

TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

Ban Giám Đốc, Giáo Sư và Cựu Học Sinh hai trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ 

xin thành kính phân ưu cùng đồng môn Phan Thanh Hồng và đại gia đình họ Phan (Cần Thơ)

Nguyện cầu Hương Linh Ông Tiêu Ngọc Tuyền sớm vãng sanh Phật Quốc

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TL_LuHuong_nhang.jpg

                              CÁO PHÓ         

 

Chúng tôi rất buồn báo tin:

Ông Từ Văn Minh

đã thanh thản qua đời vào sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 tại california 

 

Một chút an ủi cho chúng tôi là gia đình đã tề tựu, tâm sự với ông vào buổi tối Thứ Sáu và ông không đơn độc ra đi trong giấc ngủ của mình.

Đôi nét tiểu sử của ông Từ Văn Minh:

Ông Từ Văn Minh sanh ngày 24 tháng 10 năm 1938 tại Nha Trang, trong gia đình có tám anh chị em, con ông Từ Phú và bà Tôn Thị Đây. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông du học tại đại học Miami và tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh. Ông về nước làm việc tại Ngân hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam.

Năm 1966 ông quen biết cô Phan Thị Phương Liên người Cần Thơ và họ thành hôn năm 1972. Ông bà  có ba người con là Minh Tâm, Phương Thuận và Phương Thảo. Năm 1980 gia đình này nhập cư vào Hoa Kỳ ở Nam California. Nơi đây ông chuyển đổi sự nghiệp của mình với tư cách là thợ sửa máy Photo Lab của hãng Noritsu. Sau một vài năm, vốn mang truyền thống kinh doanh của gia đình, ông mở tiệm Photo Lab 1 Giờ,  rồi sau đó ông rời Noritsu để trở thành nhà phân phối Máy Photo Lab cho khách hàng toàn cầu. Khi nhiếp ảnh truyền thống trở nên ít phổ biến hơn, ông đã bán doanh nghiệp và lấy giấy phép môi giới bất động sản.

    Ông Từ Văn Minh là một người cực kỳ có chí hướng và làm những gì cần thiết để đi đến kết quả. Ông cũng là người quan tâm: hỗ trợ các thành viên trong đại gia đình ở Việt Nam, phối hợp với các bạn cựu học sinh trung học của mình và thường xuyên đóng góp tài chánh cho các tổ chức vì người kém may mắn.

    Ông đam mê quần vợt và chơi thường xuyên với những người bạn lâu năm vào mỗi buổi chiều.

   Ông là người ít nói, nhưng bất cứ ai thân quen đều biết ông là một người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.  

    Ông ra đi để lại vợ, ba con và hai cháu Michel Liên (Mili) và Joy.

   Ông Từ Văn Minh có dặn cụ thể là thay thế hoa, quý thân hữu có thể giúp cho một trong hai tổ chức sau :         

   -      Không được khấu trừ thuế:

Phạm thị Ánh Tuyết

Mái ấm Anh Đào, Thích Nữ An Son

  1.  933887669

Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

  • Được khấu trừ thuế:

Sahaya Internaltional Inc

sahaya.org

Ghi chú: Học bổng Việt Nam hoặc Nhà ở Viêt Nam.

 

     Tang gia đồng cảm tạ.    

PHAN LUONG MINH, Nov. 21, 2020:

 

Tôi xin gởi thêm thông tin về Chị Liên và tang lễ sắp đến:

Do các đợt điều trị hóa chất trong thời gian qua, hệ miễn nhiểm của bà Liên không đủ mạnh, bà sẽ không hiện diện trong tang lễ.

Quý thân hữu nếu có những điều kiện y tế cần quan tâm, xin theo dõi diễn tiến tang lễ trực tuyến tại nhà. Thành thật cám ơn quý vị.  

TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

CHIA BUỒN

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Giám Đốc, Giáo Sư và Cựu Học Sinh hai trường

Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ 

xin thành kính phân ưu cùng đồng môn Phan Thị Phương Liên và đại gia đình họ Phan (Cần Thơ)

Nguyện cầu Hương Linh Ông TỪ VĂN MINH sớm vãng sanh Phật Quốc

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

PhanLuongMinh_Từ Văn Minh_di ảnh.JPG
TL_christianwrath.png

PHÂN ƯU

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi vô cùng xúc động và thương tiếc khi nhận được tin:

 

Giáo Sư Phero ĐỖ QUỐC TƯỞNG

 

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

 

Đã từ trần ngày 09 tháng 11 năm 2020, (nhằm ngày 24 tháng 9 năm Canh Tý), tại bệnh viện Fountain Valley, California.

 

Hưởng thọ 81 tuổi 

 

Trước sự mất mát lớn lao này,

chúng tôi xin thay mặt Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ:  

Các cựu Giáo Sư, cựu Nhân viên, cựu học sinh Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm và Đồng Hương Cần Thơ, Nam California.

 

Thành kính chia buồn cùng Bà quả phụ Đỗ Quốc Tưởng

và toàn thể Tang Quyến.    

 

Cầu nguyện linh hồn Phero ĐỖ QUỐC TƯỞNG sớm được về Thiên Đàng hưởng nhan thánh Chúa.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

HỘI ÁI HỮU CHS. PHAN THANH GIẢN-ĐOÀN THỊ ĐIỂM, NAM CALIFORNIA.

 

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN

GS. PHAN THOẠI CÚC

GS. BÙI HẢI ĐƯỜNG

GS. LÝ AN LỘC

GS. DƯƠNG VĂN GIA

 

HỘI TRƯỞNG.

MINDY HÀ

Trân trọng giới thiệu

ĐẶC SAN XUÂN CANH TÝ 2020

do HỘI PTGĐTĐ BẮC CALI thực hiện

PTGDTDBacCali_DS2020.JPG

Đặc San khổ sách 5.5" x 8.5", dầy 301 trang. In trên giấy trắng. Bìa màu

Ban Báo Chí thực hiện: Thầy Lưu Khôn, Đại huynh Triệu Huỳnh Võ, Trần Văn Sách, Lâm Hầu Sáng, Lý Cúc, Nguyễn Thị Huệ, Dư Thị Diễm Buồn.

Theo Ban Báo Chí ĐS Xuân dự trù phát hành vào buổi Tiệc Tân Niên Xuân 2020 tại San Jose, nhưng mãi đến hôm nay mới đến tay đọc giả vì tình hình đại dịch covid 19.

NỘI DUNG: (ghi lại theo thứ tự trang bài)

Phương Hùng: Phong tục truyền thống Tết Cổ Truyền VN

Thơ Trầm Vân: Khai bút đầu năm 2020, Nhìn hình xưa nhớ Cần Thơ

Thơ Hoài An Chu Thị Hồng: Vào Xuân, Chúc Xuân, Tết xưa, Ước nguyện đầu Xuân

Thơ Thế Nhân: Ông câu "sầu"

Sinh hoạt Bắc Cali 2019-2020

Tiểu Trần: Trọn tình thủ tiết

Lưu Khôn: Bịnh hay bệnh?

Thơ Dương Hồng Thủy: Phượng đỏ Cần Thơ

Hoàng Giang: Năm Tý nói chuyện chuột

Trang thơ Mailoc

Đôi dòng tiểu sử GS Nguyễn Duy Xuân

Võ Khánh Tuyên: Đoạn kết bi thảm của vị Bộ Trưởng Giáo Dục 

Thơ Kim Quang: Mộng chiều Xuân

Thơ Bùi Thế Trường: Trường tôi

Huệ Nguyễn: Tôi học lái xe

Trang thơ Phượng Trắng

Đoàn Ngọc Tấn: Tiên và hậu

Thơ Dư Thị Diễm Buồn: Hương trà Blao

Tiểu sử Nhạc Sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng

Trần Ngọc: Nhạc sĩ Anh Việt và dòng nhạc 50 năm sáng tác

Truyện cười

Kim Quang: Bóng quê hương, viết về nhà thơ Trần Phù Thế

Nguyễn Vĩnh Long: Người chạy xe ôm Bến Ninh Kiều (truyện)

Đoàn Xuân Thu: Tro than vùi quê cũ!

Sưu tầm: Ý nghĩa của hoa mai vàng

Thơ Duc Manh Pham: Cần Thơ thương quá một tình yêu

Nguyên Nhung: Xóm cũ (truyện), Một thoáng Cần Thơ (bút ký)

Phạm Khắc Trí: Ngày về

Trần Bang Thạch: Xuân sớm (truyện)

Thơ Minh Giang: Hương mùa Xuân

Sưu tầm: Thịt kho trứng

Sư tầm: Vũ Đình Liên

Thơ Nam Giao: Đầm ấm Tháng Giêng Xuân

Triệu Huỳnh Võ: Tưởng nhớ một vì sao sáng trên vòm trời College de Cantho

Dư Thị Diễm Buồn: Đại Hội Úc và Tân Tây Lan trong tôi

_________________________________________

PTGĐTĐ NGẬM NGÙI TIỄN ĐƯA:

Đồng môn Niên Trưởng BS PHẠM VĂN HOÀNG

về Miền Lạc Cảnh

- CÁO PHÓ

- PTGĐTĐ NAM CALI PHÂN ƯU

BSNgVHoang_portrait.jpg
caoPho_BS PHAM VAN HOANG new(1).jpg
TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

                     PHÂN ƯU               

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Niên Trưởng Đồng Môn:

 

Bác Sĩ PHẠM VĂN HOÀNG

 

Cựu học sinh Trung học Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

 

Đã từ trần lúc 10 giờ 55 sáng, ngày 27 tháng 6 năm 2020.

 Tại thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ 86 tuổi

 

Trước tin buồn lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và cựu học sinh 2 trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Nam California.

 

- Thành kính chia buồn cùng quý Tang Quyến. 

- Nguyện cầu hương linh Bác Sĩ PHẠM VĂN HOÀNG được đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. Hội Ái Hữu CHS. PTG - ĐTĐ, Nam California.

CHS MINDY HÀ

 

TM. Cựu Hiệu Trưởng & Các Cựu Giáo Sư PTG & ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC - GS. BÙI HẢI ĐƯỜNG, GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

-  Quý Niên Trưởng  & quý Đồng Môn :

PHAN THỊ THƯỞNG – BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - TỐNG KIM CHI - HỒ HOÀNG ANH -TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - VÕ NGỌC LỆ - TRẦN TRỌNG CẦN -NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIÊN HÂN - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN ĐỒNG -NGUYỄN THỊ HỢP - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA- NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG-NGUYỄN THẠC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN -TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN- TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA - TRANG TRỊNH TRỌNG - DƯƠNG TUYẾT PHI - PHẠM MINH ÁNH - NGUYỄN THIỆN LONG - HÀ MẠCH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NGUYỄN NAM HÀ - MÃ NGỌC GIAO - HUỲNH HỒNG NGỌC - TỪ ÁI PHƯƠNG -  LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU -  NHÃ PHƯƠNG - CHIÊM HỒNG VÂN - TRƯƠNG HỚN TRUNG - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU -  CAO HỮU TÀI - MINDY HÀ.

TL_LuHuong_nhang.jpg

______________________________________________________________

PHÂN ƯU

MINDY_Tranghoa.jpg

Chúng tôi rất đau buồn và thương tiếc khi nhận được tin:      

 

 

GS-TS NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

Cựu Giáo Sư Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

 

Đã từ trần ngày 9 tháng 6 năm 2020 tại Costa Mesa, California, USA

 

Hưởng thọ 81 tuổi

 

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Nam California:

 

- Thành kính chia buồn cùng Quý Tang Quyến.

- Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư NGUYỄN TRƯỜNG HẢI được đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

 

TM. Hội Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm, Nam California.

CHS MINDY HÀ

 

TM. Cựu Hiệu Trưởng & Các Cựu Giáo Sư PTG & ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC - GS. LÊ THỊ  YẾN (Paris) -  GS. BÙI HẢI ĐƯỜNG, GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

-  Quý Niên Trưởng, quý Đồng Môn :

PHAN THỊ THƯỞNG - BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - HỒ HOÀNG ANH - NGUYỄN THỊ KIẾNG - TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH -   VÕ NGỌC LỆ -   TRẦN TRỌNG CẦN - NGUYỄN CAO ĐẢM - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIÊN HÂN -  NGUYỄN HỮU LỄ - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN THẠC THĂNG -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC -  TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA -  TỐNG KIM CHI - NGUYỄN THIỆN LONG - TRANG TRỊNH TRỌNG - DƯƠNG TUYẾT PHI - CHIÊM HỒNG VÂN - HÀ MẠCH - PHẠM MINH ÁNH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HÓA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NHÃ PHƯƠNG - NGUYỄN NAM HÀ - KIM HƯƠNG (Chị LA QUANG)  - TỪ ÁI PHƯƠNG - TRƯƠNG HỚN TRUNG - MÃ NGỌC GIAO - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - HUỲNH HỒNG NGỌC - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU - MINDY HÀ.  

  

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

                                             Cáo Phó

 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần: Vợ, Mẹ, Chị, Em của chúng tôi là:

 

Bà Phạm Hưng Vận

Nhũ danh Giang Lệ Hồng 

Đã từ trần vào lúc 7 giờ 55 phút tối Thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2020 (Nhằm ngày 15 tháng 4 nhuận năm Canh Tý) tại Milpitas, California, Hoa Kỳ

Hưởng Thọ 67 Tuổi

Linh cữu được quàn tại phòng Jasmine Oak Hill Funeral Home & Memorial Park

Địa chỉ: 300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125

Điện Thoại: (408) 297-2447

 

Chương Trình

Tang Lễ đươc cử hành vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 

10:00am-11:00am: Lễ Tụng Niệm Nhập Quan, Phát Tang và Gia Đình Tiễn Biệt.

11:00am-11:30am: Lễ Di Quan và Hỏa táng tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park

1:00pm: Lễ An Linh và Cầu Siêu tại Chùa Giác Minh: 763 Donohoe St, East Palo Alto, CA 94303

 

Tang Gia Đồng Kính Báo

Chồng: Phạm Hưng Vận

Trửơng Nam: Phạm Quang Huy Daniel

Trưởng Nữ: Phạm Ngọc Hà Michelle 

Em chồng: Phạm Hòang Thúc và Gia Đình (USA)

Em chồng: Phạm Vĩnh Ninh, và Gia Đình (VN)

Em chồng: Phạm Quang Thọ, và Gia Đình (USA)

Em chồng: Phạm Vĩnh Tường, và Gia Đình (USA)

Em chồng: Phạm Mạnh Cường, và Gia Đình (USA) 

Chị ruột: Giang Lệ Châu (USA)

Chị ruột: Giang Lệ Bích và Gia Đình (USA)

Anh ruột: Giang Gia Khánh và Gia Đình (USA)

Em ruột: Giang Lệ Ngọc và Gia Đinh (USA) 

Vì đại dịch Covid giới hạn số người tham dự lễ an táng, chúng tôi chỉ tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình. Vậy kính xin tất cả quý vị vì yêu thương Giang Lệ Hồng, trong giờ tang lễ này, hãy cùng nhau gởi đến những lời cầu nguyện trân quý để tiễn đưa Lệ Hồng về nơi an nghỉ trong yên bình. 

Quý vị cũng có thể đến dự Lễ An Linh và Cầu Siêu cho Lệ Hồng, cùng chia buồn với gia đình lúc 1:00pm tại Chùa Giác Minh 763 Donohoe St, East Palo Alto CA 94303 (Social Distance and Face Mask Required) 

Gia đình sẽ tổ chức một buổi lễ tường niệm đặc biệt khi điều kiện cho phép. Ngày, giờ và địa điềm sẽ được gia đình thông báo sau. 

Theo ước nguyện của Giang Lệ Hồng: Phúng Điếu xin gởi trực tiếp vào UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center dưới Memorial Campaign Account cuả Hồng : https://givingtogether.ucsf.edu/Hongsvision 

Xin Miễn Vòng Hoa. Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin cảm tạ sự thông cảm và thương yêu của quý vị.

 

Trân trọng: Phạm Hưng Vận cùng tòan thể tang quyến 

LHS_caophoBaMSNhon.png

PHÂN ƯU

TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc Cali vô cùng đau buồn khi nhận được hung tin : thân mẫu đồng hương/thân hữu Mã Phương Liễu + Nguyễn Vạn Bình  là:

 

                   Bà quả phụ MÃ SANH NHƠN

              Nhũ danh: Maria Têrêsa 

                 TRẦN THỊ NGUYỆT

                                                  

Đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 10 giờ 10 sáng, Ngày 05 Tháng 06 Năm 2020 

                                        Nhằm ngày 14 tháng 04 năm Canh Tý 

                                            Tại tư gia, San Jose, California

 

                                                Hưởng Đại Thọ: 92 Tuổi

                                  

                 Vì lý do dịch bệnh Corona Virus nên việc thăm viếng bị hạn chế.

        Tang lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi gia đình, 

      vào ngày thứ bảy 20 tháng 6 năm 2020 từ 10:00AM

     Hội Ái Hữu PTG/ĐTĐ Bắc California, chỉ chia buồn, 

                   chớ không thể đến thăm viếng

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

 

Kính gởi lời chia buồn cùng chị Mã Phương Liễu + anh Nguyễn Vạn Bình

và tang quyến

 

Thành kính nguyện cầu Linh hồn Maria Têrêsa sớm về Nước Thiên Đàng

         

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

____________________________________

          PTGĐTĐ BẮC CALI TIỄN BIỆT NIÊN TRƯỞNG LÂM HỮU LỘC       

TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California

vô cùng đau buồn khi nhận được  hung tin :

CHS PTG-ĐTĐ là

 

 NT LÂM HỮU LỘC

 Cựu Giáo Chức VNCH 

    Đã mệnh chung vào Ngày 01 Tháng 06 năm 2020   

Tại Melbourne Úc Châu

 Hưởng Thọ 86 Tuổi

                                  

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

Kính gởi lời chia buồn cùng chị  Lâm Hữu Lộc và tang quyến

 

Thành kính nguyện cầu Hương Linh NT  Lâm Hữu Lộc  

sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.      

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

LaThanhKhai_TLS_phanưu.jpg

Vô cùng thương tiếc tiễn đưa CHS/PTG-Nhạc Sĩ CAO THANH TÙNG về Vùng Miên Viễn ngày 16/5/2020 tại Orange County, Nam California

Mindy_CaoThanhTung.jpg
TL_Thanhkinhphanuu_May20.png

PHÂN ƯU  

 

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi hay tin Niên Trưởng Đồng Môn:

 

Giáo Sư CAO THANH TÙNG 

 

- Cựu Học Sinh Trung Học Phan Thanh Giản, Cần Thơ, vào trường PTG niên khoá 1952-53.

- Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm - Sài Gòn, năm 1962  

- Giáo sư Trung Học Nguyễn Trải Sài Gòn.

- Giáo sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.

- Điều khiển Chương trình Đố Vui Để Học - Bộ Giáo Dục VNCH.

- Phó Giám Đốc Trung Tâm Học Liệu - Bộ Giáo Dục VNCH.

- Giám Đốc Nha Văn Hóa - Bộ Giáo Dục VNCH.

 

Sanh năm 1940. 

 

Đã tạ thế vào chiều thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020,  tại Garden Grove, Orange County, California - Hoa Kỳ.

 

Hưởng thọ 80 tuổi

 

Trước tin buồn lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình của hai trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Nam California.

 

 Thành kính chia buồn cùng quý Tang Quyến

Nguyện cầu Hương Linh Giáo sư CAO THANH TÙNG đời đời an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

 

TM. Hội Ái Hữu PTG - ĐTĐ, Nam California:

CHS MINDY HÀ

 

TM. Cựu Hiệu Trưởng & Các Cựu Giáo Sư PTG & ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC - GS. BÙI HẢI ĐƯỜNG, GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

TM. Các Bạn Đồng Song Cùng Lớp tại Trường Phan Thanh Giản - Cần Thơ: 

HỒ HOÀNG ANH - TRẦN TRỌNG CẦN - NGUYỄN CAO ĐẢM - NGUYỄN VĂN ĐỒNG - BÙI NGỌC HẢI - HUỲNH THIÊN HÂN -  NGUYỄN THỊ KIẾNG - NGUYỄN HỮU LỄ - NGUYỄN TRUNG QUÂN - VÕ NGỌC LỆ - TRƯƠNG NGUYỆT BẠCH

 

-  Quý Niên Trưởng, quý Đồng Môn : 

PHAN THỊ THƯỞNG - BÙI THỊ NGỌC - BÙI THỊ NỮ - VÕ THỊ MINH VÂN - VÕ KIM SƠN - ĐỖ MINH KỲ - LƯƠNG THỊ HẰNG - PHAN TRUNG HIẾN - BÙI VĂN THƯỞNG - NGUYỄN THU THỦY - KIM HƯƠNG (Chị LA QUANG)  -  PHAN THU HƯƠNG - CHIÊM THỊ ÚT - PHẠM THU THỦY - LƯƠNG LIÊN HOA - NGUYỄN HỮU LỘC - PHẠM HIỂN -  PHẠM LISA - ROSIE VÕ - NGUYỄN THANH PHONG - NGUYỄN THẠC THĂNG - NGUYỄN ĐỒNG - NGUYỄN THỊ HỢP - HỒ HOÀNG ANH -  LÝ THANH NHÀN - TĂNG BẢO CAN - THÁI THỊ LOAN - TĂNG BẢO CÔN - TĂNG LỆ HOA - NGUYỄN MỸ NGỌC - TRẦN THANH DUYÊN - TRẦN THANH HẢI - TRẦN THANH DUNG - TRẦN MINH - PHAN THANH LÂN - QUAN HÒA - NGUYỄN NGỌC LẬP - LƯƠNG TUYẾT NGA -  TỐNG KIM CHI - NGUYỄN THIỆN LONG - TRANG TRỊNH TRỌNG - DƯƠNG TUYẾT PHI - NGUYỆT BẠCH -  CHIÊM HỒNG VÂN - HÀ MẠCH - PHẠM MINH ÁNH - PHAN VĂN TÁNH - ĐẶNG HIẾU NGHĨA - VÕ HOA CÔNG - HÀ THỊ LƯU - LÝ TÒNG TÔN - TÔ THỊ SÁU - LÊ NGUYỄN THIỆN TRUYỀN - NHÃ PHƯƠNG - NGUYỄN NAM HÀ - TỪ ÁI PHƯƠNG - TRƯƠNG HỚN TRUNG - MÃ NGỌC GIAO - NGUYỄN TƯỜNG VÂN - HUỲNH HỒNG NGỌC - TRẦN KIM HƯỜNG - PHẠM MAI - BĂNG CHÂU - MINDY HÀ.   

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TL_1lightingcandle_.gif

PHÂN ƯU

 

Chúng tôi rất đau buồn khi hay tin Cựu Giáo Sư- Cựu Phụ tá Giám Học Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ, là:

 

GS PHAN THÔNG HẢO

 

Đã từ trần ngày 13 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Havertown, PA

 

Hưởng thọ 84 tuổi

 

Trước tin buồn và sự mất mát quá lớn lao này, chúng tôi xin thay mặt đại gia đình Giáo Sư, Nhân viên và học sinh 2 trường Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, Nam California.

Thành kính chia buồn cùng quý Tang Quyến

  

 

Nguyện cầu Hương Linh Giáo Sư PHAN THÔNG HẢO sớm được Vãng Sanh Phật Quốc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. Cựu Hiệu Trưởng & Các Cựu Giáo Sư PTG & ĐTĐ:

GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN - GS. PHAN THOẠI CÚC - GS. BÙI HẢI ĐƯỜNG, GS. DƯƠNG VĂN GIA - GS. LÝ AN LỘC.

 

TM. Hội Ái Hữu CHS. PTG & ĐTĐ, Nam California.

CHS. MINDY HÀ

CaoPho_NgVTuong.jpg

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California

PHÂN ƯU

TL_tranghoa_2.jpg

Hội Ái Hữu CHS PTG & ĐTĐ Bắc California vô cùng đau buồn khi nhận được  hung tin :

Phu Quân cựu học sinh PTG-ĐTĐ Nguyễn Thị Thanh Vân là

 

                                     Ông NGUYỄN VĂN TƯỜNG

CaoPho_NgVTuong_portrait.jpg

Sinh Năm 1942, tại Vĩnh Long, Việt Nam

Đã mệnh chung lúc 7 giờ chiều, Ngày 26 Tháng 04 Năm 2020 

     Nhằm ngày 04 tháng 04 năm Canh Tý 

     Tại San Jose, California

 

    Hưởng Thọ 79 Tuổi

                                  

     Linh cửu được quàn tại Oak Hill Memorial Park

      300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125-Phone 408-297-2447

 

    Do lệnh shelter-in-place nên tang lễ sẽ được tổ chức trong phạm vi gia đình 

và lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2020 từ 10:00AM

  Không có sự thăm viếng của Hội Ái Hữu PTG/ĐTĐ Bắc California

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California. 

Kính gởi lời chia buồn cùng chị  Nguyễn Thị Thanh Vân và tang quyến

Thành kính nguyện cầu Hương Linh Ông  NGUYỄN VĂN TƯỜNG  

sớm được siêu thoát nơi cõi Vĩnh hằng.

         

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hội Ái Hữu  CHS  PTG/ĐTĐ, Bắc California

                                                 CHIA BUỒN

TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Đại Gia Đình PTG-ĐTĐ khắp nơi xin thành kính chia buồn cùng CHS/PTG-DS NGUYỄN THỊ THANH VÂN và Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh anh NGUYỄN VĂN TƯỜNG sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TL_1lightingcandle_.gif

NGẬM NGÙI TIỄN BIỆT ĐỒNG MÔN PTG:

     NGUYỄN CHÁNH HẢO 

              PHÂN ƯU             

TL_WhiteWrath.jpg

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn từ CHS Tăng Bảo Can:

Ông Phero Howard NGUYỄN CHÁNH HẢO
Nguyên Th/Tá TPHQ Phi Đoàn Thần Tiễn 122 - SĐ 4 KQ 

Đã về với Chúa lúc 12:30 sáng ngày 16 tháng 04 năm 2020, tại bệnh viện Fountain Valley, California - Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 76 tuổi     

Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Bà quả phụ Nguyễn Chánh Hảo và Tang Quyến.


Nguyện cầu linh hồn Ông Phero Howard NGUYỄN CHÁNH HẢO sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  

 

TM. Gia Đình Hội Đồng Hương - Thân Hữu CẦN THƠ và 
Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Nam California:


Đại Diện Quý Thầy Cô:
GS.HT NGUYỄN TRUNG QUÂN
GS. PHAN THOẠI CÚC


Đại Diện Quý Niên Trưởng:
PHAN TRUNG HIẾN

BAN CHẤP HÀNH:
Hội Trưởng:   MINDY HÀ
 Phó Hội Trưởng :   TĂNG BẢO CAN
               Thủ Quỹ:   LÝ THANH NHÀN

TL_cross.png
Baccali_caoPhobaPhamVNung.jpg
TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Phân Ưu

 

Chúng tôi  thuộc Hội Ái Hữu  CHS  Phan Thanh Giản-Đoàn& Thị Điểm,

Bắc California. 

 

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin: 

Thân mẫu của các đồng môn Cựu Học Sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ:

  - Phạm Hưng Vận

    - Phạm Hoàng Trúc

         - Phạm Vĩnh Tường    

        - và Phạm Quang Thọ

 

Cụ Bà quả phụ: Phạm văn Nùng

Nhủ danh: Phạm thị Lương

(Pháp Danh: Diệu Hiền)

Đã tạ thế lúc 10:30 tối, ngày 10/2/2020

( nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý )

Tại Milpitas, California – Hoa Kỳ)

Hưởng Thọ 93 Tuổi 

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng Đại gia đình Đồng Môn Phạm Hưng Vận, Phạm Hoàng Thúc, Phạm Vĩnh Tường và Phạm Quang Thọ và toàn thể Tạng Quyến

 

Xin Cầu Nguyện Hương Linh Cụ Bà

được siêu thoát nơi cõi TỊNH ĐỘ

 

Toàn thể Hội Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Bắc California. 

 

Lễ Thăm Viếng:  

              Địa Chỉ: Darling & Fisher Chapel Hill     

                            615 N. Santa Cruz Ave Los Gatos, CA 95030

               Phone:  408- 354-7740

                Thời gian  : 29/02/2020 từ 11:00 AM đến 7:00 PM

                                     01/03/2020 từ 09:00 AM đến 1:00 PM

 

Lễ An Linh, thọ trai : 01/03/2020 2:00 pm Chùa Giác Minh.

                Địa chỉ: 763 Donohoe St. East Palo Alto, CA 94303.

 

Trân trọng kính mời quý thầy cô, đồng môn và thân hữu có mặt lúc 1:00pm ngày 29/2/2020 tại Địa Chỉ: Darling & Fisher Chapel Hill, 615 N. Santa Cruz Ave Los Gatos, CA 95030 để chia buồn cùng các đồng môn  và thăm viếng cụ  bà  lần cuối.

Trân trọng.

TL_1lightingcandle_.gif
KIMChi_CaoPhoTranPhuocToan.jpg

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali phân ưu:

TL_WhiteWrath.jpg

Chúng tôi Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:

 

Đồng môn Phan Thanh Giản

Anh ANTOINE TRẦN PHƯỚC TOÀN

được Chúa gọi về lúc 8 giờ tối ngày 8 tháng 12 năm 2019 (nhằm ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Hợi. )


Trân trọng thông báo cùng quý thầy cô, quý niên trưởng, đồng môn, đồng hương,
Thầy Lưu Khôn, Thầy Trần Văn Nhơn, Thầy Đào Ngọc Tứ, Thầy Nguyễn Như Hùng, Cô Nguyễn Thị Loan Anh, Niên Trưởng Trần Thanh Điền, Triệu Huỳnh Võ, DS Trần Đình Bá, DS Nguyễn văn Bảy,
Hội ái Hữu PTG ĐTĐ Bắc Cali và đồng môn khắp nơi.


Thành kính chia buồn cùng gia đình bà quã phụ Trần Phước Toàn nhũ danh Cao Thi Danh (Mary).

Cầu nguyện Linh Hồn Antoine sớm về hưởng nhan Thánh Chúa

HỘI ÁI HỮU PTGĐTĐ BẮC CALIFORNIA

TL_cross.png

Hội Ái Hữu PTGĐTĐ Bắc Cali phân ưu:

TL_Thanhkinhphanuu_Nov25.png

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được hung tin là:

                      Đồng môn Lê Văn Chiểu 

Nguyên Trung Tá thuộc Trung Đoàn 12 SĐ 7 bộ binh

Nguyên Quận trưởng quận Cái Côn

Sinh ngày 19 tháng 11 năm 1934, tại Cần Thơ , Việt Nam

            Từ trần vào  lúc 3:47 am ngày 19 tháng 11 năm 2019

            (nhằm ngày 23 tháng 10 năm Kỷ Hợi).

        Tại Palo Alto, CALIFORNIA 

                                                                     

      Hưởng Thọ 86 tuổi

 

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Bắc California xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh đồng môn Lê Văn Chiểu sớm siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng. 

 

Chương trình tang Lễ được cử hành tại

     Oak Hill Memorial Park

     300 Curtner Avenue
San Jose, Santa Clara County,California, 95125 USA

     (408) 297-2447

Chương Trình tang lễ:
                                                              

Ngày 6 tháng 12 năm 2019

Phát tang: 11am

            Thăm viếng : 1 pm đến 7 pm

  Ngày 7 tháng 12 năm 2019:

            Thăm viếng: 9am-10am

        Động Quan: 10:40am

 

Kính mời quý thầy cô, quý niên trưởng và quý đồng môn đến chào vĩnh biệt đồng môn Lê Văn Chiểu  

  Vào lúc 12 giờ trưa Ngày thứ sáu 6 tháng 12 năm 2019 tại:

 

  Oak  Hill Memorial Park

  300 Curtner Avenue
San Jose, Santa Clara County,California, 95125 USA

      (408) 297-2447

                    

Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Bắc California.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

CaoPho_BaTranThanhDien.jpg

Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Bắc California.

PHÂN ƯU

TL_cross.png

Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được hung tin

hiền thê niên trường Trần Thanh Điền là:

          Bà TRẦN THANH ĐIỀN

          Nhũ danh Bà Maria TRẦN THU THUẬN  

            

Từ trần vào  lúc 7pm   ngày 18 tháng 11 năm 2019

            (nhằm ngày 22 tháng 10 năm  Kỷ Hợi).

     

          Tại SAN CLARA, CALIFORNIA 

                                                                     

       Hưởng Thọ 80 tuổi

 

Chúng tôi thuộc Hội Ái Hữu CHS Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Bắc California. 

Xin thành kính chia buồn cùng NT TRẦN THANH ĐIỀN và tang quyến  

 Nguyện cầu  Hương Linh  Bà Maria TRẦN THU THUẬN  sớm sớm về Hưởng Nhan Thánh Chúa

 

Chương trình tang Lễ được cử hành tại

Lima Family Santa Clara 

466 North Winchester Blvd
 Santa Clara, California, 95050 USA

                                                                    

Ngày giờ thăm viếng :

Ngày 5 tháng 12 từ 1 PM đến  5 PM

 

Kính mời quý thầy cô, quý niên trưởng và quý đồng môn đến chào vĩnh biệt  

 Bà Maria TRẦN THU THUẬN  

  Vào lúc 12 giờ trưa Ngày thứ năm 5 tháng 12 năm 2019 tại:

                    

   Lima Family Santa Clara 

  466 North Winchester Blvd
 Santa Clara, California, 95050 USA

  

Hội Ái Hữu CHS PHAN THANH GIẢN - ĐOÀN THỊ ĐIỂM, Bắc California.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TL_1lightingcandle_.gif

HỘI ÁI HỮU ĐỒNG HƯƠNG CẦN THƠ & PTGĐTĐ NAM CALIFORNIA

PHÂN ƯU

TL_tranghoa_2.jpg

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:


Đồng môn   TRẦN QUỐC MẬU      
Pháp Danh:    CHÁNH TÂM TUỆ   
    
 

Sinh năm Nhâm Ngọ 1942, tại Cần Thơ, Việt Nam
Mất 10g40 sáng, ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại Tampa, Florida, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ   78 tuổi        


Chúng tôi xin thay mặt các cựu Giáo Sư, cựu học sinh Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm, Nam California.
Xin thành kính chia buồn cùng Bà quả phụ Trần Quốc Mậu và toàn thể Tang Quyến.    
Nguyện cầu hương linh Phật Tử CHÁNH TÂM TUỆ sớm được vãng sanh Phật Quốc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TM. Cựu Hiệu Trưởng & Các Cựu Giáo Sư PTG & ĐTĐ:  
GS.HT Nguyễn Trung Quân - GS. Phan Thoại Cúc - GS. Bùi Hải Đường - GS. Dương Văn Gia - GS. Lý An Lộc.

 
TM. Hội Ái Hữu CHS. PTG & ĐTĐ, Nam California.
CHS. Mindy Hà

LaThanhKhai_TLS_phanưu.jpg

.                          

NguyenTrungQuan_withKuYeuPetrusKy.jpg

 Hình GS Nguyễn Trung Quân trích từ Nhật báo Người Việt  

THƯ MỜI

 

Gia Đình Nam Cali của chúng ta vừa nhận được Thư Mời của GS Nguyễn Trung Quân, nhân dịp Ra Mắt 

"KỶ YẾU TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO - 

PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ".

 

Thời gian:  2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 01, tháng 09, năm 2019.

Địa điểm :  Phòng Sinh Hoạt nhật báo Người Việt

Địa Chỉ:  14771 Moran Street, Westminster, CA 92683

 

Kính mong quý Thầy Cô, quý Niên Trưởng, quý Đồng Môn - Đồng Hương và quý Thân Hữu cùng Gia Đình, nồng nhiệt đến tham dự buổi Ra Mắt Kỷ Yếu này một cách đông đủ, để ủng hộ tinh thần GS Nguyễn Trung Quân và Ban Tổ Chức, vì Thầy đã hơn tám mươi hai tuổi, mà vẫn còn miệt mài bỏ nhiều tâm huyết, dành tặng món quà cuối đời, để đóng góp thêm một phần di sản trong nền giáo dục nhân bản Việt Nam cho thế hệ tương lai của con em của chúng ta.

 

Đây cũng là dịp để người Việt chúng ta tìm hiểu, ghi nhớ công ơn của một tiền nhân lần đầu tiên làm báo cũng như nghiên cứu viết lách bằng chữ quốc ngữ, để từ đó chữ viết và nền báo chí của chúng ta được phát triển và phổ biến cho đến ngày nay.

 

- Đính kèm: bài viết của ký giả Ngọc Lan của báo người Việt.

‘Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký’ – công trình đi tìm sự thật về Petrus Ký 

https://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/ky-yeu-trien-lam-va-hoi-thao-truong-vinh-ky-cong-trinh-di-tim-su-that-ve-petrus-ky/ 

 

Trân trọng kính mời.

TM. GIA ĐÌNH PTG.ĐTĐ - CẦN THƠ, NAM CALIFORNIA. 

MINDY HÀ _____________________________________

 

‘Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký’ – công trình đi tìm sự thật về Petrus Ký 

Ngọc Lan/Người Việt

August 27, 2019

WESTMINSTER, California (NV) – “Quý vị đừng tin những điều mà người ta đưa cụ Petrus Ký lên tới mây xanh. Quý vị cũng đừng tin những điều mà nhiều người hằn học, đả kích, đánh giá nặng nề về cụ. Thay vào đó, quý vị hãy đọc về cụ Petrus Ký để tự mình tìm ra kết luận.”

“Lời kêu gọi trên của một người trẻ nghiên cứu về Trương Vĩnh Ký, cũng chính là tham vọng của chúng tôi mong muốn qua cuốn sách này mọi người tự đọc, tự hiểu, và rút ra kết luận về cụ Petrus Ký, một nhân vật lịch sử rất quan trọng của Việt Nam, đừng để người khác khuynh đảo mình,” ông Nguyễn Trung Quân, một cựu giáo chức trước 1975, thành viên Ban Biên Tập quyển “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” nói về nội dung và giá trị của quyển sách sẽ được ra mắt độc giả khắp nơi vào ngày 1 Tháng Chín tới đây.

Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) là một nhân vật độc đáo của lịch sử Việt Nam, trong đó, phần nhiều ông được xem là nhà bác học về ngôn ngữ học xuất chúng, là người đặt nền móng vững chắc cho chữ quốc ngữ Việt Nam.

Như nhà văn Phạm Xuân Đài nhận xét, “Với cố gắng phi thường của một bác học về ngôn ngữ, trước khi từ giã cõi đời, Trương Vĩnh Ký đã đặt xong nền móng chữ quốc ngữ cho Việt Nam. Cụ Nguyễn Văn Vĩnh từng nói một câu như tuyên ngôn ‘Nước Nam ta sau này hay hay dở cũng là nhờ ở chữ quốc ngữ.’ Xem ra tất cả đều nhờ cụ Trương Vĩnh Ký đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ tại điểm hẹn của cụ với Lịch Sử Đất Nước.”

“Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” là tập sách tổng hợp những bài nghiên cứu công phu đã được trình bày cũng như chưa được trình bày trong hội thảo “Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” diễn ra vào Tháng Mười Hai, 2018 vừa qua tại miền Nam California, vốn gây được nhiều tiếng vang về tầm vóc cũng như giá trị của nó khi quy tụ được nhiều giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo cùng tham gia đóng góp bài vở.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Trung Quân, “Trong cuốn sách này còn có một thư mục về Petrus Ký mà chúng tôi đặc biệt tự hào, coi đó là thư mục đầy đủ nhất về Petrus Ký từ trước đến nay, ai cần chỉ theo link dẫn trong đó bấm vào computer là có thể đọc được tất cả.”

Khi được hỏi, “Điều ông tâm đắc nhất về quyển sách này là gì?” cựu nhà giáo Nguyễn Trung Quân, hiện đang ở miền Nam California, cho biết, “tôi nghĩ quyển sách này trình bày tương đối khách quan những điều mà cụ Petrus Ký đã làm cho văn hóa Việt Nam, và đóng góp như một học giả lớn cho dân tộc Việt Nam, nhất là về chữ quốc ngữ.”

“Ở đây, chúng tôi không có ý bênh vực, khen ngợi hay chê bai gì cả. Chúng tôi chỉ trình bày những sự kiện rõ rệt mà chúng tôi thu nhận được, cũng như đăng lại những bài nghiên cứu của các học giả lớn, của những người có uy tín trong giới văn hóa văn học của đất nước từ trước cho đến bây giờ. Bên cạnh đó, như một hình thức phản biện, chúng tôi cũng đăng một số bài nói ra những điều mà nhiều nhóm hay nhiều người vô tình hay cố ý đả kích một cách không đứng đắn về cụ Petrus Ký,” ông Quân nói tiếp.

Phóng ảnh bức thư dài 18 trang thủ bút viết bằng tiếng Pháp của ông Trương Vĩnh Ký gửi cho đại biểu Blancsubé về việc ông từ chối vào quốc tịch Pháp được đăng trong kỷ yếu. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Quân cho rằng, “Về phương diện lịch sử, người ta có thể nghĩ vầy, nghĩ khác về một danh nhân nào đó, bởi không có danh nhân nào mà không bị chỉ trích. Nhưng nếu chỉ trích với một ác ý, với một dụng tâm xấu, với một mưu đồ chính trị hay tôn giáo nào đó thì không hay. Do đó, nội dung của Kỷ Yếu là chúng tôi trình bày sự thật mà chúng tôi biết được, để cho quần chúng, nhất là giới trẻ đánh giá rõ rệt về một nhân vật lịch sử rất quan trọng của Việt Nam, đó là cụ Petrus Ký.”

Trong “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký,” người đọc có thể tìm thấy nhiều bài viết mang tính học thuật dành cho giới nghiên cứu về văn hóa hay tiến trình phát triển chữ quốc ngữ. Bên cạnh đó, cũng có những bài viết gần gũi, dễ đọc, dễ hiểu liên quan đến nhiều sự thật về cụ Petrus Ký.

“Độc giả mà chúng tôi muốn nhắm tới là quảng đại quần chúng nói chung, trong đó vừa có giới nghiên cứu, vừa có giới bình dân, vừa có người lớn tuổi, và đặc biệt là chúng tôi nhắm tới những người trẻ, những người này đa số có học hành đàng hoàng và họ có nhận xét tương đối khách quan,” ông Quân cho biết.

Trả lời câu hỏi, “Liệu có điều gì ông cảm thấy còn thiếu sót trong quyển Kỷ Yếu sắp ra mắt này không?” nhà giáo Nguyễn Trung Quân nói, “Thật ra thì không có một tác phẩm nào có thể viết toàn bộ kỹ càng về một nhân vật, đặc biệt là một nhân vật lớn như Petrus Ký, một nhân vật văn hóa mà tôi nghĩ là độc đáo nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Đây là một công trình tập thể mà anh em chúng tôi muốn đưa ra những sự thật mà chúng tôi biết được qua nghiên cứu để mọi người cùng nhìn, cùng đánh giá về một nhân vật lịch sử lớn một cách công bằng nhất.”

Câu trả lời của ông Quân, cũng là điều mà nhà văn Phạm Phú Minh ghi nhận trong Lời Nói Đầu của quyển sách, “Một cuộc triển lãm và hội thảo về cụ Trương Vĩnh Ký, rồi một cuốn kỷ yếu ghi lại công trình ấy dĩ nhiên không thể đáp ứng đầy đủ những hiểu biết về con người văn hóa lớn lao này. Nhưng ít ra công việc này cũng góp phần cho một cái nhìn đúng về một nhân vật có công lao lớn đối với văn hóa đất nước, và nhất là cũng là dịp để tỏ lòng biết ơn đối với cụ.”

Quả thật, lần giở quyển kỷ yếu dầy hơn 400 trang được in ấn công phu này, người đọc có thể nhìn thấy phóng ảnh bức thư dài 18 trang thủ bút viết bằng tiếng Pháp của ông Trương Vĩnh Ký gửi cho đại biểu Blancsubé về việc ông từ chối vào quốc tịch Pháp.

Người đọc cũng có thể đọc được hai bức thư trao đổi giữa Trương Vĩnh Ký và Toàn Quyền Paul Bert vào năm 1886 được tác giả Đặng Thúc Liêng dịch ra tiếng Việt. Những bức thư này là những hé lộ hiếm hoi để chúng ta ngày nay biết qua về quan niệm chính trị, tôn giáo của hai người bạn trí thức, một Việt một Pháp giữa một thời điểm khó khăn của vận mệnh nước Việt Nam khi bị Pháp xâm lăng.

Cũng trong quyển kỷ yếu này, người đọc sẽ có dịp đọc bài viết khá thú vị mang tên “Minh oan cho Petrus Trương Vĩnh Ký về câu ‘Ở với họ mà không theo họ’” của tác giả Winston Phan Đào Nguyên, hay bài nghiên cứu rất công phu của tác giả Bùi Vĩnh Phúc với nhan đề “Đọc Kiều của Trương Vĩnh Ký, nghĩ về ngôn ngữ Việt và một vài khía cạnh biến đổi ngữ âm, ngữ nghĩa trong tiếng Việt” mà có lẽ bất cứ ai tìm hiểu về ngôn ngữ học đều không thể bỏ qua.

Nhà giáo xuất thân từ miền gạo trắng nước trong Cần Thơ Nguyễn Trung Quân nói như chắt lòng, “quyển Kỷ Yếu này là công trình đầu tiên mà tôi chính thức tham gia vào. Năm nay tôi 82 tuổi rồi, tôi coi đây là công trình đóng góp có ích cuối đời không những cho người lớn mà còn cho tuổi trẻ. Đó là điều tôi tự hào nhất.”

Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi ra mắt quyển “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Chín, 2019 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. (Ngọc Lan)

—-