top of page
hmpg.jpg
website_Title_CacDSPTGDTD.jpg

ĐẶC SAN 22 - ĐH XXI PTGĐTĐ HẢI NGOẠI 2017

 

ĐẶC SAN 22 - ĐH XXI :

Sau khi Click hàng chữ dưới đây 3 khung PDF sẽ hiện ra: PDF 1 (trang bìa 4 & trang bìa 1), PDF 2 (trang bìa 2 & trang bìa 3) và PDF 3 là toàn bộ 300 trang ĐS 22. Double left Click vào ngay các PDF nầy để xem & đọc ĐS 22

 

 CLICK, please: https://drive.google.com/drive/folders/0B6-GwvjUy0dHb1pwME9HUTRQb2c?usp=sharing

 

 

ĐẶC SAN 21 - ĐH XX- Brisbane 2016

 

MỜI XEM ONLINE:

ĐẶC SAN 21: ĐH XX-BRISBANE ÚC CHÂU 2016

 

https://drive.google.com/file/d/0B_he2N9iqK43bWI2cWRMSTY2dEk/view?usp=sharing

 

ĐẶC SAN 20: ĐẠI HỘI XIX, TORONTO 2015

 

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHT0lBUkVIOUhqYm8/view?usp=sharing

 

ĐẶC SAN 19: ĐH XVIII - PHOENIX, ARIZONA 2014

BÌA: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVEFZc2NGQU5ROFU/view?usp=sharing

TRANG 1 ĐẾN TRANG 126: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHSHlGNDloVHZqMVk/view?usp=sharing  

TRANG 127 đến 225:https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHTFVYdDJ6N05Ja2s/view?usp=sharing

TRANG 226 đến 234:https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHZm5lZWJMOWMwT1E/view?usp=sharing

TRANG 235 đến 249: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHSGZ0WHVQSENfLWM/view?usp=sharing

TRANG 250 đến 254: Sinh Hoạt Úc Châu: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVkxyZ2tCVFpFWDQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHRlFOSEl4MV95dVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHcUdGRDh3R1Z1UDQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHNC1LWC1IZUtvQ28/view?usp=sharing

 https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHYnVTY0E3QnpnRGs/view?usp=sharing

 

TRANG 255 đến 281: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHbVJUSU1ocmI4Rm8/view?usp=sharing

TRANG 282 đến 290: Các trang quảng cáo: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHeTlCUHVvYkU1aVE/view?usp=sharing 

 

ĐẶC SAN 16: ĐH XV- FORT MEYERS, FLORIDA 2011

Bìa ĐS16: https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHTzJYQjhtaUF4VUU/view?usp=sharing

ĐẶC SAN 16 - FLORIDA:

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHVHl4N1pFSExVRnc/view?usp=sharing

ĐẶC SAN 17 : ĐH XVI-BOSTON, MASSACHUSETTS 2012

Bìa ĐS 17: 

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHc1hDVnp6eV9tTlU/view?usp=sharing

ĐẶC SAN 17 - Boston. Từ trang đầu đến trang cuối:

https://drive.google.com/file/d/0B6-GwvjUy0dHYXBKd2tKRkFDTnM/view?usp=sharing

bottom of page