hmpg.jpg
TL_blinkingsquareblock.gif
sinhhoatPTGDTDhouston_tittle.jpg

Tin ảnh:  PTGĐTĐ Houston Họp Mặt Tháng 6, 2021 

 

PTGĐTĐ HOUSTON: THƠ MỜI Họp Mặt Tháng 6/2021

 

Tin ảnh:  PTGĐTĐ Houston Họp Mặt Cuối Xuân May 22, 2021 

 

PTGĐTĐ HOUSTON: THƠ MỜI Họp Mặt Tháng 5/2021

 

Tin ảnh: PTGĐTĐ Houston Họp Mặt Mùa Xuân Apr. 11, 2021

 

PTGĐTĐ HOUSTON: THƠ MỜI Họp Mặt Tháng 4/2021

 

PTGĐTĐ HOUSTON chia buồn với Tang Gia Cố GS-TGT Lê Khánh Duệ - KHÁNH HOÀNG viết về Thân Phụ Lê Khánh Duệ

 

CÁO PHÓ & CHIA BUỒN: GS HUỲNH CẨM VÂN tạ thế 11 tháng 1, 2021 tại Las Vegas, USA

 

CÁO PHÓ: Niên trưởng TRƯƠNG KIM THẠCH từ trần Jan 9 tại Athens (Hy Lạp)

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Đồng môn LA VĂN THẠNH đã về Miền Thiên Quốc ngày 26 tháng 8, 2020 tại Houston, Texas

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: Đồng Môn Niên Trưởng MAI VĂN MINH từ trần 6 tháng 7, 2020 tại Houston, Texas

 

TIN BUỒN & PHÂN ƯU: Út Nam ÔB GS Nguyễn Đắc Khai: Em NGUYỄN ĐẮC PHI KHANH từ trần 28/5/2020 tại Sài Gòn

PHÂN ƯU: Đồng môn PTG BÙI HỮU LẬP từ trần 28/2/2020 tại Houston, Texas

 

PTGĐTĐ HOUSTON: TIN ẢNH: Họp Mặt Tân Niên, Tết Thầy Cô & Mừng Sinh Nhật tháng 1 & 2, 2020

 

PTGTDĐ HOUSTON: Thơ mời Họp Mặt Tháng 1 & 2/2020: Mừng Tân Niên, Tết Thầy Cô & Niên Trưởng

TIN ẢNH: PTGĐTĐ HOUSTON: Họp Mặt Tháng 12, 2019 & Bữa Cơm gặp gỡ Đồng Môn Phan Thông Hưng đến từ Pennsylvania

 

PTGTDĐ HOUSTON: Thơ mời Họp Mặt Tháng 12/2019

 

Hội Ái Hữu Đồng Hương Cần Thơ: THÔNG BÁO & THƠ MỜI Tiệc Tất Niên Kỷ Hợi

 

TIN ẢNH: PTGĐTĐ HOUSTON Họp mặt tháng 11/2019

 

THƠ MỜI Họp Mặt Tháng 11/2019

 

TIN ẢNH: PTGTĐĐ HOUSTON Họp mặt Tháng 10/2019

 

THƠ MỜI HỘI LUẬN: Nhà Văn Hóa PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

 

TIN ẢNH: PTGĐTĐ Houston Họp Mặt Tháng 9/2019

 

THƠ MỜI tham dự Thôi Nôi thứ 77 của 10 con ngựa già

 

TIN ẢNH: PTGĐTĐ HOUSTON Họp Mặt tháng 8/2019

 

TIN ẢNH: PTGĐTĐ HOUSTON Họp Mặt tháng 7/2019 

 

PTGĐTĐ HOUSTON TX: THƠ MỜI HỌP MẶT THÁNG 8/2019

 

TIN ẢNH: PTGĐTĐ HOUSTON Họp Mặt tháng 6/2019 

TIN ẢNH:  PTGĐTĐ HOUSTON Họp Mặt Tháng 5/2019

 

THƠ MỜI TẤT NIÊN & CHỢ TẾT NINH KIỀU 2019

 

BTC/ĐH XXI-Houston TX 2017: THÔNG BÁO V/V Phát hành DVD ĐH 2017- How to order?   -