NHỰT KÝ ĐH XXIII: HÌNH ẢNH

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Oct 10: Tại phi truờng Baltimore: Ánh Nguyệt đón tiếp phái đoàn Cali: GS Như Hùng, Huệ, GS Thu Vân, Cô Hường, Nguyệt, Ánh, Có

Tại phi trường Baltimore Oct 9, 2019: Từ Houston, TX: Uẩn, Anh, Đạt, Nguyệt, Sứ, Phước, Nữ, Ngọc Thúy, Hạnh, Nhẫn (PA)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Oct 9, 2019: Tại Holyday Inn: Thầy Bằng, Ngọc Thúy, cô Bằng, Nguyệt, Hạnh, Viện, Nhẫn, Nữ, Hiền, Phước. Chụp ảnh: Danh

Oct 9, 2019: Phái đoàn Houston tại Virginia: Huệ, Thơ, Lành, Hiền, Hạnh, Hường (Rosie), Hoàng Thúy (tại nhà hàng Thái)