Quỳnh Như: Đi thăm Thầy Võ Đăng Lành 28/10/2020

 

NGÔ TUẤN PHƯƠNG: Thông báo TIN BUỒN: GS HỒ VĂN SANG từ trần 17/9/2020 tại Cần Thơ - CHS NGUYỄN THỊ HUỆ & CÁC BẠN Chia buồn và phúng điếu

 

CÁO PHÓ: BÀ HUỲNH THỊ ANH qua đời 17/8/2020 tại Cần Thơ

HỌC TRÒ GIÀ HTT: Thông báo Tin Buồn: Chị Đồng Môn HUỲNH THỊ ANH (trưởng nữ Cố GS Đoàn Văn Trương) qua đời 17/8/2020 tại Cần Thơ

 

LỜI CẢM TẠ từ Gia Đình Cố Đồng Môn-Cố GS HUỲNH THANH CẢNH - CÁO PHÓ & PHÂN ƯU: CHS-CGS HUỲNH THANH CẢNH từ trần 15/7/2020 tại Cần Thơ

 

HỌC TRÒ GIÀ HTT & PHẠM THỊ THU VÂN tường trình buổi Họp Mặt với GS LÊ THỊ YẾN 7/6/2020 tại Cần Thơ

 

HỌC TRÒ GIÀ HTT: Tang Lễ đồng môn NGUYỄN THƠ CƯU - Viếng tang lễ Cố đồng môn NGUYỄN THƠ CƯU

 

GS Nguyễn Trung Quân, GS Phạm Khắc Trí, GS Nguyễn Hồng Ẩn chia buồn với Tang Quyến Cố GS NGUYỄN VĂN TƯỚC từ trần 16/3/2020

 

Lê Trúc Khanh: TIN BUỒN: Thầy NGUYỄN VĂN TƯỚC qua đời 16/3/2020 - CÁO PHÓ: GS/ĐTĐ NGUYỄN VĂN TƯỚC tạ thế 16/3/2020 tại Cần Thơ - Học trò Ngô Thị Trường Xuân TIỄN THẦY...

 

HỌC TRÒ GIÀ HTT: Kỷ niệm Họp mặt Cựu GS, Cựu HS PTGĐT Đ 18/1/2020

 

Kim Quang: Họp mặt Thầy Trò Tất Niên Kỷ Hợi

 

Kim Quang: Họp Mặt Thường Niên Nhóm 63-70 tại Quận Cái Răng 1/1/2020

 

Các bạn đồng song PTG NK 1952 Phân Ưu: Đồng Môn PHAN Tấn Muôn về Nước Chúa  26-12-2019