TL_Websitelogo.JPG
DHXXIVLogo.JPG
ĐH24_Logo_latest.JPG

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

ĐẠI HỘI THẾ GIỚI PTGĐTĐ XXIV - BOSTON 2022

DH XXIV_Apr 21_Thu Moi p1_sup.jpg
DH XXIV_Apr 21_Thu Mơi p2.jpg
DH XXIV_Apr 21_PHB.jpg
DH XXIV_Apr 21_tam Thu.jpg

HẸN NHAU TẠI BOSTON, MA

AUG 19 - 20 - 21 , 2022 

BTC Đại Hội Thế Giới PTGĐTĐ XXIV: Thông Báo # 1: Xin dành 3 ngày 19, 20 và 21

tháng 8 năm 2022 để đến tham dự ĐH XXIV tại Boston, MA

TL_SaveTheDate.png

BTC/ĐH PTGĐTĐ XXIV-Boston 2022

Boston, 18/3/2022

 

Thông Báo # 1: Xin Quý vị để dành 3 ngày 19, 20 & 21 tháng 8, 2022 cho ĐH 2022

 

Kính gởi Quý vị Hiệu Trưởng, Giáo Sư, các Đồng môn và Thân hữu


Kính thưa quý vị,

Sau 2 năm chúng ta không có ĐH vì nạn đại dịch, chắc hẵn chúng ta thấy thiếu 1 sinh hoạt thường niên từ hơn 20 năm nay của Trường Mẹ. Trong ý hướng tiếp tục tổ chức ĐH 2022 để hy vọng đây sẽ là nhịp cầu nối cho những ĐH tiếp theo mà không bị gián đoạn, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức nếu số người không quá ít. Cho nên chúng tôi mạn phép gởi Thông Báo sơ khởi nầy đến Quý Vị để mong Quý Vị cùng tiếp tay bằng cách về dự thật đông.


Trong lúc chúng tôi chờ đợi những chi tiết chính xác về ĐH để BTC gởi thông báo cũng như gởi thơ mời chánh thức đến quý vị trong vài tuần tới, BTC ĐH chúng tôi xin các Thầy Cô, các Đồng Môn và các Bạn Hữu vui lòng để dành ngày 19, 20 và 21 tháng 8 năm 2022 để đến Boston tham dự ĐH PTG - ĐTĐ năm nay.


Xin cám ơn và kính chào.
Thay mặt BTC,
CHS-BS Thái Ngọc Ẩn